ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  ผลการค้นหา
 
ลำดับ ชื่อพิพิธภัณฑ์ ประเภทการจัดแสดง บริหารจัดการโดย อำเภอ จังหวัด ภาค สถานะ
  1 พิพิธภัณฑ์วัดวังศิลาราม วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
วัดและชุมชน
เมือง ตาก ภาคตะวันตก
  2 ศูนย์การเรียนรู้แผนแม่บทชุมชน ผ้า/สิ่งทอ
ชุมชน
วังเจ้า ตาก ภาคตะวันตก
  3 ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบลนาโบสถ์ วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วังเจ้า ตาก ภาคตะวันตก
  4 ศูนย์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอสามเงา โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
สถานศึกษา
สามเงา ตาก ภาคตะวันตก
  5 พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ เขื่อนภูมิพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานราชการ
สามเงา ตาก ภาคตะวันตก
  6 พิพิธภัณฑ์วัดหนองเชียงคา วัด
วัดและชุมชน
สามเงา ตาก ภาคตะวันตก
  7 พิพิธภัณฑ์นิธิวิจิตรพิพัฒโนดม (วัดชลประทานรังสรรค์) วัด
วัดและชุมชน
สามเงา ตาก ภาคตะวันตก
  8 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโพธิคุณ วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บ้านตาก ตาก ภาคตะวันตก
  9 พิพิธภัณฑ์พระครูศิริวรานุวัตร (วัดทุ่งยั้ง) วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
วัดและชุมชน
บ้านตาก ตาก ภาคตะวันตก
  10 พิพิธภัณฑ์วัดวังหม้อ วัด
วัดและชุมชน
บ้านตาก ตาก ภาคตะวันตก
  11 พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ วัด
วัดและชุมชน
บ้านตาก ตาก ภาคตะวันตก
  12 พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก ประวัติศาสตร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมือง ตาก ภาคตะวันตก
  13 พิพิธภัณฑ์ชาวไทยภูเขา โรงเรียนบ้านมูเซอ ชาติพันธุ์
สถานศึกษา
เมือง ตาก ภาคตะวันตก
  14 พิพิธภัณฑ์วัดชัยชนะสงคราม วัด
วัดและชุมชน
เมือง ตาก ภาคตะวันตก
  15 พิพิธภัณฑ์ตรอกบ้านจีน วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
หน่วยงานราชการ
เมือง ตาก ภาคตะวันตก
  16 ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดตาก โรงเรียนตากพิทยาคม วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
สถานศึกษา
เมือง ตาก ภาคตะวันตก
  17 พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ สงครามประชาชน ประวัติศาสตร์
การทหาร/สงคราม
สถานศึกษา
อุ้มผาง ตาก ภาคตะวันตก
  18 พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมปกากะญอ บ้านกุยต๊ะ ชาติพันธุ์
ชุมชน
อุ้มผาง ตาก ภาคตะวันตก
  19 พิพิธภัณฑ์วัดทุ่งกระเชาะ วัด
วัดและชุมชน
บ้านตาก ตาก ภาคตะวันตก
  20 พิพิธภัณฑ์มูเซอดำ ชาติพันธุ์
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
หน่วยงานราชการ
เมือง ตาก ภาคตะวันตก


คำอธิบายสถานะ
เปิดดำเนินการ (1411)
ปิดปรับปรุง (26)
อยู่ในระหว่างดำเนินการ (52)
ปิดถาวร (26)
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง