ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
 
พิพิธภัณฑ์รูปเหมือนเจ้าอธิการวัดฉลอง
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
วัดฉลองเป็นวัดที่ประชาชนเคารพเลื่อมใสและมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมจำนวนมาก มีความเจริญอย่างรวดเร็วกว่าวัดอื่น ๆ ในภูเก็ต ด้วยเหตุที่ประชาชนจะมาสักการะบูชาหลวงพ่อแช่ม ซึ่งมีกิตติศัพท์ในทางคงกระพันชาตรี เนื่องจากมีประวัติว่าในสมัยรัชกาลที่ 5 เกิดจลาจลโดยอั้งยี่ที่เข้ามาเป็นกรรมกรเหมืองแร่ได้เข้าปล้นบ้านเรือนราษฎรเป็นที่เสียหาย และชาวบ้านหวาดกลัวภัยพากันหลบหนีเข้าป่าหมด แต่หลวงพ่อแช่มไม่ยอมหนีและคิดทำผ้าประเจียดสีขาวลงเลขยันต์แจกลูกศิษฐ์ใช้โพกศีรษะสู้รบกับพวกอั้งยี่จนแตกพ่ายไป

คำสำคัญ : พระเกจิอาจารย์, วัตถุธรรม, วัดฉลอง,


พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
ก่อนจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์ “ภูเก็ตไทยหัว” ในปี 2553 อาคารโรงเรียนจีนหลังนี้ได้สร้างขึ้นในปี 2477 เป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาจีนที่เก่าแก่ที่สุดของภูเก็ต ภายในพิพิธภัณฑ์มีนิทรรศการทั้งหมด 13 ห้อง ซึ่งจัดแสดงวิถีชีวิตชาวจีนภูเก็ตตั้งแต่แดนดินถิ่นกำเนิดการเดินทางมา การก่อร่างสร้างตัว ความสัมพันธ์กับจีน แบบอย่างของผู้ประสบความสำเร็จ ประวัติโรงเรียน ครูใหญ่คนสำคัญ อาชีพสำหรับภูมิปัญญา ประเพณีพิธีกรรม ตึกเก่าชิโน-ยูโรเปียน การแต่งกาย และอาหารชาวบาบ๋า รวมทั้งวีดีทัศน์และภาพยนตร์อีก 14 เรื่อง

คำสำคัญ : โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว, ภูเก็ต, ชิโนโปรตุกีส, บ้านประวัติศาสตร์,


พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย ภูเก็ต
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย ก่อตั้งขึ้นโดยคุณสมนึก ปัทมคันธิน ผู้ซึ่งสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับเปลือกหอย คุณสมนึกเริ่มศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง รวมถึงรับซื้อและแลกเปลี่ยนเปลือกหอยจากคนภูเก็ต ผู้สนใจหอยทั่วไป จากเรืออวนลาก จากชายฝั่งที่ต่าง ๆ เป็นเวลาหลายสิบปี ทำให้มีเปลือกหอยแปลกใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงคิดสร้างพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยขึ้น

คำสำคัญ : สัตว์ทะเล, ทรัพยากรธรรมชาติ, หอย, ธรรมชาติวิทยา,


ศูนย์วัฒนธรรมชาวเลบ้านทุ่งหว้า
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
ชุมชนบ้านทุ่งหว้า หมู่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นชุมชนชาวเลกลุ่มมอแกน หรือชาวไทยใหม่ ที่ตั้งถิ่นฐานมานานกว่าร้อยปี แต่เมื่อเกิดภัยพิบัติสึนามิเมื่อปลายปี 2547 ชุมชนทั้งชุมชนได้รับความเสียหายทั้งผู้คน ทรัพย์สิน และบ้านเรือน ที่ดินที่เคยครอบครองร่วมกันทั้งชุมชนจำนวน 26 ไร่ ชาวบ้านไม่มีสิทธิ์เข้าปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่แบบเดิมได้

คำสำคัญ : ชาวเล, มอแกน, เรือก่าบาง, อูรักลาโว้ย, มอแกลน, ชาติพันธุ์,


พิพิธภัณฑ์พระครูวินัยสารนิเทศก์
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
วัดสุวรรณคูหา หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า "วัดถ้ำ" เป็นวัดที่น่าสนใจ และมีความสำคัญ ที่สุดวัดหนึ่งของจังหวัดพังงา เนื่องจาก เป็นโบราณสถาน ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ในบริเวณ ที่ตั้งวัด มีภูเขาลูกหนึ่ง ซึ่งเขาลูกนี้มีถ้ำใหญ่น้อยหลายแห่งทั้งที่ต่ำและที่สูง ถ้ำที่สำคัญได้แก่ ถ้ำใหญ่ ถ้ำแจ้งถ้ำมืด และถ้ำแก้ว พื้นถ้ำเรียบ เพดานโค้งครึ่งวงกลมเหมือนประทุนเรือ ตลอดความยาวของถ้ำ ประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องถ้วยจานเชิงลายคราม และเบญจรงค์ ชนิดขนาดต่างๆ ถ้ำใหญ่ใช้เป็นวิหาร มีพระพุทธรูปปูนปั้นต่าง ๆ ประดิษฐานอยู่จำนวนหลายองค์ที่สำคัญคือ พระพุทธไสยาสน์ ขนาดยาว 7 วา 2 ศอกองค์หนึ่งสวยงามมาก

คำสำคัญ : โบราณสถาน, พระพุทธรูป, โบราณวัตถุ, เครื่องถ้วย, วัด,


ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอท้ายเหมือง ร.ร.ท้ายเหมืองวิทยา
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


พิพิธภัณฑ์เทพนารายณ์ภรณ์
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
วัดนารายณิการามเดิมชื่อว่าวัดในเหล เหตุที่ชื่อว่าวัดนารายณิการามเพราะมีการขุดค้นพบเทวรูปนารายณ์ในบริเวณวัด โดยในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ พระครูโสภณประชานุกูล เจ้าอาวาสวัดนารายณิการามได้นำภิกษุและสามเณรไปช่วยกันขุดโคนต้นตะแบก พบเศียรและชิ้นส่วนของเทวรูปพระนารายณ์ พระลักษมณ์ และนางสีดา จึงนำมาประดิษฐานไว้ที่วัด โดยเทวรูปดังกล่าวทำด้วยหินขนาดใหญ่มีความสูงเท่าตัวคน(คนสิบคนยกไม่ขึ้น) เป็นศิลปะแบบปัลลวะ อินเดียใต้ ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔

คำสำคัญ : พระพุทธรูป, โบราณวัตถุ, เครื่องปั้นดินเผา, วัด,


หอวัฒนธรรมจังหวัดพังงา ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


พิพิธภัณฑ์หมวดวิชาภาษาไทย โรงเรียนสตรีพังงา
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : หอศิลป์, ศิลปะ, ศิลปะร่วมสมัย, ภาพวาด, จิตรกรรม,


พิพิธภัณฑ์วัดพัทธสีมา
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วัดพัทธสีมา, แบบเรียนเก่า, วัด,


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช จัดแสดงโบราณวัตถุตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันที่พบในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยังจัดแสดงโบราณวัตถุทุกยุคทุกสมัยที่พบในประเทศไทย เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบกับโบราณวัตถุที่พบในจังหวัดนครศรีธรรมราช และยังมีการจัดแสดงท้องภูมิปัญญาท้องถิ่นนครศรีธรรมราช และการจัดแสดงกลางแจ้งเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ในรัฐตามพรลิงค์

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, อาณาจักรตามพรลิงค์, โบราณคดี, นครศรีธรรมราช, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,


 
 

"เราทำงานกับคนหลายกลุ่ม
ความคิดเห็นก็ต่างกัน
แต่ก็อย่าแตกแยก ขอให้ศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
แล้วเราจะก้าวไปด้วยกัน"

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา

  แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งพิพิธภัณฑ์
  ข่าวสารพิพิธภัณฑ์ล่่าสุด
"เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน"
20 เมษายน 2560 | แบ่งปันให้เพื่อน
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เชิญชมนิทรรศการ "เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน" ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน วันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม และเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ ในวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ทุกกิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เปิดแล้ว “พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต”
กทม.ยืนยันดูแลพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกต่อไป
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมฟรี
 
  พิพิธภัณฑ์ยอดนิยม  
  พิพิธภัณฑ์ที่เข้ามาใหม่ล่าสุด
พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสงขลา 238 Inspiration House
พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดดอนมูล
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูงบ้านพระบาทห้วยต้ม
พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
  เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่  
ต้องการเพิ่มรายชื่อพิพิธภัณฑ์ใหม่คลิก
  จุลสารก้าวไปด้วยกัน  

ดูทั้งหมด +
  เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2555

เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2551

  Connect Online  

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง