ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
 
พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตมุสลิม
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
ชุมชนบ้านบ่อหิน อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นชุมชนมุสลิมที่มีการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งมีวิถีชีวิตเรียบง่าย สงบสุข และสันติ แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้วิถีชีวิตมุสลิมมีการเปลี่ยนแปลง ชาวชุมชนบ้านบ่อหินจึงมีแนวคิดจัดทำพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพื่อรวบรวมเรื่องราวของคนมุสลิมตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต เป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตมุสลิมที่ดีงามไว้ให้ลูกหลานได้สืบสาน และให้ผู้คนที่สนใจได้มาศึกษาหาความรู้ “พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตมุสลิม” จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ

คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, มุสลิม, อิสลาม,


พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา​ โรงเรียนกำ​แพงวิทยา​ ​
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : ธรรมชาติวิทยา, โรงเรียนกำแพงวิทยา, ธรรมชาติวิทยา,


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล จัดแสดงในคฤหาสน์กูเด็น ที่สร้างขึ้นโดยพระยาภูมินารถภักดี หรือตวนกูบาฮารุตดิน บินตำมะหง เจ้าเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง พ.ศ. 2441 - 2459 เป็นสถาปัตยกรรมยุโรปแบบโคโรเนียล สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวเสด็จปักษ์ใต้ แต่มิได้ประทับแรม ต่อมาจึงใช้เป็นบ้านพักและศาลาว่าการเมืองสตูล จนกระทั่งในสงครามโลกครั้งที่ 2 ราวปี พ.ศ. 2484

คำสำคัญ : พระยาภูมินารถภักดี, สถาปัตยกรรมตะวันตก, ประวัติเมือง, สตูล, คฤหาสน์กูเด็น, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,


ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล ร.ร.สตูลวิทยา
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงูก่อตั้งโดยคุณชัยวัฒน์ ไชยกุล ซึ่งชื่นชอบการสะสมของเก่าอยู่ก่อนแล้ว โดยเริ่มสะสมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เมื่อของสะสมมีมากขึ้นเรื่อย ๆ คุณชัยวัฒน์จึงนำของสะสมมาจัดแสดงเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ณ บ้านเลขที่ 28 หมู่ 1 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ในปี พ.ศ. 2531 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงูกลายเป็นที่รู้จักของคนในจังหวัดและนักท่องเที่ยว

คำสำคัญ : ละงู, เครื่องปั้นดินเผา, ผ้าบาติก, การแสดงพื้นบ้าน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,


ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


พิพิธภัณฑ์พระครูพิทักษ์ชัยเขต วัดรัตนาราม
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วัด,


พิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาส
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วัด,


พิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้ว
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
วัดเขียนบางแก้วเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัย(พุทธศตวรรษที่ 13-18) ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญเช่น พระมหาธาตุเจดีย์อายุกว่า 1,000 ปี พระแก้วคุลาศรีมหาโพธิ์(ศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น) พระพุทธรูปสองพี่น้อง นอกจากนี้ภายในวัดพบโบราณวัตถุสำคัญได้แก่ ศิวลึงค์ และฐานโยนี แสดงถึงว่าบริเวณนี้มีการติดต่อรับอารยธรรมอินเดียมาตั้งแต่สมัยต้นประวัติศาสตร์

คำสำคัญ : วัดเขียนบางแก้ว, โบราณวัตถุ, เครื่องปั้นดินเผา, พระพุทธรูป, เอกสารโบราณ, เมืองโบราณ, วัด,


ศูนย์วัฒนธรรมบ้านตะโหมด
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
ศูนย์วัฒนธรรมตะโหมดเกิดขึ้นจากนโยบายกรมสามัญศึกษา ที่ให้มีการจัดทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นในโรงเรียน โดยมีอาจารย์พันทวี ฟักทอง อาจารย์สอนวิชาสังคมศึกษาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดตั้ง การเก็บรวมรวมของเก่าต่าง ๆ ใช้วิธีขอรับบริจาคจากผู้ปกครองของนักเรียน แต่เมื่อมีของแล้วก็ยังขาดสถานที่จัดแสดง ด้วยทางโรงเรียนไม่มีสถานที่หรืองบประมาณที่จะก่อสร้างให้ ในปี พ.ศ. 2540

คำสำคัญ : เครื่องจักสาน, เครื่องใช้พื้นบ้าน, ประเพณีท้องถิ่น, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วัดภูผาพิมุข
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,


พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านคูเมือง ร.ร.พัทลุงพิทยาคม
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


 
 

"เราทำงานกับคนหลายกลุ่ม
ความคิดเห็นก็ต่างกัน
แต่ก็อย่าแตกแยก ขอให้ศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
แล้วเราจะก้าวไปด้วยกัน"

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา

  แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งพิพิธภัณฑ์
  ข่าวสารพิพิธภัณฑ์ล่่าสุด
"เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน"
20 เมษายน 2560 | แบ่งปันให้เพื่อน
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เชิญชมนิทรรศการ "เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน" ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน วันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม และเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ ในวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ทุกกิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เปิดแล้ว “พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต”
กทม.ยืนยันดูแลพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกต่อไป
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมฟรี
 
  พิพิธภัณฑ์ยอดนิยม  
  พิพิธภัณฑ์ที่เข้ามาใหม่ล่าสุด
พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสงขลา 238 Inspiration House
พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดดอนมูล
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูงบ้านพระบาทห้วยต้ม
พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
  เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่  
ต้องการเพิ่มรายชื่อพิพิธภัณฑ์ใหม่คลิก
  จุลสารก้าวไปด้วยกัน  

ดูทั้งหมด +
  เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2555

เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2551

  Connect Online  

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง