ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
 
พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ
– โพสต์เมื่อ 2 ธันวาคม 2558
ตั้งแต่ทางเข้าพิพิธภัณฑ์ ผู้ชมจะได้สัมผัสกับความวิจิตรของชื่อพิพิธภัณฑ์ที่ประดิษฐ์ด้วยการประยุกต์การเขียนตัวธรรมล้านนา และเข้าสู่พื้นที่ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์ พื้นที่สำคัญของพิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ ในบ้านศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยอาคารหลักพิพิธภัณฑ์ที่เป็นเรือนไม้สองชั้นที่ปรับปรุงจากเรือนที่พักอาศัยเดิมสู่อาคารพิพิธภัณฑ์

คำสำคัญ : ไทลื้อ, ผ้าทอ, เชียงของ,


พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
– โพสต์เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558


คำสำคัญ : ข้าวของเครื่องใช้, วัตถุโบราณ,


แหล่งเรียนรู้ปล่องเหลี่ยม
– โพสต์เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558


คำสำคัญ : โรงงานหีบอ้อย, ปล่อง, น้ำตาล, น้ำตาลทราย,


ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี
– โพสต์เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558


คำสำคัญ : เบญจรงค์, ถ้วยชาม, เครื่องลายคราม,


ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โรงเรียนวัดศิลามูล
– โพสต์เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558


คำสำคัญ : เครื่องมือเครื่องใช้, สวนสมุนไพร,


ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนมุสลิม-มลายู บ้านปากลัด
– โพสต์เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2558
เมื่อกล่าวถึงพระประแดง คนส่วนใหญ่มักนึกถึงชุมชนมอญ มีเพียงคนส่วนน้อยที่จะคิดถึงหรือรู้จักว่ามีกลุ่มคนมุสลิมมลายูอาศัยอยู่ในพระประแดงมาช้านาน คนกลุ่มดังกล่าวนิยามตัวเองว่ามีบรรพบุรุษอพยพมาจากปัตตานีแต่ตั้งสมัยรัชกาลที่ 1 ครั้งที่สยามมีชัยชนะเหนือปัตตานี

คำสำคัญ : มุสลิม, มลายู, พระประแดง, ปากลัด,


บ้านหัตถกรรม ศิลป์สร้างสุข
– โพสต์เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2558


คำสำคัญ : ตลาด, คลองลัดมะยม, เรือ, ยานพาหนะ, การต่อเรือ, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


พิพิธภัณฑ์ซับจำปา
– โพสต์เมื่อ 20 ตุลาคม 2558
“ซับจำปา” พื้นที่ของความหลากหลายในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชุมชน เมืองโบราณคดี พระพุทธศาสนา และความอุดมสมบูรณ์ของป่าพุจำปีสิรินธร เมื่อชาวบ้านชุมชนซับจำปาได้เห็นความสำคัญของเมืองโบราณซับจำปาและป่าจำปีสิรินธร จึงได้ร่วมกันก่อตั้ง “ชมรมรักษ์เมืองโบราณซับจำปาและป่าจำปีสิรินธร” ในปี พ.ศ. 2547 โดยร่วมมือกับภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างจิตสำนึกดูแลและอนุรักษ์ชุมชนซับจำปา

คำสำคัญ : ซับจำปา, จำปีสิรินธร, แหล่งโบราณคดี, ซับจำปา, เมืองโบราณ, ทวารวดี,


พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โบราณดงเมืองแอม
– โพสต์เมื่อ 8 ตุลาคม 2558
หลายสิบปีก่อนบนพื้นที่ทำนา ทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ได้มีการค้นพบภาชนะ จำพวกไหโบราณ กาน้ำโบราณ เครื่องปั้นดินเผารูปทรงต่างๆ บ้างก็เป็นหินแกะสลัก เศษกระดูกจึงเป็นที่มาของการสำรวจศึกษาความเป็นมาของเมืองโบราณที่เคยตั้งมั่นอยู่ที่นี่ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-13 ตรงกับสมัยทวารวดี เมื่อการค้นพบมีมากขึ้น ประมาณปีพ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ได้เห็นความสำคัญ จึงได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ภายในวัดศรีเมืองแอม

คำสำคัญ : แหล่งโบราณคดี, ภาชนะดินเผา, พระพุทธรูป,


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดแจ้งอรุณศิลป์
– โพสต์เมื่อ 8 ตุลาคม 2558
วัดแจ้งอรุณศิลป์ บ้านนาเสียว ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น เป็นวัดอยู่กลางชุมชน ภายในวัดสะอาดสวยงามจากการที่ชาวบ้านช่วยกันดูแล ช่วงเวลานี้มีเพียงเจ้าอาวาสเป็นพระสงฆ์จำวัดอยู่รูปเดียวคือ พระอธิการบัวฮง กฺตฺปุญโญ ท่านเป็นคนให้ความสนใจในการอนุรักษ์ของใช้พื้นบ้านและรู้จักการใช้งานสิ่งของแต่ละชิ้นเป็นอย่างดี

คำสำคัญ :


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดพลแพง
– โพสต์เมื่อ 8 ตุลาคม 2558
วัดพลแพงเป็นวัดเก่าแก่ของชุมชนบ้านเมืองเก่า อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ตั้งขึ้นพ.ศ.2418 ชาวบ้านสมัยก่อนเรียกกันว่า วัดโพนแพงหรือวัดใต้ เป็นวัดต้นตระกูลของพระยานาหมื่น วัฒนธรรมประเพณีเด่นที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณคืองานบุญสัจจา ในวันวิสาขบูชา งานประเพณีสงกรานต์ งานบุญมหาชาติ(พระเวสสันดร) พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดพลแพง ก่อตั้งโดยเจ้าอาวาสองค์ก่อนคือ พระครูปัญญาวิสารคุณ ปัจจุบันท่านมรณภาพไปแล้ว แต่พิพิธภัณฑ์ยังคงจัดแสดงอยู่ในอาคารเดิม

คำสำคัญ : เครื่องใช้ทางการเกษตร, ไซดักปลา, บั้งไฟ,


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสระโนน
– โพสต์เมื่อ 8 ตุลาคม 2558
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งนี้เกิดมาจากท่านพระครูปรีชาธรรมาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสระโนนท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้ในปี พ.ศ.2545 ท่านสังเกตว่าชาวบ้านได้เลิกใช้เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน พากันไปใช้รถไถนา วัวควายในหมู่บ้านก็มีจำนวนน้อยลง ท่านจึงมีความคิดที่จะเก็บรักษาไว้ ด้วยการบอกกับชาวบ้านไปว่า บ้านไหนที่มีเครื่องใช้เหล่านี้แล้วรู้สึกว่ารกบ้าน ให้นำมาให้ทางวัด ให้ท่านได้เก็บรักษาไว้

คำสำคัญ : เครื่องใช้พื้นบ้าน,


 
 

"เราทำงานกับคนหลายกลุ่ม
ความคิดเห็นก็ต่างกัน
แต่ก็อย่าแตกแยก ขอให้ศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
แล้วเราจะก้าวไปด้วยกัน"

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา

  แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งพิพิธภัณฑ์
  ข่าวสารพิพิธภัณฑ์ล่่าสุด
"เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน"
20 เมษายน 2560 | แบ่งปันให้เพื่อน
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เชิญชมนิทรรศการ "เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน" ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน วันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม และเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ ในวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ทุกกิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เปิดแล้ว “พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต”
กทม.ยืนยันดูแลพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกต่อไป
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมฟรี
 
  พิพิธภัณฑ์ยอดนิยม  
  พิพิธภัณฑ์ที่เข้ามาใหม่ล่าสุด
พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสงขลา 238 Inspiration House
พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดดอนมูล
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูงบ้านพระบาทห้วยต้ม
พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
  เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่  
ต้องการเพิ่มรายชื่อพิพิธภัณฑ์ใหม่คลิก
  จุลสารก้าวไปด้วยกัน  

ดูทั้งหมด +
  เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2555

เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2551

  Connect Online  

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง