ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 
  รีวิวพิพิธภัณฑ์โดยทีมงานและสมาชิก  
 
รีวิวของพระราชวังเดิม (พระราชวังกรุงธนบุรี)
เขียนโดย: webmaster (1127 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555
พระราชวังเดิมหรือพระราชวังกรุงธนบุรีเป็นพระราชวังแห่งเดียวที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อปี พ.ศ. 2311 โดยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ป้อมวิไชยประสิทธิ์ พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสมภพ

พิพิธภัณฑ์พระราชวังเดิม ก่อตั้งขึ้นโดยมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานพระราชวังเดิม ที่จดทะเบียนเป็นมูลนิธิในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2539โดยพลเรือเอกปัจเจก ศิริเดช ประธานกรรมการ โดยมีคุณหญิง พญ. นงนุช ศิริเดช เป็นรองประธาน และมีประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ซึ่งตัวมูลนิธิเองไม่ได้ขึ้นตรงกับกองบัญชาการกองทัพเรือ เพียงแต่ตัวโบราณสถานที่มูลนิธิฯ เข้ามาทำการบูรณะซ่อมแซมอยู่ภายในเขตกองทัพเรือ 

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พระราชวังเดิม จากแรกเริ่มจนปัจจุบันยังคงยึดมั่นที่จะเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โบราณสถาน พื้นที่ของวังเดิมสามารถย้อนเรื่องราวได้ถึงสมัยอยุธยา เนื่องจากเป็นที่ตั้งของป้อมวิไชยประสิทธิ์ เดิมเรียกว่า "ป้อมวิไชเยนทร์" สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อใช้เป็นป้อมปราการของเมืองบางกอก ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญ ต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงปรับปรุงป้อมแห่งนี้ และพระราชทานนามใหม่ว่า "ป้อมวิไชยประสิทธิ์" ปัจจุบันใช้ยิงสลุตในพระราชพิธีสำคัญ และติดตั้งเสาธงเพื่อชักธงราชนาวีและธงผู้บัญชาการทหารเรือ

ภายในบริเวณของพระราชวังเดิมยังประกอบด้วย กลุ่มอาคารหลายหลังด้วยกัน อาคารหลังแรกคือ อาคารท้องพระโรง เป็นอาคารที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี เป็นอาคารที่เชื่อมต่อกันสองหลังคือ พระที่นั่งองค์ทิศเหนือ เรียกว่า ท้องพระโรง หรือ วินิจฉัย ใช้เป็นที่เสด็จออกขุนนาง กับพระที่นั่งองค์ทิศใต้เรียกกันว่าพระที่นั่งขวาง เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ ปัจจุบันกองทัพเรือใช้อาคารส่วนนี้เป็นอาคารจัดงานหรือประกอบพิธีสำคัญต่างๆ

ด้านหลังของอาคารท้องพระโรงคือ พระตำหนักของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยที่ยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ชั้นบนจัดแสดงเล่าเรื่องสมเด็จพระปิ่นเกล้า และเป็นที่ตั้งมูลนิธิฯ พร้อมมีห้องสมุดไว้ให้ศึกษาหาความรู้ ส่วนชั้นล่างเป็นการจัดแสดงเครื่องถ้วยโบราณ และเงินตราโบราณ

ด้านหน้าของอาคารท้องพระโรง คือ พระตำหนักเก๋งคู่หลังเล็กและพระตำหนักเก๋งคู่หลังใหญ่ ทั้งสองกลุ่มอาคารนี้ก่อสร้างด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน ปัจจุบันอาคารหลังนี้ใช้เป็นที่จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจทางด้านการรบของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ส่วนพระตำหนักเก๋งคู่หลังใหญ่จัดแสดงภาพนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในด้านการ ทำนุบำรุงบ้านเมืองในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ถัดจากพระตำหนักเก๋งคู่หลังเล็ก คือ ศาลศีรษะปลาวาฬ ในช่วงที่มีการบูรณะพระราชวังเดิมครั้งใหญ่ได้ขุดพบฐานเดิมของอาคารที่คาดว่าน่าจะเป็นศาลศีรษะปลาวาฬเดิม ทางมูลนิธิฯจึงได้บูรณะขึ้นมาใหม่ เมื่อเข้าไปชมใกล้ๆ บริเวณฐานของอาคารศาลหลังใหม่ยังสามารถเห็นรากฐานอาคารเดิมอยู่ ในอาคารจัดแสดงกระดูกศีรษะปลาวาฬที่ขุดพบอยู่ใต้ถุนศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในคราวสำรวจพื้นที่ทางโบราณคดี ในช่วงการบูรณะครั้งล่าสุด รูปแบบของอาคารหลังปัจจุบันได้ ประยุกต์ให้เข้ากับอาคารโบราณสถานโดยรอบ โดยยังคงรูปแบบเก๋งจีน และติดกันนั้นเป็น ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในท่าประทับยืนและถือพระแสงดาบในมือ

เรือนเขียว เดิมเป็นโรงพยาบาลเก่า เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ยกพื้นสูงจำนวน 2 หลัง ตั้งอยู่บริเวณ "เขาดิน" ซึ่งเป็นเนินดินตรงมุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ ภายในเขตกำแพงชั้นในของพระราชวังเดิม อาคารเรือนเขียวสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่มีการปรับปรุงพระราชวังเดิม ให้เป็นโรงเรียนนายเรือและได้ใช้เป็นสถานพยาบาลของโรงเรียนนายเรือ ปัจจุบันใช้เป็นห้องฉายมัลติมีเดีย เพื่ออธิบายภาพรวมของพระราชวังเดิมก่อนที่จะเดินชมในส่วนอื่นๆ 

เนื่องจากพื้นที่พิพิธภัณฑ์อยู่ภายในบริเวณกองทัพเรือ การเข้ามาภายในบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือต้องปฏิบัติตามระเบียบ เนื่องจากไม่สามารถเปิดให้ผ่านเข้าออกได้ตลอดเวลา การเข้าชมพิพิธภัณฑ์จึงต้องขอให้มีการนัดหมายล่วงหน้า

เรื่อง/ภาพ เสาวลักษณ์ วรายุ

ชอบ  |  แจ้งลบ


 
   
รีวิวพิพิธภัณฑ์นี้ ส่งให้เพื่อน แก้ไขข้อมูลพิพิธภัณฑ์นี้
 
   
: -
: -
: -
: อังคาร-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00น. เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-19.00น. หยุดวันจันทร์
: -
: -
: -
: -
: -
จัดการโดย : -
เนื้อหา : -
สถานะ :
อัพเดท
  โหวต
77 คนโหวต
93.51 %
ชอบพิพิธภัณฑ์นี้ คุณล่ะ?
  ผังจัดแสดง  
ดูผังจัดแสดงทั้งหมด+
  แผนที่  
  วีดีโอ  
ดูวีดีโอทั้งหมด+
  แผ่นพับ  
ดูแผ่นพับทั้งหมด +
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ  
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ห้องอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์
พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6
พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 ดูทั้งหมด
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลอื่นๆของ ศมส.  
จารึกเรื่องธุดงค์ ๑๓ แผ่นที่ ๑๐ (อัพโภกาสิกังคธุดงค์)
จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (ทรงกลม สภาพชำรุด)
โคกพลับ
'ประวัติการอพยพเคลื่อนย้ายของชาวไทพวนในประเทศไทย' และ 'ลักษณะทั่วไปของชาวไทยพวน ในเขตอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี'
การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของพ่อบ้านม้งในงานวางแผนครอบครัวและดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
  Tags  
,
  แฟนพิพิธภัณฑ์
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง