ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 
  รีวิวพิพิธภัณฑ์โดยทีมงานและสมาชิก  
 
รีวิวของหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ
เขียนโดย: webmaster (1127 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555
อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ หอพิพิธนิทัศน์ หรือที่รู้จักกันว่า "หอฝิ่น" เป็นพิพิธภัณฑสถานที่เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการในมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดสร้างจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและงบประมาณรัฐบาลญี่ปุ่นในโครงการ JBIC เริ่มดำเนินการจัดสร้างอาคารจัดแสดงและอาคารประกอบอื่นๆ เมื่อ พ.ศ.2543  หอพิพิธนิทัศน์มุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ในเรื่องความเป็นมาของฝิ่น ที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณที่จัดสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งนี้ นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของฝิ่นและสิ่งเสพติดที่พัฒนาจากฝิ่นชนิดต่างๆ 
 
อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ หอพิพิธนิทัศน์ สร้างขึ้นในพื้นที่ 30 ไร่ ตัวอาคารจัดแสดงเป็นอาคารคอนกรีต สถาปัตยกรรมร่วมสมัย ความสูง 2 ชั้น เชื่อมต่อกับส่วนอุโมงค์ ความยาว 137 เมตร ที่เจาะเนินเขาเข้าไป ลักษณะการใช้สอยพื้นที่ในอาคาร ประกอบด้วย
 
พื้นที่ส่วนจัดแสดง เป็นพื้นที่หลังของอาคาร แบ่งเป็นส่วนต่างๆ 
- อาคารส่วนต้อนรับ (Reception Building) 
-อุโมงค์ (Tunnel) ความยาว 137 เมตร เป็นส่วนต่อจากอาคารต้อนรับซึ่งเจาะภูเขาเข้าไปเป็นทางยาวที่จะไปทะลุยังอาคารอันเป็นส่วนที่จัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานในอาคารที่อยู่อีกด้านหนึ่ง ภายในอุโมงค์จะมีการสร้างบรรยากาศด้วยควันและม่านแสงให้ความรู้สึกเกี่ยวกับความลึกลับ ความหวาดระแวง ความเจ็บปวด อันเป็นความรู้สึกของผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
- ห้องโถงขนาดเล็ก(Transition Lobby) เป็นห้องโถงที่เชื่อมต่อตรงทางออกของอุโมงค์ แสดงถึงการก้าวเข้าไปสู่สามเหลี่ยมทองคำ 
- ห้องโถง (Lobby) ถัดจากห้องโถงขนาดเล็กเป็นห้องโถงอเนกประสงค์   ผนังด้านหนึ่งจำลองไร่ฝิ่นที่กำลังออกดอกสะพรั่ง มีนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับเรื่องสายพันธุ์ของฝิ่น ติดต่อกับห้องโถง เป็นห้องบรรยาย (Auditorium) 
การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยหัวเรื่องต่างๆ เรียงลำดับ ดังนี้ 
 
ปัญจสหัสวรรษแรก (The First 5,000 years) นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของการค้นคว้าและหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับฝิ่นเมื่อ 5,000 ปีมาแล้ว ในดินแดนต่างๆของโลก 5 แห่งได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์และเมดิเตอร์เรเนียน สุเมเรียน อียิปต์ กรีก และโรมัน ยุโรป อเมริกา เอเชีย อินเดียและจีน
 
มีดสองคม (Dark and Bright Hallway) จัดแสดงโดยแยกด้านคุณประโยชน์ของฝิ่น 
 
ประจิมสู่บูรพา (Journey from west to east) เป็นการจำลองฉากท่าเรือพาณิชย์ที่ประเทศอังกฤษ และร้านน้ำชาแบบอังกฤษ การติดชาที่นำเข้าจากจีน ที่นำไปสู่การขาดดุลทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลระหว่างอังกฤษที่มีต่อจีน จากท่าเรือเป็นสะพานที่ไปยังท่าเรือจอดเรือลำที่ 1 แสดงสภาพของสินค้าที่มากับเรือ เป็นสินค้าจากอังกฤษ ส่วนกราบเรืออีกด้านหนึ่งเป็นสินค้าจากจีน ในลำเรือส่วนที่ 2 แสดงถึงการเป็นเรือขนถ่ายสินค้า นำฝิ่นที่ปลูกในอินเดียไปขายในจีน
 
ศึกยาฝิ่น (The Opium War) ภายในห้องแบ่งการจัดแสดงเป็น 4 ส่วน เล่าถึงเหตุการณ์สำคัญและสงครามฝิ่นที่ก่อให้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในจีน ได้แก่ 
- กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสงครามฝิ่นได้แก่ จักรพรรดิเต๋ากวง(The Dao-quang Emperor) หลินเจ๋อสวี (คอมมิชชั่นเนอร์ลิน) (Lin Aexu) ผู้ว่าการกวางสี (เติ้งเถิงเจิ้น) (Deng Tingzhen) และบุคคลสำคัญของอังกฤษ ได้แก่ สมเด็จพระราชินีวิคตอเรีย (Queen Victoria) เซอร์จอห์น บาวริ่ง (Sir John Boering) ดอกเตอร์วิลเลียม จาร์ดีน(Dr.William Jardine) เซอร์เจมส์ แมทเธอร์สัน (Sir James Matheson) 
- หุ่นจำลองเหตุการณ์ 3 เหตุการณ์ได้แก่ การทำลายสวนสี่ฤดูในจีนโดยกองกำลังทหารอังกฤษ การต่อต้านและการทำลายฝิ่นที่หูเหมิน(Humen) โดยจีน การลิดรอนสิทธิและผลกระทบด้านความเป็นอยู่ของชาวจีนหลังสงครามฝิ่น 
- เก๋งจีนจัดแสดงภาพประวัติศาสตร์ แผ่นปลิวโฆษณา และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านฝิ่นของชาวจีน รวมทั้งตู้จัดแสดงอาวุธ เครื่องแต่งกายในสมัยราชวงศ์ชิงอันเป็นระยะเวลาที่เกิดสงครามฝิ่น 
- ฉากจำลองป้อมปืนบริเวณชายฝั่งของจีนเพื่อคอยตรวจตราความเคลื่อนไหวของกองกำลังทหารเรือของอังกฤษ 
 
ด้านนอกและผนังเหนือสะพานติดตั้งภาพและคำบรรยายที่เกี่ยวข้องกับสงครามฝิ่น บริเวณสะพานเล็กอีกด้านหนึ่งติดตั้งโทรทัศน์ขนาด 25 นิ้ว 4 เครื่อง ฉายภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับสงครามฝิ่นถัดจากสะพานเป็นช่องกระจกที่มองผ่านจากเมืองจีนสู่เมืองไทยซึ่งจะเป็นส่วนต่อไปยังนิทรรศการชั้น 2 
 
ฝิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Opium in Southeast Asia) เป็นส่วนจัดแสดงชั้นที่ 3 ต่อเนื่องกับชั้นที่ 2 จัดแสดงวัตถุและคำบรรยายพร้อมภาพประกอบเกี่ยวกับฝิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
ฝิ่นในสยาม (Opium in Siam) จัดแสดงด้วยการจำลองสภาพสยามในอดีตสมัยรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 7 การจัดแสดงในส่วนนี้เป็นการจัดทำฉากจำลองโรงน้ำชาจีน (Opium Den) เยาวราช มีผู้คนนอนสูบฝิ่น ถัดจากฉากจำลองดังกล่าวเป็นส่วนจัดแสดงอื่นๆประกอบด้วย 
- ประวัติที่เกี่ยวกับฝิ่นในสยาม 
- โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่เกี่ยวข้องกับฝิ่น อาทิ เป้ง หมอนสำหรับคนสูบฝิ่น ตะเกียง กล้องสูบฝิ่น ตลับยาสูบฝิ่น ฯลฯ 
- พระพุทธเสฏฐมุนีจำลอง พระพุทธรูปประธานในศาลาการเปรียญวัดสุทัศน์เทพวราราม ซึ่งสร้างขึ้นจากกลักใส่ฝิ่นที่เป็นทองเหลือง 
- ฉากจำลองการเคี่ยวฝิ่นในบริเวณโรงต้มฝิ่น 
 
ปฏิบัติการทางเภสัชวิทยาในคริสต์ศตวรรษที่ 19 (19th Century Lab) ห้องจัดแสดงส่วนนี้เป็นการจำลองห้องปฏิบัติการทางเภสัชวิทยาในโรงพยาบาล ที่จัดแสดงวิวัฒนาการของเข็มฉีดยา บรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับยา และเรื่องราวเกี่ยวกับการนำฝิ่นไปสกัดเป็นเฮโรอิน และมอร์ฟีน ซึ่งในทางการแพทย์ใช้มอร์ฟีนเพื่อเป็นยาระงับความเจ็บปวดสำหรับทหารในการทำสงคราม
 
ถัดจากส่วนจัดแสดงนี้ เป็นพื้นที่ห้องสามเหลี่ยม แบ่งส่วนจัดแสดงเป็น 2 ส่วนได้แก่
- มาตรการควบคุมและปราบปรามการค้าและการลักลอบใช้ฝิ่น (International Prohibition) 
- อาชญากรรม การฉ้อโกง และสงครามในคริสต์ศตวรรษที่ 20 (20th century : Crime, Corruption and Wars) เกี่ยวกับการฉ้อโกงของรัฐบาลยุคต่างๆ รวมทั้งคดีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝิ่นและยาเสพติด เรื่องราวเกี่ยวกับสงครามในคริสต์ศตวรรษที่ 20 
 
แหล่งซุกซ่อน (Hide - out Gallery) จัดแสดงในเรื่องการซุกซ่อนยาเสพติดตามที่ต่าง ๆ ในสัมภาระ ร่างกาย 
ผลร้ายของยาเสพติด (Effects of opium/opiates) เป็นส่วนจัดแสดงที่มุ่งแสดงให้เห็นความทุกข์ทรมานอันส่งผลกระทบทางด้านสังคมและตัวผู้เสพยา 
 
กรณีศึกษา (Case study) เป็นการนำกรณีศึกษาเกี่ยวกับครอบครัวที่ติดยาเสพติดในประเทศไทย 
เหยื่อ (Gallery of Victim) จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเอดส์และผู้ตกเป็นเหยื่อ แสดงให้เห็นครอบครัวในอดีตที่มีความสุขก่อนตกเป็นเหยื่อความเลวร้ายอันเกิดจากยาเสพติดและโรคร้าย 
 
หลอกตัวเอง หลอกคนอื่น (Gallery of Excuses) จัดแสดงโดยใช้ผนังพิมพ์ภาพถ่ายเหยื่อของยาเสพติด เพื่อสื่อให้ผู้เข้าชมได้เห็นถึงการแก้ตัว แก้ต่าง กล่าวโทษกันไปมาต่อกรณีการติดยาเสพติด ในที่สุดอาจนำความตายมาสู่ผู้เสพยานั้น 
 
ความตายและการคืนชีพ (Gallery of Dead and Recover) บนผนังจะติดตั้งภาพถ่ายดารา และศิลปินที่มีชื่อเสียงที่เสียชีวิตเนื่องจากการใช้ยาเสพติด และกลุ่มบุคคลที่เลิกจากยาเสพติดและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิต 
 
ห้องคิดคำนึง (Hall of Reflection & Action) เป็นห้องที่ให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงคุณและโทษของยาเสพติด และการปฏิบัติตนในแนวทางที่ถูกต้อง 
 
ข้อมูลจาก: กรมศิลปากร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ. นามานุกรมพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย ภาคเหนือ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2546. หน้า 23.

ชอบ  |  แจ้งลบ


 
   
รีวิวพิพิธภัณฑ์นี้ ส่งให้เพื่อน แก้ไขข้อมูลพิพิธภัณฑ์นี้
 
   
: -
: -
: -
: อังคาร-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00น. เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-19.00น. หยุดวันจันทร์
: -
: -
: -
: -
: -
จัดการโดย : -
เนื้อหา : -
สถานะ :
อัพเดท
  โหวต
77 คนโหวต
93.51 %
ชอบพิพิธภัณฑ์นี้ คุณล่ะ?
  ผังจัดแสดง  
ดูผังจัดแสดงทั้งหมด+
  แผนที่  
  วีดีโอ  
ดูวีดีโอทั้งหมด+
  แผ่นพับ  
ดูแผ่นพับทั้งหมด +
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ  
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ห้องอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์
พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6
พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 ดูทั้งหมด
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลอื่นๆของ ศมส.  
จารึกเจ้าธรรมรังสี
จารึกพระมหาเถรชัยโมลี
โคกพลับ
ไทพวน : การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิถีชีวิต พฤติกรรมการส่งเสริมจิต - พุทธพิสัย และปัญหาการใช้ภาษา
ปัญหาม้งอพยพสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกกับผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และสปป.ลาว
  Tags  
,
  แฟนพิพิธภัณฑ์
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง