ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นศูนย์กลางการเก็บรักษาและจัดแสดงผ้าประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงนำความเป็นไทยออกไป สู่สากลและก่อให้เกิดรายได้กลับมาสู่ผู้ผลิตในประเทศ แบ่งการจัดแสดงเป็น 3 นิทรรศการ ดังนี้

คำสำคัญ : ผ้า, ผ้าไทย,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 31 ตุลาคม 2555

พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ ริเริ่มโดยนายโกมล พานิชพันธ์ นักสะสมผ้าโบราณชาวอำเภอลอง โดยนายโกมลได้สะสมผ้าโบราณชนิดต่างๆของ "เมืองลอง" และผ้าโบราณของชุมชนต่างๆ ใกล้เคียง จนกระทั่งร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแพร่ จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพื้นบ้าน สาขาสิ่งทอ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อปีพุทธศักราช 2535 จากนั้นจึงได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณให้บุคคลทั่วไปชมในวันที่ 12 สิงหาคม 2535

คำสำคัญ : จิตรกรรมเวียงต้า, ผ้าทอ, ผ้าตีนจก, เมืองลอง, ไทยวน, เครื่องมือทอผ้า, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ผ้าทอไทครั่ง บ้านเนินขาม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 25 กรกฎาคม 2556

ลาวครั่งหรือไทครั่ง ถูกกวาดต้อนให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนสยามในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ราวปี พ.ศ. 2371 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งที่ปราบศึกเจ้าอนุวงศ์ ได้กวาดต้อนกลุ่มคนลาวเข้ามาในสยาม โดยชาวลาวครั่งก็เป็นกลุ่มคนลาวที่ถูกกวาดต้อนมาในครั้งนั้น ทั้งนี้กลุ่มลาวครั่งได้กระจายตัวอยู่ตามหัวเมืองต่างๆ ในภาคกลาง เช่น สุพรรณบุรี นครปฐม ชัยนาท กาญจนบุรี เป็นต้น

คำสำคัญ : ผ้า, ผ้าทอ, ไทครั่ง, ไท, กลุ่มชาติพันธุ์, การแต่งกาย, ลาวครั่ง, ชาติพันธุ์วิทยา, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

บ้านนาป่าหนาด เป็นหมู่บ้านของคนเชื้อสายไทดำที่บรรพบุรุษถูกกวาดต้อนมาจากเมืองพวนเมื่อครั้งไทยยกทัพปราบฮ่อในปี พ.ศ. 2418 เนื่องจากฮ่อยกกำลังมาตีเมืองเชียงขวาง ซึ่งเป็นเมืองสำคัญของแคว้นพวน ทางกรุงเทพฯ ได้จัดทัพให้พระยาภูธราภัยเป็นแม่ทัพคุมกองทัพไปปราบฮ่อ แล้วได้กวาดต้อนผู้คนจากแคว้นพวนอพยพเข้ามาไทยด้วย ชาวไทดำที่ถูกกวาดต้อนในครั้งนั้นเข้ามาตั้งรกรากหลายแห่งด้วยกัน

คำสำคัญ : ไทดำ, กลุ่มชาติพันธุ์, การทอผ้า, เครื่องใช้พื้นบ้าน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

สิ่งที่แสดงอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ได้อย่างหนึ่งคือ เครื่องแต่งกาย เรารู้จักจังหวัดสุรินทร์ว่าเป็นเมืองช้าง ในขณะเดียวกันผ้าไหมสุรินทร์ก็มีชื่อเสียงไม่แพ้กัน พิพิธภัณฑ์ผ้า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2526 ที่นี่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์เขมร กลุ่มชาติพันธุ์กูยและกลุ่มชาติพันธุ์ลาว อาคารจัดแสดงเป็นอาคารชั้นเดียว ภายในมีผ้าสุรินทร์จัดแสดงในตู้กระจก

คำสำคัญ : ผ้า, ผ้าทอ, สิ่งทอ, ผ้าไหม, ผ้าอัมปรม, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน สระบุรี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

ริมถนนสายสระบุรี-ปากบาง เลียบเคียงกับลำแม่น้ำป่าสัก บริเวณกิโลเมตรที่ 3 บ้านโตนด เป็นที่ตั้งของหอวัฒนธรรมพื้นบ้าน ไทยวน สระบุรี ก่อตั้งขึ้นโดย อาจารย์ทรงชัย วรรณกุล ผู้มีเชื้อสายไทยวนสระบุรี เดิมท่านเป็นอาจารย์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ที่รับผิดชอบดูแลศูนย์วัฒนธรรมประจำจังหวัดสระบุรี ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ(สวช.) ปัจจุบันเป็นประธานชมรมไทยวน สระบุรี

คำสำคัญ : เรือนไทย, ไทยวน, ล้านนา, ชาติพันธุ์วิทยา, งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : ผ้าไหม, ผ้า, ผ้าแพรวา, ผู้ไท, ภูไท,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้านนาเชียงแสน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

เมืองเชียงแสน หรือเมืองหิรัญนครเงินยาง เป็นเมืองหนึ่งของอาณาจักรล้านนา มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และพระพุทธศาสนา ต่อเมื่อถึงปีพุทธศักราช 2347 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้กรมหลวงเทพหริรักษ์และพระยายมราชยกทัพมาตีเมืองเชียงแสนและกวาดต้อนผู้คนลงไปแบ่งไว้ยังเมืองเชียงใหม่ส่วนหนึ่ง เมืองน่านส่วนหนึ่ง เมืองลำปางส่วนหนึ่ง เมืองเวียงจันทน์ส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือไปยังกรุงเทพฯ โดยให้ไปอยู่ที่เมืองราชบุรีและสระบุรี

คำสำคัญ : ล้านนา, ผ้าทอ, การแต่งกาย, อุปกรณ์ทอผ้า, ไทยวน, การทอผ้า, เชียงแสน, คนยวน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ผ้าและสิ่งทอ, วัดพระธาตุผาเงา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 17 ตุลาคม 2556

อาคารพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4 คือพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์เคยเสด็จมาประทับที่วัดนี้ในครั้งที่ทรงผนวชเป็นเวลาถึง 10 ปี แต่เดิมวัดแห่งนี้ชื่อวัดสมอราย ต่อมาหลังจากเสด็จมาประทับจึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดราชาธิวาส วัดนี้สันนิษฐานว่าสร้างสมัยกรุงละโว้ หรือก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ประมาณปี พ.ศ.1820

คำสำคัญ : เครื่องใช้พระภิกษุ, ผ้า, ผ้าโบราณ, วัดราชาธิวาสวิหาร, คัมภีร์ใบลาน, เครื่องทองเหลือง, เครื่องเขิน,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2545 โดยปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังเก่า เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ซึ่งในขณะนั้นได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนรวมถึงภาคประชาชนเป็นอย่างดี รูปแบบการจัดแสดงเป็นการจัดนิทรรศการแบบสหวิทยาการอย่างเรียบง่าย ที่เน้นการสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตของชุมชน โดยมุ่งให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน โดยถ่ายทอดผ่านสื่อพื้นบ้านที่หาได้ในชุมชนผสมผสานกับสื่อที่ทันสมัยในปัจจุบัน

คำสำคัญ : ไดโนเสาร์, ภูไท, ผ้าไหมแพรวา, ฟ้าแดดสงยาง, กาฬสินธุ์, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหลุ่งประดู่ (ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มไหมไทย)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 พฤศจิกายน 2557

เมื่อแรกเข้ามาเยือนบ้านหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ใต้ถุนบ้านหลังหนึ่ง คุณป้ากำลังทอผ้าพร้อมกับมีเพื่อนบ้านญาติพี่น้องนั่งอยู่ด้วยกัน ด้วยความเป็นมิตร ทราบว่าที่บ้านหลังนี้มีคนทอผ้าเป็นถึง 3 รุ่น ปัจจุบันได้หันมาใช้สีธรรมชาติย้อมผ้า มีการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ มีพืชมากมายหลายชนิดใช้ย้อมผ้าได้ อาทิ แก่นขนุน สะเดา ดอกอัญชัน ใบแก้ว สบู่เลือด ฝักคูณ ครั่ง เป็นต้น

คำสำคัญ : ผ้าไหม, ผ้าทอ, ผ้า,
อ่านต่อ...


 

จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 สิงหาคม 2556

จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัวเริ่มก่อตั้งในช่วงปี 2542 โดยได้ขออนุญาตใช้พื้นที่วัดจากท่านพระครูสิทธิวชิราธร เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จเมื่อ 13 มีนาคม 2546 โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อใช้เป็นอาคารสำหรับการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากนั้นได้มอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวและคณะกรรมการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบ การตกแต่งและจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจำพวกค่าน้ำค่าไฟทางอบต.เป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนค่าบำรุงรักษาอื่นๆ ใช้เงินจากผู้บริจาค โดยแต่ละเดือนจะมีค่าใช้จ่ายเดือนละหมื่นกว่าบาท

คำสำคัญ : ไทยวน, ชาติพันธุ์, ผ้าทอ, อุดม สมพร, คูบัว, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

สปัน แกลเลอรี่ (ศูนย์สปันอารยวัฒนศิลป์)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

สปัน แกลเลอรี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเสื้อผ้าในแบบและยุคต่างๆ เดิมชื่อศูนย์สปันอารยวัฒนศิลป์ ตั้งอยู่ในย่านลำลูกกา จ.ปทุมธานี ปัจจุบันได้ย้ายมาจัดแสดงอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติชาร์เตอร์ ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 เขตประเวศ ซึ่งเป็นโรงเรียนของตระกูลเธียรประสิทธิ์ การมีพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษา ถือเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมให้กับนักเรียน พิพิธภัณฑ์นี้จัดแสดงผลงานของคุณสปัน เธียรประสิทธิ์ สตรีในแวดวงสังคมชั้นสูงเมื่อหลายสิบปีก่อน ด้วยรูปโฉมและฝีมือการตัดเย็บเสื้อผ้า ทำให้คุณสปันเป็นดาวเด่นในยุคนั้น คุณสปันมีร้านเสื้อผ้าชื่อ “สปัน” โดยใช้ชื่อของตนเอง ที่นี่เองคุณสปันได้สร้างบุคลากรในแฟชั่นมากมาย

คำสำคัญ : ผ้า, เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย, ของจิ๋ว, ผ้าและสิ่งทอ, สปัน เธียรประสิทธิ์,
อ่านต่อ...


 

บริการสารนิเทศเฉพาะสาขา ชนเผ่าไท-กะได
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

ชนเผ่าไท คือชนเผ่าที่ใช้ภาษาในตระกูลภาษาไท คนกลุ่มนี้อาศัยกระจายอยู่ในหลายประเทศ ตั้งแต่บางส่วนของประเทศจีนในบริเวณตอนกลางและตอนใต้ เรื่อยลงมาที่บางส่วนของเวียดนาม ลาว ไทย บางส่วนของเมียนมาร์ และอินเดีย เช่น ชนเผ่าจ้วง ปู้ไย้ ไทน้ำ ไทดำ ไทแดง ไทขาว ไทใหญ่ ไทเหนือ เป็นต้น ส่วนคนไทยก็รวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เวลาคนไทยไปเที่ยวประเทศลาว จะสามารถฟังภาษาลาวเข้าใจเพราะอยู่ในตระกูลภาษาเดียวกันนั่นเอง

คำสำคัญ : กลุ่มชาติพันธุ์, ภาษาศาสตร์, เครื่องแต่งกาย, ไท, ไต, ไทกะได, ชาติพันธุ์, ผ้า,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ครุฑ
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : ครุฑ, ธนาคารธนชาต, ครุฑพระราชทาน, พุทธศาสนา, เผ่าทอง ทองเจือ, ครุฑยุดนาค,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมปกากะญอ บ้านกุยต๊ะ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 9 สิงหาคม 2556

ผืนป่าแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ของไทยส่วนใหญ่อยู่ตามแนวชายแดนไทย-พม่า บริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวปกากะญอมาอย่างยาวนาน วิถีชีวิตของชาวปกากะญอผูกพันอย่างมากกับป่าเขาตามธรรมชาติ แต่นโยบายการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางการพัฒนาของรัฐ ทำให้การเกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างชาวบ้านที่อาศัยอยู่เดิมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติที่เป็นตัวแทนของรัฐ ในประเด็นปัญหาเรื่องที่ทำกิน การควบคุมการใช้พื้นที่ป่าและการดูแลรักษา

คำสำคัญ : กลุ่มชาติพันธุ์, เครื่องจักสาน, กะเหรี่ยง, ปกากะญอ, ผ้าทอ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ลาวคั่ง บ้านกุดจอก
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 พฤศจิกายน 2557

“อ้ายเก็บ” หรือ ผู้ใหญ่เก็บแห่งบ้านกุดจอก พาผู้สำรวจเข้าสักการะหลวงพ่อเดิม ซึ่งมีพุทธลักษณะที่คล้ายคลึงกับพระพุทธรูปในสมัยอยุธยา อ้ายเก็บเคยให้สัมภาษณ์ไว้กับวารสารศิลปวัฒนธรรมว่า “เมื่อครั้งที่ชาวบ้านกุดจอกได้ออกไปหาไม้มาเพื่อปฏิสังขรณ์วัด ได้พบกับโบสถ์เก่า และมีพระพุทธรูป ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อเดิม” จากนั้น อ้ายเก็บพาไปดูโบสถ์เก่า ซึ่งแสดงให้เห็นหลักฐานของการถาวรสถานที่บอกเล่าการตั้งถิ่นฐานของคนลาวคั่งบ้านกุดจอก ตั้งแต่สมัยของเส้นทางเดินทัพไทย-พม่า สมัยต้นรัตนโกสินทร์

คำสำคัญ : ลาวครั่ง, ชาติพันธุ์, พระพุทธรูป, บ้านกุดจอก, หลวงพ่อเดิม, งาช้าง, ผ้าทอลายตีนจก, อักษรไทยน้อย, ลาวคั่ง, ผ้าทอ, หมอนอิง, ผ้าห่อคัมภีร์,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์สืบทอดศิลปผ้าตีนจกราชบุรี วัดแคทราย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

กว่าจะมาเป็นผ้าซิ่นทอมือสักผืนหนึ่ง เส้นด้ายแต่ละเส้นแต่ละสี เกี่ยวสลับกันขึ้นลวดลาย จากเช้าจรดเย็น ด้วยสองมือของผู้ทอ ทั้งแรงกายแรงใจ บวกกับจินตนาการเพื่อให้ได้ผ้าผืนสวย ผ้าบางผืนทอกันใช้เวลาหกเดือน บางผืนทอนานนับปี ในอดีตศูนย์สืบทอดศิลปะผ้าจก ราชบุรีแห่งนี้จะมีคนอยู่มากมาย ทั้งคนทอผ้า คนมาเรียนการทอผ้าและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมและซื้อสินค้า แต่มาวันนี้ที่นี่อาจจะดูเงียบเหงาอยู่สักหน่อย

คำสำคัญ : ผ้า, ผ้าตีนจก, ผ้าและสิ่งทอ,
อ่านต่อ...


 

ห้องไทยศึกษานิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

ห้องไทยศึกษานิทัศน์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ผู้เข้าชมสามารถจับต้องสิ่งของได้ ในการเข้าชมแต่ละครั้งผู้เข้าชมจะได้ความรู้แปลกใหม่จากการจัดนิทรรศการที่สลับสับเปลี่ยนกันไปในโอกาสสำคัญหรือเทศกาลงานประเพณีในเทศกาลต่างๆ บทบาทของห้องไทยศึกษานิทัศน์ที่เป็นมาโดยตลอดคือ การเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องไทยศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจ แต่เดิมห้องไทยศึกษานิทัศน์เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ : เครื่องจักสาน, เครื่องใช้พื้นบ้าน, ผ้าทอ, เครื่องปั้นดินเผา, ว่าว, ระหัดวิดน้ำ, อีสาน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน บ้านแฝก-บ้านโนนสำราญ (หมู่บ้านวัฒนธรรมไหม)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 15 ตุลาคม 2557

การทอผ้าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเกิดมาจากการฝึกฝนและพรสวรรค์ของผู้ทอ ผ้าไหมทอมือคือเครื่องแต่งกายสวยงาม เจ้าของผลงานมีความภาคภูมิใจ ที่อำเภอสีดา บ้านแฝก-บ้านโนนสมบูรณ์ มีหมู่บ้านผ้าไหม แม่บ้านทั้งสองหมู่บ้านยังทอผ้ากันอยู่เป็นกิจวัตร สร้างรายได้งามเลี้ยงครอบครัวได้ตามอัตภาพ มื้อกลางวันแม่บ้านจะนำอาหารมาล้อมวงรับประทานด้วยกัน บางคนยังไม่ยอมวางมือจากโฮงมัดหมี่ผ้าไหม วงสนทนาสนุกสนาน ภายในอาคารมีกี่ทอผ้าหลายตัวตั้งวางเรียงกัน มีผืนผ้าที่กำลังทอหลากหลายลวดลายสีสัน

คำสำคัญ : ผ้าไหม, ผ้าทอ,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง