ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  ผลการค้นหา
 
ลำดับ ชื่อพิพิธภัณฑ์ ประเภทการจัดแสดง บริหารจัดการโดย อำเภอ จังหวัด ภาค สถานะ
  1 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ธรรมชาติวิทยา
สถานศึกษา
เมือง นครสวรรค์ ภาคกลาง
  2 พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ เครื่องปั้นดินเผา
ชุมชน
เมือง นครสวรรค์ ภาคกลาง
  3 พิพิธภัณฑ์คนหูหนวกไทย การแพทย์และสาธารณสุข
สถานศึกษา
พุทธมณฑล นครปฐม ภาคกลาง
  4 พิพิธภัณฑ์ความทรงจำ วัดเชียงทอง อื่นๆ
เอกชน
เมือง พะเยา ภาคเหนือ
  5 พิพิธภัณฑ์โคกคอน โบราณคดี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่าบ่อ หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  6 พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานอักษรธรรมล้านนา วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
วัดและชุมชน
สูงเม่น แพร่ ภาคเหนือ
  7 พิพิธภัณฑ์ครุฑ อื่นๆ
เอกชน
เมือง สมุทรปราการ ภาคกลาง
  8 พิพิธภัณฑ์คุกธารโต ประวัติศาสตร์
กฎหมายและราชทัณฑ์
สถานศึกษา
ธารโต ยะลา ภาคใต้
  9 พิพิธภัณฑ์เครื่องจักสานย่านลิเภาและเครื่องถมทอง วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
เอกชน
เมือง ปัตตานี ภาคใต้
  10 พิพิธภัณฑ์เครื่องอัฐบริขารโพธิกเถรานุสรณ์ วัดชัยมงคล บุคคลสำคัญ
วัดและชุมชน
เมือง ลำพูน ภาคเหนือ
  11 พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
สถานศึกษา
เมือง สงขลา ภาคใต้
  12 พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
สถานศึกษา
เมือง ปัตตานี ภาคใต้
  13 พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน พระอริยานุวัตรเขมาจารีนุสรณ์ วัด
วัดและชุมชน
เมือง มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  14 คุ้มวัฒนธรรมเมืองมัญจาคีรี วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
เอกชน
มัญจาคีรี ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  15 พิพิธภัณฑ์โครงกระดูกซากช้างโบราณ ธรรมชาติวิทยา
โบราณคดี
หน่วยงานราชการ
เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  16 พิพิธภัณฑ์ครูบาศรีวิชัย วัดจามเทวี บุคคลสำคัญ
วัดและชุมชน
เมือง ลำพูน ภาคเหนือ
  17 พิพิธภัณฑ์ค่ายสุรศักดิ์มนตรี การทหาร/สงคราม
หน่วยงานราชการ
เมือง ลำปาง ภาคเหนือ
  18 คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) บ้านประวัติศาสตร์
เอกชน
เมือง น่าน ภาคเหนือ
  19 พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง เครื่องปั้นดินเผา
วัดและชุมชน
สันกำแพง เชียงใหม่ ภาคเหนือ
  20 พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยจอห์น แอนแพทซอว์ เครื่องปั้นดินเผา
เอกชน
เมือง เชียงใหม่ ภาคเหนือ


คำอธิบายสถานะ
เปิดดำเนินการ (1411)
ปิดปรับปรุง (26)
อยู่ในระหว่างดำเนินการ (52)
ปิดถาวร (26)
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง