ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 
  รีวิวพิพิธภัณฑ์โดยทีมงานและสมาชิก  
 
รีวิวของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เขียนโดย: webmaster (1127 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มิถุนายน 2555
พิพิธภัณฑ์นี้คือการขยายความรู้นำไปสู่การปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การเรียนรู้มีความเพลิดเพลิน  สนุกกับเทคโนโลยี  มีห้องฉายภาพยนตร์สามมิติ  มีหุ่นจำลอง ฉากจำลอง มัลติมีเดียหลากหลายรูปแบบ  สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ที่นี่ต้อนรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่  ภายในพื้นที่ประมาณ 300 ไร่  ด้านนอกอาคารยังมีแปลงสาธิตการทำเกษตร  ทำนา เพาะเห็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ปลูกผักในพื้นที่แคบ  การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ การทำเตาเผาถ่านและถ่านอัดแท่ง  การทำน้ำส้มควันไม้  การใช้โซล่าร์เซล เป็นต้น
               
การจัดแสดงอยู่ที่อาคาร 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จัดแสดงเรื่องราวพระราชกรณียกิจ พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประกอบด้วย 10 โซนการเรียนรู้  ได้แก่ 
พระราชพิธีในวิถีเกษตร  ภาพยนตร์ 3 มิติ (แอนิเมชั่น 3 มิติ) เรื่อง “กษัตริย์เกษตร”  ภาพยนตร์ “เรื่องพ่อในบ้านของเรา”  หัวใจใฝ่เกษตร  ตามรอยพ่อ  วิถีเกษตรของพ่อ  นวัตกรรมของพ่อ  ภูมิพลังแผ่นดิน  น้ำคือชีวิต  ลานภูมิปัญญา
               
คุณนันทกา  แสงจันทร์  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ได้นำชมพิพิธภัณฑ์  ในช่วงเวลาเดียวกันที่มีเด็กนักเรียนกลุ่มใหญ่เข้าชมเช่นเดียวกัน  พิพิธภัณฑ์นี้จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี 2539  ต่อมาในปี 2552 ได้เปลี่ยนสถานะเป็นองค์การมหาชน  ส่วนจัดแสดงภายในอาคารขณะนี้เพิ่งผ่านปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย 
               
อาคารด้านหน้าเป็นส่วนจัดนิทรรศการหมุนเวียน  ซึ่งจะทำเป็นประจำทุกเดือน  ช่วงที่ผ่านมานำเสนอเรื่องน้ำท่วม  เป็นพระราชดำรัสของในหลวงในปี 2538  โดยใช้คำให้ความหมายไปสู่ใจผู้คนว่า “ในหลวงรักเรา”
                การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร  ผู้เข้าชมเพียงลงทะเบียนที่ด้านหน้า  ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับการเข้าชมภาพยนตร์ 3 มิติ  แนะนำให้ไปติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน้าห้องฉาย  เพราะมีรอบการแสดง การเข้าชมเพียงรับแว่นตาแล้วเข้าไปเลือกที่นั่งได้เลย  การเข้าชมการ์ตูนสามมิติ  เด็กๆที่เข้าชมด้วยกันชื่นชอบมาก  มีเสียงหัวเราะเป็นระยะ
               
การจัดแสดงส่วนของหลักการทรงงาน  มีบอร์ดการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีเกมส์ให้ตอบคำถามเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  สำหรับเด็กนักเรียน  วิทยากรจะยกตัวอย่างการนำไปใช้กับการเรียน  แล้วจะรวมเรื่องต่างๆในการแก้ปัญหา  ถ้าประชาชนขาดน้ำ  ขาดอุปกรณ์ ขาดที่ดินจะทำอย่างไร  มีพระราชดำริเรื่องความสำคัญของการเกษตร 
               
อีกห้องฉายภาพยนตร์ยังมีเรื่องพ่อในบ้านของเรา  ห้องนี้เป็นภาพยนตร์พระราชกรณียกิจที่เสด็จไปยังถิ่นธุรกันดารทั่วประเทศ  พร้อมกับรับฟังบทเพลงที่ประพันธ์คำร้อง ทำนอง และขับร้องโดยกวีซีไรต์ คุณศักดิ์ศิริ มีสมสืบ กับบทเพลงที่มีชื่อว่า “บ้านของเรามีพ่อ” 
               
ในโซนเด็กหัวใจใฝ่เกษตร  เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมาก  การเข้าชมในส่วนนี้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เข้าไปในบรรยากาศส่วนนี้แล้วมีความสุข  มีการจำลองบ้านเล็กใต้ถุนสูงแบบชนบท  มีของเล่นพื้นบ้าน  ม้าโยก  ของเล่นกะลามะพร้าว ลูกข่าง  เด็กๆเข้ามาถึงตรงนี้เล่นได้ทั้งวัน  ใต้ถุนเรือนยังมีกล้องถ่ายภาพ  กดถ่ายแล้วภาพตัวเราจะไปปรากฏในจอมอนิเตอร์
               
ตรงส่วนจัดแสดงวิถีเกษตรของพ่อ  จุดแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงค้นคว้าทดลองด้านการเกษตรอยู่ที่พระราชวังสวนจิตรลดา  ทำให้เกิดโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเมื่อปี พ.ศ.2503 และต่อมาได้เกิดโครงการต่างๆตามมาอีกหลายโครงการ ได้แก่ โครงการหลวง  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 ศูนย์  เพื่อเป็นตัวแทนการแก้ปัญหาของแต่ละภูมิภาค  ตรงนี้มีแผนที่ประเทศไทยวาดอยู่บนพื้นห้องแล้วโยงไปยังโครงการต่างๆ  มุมหนึ่งได้จัดทำเป็นชั้นวางสินค้าผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง  พืชผักต่างๆ จำลองได้สวยงามสมจริง  ส่วนของโครงการหญ้าแฝกจัดทำเป็นเนินดิน  เดินลอดเข้าไปได้  แล้วจะเห็นรากหญ้าแฝกยาวทะลุลงมา  ทำให้เห็นภาพว่ารากหญ้าแฝกมีคุณสมบัติในการยึดดิน  ลดการชะล้างพังทลาย  ใกล้กันมีการจำลองป่าชายเลนมีทางให้เดิน  ให้ความรู้และสร้างความเพลิดเพลินกับผู้เข้าชม
               
สำหรับท่านที่ชอบฟังเพลงพระราชนิพนธ์  ที่นี่มีส่วนของเพลงที่ผู้เข้าชมสามารถเลือกเพลงฟังได้  อันที่เห็นเป็นโดมแบบยุโรปขนาดห้องเล็กๆมีทางเดินเข้าไป ไม้ที่ใช้สร้างเป็นไม้สน  เมื่อเขาไปสัมผัสบรรยากาศข้างใน  จะพบกับวีดีทัศน์หาชมได้ยาก  ย้อนไปประมาณ 80 ปีช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระเยาว์  กำลังเพลิดเพลินกับการเล่นดิน  เล่นทราย  เล่นน้ำ พร้อมกับภาพถ่ายในช่วงเวลาที่พระองค์เจริญวัยในต่างแดน
               
แล้วที่เห็นด้านหน้าเป็นรูปหยดน้ำ  สัญลักษณ์นี้ดึงดูดใจคนเข้าชม  ด้านในของโซนนี้ น้ำคือชีวิต  มีเป็นกล้องถ่ายภาพแบบโบราณวางเรียงกัน  การใช้คือหมุนกล้องที่จะมีแสงไปกระทบกับผนัง  แล้วจะมีคำอธิบายอยู่ที่จอกล้อง  ถัดไปเป็นฉากก้อนเมฆ  แล้วเครื่องบินเล็กลำหนึ่งบินผ่านไป  เป็นการจำลองฉากการทำฝนหลวง
               
วัตถุจัดแสดงที่โดดเด่น  มีเรือใบของในหลวง  เป็นการจำลองแบบมา  กีฬาเรือใบเป็นสิ่งหนึ่งที่ในหลวงทรงโปรด  ใกล้กันเป็นรถทรงโบราณ  คันนี้เป็นรถยนต์พระที่นั่งสมเด็จย่า  กรมชลประทานจัดถวายในการตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริต่างๆ
               
ดังที่กล่าวมาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีพื้นที่กว้างมาก  ภายนอกมีแปลงสาธิตการทำการเกษตร การเดินทางภายใน  ที่นี่มีรถไฟพ่วงพาแวะชมตามจุดต่างๆ เมื่อออกมาข้างนอก  เราจะเห็นกลุ่มเด็กนักเรียนกระจายตัวกันไป  บางกลุ่มไปเดินอยู่บนคันนา  บางกลุ่มกำลังฟังบรรยายการปลูกผักในพื้นที่แคบในบริเวณบ้าน  ส่วนที่เป็นเครื่องบินเก่าๆตั้งอยู่  คุณนันทกาบอกว่าเป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่เดิม ไม่ได้ใช้แล้วจึงนำมาจัดแสดงไว้ 
               
แปลงเกษตรด้านหลังอาคารมีกล้วยหลากหลายสายพันธุ์ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน  อย่างเช่น  นิ้วจระเข้  แดงฮาวาย   และที่เห็นเป็นนาข้าวแบ่งเป็นแปลงคือฐานการเรียนรู้ 9 ไร่ 9 แสน  คุณบุรินทร์  สุขนิวัฒน์ คือหนึ่งในเก้าคนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการ  คุณบุรินทร์ได้สร้างเพิงเล็กๆ อยู่ที่แปลงนา  ซึ่งเขาจะใช้เวลาอยู่ที่นี่มากกว่าอยู่ในห้องพักที่ได้จัดให้  เมื่อก่อนคุณบุรินทร์เคยทำนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำแล้วขาดทุนจากค่าปุ๋ยเคมี  ยาฆ่าแมลง  ค่าแรงงาน  หลังการเรียนรู้จากที่นี่เขาจะนำประสบการณ์ไปปรับใช้  อย่างแปลงนาที่เห็น  นาข้าวอยู่ตรงกลาง  ล้อมรอบจะขุดร่องน้ำลึกประมาณ 1.5 เมตร  ไว้สำหรับเลี้ยงปลา ปลาจะสามารถว่ายไปในนาข้าวได้  มูลของปลาจะเป็นปุ๋ย  การให้อาหารปลาจะใช้วิธีปั้นเป็นก้อนแล้วหย่อนลงไปแบบคันเบ็ด  เป็นการประหยัดอาหารปลา ส่วนคันนายังสามารถปลูกพืชผักต่างๆได้  ซึ่งจะทำให้เขามีรายได้จากหลายทาง
               
สำหรับผู้ที่สนใจอยากที่จะมาเรียนรู้  พิพิธภัณฑ์นี้ได้จัดหลักสูตรการเรียนรู้ไว้  พร้อมกับมีที่พักเป็นจำนวนมาก  ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ต้นเดือน  ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์จัดให้มีตลาดนัด  มีการจำหน่ายผลผลิตสินค้าคุณภาพ  ปลอดภัย  จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เครือข่ายตลาดสีเขียว  และเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าปลอดภัย  พร้อมกับชมนิทรรศการความรู้ด้านการเกษตรเพื่อพึ่งพาตนเอง        
 
----------------------------------------------------
สาวิตรี  ตลับแป้น /ผู้เขียน /ถ่ายภาพ
ข้อมูลจาก  :  สำรวจภาคสนามเมื่อวันที่  7  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555
----------------------------------------------------
การเดินทาง : พิพิธภัณฑ์อยู่ติดกับถนนพหลโยธิน   ฝั่งตรงข้ามคือโรงพยาบาลนวนคร  โลตัส บิ๊กซี  จากกทม.ให้ไปกลับรถที่หน้า ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  เนื่องจากพิพิธภัณฑ์มีพื้นที่กว้างขวางมาก  จากด้านหน้าเข้าไปยังตัวอาคารจัดแสดง  ถ้าใช้การเดินจะค่อนข้างไกล
-----------------------------------------------
อ้างอิง  :  
ข้อมูลการสัมภาษณ์เมื่อวันที่  7  เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ.2555
แผ่นพับประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชอบ  |  แจ้งลบ


 
   
รีวิวพิพิธภัณฑ์นี้ ส่งให้เพื่อน แก้ไขข้อมูลพิพิธภัณฑ์นี้
 
   
: -
: -
: -
: อังคาร-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00น. เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-19.00น. หยุดวันจันทร์
: -
: -
: -
: -
: -
จัดการโดย : -
เนื้อหา : -
สถานะ :
อัพเดท
  โหวต
78 คนโหวต
93.59 %
ชอบพิพิธภัณฑ์นี้ คุณล่ะ?
  ผังจัดแสดง  
ดูผังจัดแสดงทั้งหมด+
  แผนที่  
  วีดีโอ  
ดูวีดีโอทั้งหมด+
  แผ่นพับ  
ดูแผ่นพับทั้งหมด +
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ  
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ห้องอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์
พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6
พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 ดูทั้งหมด
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลอื่นๆของ ศมส.  
จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะประเมหะ ๒๐ ประการ แผ่นที่ ๒ อุปทม คำรบ ๒)
จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๒ (พระพุทธนารทะ)
โคกพลับ
การเปรียบเทียบทัศนคติของชาวเขาเผ่าม้งกับเผ่ากะเหรี่ยงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในตำบลแม่แดด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างคริสตจักรไทลื้อเชียงรุ่ง สิบสองปันนา กับ คริสตจักรภาคเหนือในประเทศไทย อดีต - ปัจจุบัน
  Tags  
,
  แฟนพิพิธภัณฑ์
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง