ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
 
พิพิธภัณฑ์ชุมชนไทดำ บ้านดอนรวบ
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : ไทดำ, ไทยดำ, ลาวโซ่ง, ไทยทรงดำ, ชาติพันธุ์,


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพรตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีที่มาจากมติคณะรัฐมนตรีที่ให้กรมศิลปากรดำเนินการโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจำเมือง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา เพื่อให้ท้องถิ่นเกิดความรักความภาคภูมิใจในความเป็นมาของท้องถิ่นตน และจะได้ร่วมกันรักษามรดกวัฒนธรรมที่มีค่าให้คงอยู่สืบไป จากนั้นในปี พ.ศ.2537 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายประยูร พรหมพันธ์)ได้มอบที่ดินจำนวน 7 ไร่เศษ ณ พื้นที่ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรให้แก่กรมศิลปากร เพื่อดำเนินการก่อตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, ชุมพร, แหล่งโบราณคดี, กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,


พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวประมง ปากน้ำตะโก
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน วัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน โรงเรียนสวนศรีวิทยา
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
จังหวัดชุมพรได้ชื่อว่าเป็น "ประตูสู่ภาคใต้" แต่คงไม่ได้หมายถึง "ประตู" ให้ผู้คนผ่านไปผ่านมาโดยไม่แวะลงสัมผัสเหมือนในอดีตต่อไปแล้ว แต่จังหวัดชุมพรถือเป็นจังหวัดที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่เต็มเปี่ยมกว่าหลายๆจังหวัดในภาคใต้ ที่กำลังถูกความเจริญรุกล้ำและย่ำยีจนแทบไม่หลงเหลือร่องรอยของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ชาวจังหวัดนั้นๆได้ภาคภูมิใจ

คำสำคัญ : เรือยาว, การแข่งเรือ, ประเพณีขึ้นโขนชิงธง, อุปกรณ์การทำเรือ, เครื่องใช้พื้นบ้าน, โรงเรียนสวนศรีวิทยา, หลังสวน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุสวี
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วัด,


พิพิธภัณฑ์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์, เสด็จเตี่ย, เรือรบหลวงชุมพร, บุคคลสำคัญ,


พิพิธภัณฑ์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, ธรรมชาติวิทยา,


พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดเทพเจริญ (วัดถ้ำรับร่อ)
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
วัดเทพเจริญหรือวัดถ้ำรับร่อถือเป็นวัดสำคัญของจังหวัดชุมพร ตั้งอยู่บริเวณเขารับร่อหรือภูเขาพระ มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญในอดีต การเผยแพร่พุทธศาสนาของเจ้าพระยาศรีธรรมโศกราช เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชและสงครามเก้าทัพในสมัยรัชกาลที่ 1 แต่เดิมนั้นเป็นที่ตั้งเมืองเก่าชื่อเมืองอุทุมพร ซึ่งเป็นเมืองร่วมสมัยกับเมืองนครศรีธรรมราช ตามตำนานเมืองอุทุมพร ระบุว่ามีการสร้างวัดหน้าถ้ำทะเลเซียะเมื่อ พ.ศ. 1923 ภายในบริเวณถ้ำพบพระพุทธรูปสถิตเป็นพระประธานอยู่ปากถ้ำ เรียกว่า พ่อปู่หลักเมือง คนชุมพรถือเอาพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นหลักเมืองชุมพร

คำสำคัญ : ท่าแซะ, วัดถ้ำรับร่อ, วัด,


พิพิธภัณฑ์วัดชุมพรรังสรรค์
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วัด,


พิพิธภัณฑ์บ้านวัดประเดิม (พิพิธภัณฑ์ตำบลตากแดด)
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วัด,


หอศิลป์ร่วมสมัยจังหวัดกระบี่‏
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : ศิลปะร่วมสมัย, หอศิลป์, หอศิลปะ, ศิลปะและการแสดง,


ห้องแสดงซากดึกดำบรรพ์ โรงไฟฟ้ากระบี่
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : ธรรมชาติวิทยา,


 
 

"เราทำงานกับคนหลายกลุ่ม
ความคิดเห็นก็ต่างกัน
แต่ก็อย่าแตกแยก ขอให้ศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
แล้วเราจะก้าวไปด้วยกัน"

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา

  แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งพิพิธภัณฑ์
  ข่าวสารพิพิธภัณฑ์ล่่าสุด
"เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน"
20 เมษายน 2560 | แบ่งปันให้เพื่อน
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เชิญชมนิทรรศการ "เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน" ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน วันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม และเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ ในวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ทุกกิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เปิดแล้ว “พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต”
กทม.ยืนยันดูแลพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกต่อไป
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมฟรี
 
  พิพิธภัณฑ์ยอดนิยม  
  พิพิธภัณฑ์ที่เข้ามาใหม่ล่าสุด
พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสงขลา 238 Inspiration House
พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดดอนมูล
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูงบ้านพระบาทห้วยต้ม
พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
  เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่  
ต้องการเพิ่มรายชื่อพิพิธภัณฑ์ใหม่คลิก
  จุลสารก้าวไปด้วยกัน  

ดูทั้งหมด +
  เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2555

เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2551

  Connect Online  

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง