ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  ผลการค้นหา
 
ลำดับ ชื่อพิพิธภัณฑ์ ประเภทการจัดแสดง บริหารจัดการโดย อำเภอ จังหวัด ภาค สถานะ
  1 พิพิธภัณฑ์ห้างขายยาเบอร์ลิน การแพทย์และสาธารณสุข
เอกชน
เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
  2 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ การแพทย์และสาธารณสุข
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงกำไร
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
  3 ศูนย์สารนิเทศโภชนาการ อมร นนทสุต กรมอนามัย การแพทย์และสาธารณสุข
หน่วยงานราชการ
เมือง นนทบุรี ภาคกลาง
  4 พิพิธภัณฑ์แมลง กรมควบคุมโรค การแพทย์และสาธารณสุข
ธรรมชาติวิทยา
หน่วยงานราชการ
เมือง นนทบุรี ภาคกลาง
  5 พิพิธภัณฑ์แมลง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การแพทย์และสาธารณสุข
ธรรมชาติวิทยา
หน่วยงานราชการ
เมือง นนทบุรี ภาคกลาง
  6 สิรินธรทันตพิพิธ การแพทย์และสาธารณสุข
สถานศึกษา
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
  7 พิพิธภัณฑ์คนหูหนวกไทย การแพทย์และสาธารณสุข
สถานศึกษา
พุทธมณฑล นครปฐม ภาคกลาง
  8 พิพิธภัณฑ์สัมผัส การแพทย์และสาธารณสุข
อื่นๆ
หน่วยงานราชการ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
  9 พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การประปาไทย การแพทย์และสาธารณสุข
อื่นๆ
หน่วยงานราชการ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
  10 หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี การแพทย์และสาธารณสุข
หน่วยงานราชการ
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
  11 พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน การแพทย์และสาธารณสุข
โบราณคดี
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
หน่วยงานราชการ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
  12 พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ การแพทย์และสาธารณสุข
สถานศึกษา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
  13 พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร บ้านประวัติศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
บุคคลสำคัญ
หน่วยงานราชการ
เมือง ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก
  14 พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประวัติศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
สถานศึกษา
เมือง เชียงใหม่ ภาคเหนือ
  15 หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย ประวัติศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
หน่วยงานราชการ
เมือง นนทบุรี ภาคกลาง
  16 พิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัย การแพทย์และสาธารณสุข
หน่วยงานราชการ
เมือง นนทบุรี ภาคกลาง
  17 พิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว การแพทย์และสาธารณสุข
หน่วยงานราชการ
เมือง นนทบุรี ภาคกลาง
  18 พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย การแพทย์และสาธารณสุข
หน่วยงานราชการ
เมือง นนทบุรี ภาคกลาง
  19 พิพิธภัณฑ์วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประวัติศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
สถานศึกษา
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
  20 พิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทย ประวัติศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
สถานศึกษา
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง


คำอธิบายสถานะ
เปิดดำเนินการ (1411)
ปิดปรับปรุง (26)
อยู่ในระหว่างดำเนินการ (52)
ปิดถาวร (26)
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง