ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
 
บ้านอรรถโฆษิต (หนังฉิ้น)
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
"บ้านอรรถโฆษิต” ตั้งอยู่เลขที่ 116 หมู่ที่ 3 ตำบลสทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา เป็นบ้านของศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) ปีพ.ศ. 2532 ที่เปิดให้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะการแสดงหนังตะลุงแห่งแรกของภาคใต้ โดยเปิดโอกาสให้กับเยาวชนและประชาชนที่สนใจด้านการแสดงหนังตะลุง ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงหนังตะลุง ตั้งแต่เริ่มต้นฝึกหัดไปจนถึงสามารถเปิดการแสดงได้ หนังฉิ้นอรมุต หรือหนังฉิ้น ธรรมโฆษณ์ หรือหนังอรรถโฆษิต เป็นบุตรคนที่ 5

คำสำคัญ : หนังตะลุง, การแสดงพื้นบ้าน, ศิลปินแห่งชาติ,


พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรหาดใหญ่
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรหาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารที่ทำการไปรษณีย์รัถการ ใกล้สถานีรถไฟหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็น 1 ใน 8แห่ง ทั่วภูมิภาคของไทย เป็นสถานที่รวบรวมหลักฐานด้านกิจการไปรษณีย์และตราไปรษณียากรของไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางของนักสะสมและผู้สนใจในการเข้าชม ศึกษา ค้นคว้าความรู้ ทั้งจากตราไปรษณียากรของไทยและต่างประเทศ สิ่งแสดงหลากหลาย

คำสำคัญ : ตราไปรษณียากร, กิจการไปรษณีย์, แสตมป์, การสื่อสารและไปรษณีย์,


พิพิธภัณฑ์วัดดอน
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วัดดอน,


ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอหาดใหญ่ ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, หาดใหญ่,


พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านคลองหอยโข่ง
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านคลองหอยโข่ง อาจารย์ปกรณ์ ไชยรัตน์ นายหนังเมืองสงขลา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 3/3 หมู่ 1 บ้านจอมหรำ ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา อยู่ห่างจากอ.หาดใหญ่ 12 กิโลเมตร ปัจจุบันมี อาจารย์นครินทร์ ชาทอง อายุ 63 ปี ศิลปินแห่งชาติปีพ.ศ.2550 ผู้เชี่ยวชาญด้านหนังตะลุง มีศักดิ์เป็นหลาน เป็นผู้ดูแล รวมทั้งทายาทของอาจารย์ปกรณ์ด้วย

คำสำคัญ : นครินทร์ ชาทอง, หนังตะลุง, การแสดงพื้นบ้าน, ไม้แกะสลัก,


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านควนเนียง โรงเรียนควนเนียงวิทยา
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


พิพิธภัณฑ์วัดเกษมรัตน์
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วัด,


พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทวด วัดพะโคะ
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
วัดพะโคะหรือวัดราชประดิษฐาน สร้างขึ้นราว พ.ศ. 500 มีเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระมหาธาตุของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากเมืองลังกา นอกจากนี้มีพระพุทธไสยาสน์ ชื่อว่าพระพุทธโคตมะ ตามความนิยมของชาวบ้านเรียกชื่อวัดตามชื่อพระโคตมะ ชื่อวัดราชประดิษฐานเดิมไม่นิยมเรียกกัน ต่อมาวัดพระโคตมะเรียกเพี้ยนเป็นวัดพะโคะ บริเวณวัดมีภูเขาสี่ลูกคือ เขาพระพุทธบาท(พะโคะ) เขาพนังตุกแก(เขาน้อย) เขาคูหา และเขาผี ชุมชนที่อยู่ใกล้บริเวณเขาทั้งสี่นี้

คำสำคัญ : พระพุทธรูป, หลวงปู่ทวด, วัด,


พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงเรียนมหาวชิราวุธ
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2530 เปิดทำการเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2532 จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อาคารจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์นั้นเดิมเป็นบ้านพักของรองอำมาตย์โทขุนวินิจทัณฑกรรม ซึ่งเป็นบิดาของพลเอกเปรม ภายในตกแต่งด้วยข้าวของเครื่องใช้เหมือนเมื่อครั้งที่ครอบครัวของพลเอกเปรมเคยอยู่ พร้อมแสดงประวัติสกุลวงศ์ติณสูลานนท์ บ้านหลังนี้ได้รับโอนมาจากเรือนจำ จังหวัดสงขลา

คำสำคัญ : พลเอกเปรม ติณสูลานนท์, รองอำมาตย์โทขุนวินิจทัณฑกรรม, ประวัติบุคคล, บุคคลสำคัญ,


พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน, ลูกปัด, เครื่องประดับ, อาวุธ, เครื่องใช้พื้นบ้าน, ทะเลสาบสงขลา, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,


พิพิธภัณฑ์กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : การทหารและสงคราม,


 
 

"เราทำงานกับคนหลายกลุ่ม
ความคิดเห็นก็ต่างกัน
แต่ก็อย่าแตกแยก ขอให้ศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
แล้วเราจะก้าวไปด้วยกัน"

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา

  แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งพิพิธภัณฑ์
  ข่าวสารพิพิธภัณฑ์ล่่าสุด
"เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน"
20 เมษายน 2560 | แบ่งปันให้เพื่อน
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เชิญชมนิทรรศการ "เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน" ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน วันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม และเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ ในวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ทุกกิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เปิดแล้ว “พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต”
กทม.ยืนยันดูแลพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกต่อไป
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมฟรี
 
  พิพิธภัณฑ์ยอดนิยม  
  พิพิธภัณฑ์ที่เข้ามาใหม่ล่าสุด
พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสงขลา 238 Inspiration House
พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดดอนมูล
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูงบ้านพระบาทห้วยต้ม
พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
  เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่  
ต้องการเพิ่มรายชื่อพิพิธภัณฑ์ใหม่คลิก
  จุลสารก้าวไปด้วยกัน  

ดูทั้งหมด +
  เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2555

เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2551

  Connect Online  

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง