ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1 (ฝาง)‏
  ดูภาพทั้งหมด +  
รีวิวพิพิธภัณฑ์นี้ ส่งให้เพื่อน แก้ไขข้อมูลพิพิธภัณฑ์นี้
  รีวิวพิพิธภัณฑ์โดยทีมงานและสมาชิก  
 
รีวิวของพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1 (ฝาง)‏
เขียนโดย: webmaster (1127 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่องราวที่จัดแสดงในนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ ถ่ายทอดชีวิตหลากรูปแบบ ทั้งความเป็นมาของบ้านยาง ที่มาที่ไปของโครงการหลวงและโรงงานหลวงผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป รวมทั้งเหตุการณ์ที่เป็นความทรงจำของ “คนโรงงาน” และ “คนบ้านยาง” รวมถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแห่งนี้ กำเนิดโครงการหลวง การจัดแสดงเกี่ยวกับกำเนิดโครงการหลวงในพิพิธภัณฑ์

คำสำคัญ : โครงการหลวง, โรงงานหลวงที่ 1, บ้านยาง, ชาวเขา,
อ่านต่อ...

ชอบ  |  แจ้งลบ


 
  รีวิวพิพิธภัณฑ์โดยหนังสือพิมพ์และวารสารออนไลน์  
 
เที่ยวแบบได้ข้อคิดที่ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)
เขียนโดย: Review Chiang Mai (10 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2561

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 วางตัวอยู่ในหมู่บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงแนวพระราชดําริในการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คำสำคัญ : โครงการหลวง, โรงงานหลวงที่ 1, บ้านยาง, ชาวเขา,
อ่านต่อ...

อ่านทั้งหมด +      ดูรีวิวทั้งหมดของReview Chiang Mai +


“พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)” แหล่งรวมรอยพระเมตตาในหลวง ร.9 ผู้ทรงพลิกจาก “ดอยฝิ่น” สู่ “ดอยคำ”
เขียนโดย: ผู้จัดการ (189 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 พฤศจิกายน 2559

ด้วยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระราชประสงค์จะ “ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก” และทรงต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ของพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดารให้อยู่ดีกินดี จึงเกิดเป็น “โครงการหลวง” ที่ส่งเสริมให้ราษฎรเพาะปลูกทำการเกษตร จำพวกผักและผลไม้เมืองหนาว แทนการปลูกฝิ่นที่มีมาแต่ดั้งเดิม และนอกจากนั้น ยังมีพระราชดำริให้ก่อสร้าง “โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง)” ขึ้นที่หมู่บ้านยาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ใน พ.ศ.2515

คำสำคัญ : โครงการหลวง, โรงงานหลวงที่ 1, บ้านยาง, ชาวเขา,
อ่านต่อ...

อ่านทั้งหมด +      ดูรีวิวทั้งหมดของผู้จัดการ +


ชมพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) เที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์
เขียนโดย: ไทยรัฐ (9 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2559

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีสถานที่เที่ยวที่น่า สนใจมากมายหลายแห่ง สำหรับคราวนี้จะชวนขึ้นไปชม พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) ที่อำเภอฝาง แล้วกลับลงมาชม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเผยแพร่พระราชอัจฉริยภาพของพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คำสำคัญ : โครงการหลวง, โรงงานหลวงที่ 1, บ้านยาง, ชาวเขา,
อ่านต่อ...

อ่านทั้งหมด +      ดูรีวิวทั้งหมดของไทยรัฐ +


พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) สืบสานก้าวย่าง...พลิกฟื้นชีวิตชุมชน
เขียนโดย: ผู้จัดการ (189 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 พฤศจิกายน 2556

นับเป็นการพลิกฟื้นชีวิตชาว ชุนชนบ้านยาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ ขึ้นอีกครั้ง เมื่อโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการบูรณะพื้นที่เดิมของโรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อเดือนตุลาคม 2549 ที่ผ่านมา ถึงคราวเสร็จสมบูรณ์ตามพระประสงค์ ที่ทรงมอบหมายให้ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ดำเนินการฟื้นฟูให้เป็นพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) ในฐานะที่เป็นโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปแห่งแรกจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คำสำคัญ : โครงการหลวง, โรงงานหลวงที่ 1, บ้านยาง, ชาวเขา,
อ่านต่อ...

อ่านทั้งหมด +      ดูรีวิวทั้งหมดของผู้จัดการ +


ฟื้นชีวิตพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง
เขียนโดย: กรุงเทพธุรกิจ (31 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 11 มิถุนายน 2556

เปิดตัว พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ หลังน้ำท่วม-โคลนถล่มพังยับ พระเทพฯ ทรงรับสั่ง "ฉันสร้างใหม่ให้ ไม่ต้องเสียใจ" ในวิกฤติย่อมมีโอกาส เช่นเดียวกับ โอกาสใหม่ ที่ผลิบานขึ้นอีกครั้ง ในชุมชนหมู่บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วันนี้ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) โรงงานหลวงแห่งแรก ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนัก เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยและโคลนถล่ม เมื่อเดือนตุลาคม 2549 ได้รับการพลิกฟื้นให้กลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่

คำสำคัญ : โครงการหลวง, โรงงานหลวงที่ 1, บ้านยาง, ชาวเขา,
อ่านต่อ...

อ่านทั้งหมด +      ดูรีวิวทั้งหมดของกรุงเทพธุรกิจ +


 
  รีวิวพิพิธภัณฑ์โดย Blog  
 

คุณเคยเขียนเรื่องพิพิธภัณฑ์นี้ใน blog ของคุณหรือเปล่า ?

 
  รีวิวพิพิธภัณฑ์โดยสารานุกรมไทย  
   
 
  พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1 (ฝาง)‏  
: พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) 72 หมู่ 12 บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50320
: 053-293-630
02-687-3790 (สำนักงานกรุงเทพฯ)
: -
: พิพิธภัณฑ์:อังคาร-อาทิตย์ 08.30 น.-16.30 น.(ร้านขายของที่ระลึก เปิดถึง 17.00น)
: ไม่เสียค่าใช้จ่าย
: http://www.firstroyalfactory.or
g/
: info@firstroyalfactory.org
firstroyalfactory@gmail.com
: 2551
: -
จัดการโดย : มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงกำไร
เนื้อหา : ประวัติศาสตร์
บ้านประวัติศาสตร์
สถานะ : เปิดดำเนินการ
อัพเดท 7 ม.ค. 2557
  โหวต
6 คนโหวต
83.33 %
ชอบพิพิธภัณฑ์นี้ คุณล่ะ?
  ผังจัดแสดง  
ดูผังจัดแสดงทั้งหมด+
  แผนที่  

ดู พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1 (ฝาง)‏ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
  วีดีโอ  
ดูวีดีโอทั้งหมด+
  แผ่นพับ  
แผ่นพับของพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1 (ฝาง)‏
แผ่นพับของพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1 (ฝาง)‏ แผ่นพับของพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1 (ฝาง)‏
ดูแผ่นพับทั้งหมด +
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ  
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต
พิพิธภัณฑ์ชาวไทยภูเขา โรงเรียนบ้านมูเซอ
พิพิธภัณฑ์ชาวเขา(พีดีเอ)
พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตแห่งอาข่า
พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฏรบนพื้นที่สูง
 ดูทั้งหมด
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลอื่นๆของ ศมส.  
จารึกห้วยมะอึ
จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง
The Politics of Cosmology : An Introduction to Millenarianism and Ethnicity among Highland Minorities of Northern Thailand
การสำรวจภาวะสุขภาพจิตชาวไทยภูเขา
  Tags  
โครงการหลวง, โรงงานหลวงที่ 1, บ้านยาง, ชาวเขา,
  แฟนพิพิธภัณฑ์
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง