ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 
  รีวิวพิพิธภัณฑ์โดยทีมงานและสมาชิก  
 
รีวิวของพระราชวังพญาไท
เขียนโดย: webmaster (1127 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดซื้อที่สวนและนา บริเวณริมคลองสามเสนติดกับทุ่งพญาไท สำหรับใช้เป็นที่แปรพระราชฐานเพื่อพักผ่อนอิริยาบถและทดลองปลูกธัญพืชต่างๆโดยจัดสร้าง "พระตำหนักพญาไท" ขึ้นเป็นที่ประทับ ต่อมาพระราชทางนามใหม่ว่า "วังพญาไท" ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รื้อพระตำหนักซึ่งเป็นเรือนไม้สัก มาปลูกใหม่ในวังพญาไทและทรงพระราชทานนามว่า "พระตำหนักเมขลารูจี" จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างพระตำหนักต่างๆ ขึ้นหลายหลังปัจจุบันเหลือเพียงหมู่พระที่นั่งสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ได้แก่พระที่นั่งพิมานจักรี พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส พระที่นั่งเทวราชสถารมย์ และพระที่นั่งอุดมวนาภรณ์

พระราชวังพญาไท มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ในหลายด้าน ใน พ.ศ. 2462 ที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งเมืองดุสิตธานี ซึ่งรัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเพื่อปูพื้นฐานการปกครองแบบประชาธิปไตย ในปลายรัชสมัยพระองค์ ทรงมีพระบรมราโชบายเปลี่ยนแปลงพระราชวังพญาไทเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งนามว่า "โฮเต็ลพญาไท" เพื่อพระราชทานความสะดวกให้แก่ชาวต่างประเทศที่เข้ามาติดต่อค้าขาย หากดำเนินการได้เพียง 5 ปี จากนั้นใน พ.ศ. 2473 เปลี่ยนเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกของประเทศไทย หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ .ศ. 2475 ใช้เป็นสถานพยาบาลกองทัพบก และต่อมาพัฒนาเป็นโรงพยาบาลทหารบก ต่อมาทางกองทัพบกได้ขอพระราชทางพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า" ใน พ.ศ. 2495 จากนั้นกองทัพบกรับหน้าที่ดูแลรักษาพระราชวังแห่งนี้และได้เริ่มโครงการบูรณะพระราชวังพญาไท ตั้งแต่ พ.ศ.2537 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

พระที่นั่งองค์สำคัญ ได้แก่ พระที่นั่งพิมานจักรีและพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน พระที่นั่งพิมานจักรี เป็นพระที่นั่งประธาน โดดเด่นด้วยหอคอยสูงหลังคายอดแหลม ยอดโดมใช้ชักธงมหาราชเวลาที่องค์พระประมุขประทับในพระราชฐาน จากด้านหน้ามองเห็นหมู่พระที่นั่ง 4 องค์เชื่อมต่อกัน ส่วน พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน เป็นห้องบรรทมและห้องสรงส่วนพระองค์ 

สถาปัตยกรรมของพระที่นั่งต่างๆ เป็นแบบโรแมนติก ออกแบบโดยสถาปนิกฝรั่ง ที่ปรากฏชื่อคือ นายมาริโอ ตามานโญ (Mario Tamagno) ออกแบบพระที่นั่งเทวราชสภารมย์ ส่วนพระที่นั่งอื่นๆ ไม่มีหลักฐานแน่ชัด ตัวอาคารมีการตกแต่งด้วยปูนปั้น ไม้แกะสลัก ตกแต่งภายในเป็นปูนปั้นและจิตรกรรมปูนเปียก มีความแปลกน่าตื่นใจ และงดงามด้วยฝีมือช่างที่ละเอียดประณีต ภายในบริเวณพระราชวังมีภูมิสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือ สวนโรมัน ซึ่งเป็นสวนแบบโรแมนติกเช่นกัน 

ข้อมูลจาก : 
1. แปลน รีดเดอร์ส. 100 พิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ-ปริมณฑล: โลกกว้างอยู่ไม่ไกล. กรุงเทพฯ : แปลนพริ้นติ้งแอนด์พับลิงชิ่ง, 2546. หน้า 61.
2. สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์. 174 มรดกสถาปัตยกรรมในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับบลิชชิ่งจำกัด (มหาชน), 2547.

ชอบ  |  แจ้งลบ


 
   
รีวิวพิพิธภัณฑ์นี้ ส่งให้เพื่อน แก้ไขข้อมูลพิพิธภัณฑ์นี้
 
   
: -
: -
: -
: อังคาร-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00น. เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-19.00น. หยุดวันจันทร์
: -
: -
: -
: -
: -
จัดการโดย : -
เนื้อหา : -
สถานะ :
อัพเดท
  โหวต
78 คนโหวต
93.59 %
ชอบพิพิธภัณฑ์นี้ คุณล่ะ?
  ผังจัดแสดง  
ดูผังจัดแสดงทั้งหมด+
  แผนที่  
  วีดีโอ  
ดูวีดีโอทั้งหมด+
  แผ่นพับ  
ดูแผ่นพับทั้งหมด +
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ  
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ห้องอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์
พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6
พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 ดูทั้งหมด
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลอื่นๆของ ศมส.  
จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๒ แผ่นที่ ๒
จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยตำรายาวิเศษสรรพคุณสำเร็จแก้สรรพโรคทั้งปวง แผ่นที่ ๑ ยาแก้ลำบองราหูในโรคกุมาร)
โคกพลับ
บทบาทของพ่อล่ามชาวผู้ไทย ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ถือติ : พลวัตของพิธีกรรมและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชุมชนม้ง
  Tags  
,
  แฟนพิพิธภัณฑ์
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง