ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอคอนสวรรค์ โรงเรียนคอนสวรรค์  
  รีวิวพิพิธภัณฑ์โดยทีมงานและสมาชิก  
 
รีวิวของศูนย์วัฒนธรรมอำเภอคอนสวรรค์ โรงเรียนคอนสวรรค์
เขียนโดย: webmaster (1012 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์  อำเภอคอนสวรรค์แต่เดิมชื่อนครกาหลง  กล่าวกันว่าเมืองนี้มีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยผลหมากรากไม้นานาพันธุ์  เมื่อนกกาบินผ่านเข้ามากินก็จะเพลิดเพลินจนหลงลืมกลับรัง  มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีในบริเวณนี้  ทำให้ทราบว่าเป็นแหล่งอารยธรรมมาตั้งแต่โบราณ  มีการค้นพบภาชนะดินเผาเนื้อหยาบสีดำขัดมันมีลายเชือกทาบลายขูดขีดและลายเขียนสี  ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูก  พระพุทธรูปยืนแบบทวารวดี  ใบเสมาหินทรายแกะสลัก  เป็นต้น
           
จากความเป็นมาดังกล่าว  ได้มีการตั้งศูนย์วัฒนธรรมขึ้นที่โรงเรียนคอนสวรรค์  การจัดแสดงของที่นี่จะทำให้เราได้เห็นแต่ละเสี้ยวของประวัติศาสตร์ชุมชนและวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เคยเป็นมา  มีเรือนจำลองบ้านแบบอีสาน  เครื่องจักสาน  อุปกรณ์ทอผ้า  เกวียน  ธรรมมาศน์ไม้ของวัด  เรือนจำลอง “หอแจก” ตามแบบของวัด  ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา  คัมภีร์ใบลาน
           
นายวีระพล สวัสดิ์ศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวถึงการทำกิจกรรมของศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนคอนสวรรค์  โดยปกติจะเป็นไปตามวันสำคัญในแต่ละรอบปีซึ่งทางโรงเรียนเป็นแกนนำในการจัดงานร่วมกับชุมชนและสภาวัฒนธรรมประจำอำเภอ  ส่วนความรับผิดชอบในส่วนของโรงเรียนได้มอบหมายให้อาจารย์สุรวุฒิ สุขเข  หัวหน้าหมวดภาษาไทยเป็นผู้ดูแล  ขณะเดียวกันในส่วนนี้มีอาจารย์ศิลปะ โดยอาจารย์ยุทธศักดิ์ ลุมไธสงค์  ได้เสริมเข้าไปด้วย  อาจารย์ยุทธศักดิ์เป็นคนออกแบบสร้างเรือนจำลอง  และได้ใช้สถานที่ห้องจัดแสดงนี้ในการเรียนการสอนวิชาศิลปะ
           
จากการได้เข้ามาเยี่ยมชมในโรงเรียน  สิ่งที่สัมผัสได้คือการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย  อย่างช่วงเวลานี้อยู่ในช่วงของการจัดงานวันสุนทรภู่  มีกิจกรรมหลายอย่างให้นักเรียนทำ  อย่างหนึ่งคือการจัดทำหนังสือตามหัวข้อเรื่องที่กำหนด  นักเรียนจะได้ทำงานเป็นกลุ่มระดมความคิดสร้างสรรค์  และได้แสดงฝีมือในการวาดภาพ  หรืออย่างในการเรียนการสอน  อาจารย์สุรวุฒิบอกว่ามีการให้นักเรียนเข้าไปเรียนรู้ในชุมชนแล้วมานำเสนอในรูปแบบรายงาน  ยกตัวอย่างเช่น  การแห่นางแมว  งานบุญผะเหวต  งานบั้งไฟ  การช้อนขวัญ 
           
การช้อนขวัญนี้เป็นความเชื่อแต่โบราณของคนที่นี่ว่าคนจะมีขวัญอยู่ในร่างกาย  ถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือต้องไปไหนไกลๆต้องมีการนำกลับมา  ถ้าเป็นในทางที่ดีก็บายศรีสู่ขวัญ  ถ้าเป็นอุบัติเหตุแสดงว่าขวัญหลุดออกจากตัวจะต้องมีการทำพิธีไปช้อนกลับมาใส่ตัว  การทำพิธีจะต้องมีผู้รู้มาประกอบพิธี  มีการเตรียมของได้แก่  กล้วย  ไข่  เสื้อผ้าของคนที่เกิดอุบัติเหตุ  แล้วก็มีผ้าขาวม้ามัดเพื่อไล่ช้อน  บางทีก็เอาไม้ไล่ตี  ถ้าขวัญมาแล้วก็ห่อกลับบ้าน  เอาไข่มาป้อนให้กับคนที่เกิดอุบัติเหตุ
           
อาจารย์สุรวุฒิให้ความเห็นว่าปัจจุบันคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้  เนื่องจากความเจริญได้เข้าไปถึงหลายหมู่บ้าน   เด็กรุ่นใหม่ไม่เชื่อมั่น  คนเฒ่าคนแก่เห็นว่าพวกเขาไม่ให้ความสำคัญ  จึงไม่ค่อยอยากพูด  ทำให้เงียบๆไป  อีกเรื่องคือนิทานพื้นบ้าน  เดี๋ยวนี้ผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ค่อยเล่าให้ลูกหลานฟัง  เพราะว่าเขาไม่ค่อยฟัง  เขาจะไปดูนิทานญี่ปุ่นจากสื่อทั้งหลายกันมากกว่า  แต่ละบ้านต่างมีทีวีดูมีคอมพิวเตอร์เล่น  ความสัมพันธ์ตรงนี้จึงห่างไป 
           
ด้านการแต่งกายโรงเรียนคอนสวรรค์ได้ให้ความสำคัญกับผ้ามัดหมี่ชัยภูมิ  แต่เดิมเป็นผ้าที่ทอใช้กันในแต่ละบ้าน  ในวันศุกร์นักเรียนสามารถสวมเสื้อผ้ามัดหมี่มาเรียนได้  ปัจจุบันการทอผ้าจะกลายเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้าน  โดยอาชีพหลักคือการทำนา  ในชุมชนมีร้านค้าสำหรับตัดเย็บและจำหน่ายผ้ามัดหมี่ซึ่งถือเป็นของดีเมืองชัยภูมิ
           
ในการเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนคอนสวรรค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้แนะนำให้อาจารย์ไพฑูรย์  สุสมบูรณ์  พาไปเยี่ยมชมอนุสาวรีย์ขุนหาญ  ผู้สร้างนครกาหลง  และไปที่วัดคอนสรรค์ที่มีหลวงพ่อพระสีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อใหญ่” อันเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้าน  ที่วัดนี้มีโบสถ์เก่าสร้างด้วยไม้  และยังมีศาลาที่ทางกรมศิลปากรจัดสร้างไว้เพื่อเก็บรวบรวมใบเสมาหินทรายแกะสลัก  หินทรายเหล่านี้พบกระจายอยู่ตามท้องนา  ซึ่งบางส่วนก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ขนย้ายมาจัดแสดงที่นี่
           
ความสำคัญของใบเสมาหินทรายเหล่านี้อยู่ที่เรื่องราวการแกะสลักเป็นรูปชาดกทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีอยู่  8 ตอน ได้แก่  ภูริทัตชาดก  เป็นตอนที่พระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นนาค  เวสสันดรชาดก  ตอนชูชกทูลขอกัณหา-ชาลี  สุวรรณสามชาดก  ตอนครั้งพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ชื่อว่าสวรรณสามดาบส  นันทิวิ ศาลชาดก  พระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นโคอยู่หลายพระชาติ  เทวธรรมชาดก  ว่าด้วยธรรมของเทวดา  เรื่องพระเตมีย์ใบ้  พระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นพระราชบุตรกษัตริย์ชื่อว่า เตมีย์   มาตุโปสกะชาดก  ครั้งเมื่อพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นช้าง  มโหสถชาดก  ว่าด้วยมโหสถแสวงหานางอมราเทวี
           
คุณยายสารกุล ปายชัยภูมิ   ได้เอ่ยถึงใบเสมาอีก 11 ก้อนที่ยังตั้งอยู่ในหมู่บ้านเป็น 4 ทิศว่า  ชาวบ้านมีความหวงแหนและมีความเชื่อว่าถ้ามีการย้ายออกไปจะทำให้เกิดเภทภัย  ทำให้เจ็บป่วย  โดยเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่ประจำอยู่  ทุกปีชาวบ้านจะมีการทำพิธีเลี้ยงปู่  มีการเลี้ยงเพลสรงน้ำ  ส่วนใบเสมาที่จัดแสดงในอาคารทรงไทยพระใหญ่ใบเสมา ได้งบอุดหนุนจาก  อบต. ปี 2547  ในการก่อสร้าง  ส่วนใบเสมาหินทราย  แต่เดิมท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้รวบรวมไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่าอยู่ในสภาพกระจัดกระจายในทุ่งนา
           
การมาเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนคอนสวรรค์  ควรประกอบกับการเข้าชมร่องรอยเมืองเก่าเวียงกาหลงและเดินชมใบเสมาหินทรายที่วัดคอนสวรรค์  นั่นจะทำให้เราได้รับทราบเรื่องราวทางด้านอารยธรรมของดินแดนแห่งนี้ได้อย่างครบถ้วน
 
-----------------------------------------------------
สาวิตรี  ตลับแป้น /ผู้เขียน /ถ่ายภาพ
ข้อมูลจาก  :  สำรวจภาคสนามเมื่อวันที่  23  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2554
----------------------------------------------------
การเดินทาง :
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางที่จะไปจังหวัดชัยภูมิ  ใช้ทางหลวงหมายเลข 202 (ชัยภูมิ-บัวใหญ่) ถึงบ้านลาดใหญ่  แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2054 ไปอำเภอคอนสวรรค์  ระยะทาง 38 กิโลเมตร  มีทางแยกเข้าโรงเรียนคอนสวรรค์ด้านขวามือ
 -----------------------------------------
อ้างอิง  : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ. หนังสืออ่านประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม.


 

ชอบ  |  แจ้งลบ


 
   
รีวิวพิพิธภัณฑ์นี้ ส่งให้เพื่อน แก้ไขข้อมูลพิพิธภัณฑ์นี้
 
  ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอคอนสวรรค์ โรงเรียนคอนสวรรค์  
: อาคารโรงฝึกงานศิลปศึกษา โรงเรียนคอนสวรรค์ 173 หมู่ 12 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
: 044-848022
044-889104
: -
: -
: ไม่เก็บค่าเข้าชม
: http://www.kwsc.ac.th/
http://www.museum.msu.ac.th/web
Museum2/museum/data/chp_konsawa
n.htm
: -
: 2527
: -
จัดการโดย : สถานศึกษา
เนื้อหา : วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
สถานะ : เปิดดำเนินการ
อัพเดท 7 ม.ค. 2557
  โหวต
1 คนโหวต
100.00 %
ชอบพิพิธภัณฑ์นี้ คุณล่ะ?
  ผังจัดแสดง  
ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอคอนสวรรค์ โรงเรียนคอนสวรรค์
ดูผังจัดแสดงทั้งหมด+
  แผนที่  

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
  วีดีโอ  
ดูวีดีโอทั้งหมด+
  แผ่นพับ  
ดูแผ่นพับทั้งหมด +
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ  
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย
พิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยง
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง
 ดูทั้งหมด
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลอื่นๆของ ศมส.  
  Tags  
วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
  แฟนพิพิธภัณฑ์
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง