ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
 
พิพิธภัณฑ์บ้านโละจูด
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
จากประสบการณ์ของกำนันเจ๊ะปอ ลอดิง กำนันตำบลโละจูด เมื่อได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ครั้งเมื่อมารับรางวัลกำนันดีเด่นที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2521 ทำให้กำนันรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก จึงเกิดแรงบันดาลใจต้องการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ที่โละจูดขึ้น เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และทราบวิถีชิวิตความเป็นมาของท้องถิ่นต่อลูกหลานในชุมชนต่อไป วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2521

คำสำคัญ : โบราณวัตถุ, อาวุธ, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


แปลนเนรมิต พิพิธภัณฑ์
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
พิพิธภัณฑ์ของเล่นเด็ก จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทแปลนครีเอชั่น จำกัด ภายในพิพิธภัณฑ์ แบ่งส่วนจัดการแสดงออกเป็นส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ส่วนจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัท ส่วนจัดแสดงผลงานการออกแบบของเล่นของนักเรียนระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมัธยมของโรงเรียนใกล้เคียง เช่น ล้อไม้เข็มยึกยัก หมากขุม ฯลฯ

คำสำคัญ : ของเล่น, สื่อการสอน,


พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตรัง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก มีตู้เลี้ยงปลาทะเลและปลาน้ำจืดรวม 61 ตู้ การจัดแสดงส่วนแรกเป็นตู้แสดงปลาน้ำจืดหายาก

คำสำคัญ : ระบบนิเวศ, ทรัพยากรธรรมชาติ, สัตว์น้ำ, ธรรมชาติวิทยา,


พิพิธภัณฑ์มรดกพื้นบ้านตำบลนาหมื่นศรี
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
ศิลปะการทอผ้าที่ตำบลนาหมื่นศรีสืบทอดกันมานับร้อยปี แต่ด้วยผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่สองทำให้การทอผ้าหยุดจึงชะงักไประยะหนึ่ง แต่ด้วยความผูกพันในการทอผ้า ในปี พ.ศ. 2514 นางนาง ช่วยรอดพร้อมกับเพื่อนบ้านอีกสามคนจึงได้รวมกลุ่มทอผ้าพื้นบ้านเพื่อใช้ และแบ่งขายให้กับเพื่อนบ้าน ในตอนนั้นป้ากุศล นิลละออซึ่งเป็นลูกของนางนาง ช่วยรอดเห็นการทอผ้าของแม่จึงเกิดความสนใจและเข้ามาหัดทอด้วย

คำสำคัญ : การทอผ้า, ผ้าทอ, ผ้าทอนาหมื่นศรี, ผ้าและสิ่งทอ,


พิพิธภัณฑ์บ้านพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ในอดีตดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองตรัง ท่านได้จับจองที่ดินบนเนินเตี้ย ๆ สำหรับสร้างบ้านพัก ตั้งแต่เริ่มสร้างเมืองกันตัง ชาวบ้านเรียกบริเวณนี้ว่าในควน พระยารัษฎาฯเรียกบ้านหลังนี้ว่า "ควนรัษฎา" ครั้นเมื่อพระยารัษฎาฯถึงแก่อนิจกรรม บ้านตกเป็นกรรมสิทธิ์ของทายาท ต่อมาโรงเรียนกันตังพิทยากรร่วมกับหน่วยงานราชการขอใช้สถานที่จากทายาทคือ ดาโต๊ะเบียนจง ณ ระนอง

คำสำคัญ : พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ, รัชกาลที่ 6, หุ่นขี้ผึ้ง, ยางพารา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, บุคคลสำคัญ, คอซิมบี้, บ้านประวัติศาสตร์,


ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองกันตัง
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
นายสุรพล วิชัยดิษฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรัง ได้ทำการหารือถึงการจัดทำศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มาร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อบริหารจัดการศูนย์ประวัติศาสตร์เทศบาลเมืองกันตัง ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด ในปี 2552 ตามที่ นายสมพงษ์ อนุยุทธพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

คำสำคัญ : กันตัง, ตรัง, งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม,


ห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรียนวิเชียรมาตุ
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงตาบัว
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
"พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงตาบัว กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ" ตามที่คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน มีมติจัดสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงตาบัว เพื่อเป็นเกียรติประวัติในการศึกษาคำสอนหลวงตาบัวแล้วนั้น ทางวัดป่าบ้านตาดขอเชิญผู้มีจิตศรัทราในหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปัญโน ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ถวายองค์หลวงตาได้ โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีในชื่อบัญชี “ร่วมสร้างเจดีย์ถวายหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

คำสำคัญ :


พิพิธภัณฑ์โลกล้านปี
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : ธรรมชาติวิทยา,


ห้องพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่น, ภูมิปัญญา,


 
 

"เราทำงานกับคนหลายกลุ่ม
ความคิดเห็นก็ต่างกัน
แต่ก็อย่าแตกแยก ขอให้ศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
แล้วเราจะก้าวไปด้วยกัน"

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา

  แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งพิพิธภัณฑ์
  ข่าวสารพิพิธภัณฑ์ล่่าสุด
"เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน"
20 เมษายน 2560 | แบ่งปันให้เพื่อน
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เชิญชมนิทรรศการ "เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน" ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน วันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม และเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ ในวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ทุกกิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เปิดแล้ว “พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต”
กทม.ยืนยันดูแลพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกต่อไป
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมฟรี
 
  พิพิธภัณฑ์ยอดนิยม  
  พิพิธภัณฑ์ที่เข้ามาใหม่ล่าสุด
พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสงขลา 238 Inspiration House
พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดดอนมูล
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูงบ้านพระบาทห้วยต้ม
พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
  เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่  
ต้องการเพิ่มรายชื่อพิพิธภัณฑ์ใหม่คลิก
  จุลสารก้าวไปด้วยกัน  

ดูทั้งหมด +
  เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2555

เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2551

  Connect Online  

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง