ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
ไปรสนียาคาร  
  รีวิวพิพิธภัณฑ์โดยทีมงานและสมาชิก  
 
รีวิวของไปรสนียาคาร
เขียนโดย: webmaster (1127 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มิถุนายน 2555
บริเวณเชิงพระปกเกล้า  ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  ฝั่งพระนคร  ปากทางออกของคลองโอ่งอ่าง (คลองบางลำพู) ย่านการค้าที่จอแจแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร  ตึกบางสีขาวสูงสามชั้นตามแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกตั้งเด่นอยู่ในชื่อ “ไปรสนียาคาร”
           
พิพิธภัณฑ์นี้เป็นอาคารที่สร้างขึ้นมาใหม่เมื่อปี พ.ศ.2546  หลังจากตัวอาคารเดิมถูกรื้อเพื่อสร้างสะพานคอนกรีตที่ชื่อว่าสะพานพระปกเกล้าในปี พ.ศ.2525 ในคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี  สะพานนี้อยู่คู่ขนานไปกับสะพานพุทธ  การก่อสร้างกระทำแต่เฉพาะส่วนหน้าที่เป็นคอนกรีต  ส่วนที่เป็นตัวเรือนไม้สัก  หลังการรื้อถอนทางกรมทางหลวงชนบท (กรมโยธาธิการและผังเมืองในอดีต) ได้นำไปเก็บรักษาไว้  จนกระทั่งปีพ.ศ.2552 กรมทางหลวงชนบทได้อนุญาตให้บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด  เข้าใช้ประโยชน์อาคารจำลองหลังนี้เป็นพิพิธภัณฑ์การสื่อสารไปรษณีย์  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   ไปรสนียาคารได้เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 12  มกราคม  2552
           
แต่เดิมอาคารไปรสนียาคารเคยเป็นบ้านของพระปรีชากลการ (สำอางค์  อมาตยกุล)  แต่ต่อมาถูกทางการริบเข้ามาเป็นของหลวง  ตึกพิพิธภัณฑ์นี้ถือเป็นอนุสรณ์สถานแห่งกาลเวลา  เพื่อบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานกิจการไปรษณีย์แก่ชาวสยาม  ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2426  และโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ  เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช  ทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้สำเร็จราชการกรมไปรษณีย์พระองค์แรก
           
กิจการไปรษณีย์เริ่มจากการรับฝากส่งจดหมายและหนังสือในเขตพระนครและธนบุรี  ในรัศมี 4 ด้าน  ทิศเหนือถึงสามเสน  ทิศตะวันออกถึงสระปทุม  ทิศใต้ถึงบางคอแหลม  ทิศตะวันตกถึงตลาดพลู  ต่อมากิจการได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว  สามารถเปิดบริการได้ทั้งในและต่างประเทศ  ในปี พ.ศ.2432 ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนไปรษณีย์และโทรเลขขึ้นที่อาคารไปรสนียาคาร  เพื่อผลิตบุลากรให้ทันกับการขยายตัวขององค์กร
           
การจัดแสดงของไปรสนียาคารในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน  2 ชั้น  ชั้นแรกเป็นนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื้อหาเกี่ยวกับการก่อตั้งกิจการไปรษณีย์ไทย   จัดแสดงเป็นภาพประกอบคำอธิบายและตราไปรษณียากรที่เกี่ยวข้อง  ตราไปรษณียากรที่จัดแสดงเป็นการจัดทำขึ้นมาใหม่ให้เหมือนของเดิม ได้แก่ ตราไปรษณียากรชุดพระบรมฉายาลักษณ์ ร.5  ตราไปรษณียากรชุด 125 ปี ไปรษณีย์ไทย  ตราไปรษณียากรชุดบุรุษไปรษณีย์   แล้วก็ยังมีนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระราชปิตุลา  บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช   และประวัติของไปรสนียาคาร  อาคารที่ทำการไปรษณีย์แห่งแรกของไทย 
           
ชั้นนี้ตรงมุมห้องมีสิ่งจัดแสดงชิ้นสำคัญได้แก่  นาฬิกาประจำตึกไปรสนียาคาร  นาฬิกาเรือนนี้มีความเป็นมาว่า  สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ  เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงษ์  กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช  ขณะที่ทรงเป็นกรมหลวงทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีสำเร็จราชการกรมไปรษณีย์และโทรเลข  ได้ทรงสั่งซื้อมาจากบริษัท J.W. BENSON  จำกัด  ประเทศอังกฤษ  ซึ่งมีชื่อเสียงในการผลิตนาฬิกาที่ใช้กับหอนาฬิกา (TURRET CLOCK)  ตัวเรือนของนาฬิกาเบนซอนแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ  ตัวเรือนที่ประกอบด้วยหน้าปัดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร (2 ศอก)  ตัวเครื่องและระฆังสำหรับที่จะแขวนบนหอขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากระฆัง  50 เซนติเมตร ( 1 ศอก)  ที่ผลิตขึ้นในปี พ.ศ.2426 (ค.ศ.1883) โดยปรากฎศักราชที่ผลิตไว้บนตัวระฆังด้วย

ส่วนชั้นที่ 2 เป็นนิทรรศการประวัติการไปรษณีย์ไทย  บอกเล่าเรื่องราวและวิวัฒนาการการไปรษณีย์ตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนถึงยุคปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น 4 ยุค ได้แก่  ยุคที่ 1 พ.ศ.2426-2442 จุดเริ่มต้นของไปรษณีย์  ยุคที่ 2 พ.ศ.2442-2475 ยุคทองของไปรษณีย์ไทย  ยุคที่ 3 พ.ศ.2475-2497   ยุคที่ 4 พ.ศ.2497-2520  ยุคที่ 5 พ.ศ.2520 - ปัจจุบัน   แล้วก็มีนิทรรศการการตำนานโทรเลขไทย  ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นตำนานหลังจากให้บริการมายาวนานถึง 133 ปี  มีตั้งแต่ความหมายของโทรเลข  หลักการทำงาน  เส้นทางโทรเลขในไทย  วิวัฒนาการโทรเลขไทย  ก้าวสู่...วิทยุโทรเลข  กำเนิดสัญญาณภาษาไทย  นับถอยหลัง...อำลาโทรเลข

นอกจากการจัดแสดง  ที่ตึกไปรสนียาการยังมีที่ทำการไปรษณีย์  ซึ่งจะเปิดทำการในวันศุกร์ – อาทิตย์  เวลา 14.00- 20.00 น. ที่ผ่านมายังมีคนเข้ามาน้อย  เนื่องจากที่นี่มีข้อจำกัดตรงที่ไม่มีที่จอดรถ
           
คุณเมธินทร์  ลียากาศ  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตลาดตราไปรสนียากร  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  กล่าวว่าปัจจุบันทางบริษัทฯ มีที่ทำการไปรษณีย์มากกว่า 1200  แห่งทั่วประเทศ  ทุกวันนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำพิพิธภัณฑ์มากขึ้น  ดังจะเห็นได้จากการที่มีพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรกระจายอยู่ทั่วประเทศ  สถานที่จัดแสดงล้วนเป็นตึกเก่าแก่ทรงคุณค่า อีกทั้งยังมีแผนงานในอนาคตที่จะทำเต็มรูปแบบ  โดยจะเริ่มจากที่ทำการไปรษณีย์ตึกเก่าที่มีการอนุรักษ์ในจังหวัดภูเก็ต  สำหรับการปรับปรุงจัดตั้งไปรสนียาคาร  ได้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมสนับสนุนงบประมาณมา 10 ล้านบาท  นอกจากนี้ยังมีแผนงานในการปรับปรุงซ่อมแซมตึกไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก  ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีการจัดทำงบประมาณไว้มากกว่า 300 ล้าน
           
ในการจัดกิจกรรมที่นี่ที่ทำเป็นประจำคือการเปิดตัวตราไปรสนียากรชุดใหม่  นักสะสมจะมาซื้อแสตมป์และประทับตรากันที่นี่  ในปีหนึ่งๆจะมีแสตมป์ชุดใหม่ประมาณ 20- 30 ชุด  บริษัทที่จัดพิมพ์มีทั้งในไทยและต่างประเทศ  กว่าจะได้แสตมป์ชุดใหม่สักชุดหนึ่งต้องผ่านขั้นตอนมากมาย และต้องการความประณีตเป็นอย่างมาก  อีกทั้งสแตมป์ยังเป็นสิ่งมีค่าแทนเงิน  กลุ่มคนที่ออกแบบจะมี 3 กลุ่มคือ กลุ่มแรกคือคนของไปรษณีย์  มีประมาณสัก 8 คน   กลุ่มที่สองมาจากการประกวด  ทุกปีจะมีสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้นำมาจัดแสดงและได้รับการพิจารณาจัดพิมพ์เป็นตราไปรสนียากร  อีกกลุ่มหนึ่งคือในกรณีที่มีหน่วยงานต่างๆมาร้องขอให้ทางไปรษณีย์ออกให้  อย่างเช่นในวาระครบรอบของหน่วยงานต่างๆ 
               
จากการให้ความสำคัญต่อการจัดทำพิพิธภัณฑ์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย  จำกัด  ในอนาคตอันใกล้เราคาดว่าจะได้เห็นการจัดแสดงที่เต็มรูปแบบในอาคารอนุรักษ์ที่สวยงาม  ซึ่งผู้เข้าชมจะได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน
----------------------------------------------------
สาวิตรี  ตลับแป้น /ผู้เขียน /ถ่ายภาพ
ข้อมูลจาก  :  สำรวจภาคสนามเมื่อวันที่  16  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2554
----------------------------------------------------
การเดินทาง :ไปรสนียาคารตั้งอยู่เชิงสะพานพระปกเกล้า  ใกล้กับสะพานพุทธ  ฝั่งพระนคร  ใกล้กับท่ารถเมล์สาย 8  ปลายทางสะพานพุทธ  มีรถประจำทางผ่านหลายสายได้แก่  3,4,5,6,8,10,19,37,40,43,53,56,82 ปอ. 3,5,6,73
-----------------------------------------
อ้างอิง  : เอกสารไปรสนียาคาร  อนุสรณ์สถานแห่งกาลเวลา

ชอบ  |  แจ้งลบ


 
   
รีวิวพิพิธภัณฑ์นี้ ส่งให้เพื่อน แก้ไขข้อมูลพิพิธภัณฑ์นี้
 
  ไปรสนียาคาร  
: เชิงสะพานพระปกเกล้า(ฝั่งพระนคร) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
: 02-831-3934
: 02-831-3850
: วันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 12.00-20.00 น.
: ไม่เก็บค่าเข้าชม
: -
: -
: 2552
: -
จัดการโดย : หน่วยงานราชการ
เนื้อหา : การสื่อสาร/ไปรษณีย์
สถานะ : เปิดดำเนินการ
อัพเดท 14 ม.ค. 2557
  โหวต
6 คนโหวต
83.33 %
ชอบพิพิธภัณฑ์นี้ คุณล่ะ?
  ผังจัดแสดง  
ไปรสนียาคาร
ดูผังจัดแสดงทั้งหมด+
  แผนที่  

ดู ไปรสนียาคาร ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
  วีดีโอ  
ดูวีดีโอทั้งหมด+
  แผ่นพับ  
ดูแผ่นพับทั้งหมด +
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ  
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร (สามเสนใน)
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร นครสวรรค์
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร นครราชสีมา
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร อุบลราชธานี
 ดูทั้งหมด
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลอื่นๆของ ศมส.  
  Tags  
ไปรษณีย์, แสตมป์, ตราไปรษณียากร, การสื่อสารและไปรษณีย์,
  แฟนพิพิธภัณฑ์
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง