ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 
  รีวิวพิพิธภัณฑ์โดยทีมงานและสมาชิก  
 
รีวิวของนิทรรศการถาวรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย และวิวัฒนาการคณะรัฐมนตรี
เขียนโดย: webmaster (1127 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555
วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในแต่ละปีจะมีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลต่าง ที่ทำคุณประโยชน์ ประกอบคุณงามความดีแก่ประเทศชาติและประชาชน ทั้งชาวไทย และแขกต่างประเทศ

พิพิธภัณฑสถานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ขึ้นกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีภารกิจอย่างหนึ่งคือการจัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยทั้งหมดที่มีมา ตั้งแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และได้มีการสถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลต่างๆ ขึ้นอีกหลายประเภทจวบจนปัจจุบัน

บนชั้นที่ 4 ของอาคารรำไพพรรณี ในส่วนของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นห้องจัดแสดง นิทรรศการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ส่วนชั้นที่ 3 ได้จัดแสดงนิทรรศการคณะรัฐมนตรีไทย โดยมีคุณพันธุ์พิงค์ ธรมธัช ผู้อำนวยการฯ ได้พาเราชมพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ละ ชิ้นให้เราฟังอย่างน่าสนใจ

ในห้องแรกที่คุณพันธุ์พิงค์พาเราเข้ามาชม มีภาพจัดแสดงเกี่ยวกับ “ต้นเค้าเครื่องราชอิสิริยาภรณ์ตะวันตกและตะวันออก” ซึ่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในยุโรป เป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นพวกพ้องเดียวกันของอัศวินนักรบในสงครามศาสนา เมื่อกว่าพันปีก่อน และต่อมาได้กลายเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศ ความกล้าหาญ และความดีความชอบ ซึ่งพระมหากษัตริย์เป็นผู้พระราชทาน

“พระสังวาลพระนพ” เป็นสายสังวาล ซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคราชาภรณ์สำหรับพระพิชัยสงครามอย่างหนึ่งของพระมหา กษัตริย์จะทรงสวมพระองค์ก่อนที่จะทรงรับเครื่องราชอิสริยยศอื่นซึ่งถือเป็น ราชประเพณีสืบมาจวบจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ “พระสังวาลพระนพ” จึงนับเป็นต้นเค้าของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุง ศรีอยุธยา

ในห้องนี้ยังจัดแสดงประวัติการสถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยตั้งแต่กรุง ศรีอยุธยาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยทั้ง 4 ประเภท คือ ประเภทเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ประมุขของรัฐต่างประเทศ ประเภทที่ 2 คือ ประเภทเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่น ดิน ประเภทที่ 3 เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในพระองค์พระมหา กษัตริย์ ประเภทสุดท้าย คือ เหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่นับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ในห้องถัดไปจัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ประมุขของรัฐ ต่างประเทศ มีชนิดเดียวคือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงคลยิ่งราชมิตราภรณ์ (ร.ม.ภ.) ทั้งของบุรุษ และสตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ (น.ร.) ทั้งฝ่ายหน้า และฝ่ายใน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2394

ในส่วนถัดไปทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกประเภท ทุกชั้น และตัวอย่างการแต่งกาย การใส่เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมีหุ่นจำลองเล็กๆ ให้เราได้เข้าใจมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างเหรียญราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความ ชอบในความกล้าหาญ ในราชการแผ่นดิน และในองค์พระมหากษัตริย์

หลังจากนั้นคุณพันธุ์พิงค์ได้พาเราลงมาที่ชั้น 3 ชมนิทรรศการคณะรัฐมนตรีไทย ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ยุค 4 สมัย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยาตอนต้น สมัยรัตนโกสินทร์ และสมัยปัจจุบัน และตู้จัดแสดงรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2475, 2540 และ 2550 และประวัติความเป็นมา การจัดตั้งคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังแสดงราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี กฎหมายต่างๆ ที่ผ่านสภาและพระเจ้าอยู่ทรงลงพระนามาภิไธย และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงพระราชลัญจกร

ในส่วนถัดไปแสดงถึงประวัติของนายกรัฐมนตรีทั้ง 25 ท่านตั้งแต่ท่านพระยามโนปกรณ์นิติธาดา จนถึง พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และรายชื่อคณะรัฐมนตรีทั้ง 56 คณะ อีกทั้งยังแสดงสมุดตัวอย่างของระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี

ก่อนออกจากห้องแสดงทั้งสองชั้นจะมีมัลติมีเดียปริศนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปริศนานายกรัฐมนตรีไทย เป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และนายกรัฐมนตรีให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด ให้คุณหนูได้ทดสอบความรู้ ความเข้าใจหลังจากได้เรียนรู้ ทั้งสองส่วนนี้แล้ว

เรื่อง/ภาพ : ณัฐพัชร์ ทองคำ

สำรวจ : 22 พฤษภาคม 2551


ชอบ  |  แจ้งลบ


 
   
รีวิวพิพิธภัณฑ์นี้ ส่งให้เพื่อน แก้ไขข้อมูลพิพิธภัณฑ์นี้
 
   
: -
: -
: -
: อังคาร-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00น. เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-19.00น. หยุดวันจันทร์
: -
: -
: -
: -
: -
จัดการโดย : -
เนื้อหา : -
สถานะ :
อัพเดท
  โหวต
77 คนโหวต
93.51 %
ชอบพิพิธภัณฑ์นี้ คุณล่ะ?
  ผังจัดแสดง  
ดูผังจัดแสดงทั้งหมด+
  แผนที่  
  วีดีโอ  
ดูวีดีโอทั้งหมด+
  แผ่นพับ  
ดูแผ่นพับทั้งหมด +
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ  
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ห้องอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์
พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6
พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 ดูทั้งหมด
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลอื่นๆของ ศมส.  
จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๒
จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพญาวัด ๑
โคกพลับ
สถานการณ์และการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดบนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาเครือข่ายชุมชนม้งอนุรักษ์วัฒนธรรมและต่อต้านยาเสพติด
มอญบ้านบางขันหมาก จังหวัดลพบุรี
  Tags  
,
  แฟนพิพิธภัณฑ์
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง