ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 
  รีวิวพิพิธภัณฑ์โดยทีมงานและสมาชิก  
 
รีวิวของซุ้มดินศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ชนเผ่าบ้านจะแล
เขียนโดย: webmaster (1127 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555
ก่อนถึงหมู่บ้านอาข่าพัฒนาราว 2 กิโลเมตร จะผ่าน "หมู่บ้านจะแล" ชุมชนของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ ที่ยังคงความเชื่อเรื่องวัฒนธรรมประเพณีโบราณตลอดจนการใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้อย่างสมบูรณ์
 
จะสี อดีตผู้นำหมู่บ้านจะแล เล่าว่า ชาวบ้านจะแลเดิมเป็นชาวลาหู่ที่อยู่บนพื้นที่สูงบริเวณรอยต่ออำเภอแม่ฟ้าหลวง ต่อเมื่อมีการพัฒนาจนพื้นที่ที่เคยเป็นไร่นาของชาวบ้านกลายเป็นเขตป่าหวงห้าม พวกเขาจึงต้องย้ายหมู่บ้านลงมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2504 กว่าจะลงมาเอย ณ ที่ตั้งมั่นใหม่นี้ ก็ผ่านการโยกย้ายมาแล้วถึง 3 ครั้ง 
 
หากมาที่บ้านจะแล และต้องการความรู้เรื่องประวัติความเป็นมา รวมถึงวิถีชนเผ่า ให้เข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่ "ซุ้มดินศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชนเผ่าบ้านจะแล" หรือพิพิธภัณฑ์ชาวเขาที่สร้างขึ้นเมื่อปี 2545 โดยความร่วมมือของศูนย์วัฒนธรรมกระจกเงา และชาวบ้านจะแล เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น. อัตราค่าเข้าชม 20 บาท 
เหตุที่มาของการสร้างพิพิธภัณฑ์ชาวเขาแห่งนี้ เป็นเพราะครั้งหนึ่งหนุ่มสาวชนเผ่าที่มีความรู้และทักษะด้านภาษาไทย พากันหลั่งไหลเข้าไปทำงานในเมือง จนชุมชนเงียบเหงาไปพักใหญ่ เหลือแต่เด็กและคนวัยชรา การเดินทางออกจากหมู่บ้านเช่นนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการสูญเสียแรงงานเยาวชนสู่เมืองใหญ่เท่านั้น หากแต่การนำพาสินค้าใหม่ๆจากเมืองเข้าสู่หมู่บ้าน ยังเป็นการทำลายวัฒนธรรมและกลืนกินความเป็นลาหู่ไปทีละเล็กทีละน้อย จนเกือบจะเปลี่ยนวิถีชนเผ่าไปเป็นคนเมือง ถ้าผู้ใหญ่ในหมู่บ้านไม่ช่วยกันยับยั้งไว้ได้ทัน
 
การร่วมแรงร่วมใจในการสร้างพิพิธภัณฑ์ชาวเขา ชุมชนบ้านจะแล จึงเกิดขึ้น เพื่อชี้ให้เห็นถึงการเคลื่อนตัวของชุมชนเล็กๆ ชุมชนหนึ่งที่พยายามบอกเล่าเรื่องราว และแสดงความเป็นตัวของตัวเอง ท่ามกลางกระแสพัฒนาหลักในปัจจุบัน 
ลักษณะของพิพิธภัณฑ์เป็นซุ้มดินขนาดใหญ่จำนวน 4 หลัง และเรือนไม้ไผ่อีก 2 เรือน แบ่งเป็นซุ้มแสดงประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ห้องฉายภาพวิดีโอสารคดีชนเผ่า ซุ้มศิลปะและภาพถ่าย และร้านค้าชุมชน 
 
ก่อนอื่นนักท่องเที่ยวจะได้เข้าชมวิดีโอข้อมูลชนเผ่าที่ห้องฉายภาพ เพื่อปูความรู้เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา และวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าต่างๆ ในพื้นที่ห้วยแม่ซ้าย หากมีข้อสงสัยก็จะมีเจ้าหน้าที่ชนเผ่าคอยไขข้อข้องใจอยู่
ถัดจากห้องฉายภาพจะเป็นซุ้มพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องดนตรี และของเล่นนานาชนิด นอกจากนี้ยังมีเครื่องแต่งกายของชนเผ่าจัดแสดงไว้อย่างสวยงามอีกด้วย ซึ่งสิ่งของ เครื่องใช้ที่นำมาจัดแสดงนี้ เป็นข้าวของที่ชาวบ้านในชุมชนเต็มใจมอบให้พิพิธภัณฑ์เพื่อใช้เป็นวิทยาทานแก่บุคคลภายนอก
 
นอกจากพิพิธภัณฑ์แล้ว เยาวชนในหมู่บ้านยังรวมกลุ่มกันจัดการท่องเที่ยวในชุมชน โดยคนหนุ่มสาวได้เข้ามามีบทบาทในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว การจัดการด้านโฮมสเตย์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น การจัดกลุ่มการแสดงวัฒนธรรม และกลุ่มศิลปหัตถกรรม เพื่อรองรับผู้มาเยี่ยมเยือนที่อยากเรียนรู้และสัมผัสกับวิถีชีวิตชนเผ่า
สำคัญที่สุดคือเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางของชุมชนในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยให้คนหนุ่มสาวสามารถอยู่ในชุมชน ได้มีอาชีพและรายได้พอที่จะพึ่งพาตัวเองบนพื้นฐานจารีตประเพณีดั้งเดิมต่อไป 
 
ข้อมูลจาก: พิพิธภัณฑ์ชาวเขา ชุมชนบ้านจะแล.กรุงเทพธุรกิจเสาร์สวัสดี ฉบับวันที่ 25-11-2549 (หน้า5)

ชอบ  |  แจ้งลบ


 
   
รีวิวพิพิธภัณฑ์นี้ ส่งให้เพื่อน แก้ไขข้อมูลพิพิธภัณฑ์นี้
 
   
: -
: -
: -
: อังคาร-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00น. เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-19.00น. หยุดวันจันทร์
: -
: -
: -
: -
: -
จัดการโดย : -
เนื้อหา : -
สถานะ :
อัพเดท
  โหวต
77 คนโหวต
93.51 %
ชอบพิพิธภัณฑ์นี้ คุณล่ะ?
  ผังจัดแสดง  
ดูผังจัดแสดงทั้งหมด+
  แผนที่  
  วีดีโอ  
ดูวีดีโอทั้งหมด+
  แผ่นพับ  
ดูแผ่นพับทั้งหมด +
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ  
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ห้องอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์
พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6
พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 ดูทั้งหมด
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลอื่นๆของ ศมส.  
จารึกเจ้ารัตนโมลีศรีไตรโลกย์
จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๓๖๔ ขัชโชปนชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๐ ศาลามุทิตา)
โคกพลับ
การศึกษากระบวนการบูรณาการวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาข่าของนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่าในระดับประถมศึกษา: การศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า บ้านปลายฟ้า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
มูเซอ
  Tags  
,
  แฟนพิพิธภัณฑ์
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง