ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
 
พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น ตั้งอยู่ที่ อาคาร 51B คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอยู่ด้วยกัน 2 ชั้น คือ ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องสำนักงาน และห้องจัดแสดงตัวอย่างสมุนไพร ขั้นที่ 4 ประกอบด้วย ห้องจัดแสดงตัวอย่าง 3 ห้อง ดังนี้ ห้องที่ 1 ห้องจัดแสดงตัวอย่างอ้างอิง 1 (ห้องตัวอย่างสัตว์แยกตามไฟลัม), ห้องที่ 2 ห้องจัดแสดงตัวอย่างอ้างอิง

คำสำคัญ : สมุนไพร, สัตว์น้ำ, หอย, เครื่องใช้พื้นบ้าน, ทรัพยากรธรรมชาติ, ธรรมชาติวิทยา,


หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


พิพิธภัณฑ์พระราชพุทธิรังษี (หลวงพ่อตำนานพิไชย) วัดมุจลินทวาปีวิหาร
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
วัดมุจลินทวาปีวิหาร สร้างขึ้นราวพ.ศ. 2388 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จมาประทับ และทรงโปรดให้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเก่าด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และประชาชนสมทบ และได้พระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร. ที่หน้าจั่วพระอุโบสถ ภายในมีพระพุทธปฏิมาเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน อายุประมาณ 800 ปี

คำสำคัญ : พระพุทธรูป, หุ่นขี้ผึ้ง, พระราชพุทธิรังษี, หนองจิก, วัดมุจลินทวาปีวิหาร, วัด,


พิพิธภัณฑ์เรือนอำมาตย์โทพระยาพิบูลย์พิทยาพรรค
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
พิพิธภัณฑ์เรือนอำมาตย์โทพระยาพิบูลย์พิทยาพรรค ตั้งอยู่ภายในสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ทางสถาบันฯได้รับมอบเรือนอำมาตย์โทพระยาพิบูลย์พิทยาพรรค จากนั้นได้รื้อย้ายมาสร้างไว้ ณ สถาบันฯ อำมาตย์โทพระยาพิบูลย์พิทยาพรรคเป็นข้าหลวงของเมืองปัตตานี เรือนหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2476 โดยช่างชาวจีน รูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่างไทยและตะวันตก

คำสำคัญ : อำมาตย์โทพระยาพิบูลย์พิทยาพรรค, สถาปัตยกรรมตะวันตก, งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม, บุคคลสำคัญ,


พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ตั้งอยู่ภายในสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จัดแสดงเรื่องราวให้ความรู้และให้การศึกษาเฉพาะเรื่อง แบ่งเป็นส่วนๆได้แก่ เรื่องเรือนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เครื่องมือและเครื่องใช้พื้นบ้าน ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน โบราณวัตถุประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และจากแหล่งชุมชนสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์เมืองโบราณยะรัง

คำสำคัญ : เรือนไทยมุสลิม, โบราณวัตถุ, เครื่องใช้พื้นบ้าน, เมืองโบราณ, เครื่องถ้วย, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี ตั้งอยู่ในสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก่อตั้งขึ้นด้วยการเก็บรวบรวมศิลปวัตถุและโบราณวัตถุของพระเทพญาณโมลี (เกตุ ธรรมรัชชะ) เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร จังหวัดปัตตานี โดยท่านได้บริจาคทุนทรัพย์ และโบราณวัตถุให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เช่น เครื่องถ้วยชาม รูปเคารพทางศาสนา ภาพถ่ายเก่าที่หายาก เหรียญโบราณ อาวุธโบราณ ไม้แกะสลักที่มีความงดงาม เป็นต้น

คำสำคัญ : พระเทพญาณโมลี, โบราณวัตถุ, พระพุทธรูป, วัตถุธรรม, บุคคลสำคัญ,


พิพิธภัณฑ์วัดตันติการาม
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วัดตันติการาม, วัด,


พิพิธภัณฑ์วัดลำภู
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วัดลำภู,


ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส โรงเรียนนราสิกขาลัย
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำโต๊ะโมะ
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : เหมืองแร่, แร่ทองคำ, ทองคำ, แร่, เหมือง, ธรรมชาติวิทยา,


พิพิธภัณฑ์พระครูพิพิธนวกรรมโกศล วัดทุ่งคา
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วัดทุ่งคา, วัด,


พิพิธภัณฑสถานวัดชลธาราสิงเห
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, วัด,


 
 

"เราทำงานกับคนหลายกลุ่ม
ความคิดเห็นก็ต่างกัน
แต่ก็อย่าแตกแยก ขอให้ศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
แล้วเราจะก้าวไปด้วยกัน"

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา

  แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งพิพิธภัณฑ์
  ข่าวสารพิพิธภัณฑ์ล่่าสุด
"เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน"
20 เมษายน 2560 | แบ่งปันให้เพื่อน
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เชิญชมนิทรรศการ "เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน" ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน วันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม และเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ ในวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ทุกกิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เปิดแล้ว “พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต”
กทม.ยืนยันดูแลพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกต่อไป
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมฟรี
 
  พิพิธภัณฑ์ยอดนิยม  
  พิพิธภัณฑ์ที่เข้ามาใหม่ล่าสุด
พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสงขลา 238 Inspiration House
พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดดอนมูล
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูงบ้านพระบาทห้วยต้ม
พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
  เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่  
ต้องการเพิ่มรายชื่อพิพิธภัณฑ์ใหม่คลิก
  จุลสารก้าวไปด้วยกัน  

ดูทั้งหมด +
  เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2555

เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2551

  Connect Online  

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง