ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
 
พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต
– โพสต์เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560
พิพิธภัณฑ์เพอรานากันภูเก็ต หรือPeranakan Phuket Museum นับเป็นพิพิธภัณฑ์น้องใหม่ของจังหวัดภูเก็ตที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่ถึงปี (สำรวจเมื่อกลางปี 2560) แต่กิจการของครอบครัว สุวัณณาคาร ซึ่งดำเนินธุรกิจเครื่องประดับมาแล้วถึงสี่ชั่วอายุคน ชาวภูเก็ตที่สนใจเครื่องประดับจะรู้จักกันในนาม “ทวีสุวัณณ์” เพราะเป็นธุรกิจเพียงไม่กี่แห่งที่ยังคงผลิตเครื่องประดับเพอรานากัน ทั้งที่เป็นเอกลักษณ์และมีความวิจิตรงดงาม ผู้เขียนมีโอกาสสัมภาษณ์ คุณภาวดี สุวัณณาคาร เป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัท ทวีสุวัณณ์ จำกัด โดยทำหน้าที่ดูแลทั้งกิจการเครื่องประดับและพิพิธภัณฑ์เพอรานากัน ภูเก็ต ร่วมกับพี่ชาย หรือคุณภัทร สุวัณณาคาร

คำสำคัญ : เพอรานากัน, ย่าหยา, บาบ๋า,


หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี
– โพสต์เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560


คำสำคัญ : ราชวงศ์จักรี, ชนเผ่าพื้นเมือง, พระราชประวัติ, พระราชกรณียกิจ,


อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์
– โพสต์เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560
นครพนมเป็นพื้นที่อาศัยสำคัญของคนเชื้อสายเวียดนามที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานไทยมาตั้งแต่อดีต ในราวปี ค.ศ. 1920 นครพนมเป็นเส้นทางเข้าออกจากแถบภาคกลางของเวียดนามของบรรดานักปฏิวัตินักชาตินิยม ข้ามมาจากเวียดนามข้ามลาวแล้วก็เข้ามาที่นครพนม “บ้านนาจอก” จึงเป็นที่บ่มเพาะของพวกกระบวนการชาตินิยมฝ่ายซ้ายที่กลับไปต่อสู้กับฝรั่งเศส ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 1920 จนถึงปี 1975 หลังสงครามเวียดนามนครพนมกลายเป็นพื้นที่สำคัญเท่าๆ กันกับอุดรธานี ในฐานะของการเป็นศูนย์รณรงค์เรื่องชาตินิยมเวียดนามกับของคนเวียดนามในเมืองไทย

คำสำคัญ : โฮจิมินห์, บ้านนาจอก, หลักฐานทางประวัติศาสตร์, เวียนาม,


ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น (ไทดำบ้านหนองเนิน)
– โพสต์เมื่อ 4 มกราคม 2560
บ้านหนองเนิน-บ้านสี่กั๋กเป็นชุมชนไทดำในตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก ชุมชนพยายามสืบทอดและฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมไทดำ แม้ในปัจจุบันลูกหลานจะออกเดินทางไปศึกษาต่อหรือทำมาหากินนอกชุมชน แต่งานสำคัญอย่างพิธีเสนเรือนและพิธีกรรมของของผู้วายชนม์ในครอบครัวและเครือญาติคงเป็นทำหน้าที่ในการผสานให้ผู้คนร่วมสืบสานวัฒนธรรมดังกล่าว

คำสำคัญ : ไทดำ, กลุ่มชาติพันธุ์,


ศูนย์อนุรักษ์ไทดำบ้านเนินสำราญ (รางระกำ)
– โพสต์เมื่อ 4 มกราคม 2560
“บ้านเรามีสามกลุ่ม บ้านเราอยู่ทางนี้ รางระกำ ที่หมู่รางระกำเป็นไทดำทั้งนั้น ต่อไป หัวพวงน้อย หัวพวงน้อยเป็นลาวพวน และเนินสำราญเป็นไทยแท้ ทางฝั่งตะวันตกเป็นเนินสำราญ ส่วนทางตะวันออกเป็นรางระกำ และที่ต่อไปด้านนั้นหัวพวงน้อย” ลุงจริน สุขสม สมาชิกบ้านรางระกำอธิบายถึงความหลากหลายของคนในบ้านเนินสำราญ ซึ่งเป็นชื่ออย่างเป็นทางการ แต่สำหรับชาวไทดำที่มีอยู่ราวสามสิบหลังคาเรือนจะทราบดีว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านรางระกำ

คำสำคัญ : ไทดำ, กลุ่มชาติพันธุ์,


โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
– โพสต์เมื่อ 4 มกราคม 2560
ในเว็บไซต์ของโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กล่าวถึงพระราชดำริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยให้ดำเนินการสอดคล้องการเรียนการสอนและการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้เข้าร่วมโครงการสนองพระราชดำริฯ และได้รับอนุญาต ให้เป็นโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตั้งแต่ พ.ศ.2538 เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามแนวดำเนินการของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

คำสำคัญ : พฤกษศาสตร์, พืช, ชีวภาพ,


ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
– โพสต์เมื่อ 13 ธันวาคม 2559
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ จัดตั้งตามตามมติคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอโครงการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและเครือข่าย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 “ตามความต้องการความรู้และสถานศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์มีสูงมากขึ้นในต่างจังหวัด เพราะเดิมทีมีเฉพาะศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ให้บริการในส่วนกลาง ในครั้งแรกมีการจัดตั้งเป็นจำนวน 15 ศูนย์ ทั่วประเทศ”

คำสำคัญ : ดาราศาสตร์, อวกาศ, พลังงาน, วิทยาศาสตร์,


พิพิธภัณฑ์ย้อนรอยอดีต เมืองปากน้ำโพ
– โพสต์เมื่อ 7 ธันวาคม 2559
นิทรรศการย้อนอดีตเมืองปากน้ำโพ ที่ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์คงจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีการจัดประกวดสัญลักษณ์ต้นน้ำเจ้าพระยาที่เกิดขึ้นเมื่อสี่ปีที่แล้ว สันติ คุณากร ในฐานะกรรมการผู้จัดการห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ และสมาชิกชมรมรักษ์ต้นน้ำ เมืองปากน้ำโพ บอกเล่าถึงกระบวนการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำข้อมูลต่างๆ ให้กับสมาคมสถาปนิกสยามดำเนินการเก็บข้อมูลและความเห็นต่างๆ เมื่อได้มีการคัดเลือกการประกวดแบบสัญลักษณ์ที่มีผู้เข้าประกวดเข้าถึงรอบสุดท้ายจำนวนประมาณ 10 ราย

คำสำคัญ : ปากน้ำโพ, นครสวรรค์,


ศูนย์วัฒนธรรมไทดำ บ้านวังหยวก
– โพสต์เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2559
ผู้ใหญ่เฉลิม ทองแพง เล่าถึงความตั้งใจในการสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทดำ บ้านวังหยวก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ “ผมได้เป็นผู้ใหญ่บ้านวันที่ 10 ตุลาคม 2553 แต่งบประมาณได้มาจริงๆ ในปี 2554 วัฒนธรรมจังหวัดจัดสร้างโดยออกแบบเหมือนสีกักหนองเนิน เริ่มตั้งแต่ 2554 ใช้เวลา 5-6 เดือน ...ส่วนนิทรรศการในอาคาร เป็นส่วนที่ อบต. บ้านแก่งโดยท่านนายก นายพิทักษ์ ตั้งแต่ง เป็นผู้ดูแลในการจัดนิทรรศการการจัดรูปแบบ อบต. บ้านแก่ง ในขณะที่เครื่องจักสานเป็นของหมู่บ้านเราเอง”

คำสำคัญ : เครื่องจักสาน, เรือนไทดำ, ไทดำ, เครื่องทำกิน,


พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
– โพสต์เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559
“เดิมทีเป็นพระมหาธาตุเจดียที่ด้านล่างถูกปล่อยว่าง พอสร้างเสร็จ พื้นที่ด้านล่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ ชุมชนคิดว่าน่าจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ เราคิดว่าเรื่องราวของหลวงพ่อเดิม ศิลปวัฒนธรรมในบ้านหนองโพ น่าจะได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่คนหนองโพจะได้ทราบถึงที่มาของความเป็นหนองโพ และทราบบรรพชน หลวงพ่อเดิม

คำสำคัญ : วัตถุมงคล, วัตถุโบราณ, หลวงพ่อเดิม,


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จังหวัดสวรรคโลก
– โพสต์เมื่อ 4 ตุลาคม 2559


คำสำคัญ :


ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
– โพสต์เมื่อ 6 กันยายน 2559


คำสำคัญ : สุขภาพ, สุขภาวะ, สสส.,


 
 

"เราทำงานกับคนหลายกลุ่ม
ความคิดเห็นก็ต่างกัน
แต่ก็อย่าแตกแยก ขอให้ศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
แล้วเราจะก้าวไปด้วยกัน"

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา

  แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งพิพิธภัณฑ์
  ข่าวสารพิพิธภัณฑ์ล่่าสุด
"เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน"
20 เมษายน 2560 | แบ่งปันให้เพื่อน
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เชิญชมนิทรรศการ "เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน" ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน วันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม และเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ ในวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ทุกกิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เปิดแล้ว “พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต”
กทม.ยืนยันดูแลพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกต่อไป
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมฟรี
 
  พิพิธภัณฑ์ยอดนิยม  
  พิพิธภัณฑ์ที่เข้ามาใหม่ล่าสุด
พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสงขลา 238 Inspiration House
พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดดอนมูล
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูงบ้านพระบาทห้วยต้ม
พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
  เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่  
ต้องการเพิ่มรายชื่อพิพิธภัณฑ์ใหม่คลิก
  จุลสารก้าวไปด้วยกัน  

ดูทั้งหมด +
  เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2555

เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2551

  Connect Online  

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง