ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอีสานสองฝั่งโขง บ้านเกวียนมุก
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

"บ้านเกวียนมุก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอีสานสองฝั่งโขง" เกิดขึ้นจากใจรักและความผูกพันของคุณสมศักดิ์ สีบุญเรือง ที่มีต่อคุณตาซึ่งเป็นคนอีสานและเคยเป็นนายฮ้อยมาก่อน โดยเกิดความประทับใจเมื่อครั้งยังเด็กที่เห็นคุณตาซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ แต่กลับพึ่งพาตนเองได้ดี ไม่ใช้เงิน ใช้ภูมิปัญญาที่เรียบง่าย ปลูกข้าว หาปลา สิ่งเหล่านี้หล่อหลอมทำให้เกิดความหลงใหลในภูมิปัญญาพื้นบ้าน มรดกท้องถิ่น และกลายเป็นนักสะสมของเก่าอย่างจริงจัง จนกระทั่งชาวบ้านขนานนามว่า "บ้าของเก่า"

คำสำคัญ : เครื่องใช้พื้นบ้าน, เครื่องดักสัตว์, เครื่องจักสาน, เกวียน, อีสาน, เคียว, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์บ้านอีสานตั้งอยู่ในสถานีวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกิดขึ้นจากการก่อตั้งสถานีวิจัยวลัยรุกขเวชขึ้นมาเพื่อศึกษาพันธุ์ไม้ พันธุ์ไผ่ พืชสมุนไพร ซึ่งเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ ต่อมาจึงมีการเพิ่มเติมการแสดงเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมของอีสาน จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านอีสานตามแบบประเพณีเดิม บริเวณที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ จัดให้มีลานบ้านอยู่ตรงกลาง โดยมีบ้านแต่ละหลังอยู่โดยรอบ พยายามรักษาต้นไม้และบริเวณรอบๆหมู่บ้านยังเป็นป่าโคกดงเค็ง ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการศึกษาพืชพันธุ์ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น

คำสำคัญ : เรือนไทย, เครื่องใช้พื้นบ้าน, อีสาน, งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม,
อ่านต่อ...


 

หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

วัดหนองแวง เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและชัดเจนที่สุดในจังหวัดขอนแก่นนั่นก็คือมี พระมหาธาตุแก่นนคร เป็นพระมหาธาตุที่สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้จากพิพิธภัณฑ์ หรือดูศิลปะพื้นบ้านของชาวอีสานทั้งความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรมได้ที่นี่ พระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐถือปูน เรือนยอดทรงเจดีย์ (จำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น) ฐานกว้าง 50 x 50 เมตร องค์พระธาตุกว้าง 40 x 40 เมตร

คำสำคัญ : วัดหนองแวง, ขอนแก่น, พระมหาธาตุแก่นนคร, คัมภีร์ใบลาน, เครื่องมือทำการเกษตร, วัฒนธรรมอีสาน, พระบรมสารีริกธาตุ, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, วัด,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนกัลยาณวัตร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนกัลยาณวัตร เป็นแหล่งรวบรวมหนังสืออีสานโบราณ ไว้มากมาย ตลอดจนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการแปลตัวหนังสือไทยน้อย ที่อยู่ในหนังสือใบลานต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจศึกษาประวัติศาสตร์ความคิด และวัฒนธรรมอีสานผ่านตัวอักษรโบราณ

คำสำคัญ : อักษรไทยน้อย, ขอนแก่น, หนังสือโบราณ, อีสาน,
อ่านต่อ...


 

ห้องไทยศึกษานิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

ห้องไทยศึกษานิทัศน์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ผู้เข้าชมสามารถจับต้องสิ่งของได้ ในการเข้าชมแต่ละครั้งผู้เข้าชมจะได้ความรู้แปลกใหม่จากการจัดนิทรรศการที่สลับสับเปลี่ยนกันไปในโอกาสสำคัญหรือเทศกาลงานประเพณีในเทศกาลต่างๆ บทบาทของห้องไทยศึกษานิทัศน์ที่เป็นมาโดยตลอดคือ การเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องไทยศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจ แต่เดิมห้องไทยศึกษานิทัศน์เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ : เครื่องจักสาน, เครื่องใช้พื้นบ้าน, ผ้าทอ, เครื่องปั้นดินเผา, ว่าว, ระหัดวิดน้ำ, อีสาน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงเกลืออีสาน บ้านมะรุม
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : เกลือ, เกลืออีสาน, บ้านมะรุม, เกลือสินเธาว์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร.ร.ไตรรัตนวิทยาคม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาปี พ.ศ. 2542 เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้วิชาท้องถิ่นของเรา มี อ.ทวี พรหมา เป็นผู้ดูแล อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว แบ่งส่วนการจัดแสดงออกเป็นส่วนๆ ตามเนื้อหาทางด้านวิถีชีวิตท้องถิ่น เช่น เรื่องเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ก็จะจัดแสดงกลองยาว โปงลาง เรื่องเครื่องมือดักจับสัตว์ เรื่องศาสนาความเชื่อ จัดแสดงใบเสมาหินทรายจำลอง

คำสำคัญ : เครื่องดนตรี, เรือนอีสาน, เครื่องใช้พื้นบ้าน, เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องจักสาน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

การเรียนรู้วัฒนธรรมของภาคอีสานหากศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทั้งหมด คงต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิต เพราะในพื้นที่อันกว้างใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายละเอียดวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมากมาย แต่หากจะเริ่มต้นค้นคว้าเอกสารข้อมูลขอแนะนำให้มาที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

คำสำคัญ : อีสาน, หมอลำ, แคน, วัฒนธรรมอีสาน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์มรดกอีสาน วัดโบราณ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 19 ตุลาคม 2558

อำเภอภูเขียว เป็นอำเภอที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงหนือของจังหวัดชัยภูมิ เป็นอำเภอที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ในแง่หลักฐานทางโบราณคดีมีการค้นพบร่องรองของชุมชนโบราณที่มีคูน้ำคันดิน ใบเสมาจารึกอักษรปัลลวะ และโบราณสถานในศิลปะทวารวดี (แบบภาคอีสาน) อยู่หลายแห่ง สันนิษฐานว่าน่าจะปรากฏเป็นบ้านเมืองมาแล้วตั้งแต่สมัยทวารวดี หรือราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 17 ในหลักฐานเอกสารที่เป็นตำนานอุรังคธาตุ (อุรังคนิทาน) ก็ปรากฏชื่อ “กุรุนทนคร”

คำสำคัญ : อีสาน, วัดโบราณ, วัดโพธิ์ชัย, เครื่องมือทอผ้า, เครื่องมือจับสัตว์, เครื่องมือดักสัตว์, เครื่องใช้ประจำวัน, เครื่องมือการเกษตร,
อ่านต่อ...


 

คุ้มวัฒนธรรมเมืองมัญจาคีรี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

คำขวัญประจำอำเภอมัญจาคีรีบอกเล่าเรื่องราว สถานที่สำคัญ ของเมืองมัญจาคีรีได้เป็นอย่างดี มัญจาคีรีเป็นเมืองเก่า อ.สุรศักดิ์ ธาดา ผู้สืบเชื้อสายมาจากเจ้าเมืองมัญจาคีรีรุ่นที่ 5 ได้เล่าว่า เมืองมัญจาคีรีมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานมาตั้งแต่ยุคทวาราวดี วัตถุโบราณที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของเมืองมัญจาคีรี อาทิ สถูปโบราณ สิมวัดสระทองบ้านบัว อำเภอมัญจาคีรี ตั้งเป็นอำเภอเมื่อ ปี พ.ศ. 2445 เหตุที่เรียกว่า “มัญจาคีรี” สันนิษฐานว่า เมืองนี้ตั้งอยู่ที่ลาดต่ำของภูเม็ง คำว่า “เม็ง” เป็นภาษาพื้นเมืองแปลว่า เตียง และได้เปลี่ยนคำว่า เม็ง เป็นภาษาบาลีว่า มัญจา

คำสำคัญ : เรือนอีสาน, ผ้าทอ, มัญจาคีรี, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : อีสาน, มหาสารคาม,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอีสานใต้
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

ในอดีตบ้านโคกเขา อ.ประคำ จ.บุรีรัมย์ เป็นจุดเริ่มต้นของเสียงปืนแตกในเขตงานอีสานใต้ของขบวนการคอมมิวนิสต์เมื่อกว่า 30 ปีมาแล้ว เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตและการเสียสละของบรรดาสหายร่วมอุดมการณ์ ทางสโมสร’19 ร่วมกับ “ ชมรมเพื่อน’39[1]” ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่คืออดีตนิสิตนักศึกษาและผู้ที่เคยร่วมในเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 และ 4 ตุลา 2519 จึงได้สร้างอนุสรณ์สถานประชาชนอีสานใต้ขึ้น รวมถึงก่อตั้ง “ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้าน ”

คำสำคัญ : อีสานใต้, คอมมิวนิสต์, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

หอวัฒนธรรมหมู่บ้าน เฮือนอีสานบ้านวัฒนธรรม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

อุทยานมัจฉาโขงกุดหวายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยได้รับการประกาศเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคามเมื่อปี พ.ศ.2540 เนื่องจากบริเวณนี้มีฝูงปลาหลายร้อยชนิดที่มาจากแม่น้ำชี ส่วนมากเป็นปลาเผาะซึ่งเป็นปลาเนื้ออ่อน มักพบในแม่น้ำโขง ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงอนุรักษ์ไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาชมและศึกษาชนิด พันธุ์ปลาต่างๆ เหล่านี้ หอวัฒนธรรมหมู่บ้าน เฮือนอีสานบ้านวัฒนธรรม ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2540 พร้อมกับการก่อตั้งสภาวัฒนธรรมหมู่บ้านและอุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย

คำสำคัญ : บ้านอีสาน, เรือนพื้นบ้าน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอราวัณ
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : บ้านอีสาน, โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดละลวด
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : เครื่องใช้พื้นบ้าน, อีสานใต้,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง