ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  ผลการค้นหา
 
ลำดับ ชื่อพิพิธภัณฑ์ ประเภทการจัดแสดง บริหารจัดการโดย อำเภอ จังหวัด ภาค สถานะ
  1 พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวน ลับแล ผ้า/สิ่งทอ
เอกชน
ลับแล อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ
  2 หออัตลักษณ์นครน่าน ประวัติศาสตร์
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
หน่วยงานราชการ
เมือง น่าน ภาคเหนือ
  3 พิพิธภัณฑ์วัดโพธาราม โบราณคดี
ศิลปะ/การแสดง
วัด
วัดและชุมชน
แม่ใจ พะเยา ภาคเหนือ
  4 พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานอักษรธรรมล้านนา วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
วัดและชุมชน
สูงเม่น แพร่ ภาคเหนือ
  5 พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา บ้านประวัติศาสตร์
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
ประวัติศาสตร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมือง เชียงใหม่ ภาคเหนือ
  6 หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ประวัติศาสตร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมือง เชียงใหม่ ภาคเหนือ
  7 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเฮือนฟองคำทวี ประวัติศาสตร์
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
เอกชน
เกาะคา ลำปาง ภาคเหนือ
  8 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา เฉลิมพระเกียรติครบ 84 พรรษา ผ้า/สิ่งทอ
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดอกคำใต้ พะเยา ภาคเหนือ
  9 พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว วัด
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
วัดและชุมชน
เมือง เชียงราย ภาคเหนือ
  10 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัฒนธรรมไทยวน คนเมืองล้านนา ชาติพันธุ์
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
ชุมชน
เวียงชัย เชียงราย ภาคเหนือ
  11 พิพิธภัณฑ์วัดหลวง (พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่) วัด
วัดและชุมชน
เมือง แพร่ ภาคเหนือ
  12 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์(เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่) งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
บ้านประวัติศาสตร์
สถานศึกษา
เมือง เชียงใหม่ ภาคเหนือ
  13 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ประวัติศาสตร์
โบราณคดี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เมือง เชียงใหม่ ภาคเหนือ
  14 เรือนอนุสารสุนทร งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
ศิลปะ/การแสดง
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
บ้านประวัติศาสตร์
สถานศึกษา
เมือง เชียงใหม่ ภาคเหนือ
  15 พิพิธภัณฑ์วัดหลวงฮอด วัด
วัดและชุมชน
ฮอด เชียงใหม่ ภาคเหนือ
  16 พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ บ้านประวัติศาสตร์
บุคคลสำคัญ
งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
สถานศึกษา
แม่ริม เชียงใหม่ ภาคเหนือ
  17 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านล้านนา เรือนซ้อ-หงส์ เครื่องปั้นดินเผา
งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
บ้านประวัติศาสตร์
เอกชน
เมือง เชียงใหม่ ภาคเหนือ
  18 พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสบันงา ผ้า/สิ่งทอ
เอกชน
เมือง เชียงใหม่ ภาคเหนือ
  19 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
บ้านประวัติศาสตร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมือง เชียงใหม่ ภาคเหนือ
  20 พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เงินตรา/การเงินการธนาคาร
ผ้า/สิ่งทอ
หน่วยงานราชการ
เมือง เชียงใหม่ ภาคเหนือ


คำอธิบายสถานะ
เปิดดำเนินการ (1411)
ปิดปรับปรุง (26)
อยู่ในระหว่างดำเนินการ (52)
ปิดถาวร (26)
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง