เปิดตำนาน ทูลเรียน ราชาผลไม้แห่งบางขุนนนท์

ศุภธัช  คุ้มครอง | 29 มิถุนายน 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ทุเรียนบางขุนนนท์ ขึ้นชื่อลือชาว่าเป็นทุเรียนชั้นดี รสหวาน เนื้อดี ไม่มีทุเรียนที่ไหนสู้ได้ ในปัจจุบันสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป มลพิษมากขึ้น และการเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้ง ทำให้สวนทุเรียนบางขุนนนท์ล่มแทบจะทั้งหมด แล้วทุกวันนี้ยังมีสวนทุเรียนในบางขุนนนท์หลงเหลืออยู่หรือไม่ ทำไมต้อง ทูลเรียน ชวนหาคำตอบในบทความ

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ศุภธัช  คุ้มครอง. (2563). เปิดตำนาน ทูลเรียน ราชาผลไม้แห่งบางขุนนนท์. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=131

MLA

ศุภธัช  คุ้มครอง. "เปิดตำนาน ทูลเรียน ราชาผลไม้แห่งบางขุนนนท์". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=131>

HARVARD

ศุภธัช  คุ้มครอง, 2563. "เปิดตำนาน ทูลเรียน ราชาผลไม้แห่งบางขุนนนท์", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=131 [ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 1.18 MB