ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
 
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดแจ้งอรุณศิลป์
– โพสต์เมื่อ 8 ตุลาคม 2558
วัดแจ้งอรุณศิลป์ บ้านนาเสียว ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น เป็นวัดอยู่กลางชุมชน ภายในวัดสะอาดสวยงามจากการที่ชาวบ้านช่วยกันดูแล ช่วงเวลานี้มีเพียงเจ้าอาวาสเป็นพระสงฆ์จำวัดอยู่รูปเดียวคือ พระอธิการบัวฮง กฺตฺปุญโญ ท่านเป็นคนให้ความสนใจในการอนุรักษ์ของใช้พื้นบ้านและรู้จักการใช้งานสิ่งของแต่ละชิ้นเป็นอย่างดี

คำสำคัญ :


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดพลแพง
– โพสต์เมื่อ 8 ตุลาคม 2558
วัดพลแพงเป็นวัดเก่าแก่ของชุมชนบ้านเมืองเก่า อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ตั้งขึ้นพ.ศ.2418 ชาวบ้านสมัยก่อนเรียกกันว่า วัดโพนแพงหรือวัดใต้ เป็นวัดต้นตระกูลของพระยานาหมื่น วัฒนธรรมประเพณีเด่นที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณคืองานบุญสัจจา ในวันวิสาขบูชา งานประเพณีสงกรานต์ งานบุญมหาชาติ(พระเวสสันดร) พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดพลแพง ก่อตั้งโดยเจ้าอาวาสองค์ก่อนคือ พระครูปัญญาวิสารคุณ ปัจจุบันท่านมรณภาพไปแล้ว แต่พิพิธภัณฑ์ยังคงจัดแสดงอยู่ในอาคารเดิม

คำสำคัญ : เครื่องใช้ทางการเกษตร, ไซดักปลา, บั้งไฟ,


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสระโนน
– โพสต์เมื่อ 8 ตุลาคม 2558
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งนี้เกิดมาจากท่านพระครูปรีชาธรรมาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสระโนนท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้ในปี พ.ศ.2545 ท่านสังเกตว่าชาวบ้านได้เลิกใช้เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน พากันไปใช้รถไถนา วัวควายในหมู่บ้านก็มีจำนวนน้อยลง ท่านจึงมีความคิดที่จะเก็บรักษาไว้ ด้วยการบอกกับชาวบ้านไปว่า บ้านไหนที่มีเครื่องใช้เหล่านี้แล้วรู้สึกว่ารกบ้าน ให้นำมาให้ทางวัด ให้ท่านได้เก็บรักษาไว้

คำสำคัญ : เครื่องใช้พื้นบ้าน,


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเรือนไทยป่าสัก
– โพสต์เมื่อ 8 ตุลาคม 2558


คำสำคัญ : เครื่องใช้พื้นบ้าน,


พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตำบลนาหนองทุ่ม วัดอุดมราษฎร์ประดิษฐ์
– โพสต์เมื่อ 8 ตุลาคม 2558
ด้วยความตั้งใจร่วมมือของคนในชุมชน ทั้งข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านจำนวนมาก พร้อมทั้งกำลังทรัพย์กำลังศรัทธา พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตำบลนาหนองทุ่ม วัดอุดมราษฎร์ประดิษฐ์จึงได้ก่อตั้งขึ้นมา ในการดูแลของอาจารย์บุญมา ทิพรักษ์ ปัจจุบันเป็นอดีตข้าราชครูวัยเกษียน ความมุ่งมั่นของท่านมาจากคำสอนและเจตนารมณ์ของคุณพ่ออาจารย์ว่า ให้ช่วยดูแลวัดและสร้างประโยชน์ให้ชุมชน

คำสำคัญ : เครื่องใช้พื้นบ้าน,


พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้กู่ประภาชัย
– โพสต์เมื่อ 8 ตุลาคม 2558
ย้อนไปประมาณ 50 ปีก่อนของบ้านนาคำน้อย ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ทั่วทุกบริเวณคือผืนป่าที่บรรดานายพรานได้ลัดเลาะติดตามรอยล่าสัตว์ป่า ในวิถีการเลี้ยงชีพ พรานกลุ่มหนึ่งได้ไปพบซากปรักหักพังของปราสาทหินภายในป่ารกชัฏ อีกทั้งยังมีแหล่งน้ำผุดที่มีน้ำขึ้นมาตลอดเวลา กลุ่มพรานคือพ่อใหญ่ทั้ง 5 บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งบ้านนาคำน้อยจึงมีความคิดแยกตัวย้ายครอบครัวออกมาตั้งบ้านเรือนและทำการเกษตรในบริเวณนี้

คำสำคัญ : กู่ประภาชัย, แหล่งโบราณคดี,


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดละลวด
– โพสต์เมื่อ 8 ตุลาคม 2558


คำสำคัญ : เครื่องใช้พื้นบ้าน, อีสานใต้,


หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
– โพสต์เมื่อ 7 ตุลาคม 2558
หอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราช อนุสรณ์สถานที่รำลึกถึงสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกณ วัดเทวสังฆราราม(วัดเหนือ) รูปทรงสถาปัตยกรรมไทย และพระตำหนักที่วัดถาวรวราราม (วัดญวน) สถาปัตยกรรมจีน แสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความผูกพันอันแน่นแฟ้นของพุทธศาสนิกชน ไทย จีน ญวน ที่มีต่อกันสืบมายาวนานจนปัจจุบัน เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 19

คำสำคัญ : สมเด็จพระสังฆราช,


พิพิธภัณฑสถานชุมชนบ้านโป่งตะขบ
– โพสต์เมื่อ 7 ตุลาคม 2558
“พิพิธภัณฑสถานชุมชนบ้านโป่งตะขบ” ตั้งอยู่ในโรงเรียนบ้านโป่งตะขบ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของกรมธนารักษ์ อาคารพิพิธภัณฑ์เดิมเป็นอาคารอเนกประสงค์ของทางโรงเรียน เมื่อมีการค้นพบโบราณวัตถุในพื้นที่จึงได้นำมาเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ภายในอาคารแห่งนี้

คำสำคัญ : แหล่งโบราณคดี, ยุคก่อนประวัติศาสตร์, เครื่องมือหินขัด, ลูกปัด,


ศูนย์วัฒนธรรมผีขนน้ำ โรงเรียนบ้านนาซ่าว
– โพสต์เมื่อ 29 กันยายน 2558


คำสำคัญ : ผีขนน้ำ, ประเพณีบุญเดือน 6,


พิพิธภัณฑ์เมืองฝ้าย
– โพสต์เมื่อ 29 กันยายน 2558
วันหนึ่งหลังจากกาลเวลาผ่านไปนับพันปี ในปีพ.ศ.2513 ได้มีเรื่องปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกลางหมู่บ้าน พระพุทธรูปศิลาองค์หนึ่งปรากฏอยู่ในสวนพริก พระพุทธรูปหินแกะสลักมีความสวยงามมาก ลักษณะเป็นปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ ยุคสมัยทวารวดี ด้วยมูลค่าที่ประเมินมิได้ พระพุทธรูปองค์จริงหลังจากได้มีผู้ค้นพบแล้วประดิษฐานไว้ในหมู่บ้าน ผู้คนทั่วทุกสารทิศพากันมากราบไหว้บูชาศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์ เพียงไม่นานนักได้มีการโจรกรรมไปในเวลาไล่เลี่ยกันถึง 2 ครั้ง ปัจจุบันพระพุทธรูปองค์สำคัญองค์นี้ ได้ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพมหานคร

คำสำคัญ : โบราณคี, พระพุทธรูป, โบราณวัตถุ, ภาชนะดินเผา, คูเมืองเก่า,


พิพิธภัณฑ์เสมาหินบ้านบุ่งผักก้าม วัดพัทธสีมาราม
– โพสต์เมื่อ 29 กันยายน 2558


คำสำคัญ : เสมา, โบราณคดี, ทวารวดี,


 
 

"เราทำงานกับคนหลายกลุ่ม
ความคิดเห็นก็ต่างกัน
แต่ก็อย่าแตกแยก ขอให้ศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
แล้วเราจะก้าวไปด้วยกัน"

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา

  แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งพิพิธภัณฑ์
  ข่าวสารพิพิธภัณฑ์ล่่าสุด
"เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน"
20 เมษายน 2560 | แบ่งปันให้เพื่อน
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เชิญชมนิทรรศการ "เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน" ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน วันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม และเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ ในวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ทุกกิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เปิดแล้ว “พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต”
กทม.ยืนยันดูแลพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกต่อไป
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมฟรี
 
  พิพิธภัณฑ์ยอดนิยม  
  พิพิธภัณฑ์ที่เข้ามาใหม่ล่าสุด
พิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมลาวครั่งบ้านบ่อกรุ
พิพิธภัณฑ์ไทยพวน บ้านผือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม
พิพิธภัณฑ์โทรศัพท์ภาคเหนือ
  เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่  
ต้องการเพิ่มรายชื่อพิพิธภัณฑ์ใหม่คลิก
  จุลสารก้าวไปด้วยกัน  

ดูทั้งหมด +
  เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2555

เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2551

  Connect Online  

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง