ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1 (ฝาง)‏
  ดูภาพทั้งหมด +  
รีวิวพิพิธภัณฑ์นี้ ส่งให้เพื่อน แก้ไขข้อมูลพิพิธภัณฑ์นี้
  รีวิวพิพิธภัณฑ์โดยทีมงานและสมาชิก  
 
รีวิวของพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1 (ฝาง)‏
เขียนโดย: webmaster (1123 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่องราวที่จัดแสดงในนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ ถ่ายทอดชีวิตหลากรูปแบบ ทั้งความเป็นมาของบ้านยาง ที่มาที่ไปของโครงการหลวงและโรงงานหลวงผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป รวมทั้งเหตุการณ์ที่เป็นความทรงจำของ “คนโรงงาน” และ “คนบ้านยาง” รวมถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแห่งนี้ กำเนิดโครงการหลวง การจัดแสดงเกี่ยวกับกำเนิดโครงการหลวงในพิพิธภัณฑ์

คำสำคัญ : โครงการหลวง, โรงงานหลวงที่ 1, บ้านยาง, ชาวเขา,
อ่านต่อ...

ชอบ  |  แจ้งลบ


 
  รีวิวพิพิธภัณฑ์โดยหนังสือพิมพ์และวารสารออนไลน์  
 
เที่ยวแบบได้ข้อคิดที่ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)
เขียนโดย: Review Chiang Mai (10 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2561

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 วางตัวอยู่ในหมู่บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงแนวพระราชดําริในการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คำสำคัญ : โครงการหลวง, โรงงานหลวงที่ 1, บ้านยาง, ชาวเขา,
อ่านต่อ...

อ่านทั้งหมด +      ดูรีวิวทั้งหมดของReview Chiang Mai +


“พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)” แหล่งรวมรอยพระเมตตาในหลวง ร.9 ผู้ทรงพลิกจาก “ดอยฝิ่น” สู่ “ดอยคำ”
เขียนโดย: ผู้จัดการ (189 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 พฤศจิกายน 2559

ด้วยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระราชประสงค์จะ “ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก” และทรงต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ของพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดารให้อยู่ดีกินดี จึงเกิดเป็น “โครงการหลวง” ที่ส่งเสริมให้ราษฎรเพาะปลูกทำการเกษตร จำพวกผักและผลไม้เมืองหนาว แทนการปลูกฝิ่นที่มีมาแต่ดั้งเดิม และนอกจากนั้น ยังมีพระราชดำริให้ก่อสร้าง “โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง)” ขึ้นที่หมู่บ้านยาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ใน พ.ศ.2515

คำสำคัญ : โครงการหลวง, โรงงานหลวงที่ 1, บ้านยาง, ชาวเขา,
อ่านต่อ...

อ่านทั้งหมด +      ดูรีวิวทั้งหมดของผู้จัดการ +


ชมพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) เที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์
เขียนโดย: ไทยรัฐ (9 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2559

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีสถานที่เที่ยวที่น่า สนใจมากมายหลายแห่ง สำหรับคราวนี้จะชวนขึ้นไปชม พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) ที่อำเภอฝาง แล้วกลับลงมาชม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเผยแพร่พระราชอัจฉริยภาพของพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คำสำคัญ : โครงการหลวง, โรงงานหลวงที่ 1, บ้านยาง, ชาวเขา,
อ่านต่อ...

อ่านทั้งหมด +      ดูรีวิวทั้งหมดของไทยรัฐ +


พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) สืบสานก้าวย่าง...พลิกฟื้นชีวิตชุมชน
เขียนโดย: ผู้จัดการ (189 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 พฤศจิกายน 2556

นับเป็นการพลิกฟื้นชีวิตชาว ชุนชนบ้านยาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ ขึ้นอีกครั้ง เมื่อโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการบูรณะพื้นที่เดิมของโรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อเดือนตุลาคม 2549 ที่ผ่านมา ถึงคราวเสร็จสมบูรณ์ตามพระประสงค์ ที่ทรงมอบหมายให้ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ดำเนินการฟื้นฟูให้เป็นพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) ในฐานะที่เป็นโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปแห่งแรกจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คำสำคัญ : โครงการหลวง, โรงงานหลวงที่ 1, บ้านยาง, ชาวเขา,
อ่านต่อ...

อ่านทั้งหมด +      ดูรีวิวทั้งหมดของผู้จัดการ +


ฟื้นชีวิตพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง
เขียนโดย: กรุงเทพธุรกิจ (31 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 11 มิถุนายน 2556

เปิดตัว พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ หลังน้ำท่วม-โคลนถล่มพังยับ พระเทพฯ ทรงรับสั่ง "ฉันสร้างใหม่ให้ ไม่ต้องเสียใจ" ในวิกฤติย่อมมีโอกาส เช่นเดียวกับ โอกาสใหม่ ที่ผลิบานขึ้นอีกครั้ง ในชุมชนหมู่บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วันนี้ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) โรงงานหลวงแห่งแรก ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนัก เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยและโคลนถล่ม เมื่อเดือนตุลาคม 2549 ได้รับการพลิกฟื้นให้กลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่

คำสำคัญ : โครงการหลวง, โรงงานหลวงที่ 1, บ้านยาง, ชาวเขา,
อ่านต่อ...

อ่านทั้งหมด +      ดูรีวิวทั้งหมดของกรุงเทพธุรกิจ +


 
  รีวิวพิพิธภัณฑ์โดย Blog  
 

คุณเคยเขียนเรื่องพิพิธภัณฑ์นี้ใน blog ของคุณหรือเปล่า ?

 
  รีวิวพิพิธภัณฑ์โดยสารานุกรมไทย  
   
 
  พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1 (ฝาง)‏  
: พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) 72 หมู่ 12 บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50320
: 053-293-630
02-687-3790 (สำนักงานกรุงเทพฯ)
: -
: พิพิธภัณฑ์:อังคาร-อาทิตย์ 08.30 น.-16.30 น.(ร้านขายของที่ระลึก เปิดถึง 17.00น)
: ไม่เสียค่าใช้จ่าย
: http://www.firstroyalfactory.or
g/
: info@firstroyalfactory.org
firstroyalfactory@gmail.com
: 2551
: -
จัดการโดย : มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงกำไร
เนื้อหา : ประวัติศาสตร์
บ้านประวัติศาสตร์
สถานะ : เปิดดำเนินการ
อัพเดท 7 ม.ค. 2557
  โหวต
6 คนโหวต
83.33 %
ชอบพิพิธภัณฑ์นี้ คุณล่ะ?
  ผังจัดแสดง  
ดูผังจัดแสดงทั้งหมด+
  แผนที่  

ดู พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1 (ฝาง)‏ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
  วีดีโอ  
ดูวีดีโอทั้งหมด+
  แผ่นพับ  
แผ่นพับของพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1 (ฝาง)‏
แผ่นพับของพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1 (ฝาง)‏ แผ่นพับของพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1 (ฝาง)‏
ดูแผ่นพับทั้งหมด +
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ  
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต
พิพิธภัณฑ์ชาวไทยภูเขา โรงเรียนบ้านมูเซอ
พิพิธภัณฑ์ชาวเขา(พีดีเอ)
พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตแห่งอาข่า
พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฏรบนพื้นที่สูง
 ดูทั้งหมด
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลอื่นๆของ ศมส.  
จารึกที่ปากระฆังวัดเพชร อำเภอเสาไห้
จารึกห้วยมะอึ
The Politics of Cosmology : An Introduction to Millenarianism and Ethnicity among Highland Minorities of Northern Thailand
Changes in the Northern Thai Hills: an Examination of the Impact of Hill Tribe Development Work 1957-1987
  Tags  
โครงการหลวง, โรงงานหลวงที่ 1, บ้านยาง, ชาวเขา,
  แฟนพิพิธภัณฑ์
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง