ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 
  รีวิวพิพิธภัณฑ์โดยทีมงานและสมาชิก  
 
รีวิวของพิพิธภัณฑ์ชาวเขา
เขียนโดย: webmaster (1127 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555
พิพิธภัณฑ์ชาวเขา ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 มีฐานะเป็นฝ่ายหนึ่งของศูนย์วิจัยชาวเขา กองสงเคราะห์ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ภายหลังได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันวิจัยชาวเขา ปัจจุบันอยู่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเชียงใหม่ นอกเหนือจากงานวิจัยแล้ว ยังมีส่วนงานที่ให้บริการและเผยแพร่ความรู้ต่อประชาชน ทั้งในรูปของการให้บริการงานห้องสมุด ข้อมูลข้อสนเทศเกี่ยวกับชาวเขา และงานพิพิธภัณฑ์ 
       
ในส่วนการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ ทางพิพิธภัณฑ์ชาวเขา ได้รวบรวมวัตถุสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในกระบวนการประกอบอาชีพ วัตถุอันเกี่ยวเนื่องกับคติความเชื่อหรือจักรวาลวิทยา เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องดนตรี และวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับการละเล่นของชาวเขา วัตถุศิลป์ทางด้านภาษาที่ปรากฏในรูปของตัวอักษร และภาพถ่ายต่าง ๆ ที่ปรากฎเป็นวิถีชีวิตในสังคมวัฒนธรรมของชาวเขารวม 9 เผ่า ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง เย้า อาข่า ลีซอ มูเซอ ถิ่น ขมุ และ ลัวะ  เมื่อก้าวเข้าสู่บริเวณพิพิธภัณฑ์ชาวเขา ซึ่งเป็นอาคารสูง4 ชั้น จะได้พบกับนานาศิลปวัตถุตลอดจนภาพถ่ายที่ถ่ายทอดเรื่องราว จารีต วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ในเมืองไทยทั้ง 9 เผ่า ภาพบางภาพหรือวัตถุบางชิ้น สามารถชมได้จากพิพิธภัณฑ์เท่านั้น ไม่สามารถหาดูจากชีวิตจริงได้อีกแล้ว บรรดาข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑ์มีมากกว่า 1,000 ชิ้น ราว 60 % ถูกนำออกมาจัดแสดงได้ชมกัน ซึ่งข้าวของเหล่านี้ได้มาจากการเก็บสะสมของนักวิจัยจากสถาบันวิจัยชาวเขาเมื่อครั้งที่เดินทางไปศึกษาชนเผ่าต่าง ๆ ยังสถานที่จริงมานานกว่า 30 ปี นอกจากนี้ยังได้รับบริจาคจากนักสะสมอีกจำนวนหนึ่ง โดยการจัดแสดงในอาคารแบ่งได้ดังนี้
               
บริเวณชั้นหนึ่ง จัดแสดงศิลปวัตถุตามวิถีชีวิตในสังคมวัฒนธรรมชาวเขา ตั้งแต่งานหัตถกรรมต่าง ๆ เช่น เครื่องจักสาน เครื่องเงิน เครื่องแต่งกายสีสันสดใส หรือข้าวของที่เกี่ยวกับประเพณีความเชื่อ การทำมาหากิน เครื่องมือทำนาทำสวน เครื่องดนตรี อาวุธต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งวัตถุทุกชั้นจะมีภาพลักษณะการใช้งานประกอบ พร้อมคำบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
             
 บริเวณชั้นที่สอง จัดแสดงนิทรรศการภาพ แสดงประวัติความเป็นมาของการดำเนินงานพัฒนาชาวเขาในประเทศไทยโดยกรมประชาสงเคราะห์
               
ส่วนชั้นที่สาม เป็นนิทรรศการภาพแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวเขา
               
นอกจากนี้บริเวณชั้นใต้ดิน ได้จัดเป็นส่วนของร้านขายของที่ระลึก โดยของแต่ละชิ้นทำจากฝีมือและความชำนาญของชาวเขาเผ่าต่างๆ   อาทิ เครื่องประดับ เสื้อ ย่าม ถุงผ้า ตุ๊กตา ฯลฯ 

ข้อมูลจาก: 
1. การสำรวจโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2547
2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑชาวเขา

ชอบ  |  แจ้งลบ


 
   
รีวิวพิพิธภัณฑ์นี้ ส่งให้เพื่อน แก้ไขข้อมูลพิพิธภัณฑ์นี้
 
   
: -
: -
: -
: อังคาร-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00น. เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-19.00น. หยุดวันจันทร์
: -
: -
: -
: -
: -
จัดการโดย : -
เนื้อหา : -
สถานะ :
อัพเดท
  โหวต
77 คนโหวต
93.51 %
ชอบพิพิธภัณฑ์นี้ คุณล่ะ?
  ผังจัดแสดง  
ดูผังจัดแสดงทั้งหมด+
  แผนที่  
  วีดีโอ  
ดูวีดีโอทั้งหมด+
  แผ่นพับ  
ดูแผ่นพับทั้งหมด +
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ  
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ห้องอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์
พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6
พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 ดูทั้งหมด
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลอื่นๆของ ศมส.  
จารึกบนแผ่นอิฐวัดเปา
จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๗
โคกพลับ
Modernization and the Construction of Hmong Kinship Identity
ความเชื่อและพฤติกรรมการดูแลบุตรอายุ 0-5 ปี เมื่อติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ ของมารดาชาวเขาเผ่าม้ง ในหมู่บ้านพญาพิภักดิ์ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
  Tags  
,
  แฟนพิพิธภัณฑ์
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง