ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  ผลการค้นหา
 
ลำดับ ชื่อพิพิธภัณฑ์ ประเภทการจัดแสดง บริหารจัดการโดย อำเภอ จังหวัด ภาค สถานะ
  1 มณเฑียร อาเตอลิเยร์ บ้านประวัติศาสตร์
ศิลปะ/การแสดง
เอกชน
เมือง นนทบุรี ภาคกลาง
  2 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก วัด
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
วัดและชุมชน
เมือง นนทบุรี ภาคกลาง
  3 พิพิธภัณฑ์เอ็มพาวเวอร์ ประวัติศาสตร์
อื่นๆ
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงกำไร
เมือง นนทบุรี ภาคกลาง
  4 ศูนย์สารนิเทศโภชนาการ อมร นนทสุต กรมอนามัย การแพทย์และสาธารณสุข
หน่วยงานราชการ
เมือง นนทบุรี ภาคกลาง
  5 พิพิธภัณฑ์แมลง กรมควบคุมโรค การแพทย์และสาธารณสุข
ธรรมชาติวิทยา
หน่วยงานราชการ
เมือง นนทบุรี ภาคกลาง
  6 พิพิธภัณฑ์แมลง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การแพทย์และสาธารณสุข
ธรรมชาติวิทยา
หน่วยงานราชการ
เมือง นนทบุรี ภาคกลาง
  7 พิพิธภัณฑ์ของเล่น อื่นๆ
เอกชน
ปากเกร็ด นนทบุรี ภาคกลาง
  8 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จังหวัดนนทบุรี ธรรมชาติวิทยา
หน่วยงานราชการ
เมือง นนทบุรี ภาคกลาง
  9 พิพิธภัณฑ์วัดต้นเชือก วัด
วัดและชุมชน
บางใหญ่ นนทบุรี ภาคกลาง
  10 พิพิธภัณฑ์วัดบางอ้อยช้าง วัด
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
วัดและชุมชน
บางกรวย นนทบุรี ภาคกลาง
  11 หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย ประวัติศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
หน่วยงานราชการ
เมือง นนทบุรี ภาคกลาง
  12 พิพิธภัณฑ์เครื่องจักรกลกรมชลประทาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานราชการ
ปากเกร็ด นนทบุรี ภาคกลาง
  13 พิพิธภัณฑ์ดาวเทียม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกชน
เมือง นนทบุรี ภาคกลาง
  14 ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
สถานศึกษา
เมือง นนทบุรี ภาคกลาง
  15 หอศิลป์บางบัวทอง ศิลปะ/การแสดง
เอกชน
บางบัวทอง นนทบุรี ภาคกลาง
  16 พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมือง นนทบุรี ภาคกลาง
  17 พิพิธภัณฑ์กรมพลาธิการทหารบก การทหาร/สงคราม
หน่วยงานราชการ
เมือง นนทบุรี ภาคกลาง
  18 ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอไทรน้อย วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
สถานศึกษา
บางไทรน้อย นนทบุรี ภาคกลาง
  19 พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา (บ้านกวานอาม่าน) เครื่องปั้นดินเผา
เอกชน
ปากเกร็ด นนทบุรี ภาคกลาง
  20 พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส วัด
เครื่องปั้นดินเผา
ชาติพันธุ์
วัดและชุมชน
ปากเกร็ด นนทบุรี ภาคกลาง


คำอธิบายสถานะ
เปิดดำเนินการ (1411)
ปิดปรับปรุง (26)
อยู่ในระหว่างดำเนินการ (52)
ปิดถาวร (26)
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง