ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 
  รีวิวพิพิธภัณฑ์โดยทีมงานและสมาชิก  
 
พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เขียนโดย: webmaster (1127 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยถือกำเนิดมาพร้อมกับการพัฒนาระบบการศึกษาของสยาม ในปีพ.ศ.2425 เพื่อการสร้างการศึกษาให้เป็นระบบมากขึ้น มีการสอบวัดความรู้ ในหลวงรัชกาลที่ 5 จึงทรงตั้งโรงเรียนขึ้น ณ พระตำหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวัง นักเรียนรุ่นแรกที่เรียนจบจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมีจำนวน 3 คน ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทยนั้นได้บรรจุประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเอาไว้ตั้งแต่เริ่มแรก สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ฯลฯ ซึ่งเป็นผู้บัญชาการ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบได้เข้ามาช่วยในการดูแลระบบการศึกษาของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ต่อมาในยุคเจ้าพระยาพระเสด็จซึ่งเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนนั้น ท่านเล็งเห็นว่าหลังจากที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบต้องเลิกไปเพราะต้องนำที่ดินในพระบรมมหาราชวัง ไปทำกิจการอย่างอื่น นักเรียนที่เรียนจบไปจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบก็กระจัดกระจายไปหมด จึงได้ทูลแก่พระพุทธเจ้าหลวงฯ ว่าจะขอมาเช่าที่ดินสร้างโรงเรียนใหม่ ณ บริเวณที่ดินของวัดเลียบ (วัดราชบูรณราชวรวิหาร) จึงทำให้โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่นี้จนถึงปัจจุบัน การสร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2454 โดย ตึกแรกของของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คือ “ตึกยาว” หรือ “ตึกสวนกุหลาบ” ที่เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ฯในปัจจุบัน 

ปัจจุบันความยาวทั้งหมดของตึกยาว คือ 198.35 เมตร แต่เมื่อแรกสร้างนั้นจากปากคำของผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์  ตึกยาวนี้มีความยาวกว่านี้มาก แต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ตึกส่วนแรกที่ยาวไปถึงร้านเพชรข้างหน้าถูกระเบิดเสียหายจึงเหลือความยาวอยู่เพียงเท่านี้ 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นเพื่อเก็บของเก่าที่มีคุณค่าภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยไว้ และเพื่อแสดงให้นักเรียนรุ่นใหม่ๆ ที่เข้ามาได้รู้ว่านักเรียนรุ่นพี่ๆที่เรียนมาก่อนได้ทำความดี ทำชื่อเสียงอย่างไรให้กับโรงเรียนอย่างไรบ้าง 

ตึกยาวแห่งนี้อยู่คู่กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมานานรวม 100 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2525 -2535 ผู้อำนวยโรงเรียนในแต่ละช่วงเวลาได้ทำการบูรณะซ่อมแซมตึกยาวเรื่อยมา ต่อมากรมศิลปากรขึ้นทะเบียนตึกยาวเป็นโบราณสถาน  ในวาระที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมีอายุครบรอบ 120 ปี ในปีพ.ศ.2545 “พิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งชาติ: พิพิธภัณฑ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย” จึงถือกำเนิดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2545 โดยใช้ตึกยาวเป็นที่จัดแสดง

การจัดแสดงทั้งหมดของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแบ่งห้องจัดแสดงออกเป็นทั้งหมด 14 ห้อง ดังนี้ 
1)  สถาบันกษัตริย์กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
2)  จาก “วัง” สู่ “วัด” การกล่าวถึงความเป็นมาของโรงเรียนเมื่อต้องยุบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวังไปแล้วแตกกระสานซ่านเซนไปไหนบ้าง จนกลายมาเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในปัจจุบัน      
3)  ห้องบูรพคณาจารย์สวนกุหลาบวิทยาลัย จัดแสดงภาพของเหล่าอาจารย์ตั้งแต่ยุคก่อตั้งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจนถึงปัจจุบันที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่นักเรียนโรงเรียนนี้
4)  ภูมิปัญญาครูสวนกุหลาบ บอกถึงความเก่งกาจของครูอาจารย์ของโรงเรียนสวนกุหลาบที่ทำให้กับโรงเรียนสวนกุหลาบเป็นคนที่เก่งและดีของสังคม       
5)  หอเกียรติยศและเกียรติภูมิชาวสวนของโรงเรียน ศิษย์เก่าที่ดีและมีชื่อเสียงของโรงเรียน               
6)  เกียรติยศสวนกุหลาบ คือพลเอกเปรม ติณสานนท์ ที่ได้เป็นทั้งนายกรัฐมนตรี, ผบ.ทบ., ผบ.สูงสุด, องคมนตรีและรัฐบุรุษของไทย 
7)  เกียรติภูมิชาวสวนกุหลาบวิทยาลัย  ที่มีนักเรียนที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยทั้งหมด 8 คนตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
8)  ห้องจาริกานุสรณ์ นำเอาป้ายไม้ จารึกชื่อของนักเรียนผู้ที่ทำคุณงามความดี  เอากระดานที่ผู้บัญชาการโรงเรียนคือ นอร์แมน ซัตตั้น เป็นผู้ริเริ่มนำมาใช้ ได้ทำขึ้นในช่วงต่างๆ มาประดับไว้ รวมทั้งโล่ห์รางวัลต่างๆ ที่ได้มา จนในปัจจุบันไม่สามารถจารึกลงได้หมดสำหรับรายชื่อของศิษย์เก่าโรงเรียนฯ
9)  ห้องกิจกรรมนำเกียรติภูมิ (เข้าสู่ยุคปัจจุบัน) การที่โรงเรียนมีกิจกรรมและเป็นศูนย์กลางของด้านวิชาการและวัฒนธรรมหลายๆอย่าง ในประเทศไทย  
10)  กิจกรรมล่อหลอมความเป็นสวนกุหลาบฯ กิจกรรมทุกกิจกรรมภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ไม่ว่าจะด้านดนตรี กีฬา วิชาการ ทุกงานทุกกิจกรรมทำให้เด็กสวนกุหลาบรู้จักการบูรณาการเอาวิชาความรู้กับกิจกรรมที่ทำทุกอย่างเข้ามาไว้ในตัว    
11)  ห้องบูรณาการ วิชาการ พลานามัย ศิลปะ ดนตรี สุนทรียศาสตร์  การส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้ปฏิบัติกัน 
12)  ห้องสวนกุหลาบฯ ในปัจจุบัน ผลงานที่รวบรวมเอาผลงานคุณภาพของโรงเรียน ถ้วยรางวัลทั้งหลายที่ได้มาในปัจจุบัน 
13)  ห้องสัญลักษณ์ชาวสวนกุหลาบวิทยาลัย 
14)  ห้องเอกสารโบราณและจดหมายเหตุสวนกุหลาบวิทยาลัย 
 
ผู้เข้าชมที่สำคัญของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือ นักเรียนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนั่นเอง ทุกๆปีนักเรียนมัธยมปีที่ 1 จะได้เข้ามาเรียนรู้วิถีของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ทั้งประวัติความเป็นมา ความสำคัญของสิ่งต่างๆ ความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้น ปีหนึ่งหลายร้อยคน การสนับสนุนของบรรดาศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงและรักความเป็นนักเรียนสวนกุหลาบยังมีอยู่มิได้ขาด นอกจากนี้โรงเรียนยังมีกลุ่มยุวมัคคุเทศก์ ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนกันมาทำหน้าที่นำชมพิพิธภัณฑ์อยู่ตลอด


ข้อมูลจาก: สำรวจภาคสนามวันที่ 28 ธันวาคม 2550

ชอบ  |  แจ้งลบ


 
   
รีวิวพิพิธภัณฑ์นี้ ส่งให้เพื่อน แก้ไขข้อมูลพิพิธภัณฑ์นี้
 
   
: -
: -
: -
: อังคาร-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00น. เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-19.00น. หยุดวันจันทร์
: -
: -
: -
: -
: -
จัดการโดย : -
เนื้อหา : -
สถานะ :
อัพเดท
  โหวต
78 คนโหวต
93.59 %
ชอบพิพิธภัณฑ์นี้ คุณล่ะ?
  ผังจัดแสดง  
ดูผังจัดแสดงทั้งหมด+
  แผนที่  
  วีดีโอ  
ดูวีดีโอทั้งหมด+
  แผ่นพับ  
ดูแผ่นพับทั้งหมด +
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ  
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ห้องอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์
พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6
พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 ดูทั้งหมด
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลอื่นๆของ ศมส.  
จารึกพญา
จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๕๙ (คาถาธรรมบท ภิกขุวรรคที่ ๒๕)
โคกพลับ
การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชาวลัวะ บ้านเต๋ยกลาง ดอยภูคา
การศึกษาเปรียบเทียบการตั้งถิ่นฐานและสถาปัตยกรรมของชนกลุ่มน้อยเผ่าอาข่าระหว่างแขวงหลวงน้ำทาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและจังหวัดเชียงรายประเทศไทย
  Tags  
,
  แฟนพิพิธภัณฑ์
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง