ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 พฤศจิกายน 2556

พิพิธภัณฑ์นี้คือการขยายความรู้นำไปสู่การปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้มีความเพลิดเพลิน สนุกกับเทคโนโลยี มีห้องฉายภาพยนตร์สามมิติ มีหุ่นจำลอง ฉากจำลอง มัลติมีเดียหลากหลายรูปแบบ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ที่นี่ต้อนรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ ภายในพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ ด้านนอกอาคารยังมีแปลงสาธิตการทำเกษตร ทำนา เพาะเห็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ปลูกผักในพื้นที่แคบ การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ การทำเตาเผาถ่านและถ่านอัดแท่ง การทำน้ำส้มควันไม้ การใช้โซล่าร์เซล เป็นต้น

คำสำคัญ : การเกษตร, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, การพัฒนาที่ดิน, ป่าไม้, แปลงนาสาธิต, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สถาบันกษัตริย์, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 พฤศจิกายน 2556

เชื่อว่าแทบทุกคนเคยปลูกต้นไม้ สิ่งแรกที่สัมผัสคือดิน เรามักจะประสบกับปัญหาว่าทำอย่างไรต้นไม้จึงจะงอกงามดี ถ้าสังเกตอีกเล็กน้อยจะพบว่าดินนั้นมีหลายสีหลายประเภท พิพิธภัณฑ์ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ช่วยไขข้อข้องใจเหล่านี้ได้ พิพิธภัณฑ์ดินอยู่ชั้นล่างของอาคารกรมพัฒนาที่ดิน ริมถนนพหลโยธิน ใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 พ.ค.2549 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด

คำสำคัญ : ดิน, ทรัพยากรธรรมชาติ, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, การเกษตร, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

วัดหนองแวง เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและชัดเจนที่สุดในจังหวัดขอนแก่นนั่นก็คือมี พระมหาธาตุแก่นนคร เป็นพระมหาธาตุที่สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้จากพิพิธภัณฑ์ หรือดูศิลปะพื้นบ้านของชาวอีสานทั้งความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรมได้ที่นี่ พระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐถือปูน เรือนยอดทรงเจดีย์ (จำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น) ฐานกว้าง 50 x 50 เมตร องค์พระธาตุกว้าง 40 x 40 เมตร

คำสำคัญ : วัดหนองแวง, ขอนแก่น, พระมหาธาตุแก่นนคร, คัมภีร์ใบลาน, เครื่องมือทำการเกษตร, วัฒนธรรมอีสาน, พระบรมสารีริกธาตุ, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 30 ธันวาคม 2557

พื้นที่จัดแสดงและทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ ประกอบด้วยพื้นที่ 3 แห่งใน 2 อาคาร ได้แก่ พื้นที่บางส่วนชั้นที่ 2 ของอาคาร 5 ชั้นเป็นห้องที่พื้นที่ของเวทีและพื้นที่ทำกิจกรรม บนเวทีมีบอร์ดแสดงภาพจากกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นและป่าชายเลน ตามฐานต่างๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวที่อยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์เกรียงศักดิ์ ฤกษ์งาม นอกจากนี้ กิจกรรมยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ทั้งในเรื่องของอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรม และการพัฒนาให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการหารายได้เสริมให้กับโรงเรียน กิจกรรมจัดขึ้นให้กับหน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการนำเด็กและเยาวชนมาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

คำสำคัญ : ป่าชายเลน, เครื่องใช้พื้นบ้าน, เครื่องดนตรี, เครื่องมือการเกษตร, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

บ้านพิพิธภัณฑ์ ม.จ.สิทธิพร กฤดากร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 23 ธันวาคม 2556

เมื่อพูดถึงคำว่าบางเบิด หลายท่านคุ้นเคยกับคำนี้ในนามชื่อของสายพันธุ์แตงโมที่เคยได้รับความนิยมในสมัยหนึ่ง เป็นแตงโมที่หวานกรอบอร่อย และผลใหญ่ แตงโมสายพันธุ์นี้ค่อยๆ หายไปจากบ้านเรา พร้อมๆ กับคำว่าบางเบิดได้ค่อยๆ เลือนไปจากความทรงจำ หากอยากทราบที่มาของแตงโมบางเบิด และความเป็นมาที่แฝงอยู่ ต้องมาชมบ้านพิพิธภัณฑ์ ม.จ.สิทธิพร กฤดากร ที่สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร บ้านบางเบิด อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์แห่งนี้

คำสำคัญ : ฟาร์มบางเบิด, การเกษตร, หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร, บุคคลสำคัญ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสำโรง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 30 ตุลาคม 2555

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสำโรงเริ่มดำเนินโครงการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยมีเจ้าอาวาสวัดสำโรงคือ พระครูสิริปุญญาภิวัตน์เป็นประธาน ชาวตำบลวัดสำโรงและตำบลใกล้เคียงได้ร่วมกันบริจาคเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้กันอยู่ในชนบท ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร เครื่องมือหัตถกรรมต่างๆ อุปกรณ์ตวงข้าว เครื่องมือจับสัตว์น้ำและเครื่องใช้อื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก โดยทางพิพิธภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะอนุรักษ์มรดกพื้นบ้านเหล่านี้ไว้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านของคนไทยในอดีตแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

คำสำคัญ : ห้องครัว, เครื่องจักสาน, เครื่องมือการเกษตร, เครื่องมือดักสัตว์, ช่างไม้, เรือพื้นบ้าน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตลาดน้ำวัดลำพญา
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

วัดลำพญา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรี ในเขตอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของจังหวัด เนื่องจากมีตลาดน้ำที่ทางวัดและชาวบ้านร่วมกันจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 โดยสร้างแพลงไปในแม่น้ำ ภายในขายอาหารคาวหวานนานาชนิด รวมถึงมีบริการล่องเรือชมวิถีชีวิตริมน้ำด้วย นอกจากนี้วัดลำพญายังเป็นศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลลำพญา ซึ่งองค์ประกอบหนึ่งของศูนย์บูรณาการฯ คือต้องจัดให้มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน สันนิษฐานได้ว่าพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตลาดน้ำวัดลำพญาเกิดขึ้นด้วยเหตุดังกล่าว พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตลาดน้ำวัดลำพญา เป็นอาคารทรงไทยใต้ถุนสูง สร้างติดแม่น้ำนครชัยศรี อยู่ภายในบริเวณวัดลำพญา เปิดให้เข้าชมครั้งแรกในปี 2543

คำสำคัญ : ตลาดน้ำ, ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน, เครื่องมือการเกษตร, เครื่องปั้นดินเผา, ของเก่า, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เรือนไทยบ้านมาบสามเกลียว
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

ในอดีตบ้านมาบสามเกลียวเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่อยู่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก ชาวบ้านจะนำผลผลิต อย่างข้าวเปลือกไปขายต้องใช้ควายเทียมเกวียนลากข้ามมาบไป ใช้หนังควาย ๒ เส้น เกี่ยวควายเทียมเกวียนก็ขาดไปไม่รอด ต้อวใช้หนังควาย ๓ เส้น จึงจะผ่านไปได้จึงเรียกว่า “บ้านมาบสามเกลียว” จนทุกวันนี้

คำสำคัญ : เรือนไทย, เครื่องใช้พื้นบ้าน, เครื่องมือการเกษตร, บ้านมาบสามเกลียว, ดอนหัวฬ่อ, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตำบลหัวสำโรง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านหัวสำโรง เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของอาจารย์ฉันทนา สระบุรินทร์ โรงเรียนชุมชนวัดหัวสำโรง จากการศึกษาในวิชาเอกศิลปะ ที่วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา เมื่อปี พ.ศ. 2520 (มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทราในปัจจุบัน) และได้ติดตามอาจารย์นารี สาลิกภูติ ลงเก็บข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในหลายท้องที่ จึงเกิดความคิดว่า น่าจะนำศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านมาจัดแสดงที่ชุมชนหัวสำโรงบ้าง จากนั้นอาจารย์ได้เก็บรวบรวมสิ่งของต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนวัดหัวสำโรงมาไว้ที่โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง อาทิ สมุดข่อย เครื่องจักสาน เครื่องมือจับปลา ภาพวาดในสมัยก่อน ถ้วยชาม ข้าวของที่นำไปทำบุญที่วัด หน้าบัน

คำสำคัญ : เอกสารโบราณ, เครื่องจักสาน, เครื่องใช้พื้นบ้าน, เครื่องมือการเกษตร, ข้าว, เคียว, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 1 มีนาคม 2556

จากการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำริให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น กองทัพบกเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับสนองพระราชดำริ เข้าไปดำเนินงานในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบกับในปี 2539 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50 กองทัพบกจึงได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนจัดทำโครงการก่อสร้าง “ อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง “ ขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช 2539 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี

คำสำคัญ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, ภัยธรรมชาติ, การเกษตร, ธรรมชาติวิทยา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วิถีชาวนาลุ่มน้ำนครชัยศรี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์วิถีชาวนาลุ่มน้ำนครชัยศรี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรี ภายในวัดสุขวัฒนาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดบางระกำ แต่เดิมนั้น วัดสุขวัฒนารามมีส่วนจัดแสดงเกี่ยวกับของใช้พื้นบ้านอยู่เดิม เรียกกันโดยทั่วไปว่าพิพิธภัณฑ์ของโบราณพื้นบ้าน แต่ยังไม่มีการจัดตามหลักวิชาแต่อย่างใด ราวต้นปี พ.ศ.๒๕๔๖ ้มีกลุ่มวิจัยชุมชนลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ร.ศ. เสวภา พรสิริพงษ์ หัวหน้าคณะวิจัย เข้ามาส่งเสริมข้อมูลและวิธีการจัดแสดงตามหลักวิชาการพิพิธภัณฑ์ ด้วยความช่วยเหลือจากนักวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ : วัดสุขวัฒนาราม, ชุมชนบางระกำ, การทำนา, เครื่องมือการเกษตร, ข้าว, เครื่องสีฝัดข้าว, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยา
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 18 สิงหาคม 2557

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ภายในห้องเรียนของอาคารเรียนที่ 3 ชั้นที่ 3 ของโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 169 หมู่ที่ 5 ถนนวิเชียรบุรีสายใหม่ ในตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ การเดินทางไปโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยาสามารถเดินทางโดยรถยนต์ ระยะทางห่างจากตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 10 กิโลเมตรการเดินทางสามารถเริ่มต้นจากตัวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มุ่งหน้าไปยังถนนวิเชียรบุรีสายใหม่

คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, เตารีดโบราณ, หีบฝ้าย, พัดโบกข้าว, ชาวนา, การเกษตร,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านไผ่ดำ โรงเรียนวัดไผ่ดำ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557

ถึงแม้จะอยู่ติดกรุงเทพฯ แต่การดำเนินชีวิตของคนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา หลายครอบครัว ยังมีวิถีชีวิตมีความสุขแบบคนในชนบทอยู่ เด็กๆยังกระโดดน้ำเล่น พายเรือเป็น สามารถหาปลาทำกับข้าวเป็นตั้งแต่ยังเป็นเด็กประถม โรงเรียนวัดไผ่ดำ เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีอาคารเรียนสวยงามทาสีเขียวอ่อนเห็นแต่ไกล อาคารศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านไผ่ดำ เป็นเหมือนห้องเรียนที่เชื่อมติดต่อกันทั้งตัวอาคารและการเรียนรู้ มุ่งหวังให้เด็กๆค่อยซึมซับวัฒนธรรมไทยและความเป็นท้องถิ่นไว้

คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ชาวนา, ทำนา, การเกษตร, เครื่องจักสาน, แหล่งโบราณคดีลุ่มน้ำบึงไผ่ดำ, คัมภีร์ใบลาน, ภาชนะดินเผา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

ถึงแม้การแบ่งเขตการปกครองจะทำให้วัดมหาบุศย์กับแม่นาคพระโขนงไปอยู่ที่เขตสวนหลวง แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังจดจำเขตพระโขนงได้จากเรื่องเล่าของผู้หญิงที่ยึดมั่นในความรัก ที่ไม่อาจตัดใจแม้จะมีความตายมาขวางกั้น ในการมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนงที่วัดธรรมมงคล ภาพหนึ่งที่ไม่อาจผ่านสายไปคือภาพบนฝาผนังขนาดใหญ่มองเห็นเพียงเงาร่างสีดำของผู้หญิงในชุดพื้นบ้านโบราณ เธอคนนั้นอุ้มเด็กไว้กับอก นั่นคือภาพแม่นาคพระโขนง นั่นเอง

คำสำคัญ : ประวัติเขตพระโขนง, เครื่องมือการเกษตร, สถานที่สำคัญ, โบราณวัตถุ, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์สืบสานภูมิปัญญาชาวนาไทย วัดประชาคมาราม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์สืบสานภูมิปัญญาชาวนาไทย และศูนย์วัฒนธรรมประจำอำเภอห้วยแถลง ตั้งอยู่ภายในวัดประชาคมารามเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 2545 ตามความประสงค์ของท่านพระครูวิสุทธิประยุตต์ เจ้าอาวาสวัดประชาคมาราม ที่ต้องการจะอนุรักษ์อาชีพการทำนาไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและสำนึกบุญคุณของชาวนาไทย โดยจุดเริ่มต้นของการเก็บรวบรวมวัตถุสิ่งของที่ใช้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เกิดจากการจัด “มหกรรมสืบสานภูมิปัญญาชาวนาไทย” ขึ้นเมื่อวันที่ 20- 21 มกราคม 2544 ณ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย ซึ่งภายในงานท่านพระครูก็เริ่มขอรับบริจาคอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับการทำนาจากชาวบ้าน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

คำสำคัญ : เครื่องมือการเกษตร, การทำนา, เครื่องจักสาน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดพระธาตุหนองสามหมื่น
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 5 พฤศจิกายน 2558

อำเภอภูเขียว เป็นอำเภอที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงหนือของจังหวัดชัยภูมิ เป็นอำเภอที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ในแง่หลักฐานทางโบราณคดีมีการค้นพบร่องรองของชุมชนโบราณที่มีคูน้ำคันดิน ใบเสมาจารึกอักษรปัลลวะ และโบราณสถานในศิลปะทวารวดี (แบบภาคอีสาน) อยู่หลายแห่ง สันนิษฐานว่าน่าจะปรากฏเป็นบ้านเมืองมาแล้วตั้งแต่สมัยทวารวดี หรือราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 17 ในหลักฐานเอกสารที่เป็นตำนานอุรังคธาตุ (อุรังคนิทาน) ก็ปรากฏชื่อ “กุรุนทนคร”

คำสำคัญ : วัด, ข้าวของเครื่องใช้, เครื่องมือทอผ้า, เครื่องมือเครื่องใช้, เครื่องใช้การเกษตร, ของใช้ในวัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์บ้านพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 3 กันยายน 2561

บ้านพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) เป็นบ้านไม้สองชั้น รายล้อมไปด้วยแมกไม้นานาชนิด ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ที่เรียกว่าควนหน้าค่าย ปัจจุบันยังเป็นกรรมสิทธิ์ของทายาท แต่ทายาทได้อนุญาตให้จังหวัดในนามของโรงเรียนกันตังพิทยากรเข้ามาปรับแต่งพื้นที่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เมื่อราวปี พ.ศ. 2535

คำสำคัญ : พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ, รัชกาลที่ 6, หุ่นขี้ผึ้ง, ยางพารา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, บุคคลสำคัญ, คอซิมบี้, บ้านประวัติศาสตร์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

จากผิวกายลึกลงไปยังชั้นผิวหนัง กะโหลกศรีษะ โครงกระดูก เส้นเลือด หัวใจ ปอด ตับ ไต กระเพาะอาหาร ลำไส้ อวัยวะแต่ละส่วนคือหนึ่งในกลไกเมื่อมารวมกันได้สร้างมหัศจรรย์ที่เรียกว่าชีวิต ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ และสถานที่ผลิตหุ่นจำลองยางพารา สื่อการสอนทำมาจากยางพารา ผลงานประดิษฐ์ชั้นเยี่ยมของคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ : ยางพารา, โครงกระดูก, ระบบร่างกาย, ไดโนเสาร์, อวัยวะภายใน, ธรรมชาติวิทยา, การแพทย์และสาธารณสุข,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์มรดกอีสาน วัดโบราณ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 19 ตุลาคม 2558

อำเภอภูเขียว เป็นอำเภอที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงหนือของจังหวัดชัยภูมิ เป็นอำเภอที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ในแง่หลักฐานทางโบราณคดีมีการค้นพบร่องรองของชุมชนโบราณที่มีคูน้ำคันดิน ใบเสมาจารึกอักษรปัลลวะ และโบราณสถานในศิลปะทวารวดี (แบบภาคอีสาน) อยู่หลายแห่ง สันนิษฐานว่าน่าจะปรากฏเป็นบ้านเมืองมาแล้วตั้งแต่สมัยทวารวดี หรือราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 17 ในหลักฐานเอกสารที่เป็นตำนานอุรังคธาตุ (อุรังคนิทาน) ก็ปรากฏชื่อ “กุรุนทนคร”

คำสำคัญ : อีสาน, วัดโบราณ, วัดโพธิ์ชัย, เครื่องมือทอผ้า, เครื่องมือจับสัตว์, เครื่องมือดักสัตว์, เครื่องใช้ประจำวัน, เครื่องมือการเกษตร,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ผ้าไหม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตสุรินทร์ ตั้งอยู่ภายในสถานีวิจัยหม่อนไหมสุรินทร์ โดยเป็นโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร เน้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ในรูปแบบของ " ห้องสมุดธรรมชาติ" ภายในพื้นที่ 5 ไร่ ในบริเวณสถานี ฯ เพื่อใหผู้ชมได้สัมผัสและเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมครบวงจรแบบพื้นบ้าน ซึ่งมีการจัดแสดงให้ชม การสาวไหม เพื่อให้ได้เส้นไหมพื้นเมืองคุณภาพการย้อมเส้นไหมด้วยสีจากธรรมชาติ ไปจนถึงการทอผ้าไหม ด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านของจังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้าน

คำสำคัญ : การเกษตร, การทอผ้า, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง