ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  ผลการค้นหา
 
ลำดับ ชื่อพิพิธภัณฑ์ ประเภทการจัดแสดง บริหารจัดการโดย อำเภอ จังหวัด ภาค สถานะ
  1 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโคกกะเทียม วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
วัดและชุมชน
เมือง ลพบุรี ภาคกลาง
  2 พิพิธภัณฑ์ซับจำปา โบราณคดี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่าหลวง ลพบุรี ภาคกลาง
  3 พิพิธภัณฑ์วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา วัด
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
วัดและชุมชน
ท่าวุ้ง ลพบุรี ภาคกลาง
  4 พิพิธภัณฑ์วัดโคกหม้อ วัด
วัดและชุมชน
เมือง ลพบุรี ภาคกลาง
  5 ศูนย์ศิลปาชีพประชาสุขสันต์ และพิพิธภัณฑ์ชีวิตพระสุเมธาธิบดี บุคคลสำคัญ
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
ชุมชน
บ้านหมี่ ลพบุรี ภาคกลาง
  6 พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลอานันทมหิดล ประวัติศาสตร์
บุคคลสำคัญ
หน่วยงานราชการ
เมือง ลพบุรี ภาคกลาง
  7 พิพิธภัณฑ์พระครูสนิธวินัยการ วัดท่าโขลง วัด
วัดและชุมชน
ท่าวุ้ง ลพบุรี ภาคกลาง
  8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ประวัติศาสตร์
โบราณคดี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เมือง ลพบุรี ภาคกลาง
  9 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนหลุมข้าว วัดหลุมข้าว ชาติพันธุ์
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
วัดและชุมชน
โคกสำโรง ลพบุรี ภาคกลาง
  10 พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก ธรรมชาติวิทยา
หน่วยงานราชการ
พัฒนานิคม ลพบุรี ภาคกลาง
  11 ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณซับจำปาและป่าจำปีสิรินธร โบราณคดี
สถานศึกษา
ท่าหลวง ลพบุรี ภาคกลาง
  12 พิพิธภัณฑ์ไทยพวน บ้านทราย ชาติพันธุ์
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
วัดและชุมชน
บ้านหมี่ ลพบุรี ภาคกลาง
  13 พิพิธภัณฑสถานชุมชนโป่งมะนาว โบราณคดี
วัดและชุมชน
พัฒนานิคม ลพบุรี ภาคกลาง
  14 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง ชาติพันธุ์
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
ชุมชน
พัฒนานิคม ลพบุรี ภาคกลาง
  15 พิพิธภัณฑ์วัดเขาวงพระจันทร์ วัด
วัดและชุมชน
โคกสำโรง ลพบุรี ภาคกลาง
  16 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหัวสำโรง วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
วัดและชุมชน
ท่าวุ้ง ลพบุรี ภาคกลาง
  17 พิพิธภัณฑสถานวัดไลย์ วัด
วัดและชุมชน
ท่าวุ้ง ลพบุรี ภาคกลาง
  18 ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
สถานศึกษา
เมือง ลพบุรี ภาคกลาง
  19 พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ วัด
วัดและชุมชน
เมือง ลพบุรี ภาคกลาง
  20 พิพิธภัณฑ์วัดกวิศราราม วัด
วัดและชุมชน
เมือง ลพบุรี ภาคกลาง


คำอธิบายสถานะ
เปิดดำเนินการ (1411)
ปิดปรับปรุง (26)
อยู่ในระหว่างดำเนินการ (52)
ปิดถาวร (26)
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง