ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 
  รีวิวพิพิธภัณฑ์โดยทีมงานและสมาชิก  
 
รีวิวของพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม
เขียนโดย: webmaster (1127 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555
พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคามศูนย์รวมเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน จังหวัดมหาสารคาม เป็นหน่วยงานในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยเริ่มดำเนินงานในปี พ.ศ .2543 ในสมัยที่นางสิริเลิศ เมฆไพบูลย์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายสุรจิตร ยนต์ตระกูลเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนกระจายการผลิตและการจ้างงานไปสู่ส่วนภูมิภาค สำหรับการก่อสร้างอาคารจำนวน 8,434,000 บาท เมื่อก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคามฯ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2545 เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2546 จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อศึกษาเนื้อหา ออกแบบ และจัดแสดง นิทรรศการภายใน โดยมีคณะอนุกรรมการโครงการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคามฯ ฝ่ายวิชาการ( ผศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ) เป็นผู้ดำเนินงานในการศึกษาวิจัยเนื้อหาการจัดแสดง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลวิถีชีวิตของผู้คนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม จัดเวทีระดมความคิดจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการจัดแสดงนิทรรศการ โดยมีนายสวรรค์ ตั้งตรงสิทธิกุล เป็นสถาปนิกออกแบบ

การจัดแสดงนิทรรศการ เมื่อการจัดแสดงนิทรรศการในอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม ฯ แล้วเสร็จ จึงได้มีพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม ศูนย์รวมเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจังหวัดมหาสารคามพร้อมกับการจัดพิธีบวงสรวงพระเจริญราชเดช ( กวด ภวภูตานนท์ ) ซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรก ของเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2547

อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคามศูนย์รวมเผยแพร่และ จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน จังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่ภายในสานสาธารณะหนองข่า ซึ่งจัดเป็นสถานที่สำหรับ การออกกำลังกายและจัดกิจกรรมกลางแจ้งของชาวเมืองมหาสารคามบริเวณด้านหน้า ของอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคามฯ เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช ( กวด ภวภูตานนท์ ) เจ้าเมืองคนแรกของเมืองมหาสารคาม

อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคามเป็นศูนย์รวมเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน จังหวัดมหาสารคามเป็นอาคาร 2 ชั้นชั้นล่าง เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการถาวรบางส่วน พื้นที่ส่วนที่เหลือใช้เป็น คลังพิพิธภัณฑ์ ห้องสำนักงาน และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ชั้นบนเป็นพื้นที่การจัดแสดงนิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราว

การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม ฯ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เน้นการจัดแสดงเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนเป็นหลัก ดังนั้นวัตถุสะสมจึงเป็นวัตถุซึ่งจัดแสดงประกอบอยู่ในนิทรรศการเป็นหลัก โดยอาจจำแนกประเภทวัตถุสะสมออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
                               1. เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินชีวิต เช่น เครื่องมือทำนา เครื่องมือจับปลา เป็นต้น
                               2. อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ของเจ้าเมืองมหาสารคาม
                               3. อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม ฯ เน้นการเล่าเรื่องวิถีชีวิตของผู้คน ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมีแก่นของเรื่อง(Theme) ซึ่งแสดงออกถึงตัวตนหรืออัตลักษณ์แห่งวิถีชีวิต ชาวเทศบาลเมืองมหาสารคาม อันได้แก่ “เมืองซ้อนชนบท ” นอกจากการบอกเล่าเรื่องราวของชาวเทศบาล เมืองมหาสารคามให้ผู้เยี่ยมชมได้รู้จัก เข้าใจ และซาบซึ้งในวิถีแห่งเมืองมหาสารคามแล้ว พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม ฯ ยังได้ตั้งคำถาม แก่ผู้เยี่ยมชมว่า ความเป็น “ เมืองซ้อนชนบท ” ดังกล่าวจะเป็นบทเรียนสำหรับการพัฒนาเมืองมหาสารคามในอนาคตได้อย่างไร


ข้อมูลจาก: http://www.museum.msu.ac.th/museum/data/mk_meung.htm [accessed 20090306]

 

ชอบ  |  แจ้งลบ


 
   
รีวิวพิพิธภัณฑ์นี้ ส่งให้เพื่อน แก้ไขข้อมูลพิพิธภัณฑ์นี้
 
   
: -
: -
: -
: อังคาร-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00น. เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-19.00น. หยุดวันจันทร์
: -
: -
: -
: -
: -
จัดการโดย : -
เนื้อหา : -
สถานะ :
อัพเดท
  โหวต
77 คนโหวต
93.51 %
ชอบพิพิธภัณฑ์นี้ คุณล่ะ?
  ผังจัดแสดง  
ดูผังจัดแสดงทั้งหมด+
  แผนที่  
  วีดีโอ  
ดูวีดีโอทั้งหมด+
  แผ่นพับ  
ดูแผ่นพับทั้งหมด +
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ  
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ห้องอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์
พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6
พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 ดูทั้งหมด
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลอื่นๆของ ศมส.  
จารึกเจ้าหมื่นคำเพชร
จารึกวัดบ้านแร่ (วัดเหนือศรีสะอาด)
โคกพลับ
ธรรมจาริกกับการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยของชาวเขา
พลวัตของการอ้างสิทธิในการควบคุมและจัดการที่ดินในเขตป่า: กรณีศึกษาชุมชนกะเหรี่ยงโปว์ บ้านหนองหลัก อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
  Tags  
,
  แฟนพิพิธภัณฑ์
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง