ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
 
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
จากการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำริให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น กองทัพบกเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับสนองพระราชดำริ เข้าไปดำเนินงานในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบกับในปี 2539 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50 กองทัพบกจึงได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนจัดทำโครงการก่อสร้าง “ อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง “ ขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช 2539 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี

คำสำคัญ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, ภัยธรรมชาติ, การเกษตร, ธรรมชาติวิทยา,


พิพิธภัณฑ์วัดศรีสมบูรณ์
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วัดศรีสมบูรณ์, ปากพนัง, วัดหอยราก,


พิพิธภัณฑ์หาดทรายแก้ว
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
นางเยิ้ม เรืองดิษฐ์ อายุ ๔๖ ปี เดิมมีอาชีพเป็นแม่ค้า ปัจจุบันเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา และเป็นเจ้าของรีสอร์ทหาดทรายแก้ว ชอบสะสมของเก่ามาตั้งแต่อายุ ๑๖ ปี ของสะสมส่วนใหญ่รับซื้อจากชาวบ้านจากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะรับซื้อจากชาวประมงที่งมโบราณวัตถุได้จากซากเรือโบราณที่อับปางใต้ทะเล โดยในอดีตชาวประมงมักจะนำโบราณวัตถุที่งมได้มาแลกกับข้าวสารและไก่ ป้าเยิ้มหลงใหลการสะสมของเก่าจนถึงกับเคยขายที่ดินมาซื้อจานราชวงค์ซ้องอายุกว่าพันปี ในราคากว่าเจ็ดหมื่นบาท

คำสำคัญ : เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องจักสาน, โบราณวัตถุ, เครื่องใช้พื้นบ้าน,


พิพิธภัณฑ์วัดเขาขุนพนม
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
วัดเขาขุนพนมเป็นวัดเก่าแก่ มีภิกษุจำพรรษามาตั้งแต่ครั้งนครศรีธรรมราชยังเป็นนครรัฐอิสระในคาบสมุทรภาคใต้ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘-๒๐ วัดตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาขุนพนมซึ่งเป็นเขาที่ไม่สูงมากนัก บริเวณเขาขุนพนมมีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเล่าว่า เขาขุนพนมเป็นที่ประทับของพระเจ้าตากสินที่หนีการสำเร็จโทษและทรงผนวชที่วัดแห่งนี้จนกระทั่งสวรรคต วัดเขาขุนพนมเคยเป็นวัดร้าง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้รับการบูรณะใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้มีการบูรณะอุโบสถหลังเก่าซึ่งเป็นโบสถ์มหาอุตม์

คำสำคัญ : พระพุทธรูป, วัตถุธรรม, โบราณวัตถุ, วัด,


พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ร.ร.ทุ่งสงวิทยา
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


พิพิธภัณฑ์กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : การทหารและสงคราม,


พิพิธภัณฑ์ชุมชนหัวไทร
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


อนุสรณ์สถานพระรัตนธัชมุนี
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
อนุสรณ์สถานพระรัตนธัชมุนีตั้งอยู่ในเขตวัดท่าโพธิ์วรวิหาร เนื่องจากเป็นกุฏิเก่าของพระรัตนธัชมุนี (ม่วง รัตนธชฺเถร) อดีตเจ้าอาวาสในช่วง พ.ศ. 2427 – 2477 วัดท่าโพธิ์เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2027 ในรัชสมัยพระบรมไตรโลกนาถ แต่บริเวณที่ตั้งวัดแต่เดิมไม่ได้อยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน แต่เป็นบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ซึ่งอยู่ถัดออกไปทางด้านตะวันออก และในสมัยสมเด็จพระนเรศวร ได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้พระรามราชท้ายน้ำมาปกครองเมืองนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ : พระรัตนธัชมุนี, วัดท่าโพธิ์วรวิหาร, วัดท่าโพธิ์, รัชกาลที่ 5, โบราณสถาน, เครื่องใช้ทองเหลือง, เครื่องกระเบื้อง, เครืองเคลือบ, พระพุทธรูป, พัดยศ,


ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์84 (ทุ่งท่าลาด) ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในปี 2546 เทศบาลเมืองนคร นครศรีธรรมราช ได้ปรับปรุงอาคารวีรไทย ซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์เมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีความคิดที่จะมีสถานที่ที่เป็นแหล่ง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อให้ เยาวชนและ ประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ศึกษา

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, จารึก, ภัยธรรมชาติ, วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
สุชาติ ทรัพย์สิน เป็นนายหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในภาคใต้ นอกเหนือจากการเล่นหนังตะลุงแล้วหนังสุชาติยังเป็นช่างแกะตัวหนังด้วย การเป็นช่างแกะหนังเป็นจุดเริ่มของการสะสมตัวหนังตะลุงของหนังสุชาติ เพราะความจำเป็นในการสะสมตัวหนังเพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบรูปภาพหนังตะลุง ไม่มีเจตนาจะสะสมเพื่อก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แต่อย่างใด แรงบันดาลใจในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เมื่อได้มีโอกาสถวายการแสดงหนังตะลุงต่อหน้าพระพักตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระองค์ท่านทรงตรัสกับนายหนังสุชาติว่าขอบใจมากที่รักษาศิลปะการแสดงแขนงนี้ไว้ จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังกล่าวจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้นายหนังสุชาติเปิดบ้านของตัวเองเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยมุ่งหวังที่จะไม่ให้ศิลปะการแสดงหนังตะลุงสูญหายไป

คำสำคัญ : หนังตะลุง, การแสดงพื้นบ้าน, ศิลปินแห่งชาติ, สุชาติ ทรัพย์สิน,


ศรีธรรมราชพิพิธภัณฑสถาน
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดีทั้งในเมืองนครศรีธรรมราชและทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เป็นที่ตั้งขององค์พระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน และเป็นแหล่งกำเนิดประเพณีสำคัญ ๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีตักบาตรธูปเทียน ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาจะมีพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันมาทำบุญในวัดพระมหาธาตุเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ใช้เป็นสถานที่ประกอบราชพิธีและพิธีที่สำคัญในอดีต

คำสำคัญ : วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร, นครศรีธรรมราช, วัด,


 
 

"เราทำงานกับคนหลายกลุ่ม
ความคิดเห็นก็ต่างกัน
แต่ก็อย่าแตกแยก ขอให้ศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
แล้วเราจะก้าวไปด้วยกัน"

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา

  แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งพิพิธภัณฑ์
  ข่าวสารพิพิธภัณฑ์ล่่าสุด
"เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน"
20 เมษายน 2560 | แบ่งปันให้เพื่อน
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เชิญชมนิทรรศการ "เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน" ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน วันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม และเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ ในวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ทุกกิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เปิดแล้ว “พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต”
กทม.ยืนยันดูแลพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกต่อไป
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมฟรี
 
  พิพิธภัณฑ์ยอดนิยม  
  พิพิธภัณฑ์ที่เข้ามาใหม่ล่าสุด
พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสงขลา 238 Inspiration House
พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดดอนมูล
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูงบ้านพระบาทห้วยต้ม
พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
  เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่  
ต้องการเพิ่มรายชื่อพิพิธภัณฑ์ใหม่คลิก
  จุลสารก้าวไปด้วยกัน  

ดูทั้งหมด +
  เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2555

เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2551

  Connect Online  

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง