ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 
  รีวิวพิพิธภัณฑ์โดยทีมงานและสมาชิก  
 
รีวิวของพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6
เขียนโดย: webmaster (1127 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555
จะแน่วแน่ แก้ไข ในสิ่งผิด
จะรักชาติ จนชีวิต เป็นผุยผง
จะยอมตาย หมายให้ เกียรติดำรง
จะปิดทอง หลังองค์ พระปฏิมา
 
“ความฝันอันสูงสุด” เพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค เป็นผู้เขียนบทกลอน และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานแก่ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และผู้ทำงานเพื่อประเทศชาติ เตือนสติมิให้ท้อถอยในการทำความดี ซึ่งส่วนหนึ่งของบทกลอนนี้หน่วยบัญชาการกำลังสำรองนำมาติดไว้ที่อาคารราชวัลลภ กรมการรักษาดินแดน ดั่งที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเตือนสติทหารทุกท่านในการทำความดีเพื่อประเทศชาติอย่างไม่ท้อถอย

อาคารราชวัลลภนี้ เป็นอาคารที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างขึ้นเพื่อทหารราชวัลลภ และเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารนี้ด้วยพระองค์เองเมื่อ พ.ศ. 2476 อาคารราชวัลลภก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรป มีบันไดวนทั้ง 2 ด้านเพื่อขึ้นสู่ชั้น 2 ซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6 อีกด้วย 
 
ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6 มีพันโทหญิง ศรีวิตรี อินทร์สวาท นายทหารประวัติศาสตร์ กองยุทธการและการข่าว และร้อยเอกหญิง มาริกา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ประจำแผนกประชาสัมพันธ์ กองกิจการพลเรือน ได้พาชมพร้อมบรรยายความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6 แห่งนี้ ซึ่งพิพิธภัณฑ์ ได้แบ่งออกเป็น 2 ห้อง 2 ชั้น คือ "ห้องพระบารมีปกเกล้าฯ" ซึ่งอยู่บนชั้นที่ 2 และ "ห้องรามจิตติ" ชั้นที่ 3 
 
ภายในห้องแรก คือ “ห้องพระบารมีปกเกล้า” โดยจัดแสดงแบ่งออก 5 ส่วนจัดแสดงด้วยกัน ในส่วนแรกจะเรียกว่าโถงต้อนรับ หรือ โถงสักการะ จะมีพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 ทรงเครื่องพระมหาพิชัยยุทธ ซึ่งทรงตอนพระองค์ประกาศเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 1 
 
ส่วนถัดไปเป็นส่วนจัดแสดงภาพพระราชประวัติของพระองค์ ตั้งแต่ทรงพระราชสมภพ ขณะทรงพระเยาว์ ทรงเป็นนักเรียนอังกฤษ ทรงขึ้นครองราชย์ ทรงอภิเษกสมรส และเสด็จสวรรคต 
 
ในส่วนที่ 3 เป็นส่วนของพระราชกรณียกิจในการจัดตั้งกองเสือป่า, จัดสร้างเรือรบหลวงพระร่วง, การจัดตั้งเมืองดุสิตธานี, การพระราชทานนามสกุล, พระราชทานธงไตรรงค์ ฯลฯ ซึ่งยังมีพระราชกรณียกิจของพระองค์อีกมากมายที่ได้มอบไว้แก่ประเทศไทย ส่วนนี้ยังจัดแสดงพร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ในพระองค์บางชิ้น
 
ส่วนต่อมาจัดแสดงเกี่ยวกับกองกำลังเสือป่า ได้จำลองพื้นที่ท้องทุ่งนาที่อำเภออัมพวา จังหวัดราชบุรี ซึ่งพระองค์ทรงออกซ้อมรบกองกำลังเสือป่า และได้จัดแสดงพระเก้าอี้สนามที่พระองค์ทรงใช้จริงด้วย นอกจากนี้ยังจัดแสดงเรื่องราวของยุวชนทหารที่พระองค์จัดตั้งขึ้นมาในช่วงของสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งยุวชนทหารมีรากฐานจากกองกำลังเสือป่านั่นเอง
 
ถัดไปเป็นการจัดแสดงพระปรีชาชาญด้านการทหารของพระองค์ ในส่วนนี้จัดแสดงเรื่องราวที่พระองค์ตัดสินใจนำกองทัพไทยเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ 1 และมีระบบมัลติมีเดียให้เราได้ชมว่าเพราะเหตุใดที่พระองค์ทรงตัดสินใจเช่นนั้น และยังได้จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ที่นำไปใช้ในการรบสมัยนั้นให้เราได้ชม
 
ส่วนสุดท้ายของชั้นนี้เป็นการจัดแสดงประวัติความเป็นมาในการจัดตั้งหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง พื้นที่นี้แต่เดิม รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชประสงค์จะใช้ในกิจการทางทหาร แต่พระองค์ท่านทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อน ต่อมารัชกาลที่ 6 จึงดำเนินตามพระราชดำริของพระองค์ โดยจัดตั้งอาคารนี้เพื่อทหารราชวัลลภนั่นเอง
 
จากชั้น 2 ขึ้นสู่ชั้น 3 “ห้องรามจิตติ” ได้จัดแสดงฉลองพระองค์ในแบบต่างๆ ตู้เก็บฉลองพระองค์ทางทหาร, ฉลองพระองค์แบบลำลอง, และฉลองพระองค์ที่ทรงใช้ในการละคร, เครื่องหมายยศอินธนู, สายคันชีพ, พระมาลา และฉลองพระบาทแบบต่างๆ ซึ่งตู้จัดแสดงนี้จัดสร้างขึ้นเป็นพิเศษ อย่างถูกหลักวิชาการทุกอย่าง แสงของไฟ สภาพอากาศ หรือแมลงจะไม่สามารถทำลายเนื้อผ้าได้เลย ห้องนี้จึงใช้ทุนสูงมากในการดูแลฉลองพระองค์ของพระองค์
 
ในส่วนนี้มีชุดสำคัญมากมาย อย่างเช่น ฉลองพระองค์นายพลเอกพิเศษ แห่งกองทัพอังกฤษ ซึ่งพระองค์ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าจอร์จที่ 5 แห่งราชวงศ์อังกฤษ ซึ่งได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือกองทัพอังกฤษในการเข้ารบสงครามโลกครั้งที่ 1
 
อีกชุดที่สำคัญ คือ ฉลองพระองค์ครุย เรียกว่า “ครุยพระบรมราชูปถัมภ์ รัชกาลที่ 6” ทรงฉลองพระองค์ครุยเมื่อครั้งทรงวางศิลาฤกษ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอีกชิ้นที่สำคัญ คือ พระสนับเพลา และผ้าซับพระพักตร์ ซึ่งซับรอยพระบาทเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ซึ่งคุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ อดีตพระกำนัลฝ่ายในในรัชกาล ที่ 6 มอบให้กรมการรักษาดินแดน เมื่อปี พ.ศ. 2507
 
ถัดจากห้องฉลองพระองค์ ยังมีห้องทรงงาน ซึ่งมีพระบรมรูปขนาดเท่าพระองค์จริงฉลองพระองค์เครื่องแบบเสือป่า กำลังทรงงานอยู่ และที่น่าประทับใจที่สุดก็คือ สมุดบันทึกลายพระหัตถ์จริงของพระองค์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน 2 เล่ม ซึ่งผู้รู้ทางด้านภาษาได้บอกว่า ภาษาของพระองค์ไพเราะจริงๆ 
 
จากห้องทรงงานพบว่ามีระเบียง เมื่อมองออกไปสามารถเห็นพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้วมรกต และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ ได้อย่างชัดเจน และสวยงามมาก 
 
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชม สามารถเข้าชมได้ทั้งบุคคล และหมู่คณะ โดยติดต่อไปที่กองยุทธการและการข่าว หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง ซึ่งมีพันโทหญิง ศรีวิตรี อินทร์สวาท และร้อยเอกหญิง มาริกา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ต้อนรับ และให้ข้อมูลของพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6 แห่งนี้ด้วยความยินดี
 
เรื่อง/ภาพ : ณัฐพัชร์ ทองคำ
สำรวจ : 29 กรกฎาคม 2551
 
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ "ท่องเที่ยวกองทัพบก"

ชอบ  |  แจ้งลบ


 
   
รีวิวพิพิธภัณฑ์นี้ ส่งให้เพื่อน แก้ไขข้อมูลพิพิธภัณฑ์นี้
 
   
: -
: -
: -
: อังคาร-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00น. เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-19.00น. หยุดวันจันทร์
: -
: -
: -
: -
: -
จัดการโดย : -
เนื้อหา : -
สถานะ :
อัพเดท
  โหวต
78 คนโหวต
93.59 %
ชอบพิพิธภัณฑ์นี้ คุณล่ะ?
  ผังจัดแสดง  
ดูผังจัดแสดงทั้งหมด+
  แผนที่  
  วีดีโอ  
ดูวีดีโอทั้งหมด+
  แผ่นพับ  
ดูแผ่นพับทั้งหมด +
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ  
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ห้องอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์
พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6
พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 ดูทั้งหมด
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลอื่นๆของ ศมส.  
จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๖ (หละมุขีฉันท์)
จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะหฤศโรค แผ่นที่ ๕ โรหินี)
โคกพลับ
Hmong in Thailand : Evidence and Explanation of Change
วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวไทยมุสลิม อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
  Tags  
,
  แฟนพิพิธภัณฑ์
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง