ตู้ปันสุข ของวิเศษจากอุตตรกุรุทวีป

ดอกรัก พยัคศรี | 14 พฤษภาคม 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้ผู้คนที่มีรายได้น้อยกลับกลายเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ไป ตอนนี้ทุกคนอยู่กันได้ด้วยสมบัติเก่าที่เก็บไว้กันเกือบทั้งนั้น บางคนที่ไม่มีเงินเก็บก็จะเดือดร้อนกว่า ตู้ปันสุข เกิดจากแรงบันดาลใจที่จะต้องการแบ่งปันข้าวของที่เหลือมีให้กับคนที่ไม่มี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เขาเหล่านั้นสามารถยังชีพตนเองและครอบครัวได้ท่ามกลางวิกฤตนี้

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ดอกรัก พยัคศรี. (2563). ตู้ปันสุข ของวิเศษจากอุตตรกุรุทวีป. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 มิถุนายน 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=117

MLA

ดอกรัก พยัคศรี. "ตู้ปันสุข ของวิเศษจากอุตตรกุรุทวีป". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 มิถุนายน 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=117>

HARVARD

ดอกรัก พยัคศรี, 2563. "ตู้ปันสุข ของวิเศษจากอุตตรกุรุทวีป", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=117 [ค้นคืนเมื่อ 1 มิถุนายน 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 389.97 KB