ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  ผลการค้นหา
 
ลำดับ ชื่อพิพิธภัณฑ์ ประเภทการจัดแสดง บริหารจัดการโดย อำเภอ จังหวัด ภาค สถานะ
  1 หอประวัติหลวงสำรวจพฤกษาลัย (นายสมบูรณ์ ณ ถลาง) บุคคลสำคัญ
หน่วยงานราชการ
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
  2 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดพลแพง วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
วัดและชุมชน
ภูเวียง ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  3 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเกาะแก้วประชานุรักษ์ วัด
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
วัดและชุมชน
วังทอง พิษณุโลก ภาคกลาง
  4 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดกำแพงมณี วัด
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
วัดและชุมชน
บางกระทุ่ม พิษณุโลก ภาคกลาง
  5 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดพระธาตุหนองสามหมื่น วัด
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
วัดและชุมชน
ภูเขียว ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  6 พิพิธภัณฑ์มรดกอีสาน วัดโบราณ วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
วัดและชุมชน
ภูเขียว ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  7 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมหาราช สุวรรณโสรัตรังสรรค์ วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
วัดและชุมชน
มหาราช พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง
  8 พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง ธรรมชาติวิทยา
หน่วยงานราชการ
ปากพนัง นครศรีธรรมราช ภาคใต้
  9 หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน) วัด
วัดและชุมชน
เมือง ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  10 พิพิธภัณฑ์ผ้าไหม ผ้า/สิ่งทอ
หน่วยงานราชการ
เมือง สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  11 พิพิธภัณฑ์สืบสานภูมิปัญญาชาวนาไทย วัดประชาคมาราม วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
วัดและชุมชน
ห้วยแถลง นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  12 พิพิธภัณฑ์เรือนไทยบ้านมาบสามเกลียว วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมือง ชลบุรี ภาคตะวันออก
  13 ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตำบลหัวสำโรง วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
ชุมชน
แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก
  14 ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านไผ่ดำ โรงเรียนวัดไผ่ดำ โบราณคดี
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
สถานศึกษา
บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก
  15 พิพิธภัณฑ์ชาวบ้าน โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
สถานศึกษา
แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก
  16 พิพิธภัณฑ์วัดพระเจ้าทันใจ วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
วัดและชุมชน
เมือง ลำปาง ภาคเหนือ
  17 พิพิธภัณฑ์บ้านก้อดสวรรค์ทันใจ วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
วัดและชุมชน
เมือง น่าน ภาคเหนือ
  18 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ล้านนา ร.ร.บ้านสบเปิง วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
สถานศึกษา
แม่แตง เชียงใหม่ ภาคเหนือ
  19 พิพิธภัณฑ์ศูนย์วิชาการท้องถิ่น ร.ร.ปางลัน วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
สถานศึกษา
แม่แตง เชียงใหม่ ภาคเหนือ
  20 พิพิธภัณฑ์บ้านโบราณโรงเรียนวัดบวกหมื้อ วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
สถานศึกษา
แม่แตง เชียงใหม่ ภาคเหนือ


คำอธิบายสถานะ
เปิดดำเนินการ (1411)
ปิดปรับปรุง (26)
อยู่ในระหว่างดำเนินการ (52)
ปิดถาวร (26)
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง