ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
 
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวิชิต
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


บ้านเหมืองแร่
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : เหมืองแร่, ดีบุก, แร่, ทรัพยากรธรรมชาติ, ภูเก็ต, ธรรมชาติวิทยา,


พิพิธภัณฑ์เมืองภูเก็ต โรงแรมถาวร
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : โรงแรมถาวร, ภูเก็ต,


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง เป็นสถาปัตยกรรมแบบทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียวได้รับรางวัลเหรียญทองด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จากการประกวดผลงานด้านสถาปัตยกรรมดีเด่นของสมาคมสถาปนิกในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อปีพุทธศักราช 2530 ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, ชาวเล, การประมง, ภูเก็ต, ถลาง, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,


บ้านชินประชา
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
ริมถนนกระบี่ ภายในเมืองภูเก็ต เป็นที่ตั้งของบ้านเลขที่ 98 บ้านที่มีสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า “ชิโน-โปรตุกีส” หลังแรกของเมืองภูเก็ต ชื่อว่า “บ้านชินประชา” บ้านหลังนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2446 หรือราวปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระพิทักษ์ชินประชา (ตันม่าเสียง) คหบดีเชื้อสายจีนที่เกิดในภูเก็ต ซึ่งบิดาของท่านอพยพจากมณฑลฮกเกี้ยน ประเทศจีน ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงบำรุงจีนประเทศ(ตันเนียวยี่) ท่านเดินทางมาไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2397 หรือปลายรัชกาลที่ 4 โดยประกอบกิจการทำเหมืองแร่ดีบุกที่เกาะภูเก็ต และกิจการค้าขายที่เกาะปีนัง โดยใช้ยี่ห้อการค้า “เหลียนบี้”แปลว่าดอกบั

คำสำคัญ : สถาปัตยกรรมตะวันตก, ชาวจีน, เครื่องเรือน, พระพิทักษ์ชินประชา, บ้าน, บ้านประวัติศาสตร์,


พิพิธภัณฑ์พืช โรงเรียนสตรีภูเก็ต
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : ธรรมชาติวิทยา,


พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
“อย่างน้อยในพงศาวดารที่เจอนะ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ชัดเจนที่สุด ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นเราส่งแร่ดีบุกให้กับต่างประเทศแล้ว” ความเป็นมาแรกเริ่มเดิมทีของการทำเหมืองแร่ดีบุกที่อาจารย์สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้กล่าวไว้ ระหว่างที่นำชมและบอกเล่าความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงและจำลองภาพอดีตกาลในการทำเหมืองแร่

คำสำคัญ : เหมืองแร่, กะทู้, ภูเก็ต, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


พิพิธภัณฑ์วัดพระทอง
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
เจ้าอาวาสองค์ก่อนคือ หลวงพ่อฝรั่ง เป็นผู้ริเริ่มการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ โดยท่านได้เก็บรวบรวมสิ่งของมีค่าต่าง ๆ โดยเฉพาะ เครื่องใช้ เครื่องประดับสตรี เก็บเอาไว้ในห้อง ๆ หนึ่ง โดยในตอนแรกยังไม่มีการนำมานับหรือตรวจสอบดูว่ามีอะไรบ้าง จำนวนของที่นำออกมาแสดงเป็นเพียงหนึ่งในสามของทั้งหมดที่มี เป็นที่น่าเสียดายว่าเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้ว เมื่อเจ้าอาวาสองค์ก่อนมรณภาพของมีค่าชุดหนึ่งได้หายไปกว่า 500 ชิ้น

คำสำคัญ : โบราณวัตถุ, เครื่องใช้พื้นบ้าน, เครื่องถ้วย, อาวุํธ, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


ศูนย์อนุรักษ์มรดกท้องถิ่นกะทู้
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
ศูนย์อนุรักษ์มรดกท้องถิ่นกะทู้เริ่มต้นมาจากเป็นห้องพิพิธภัณฑ์แร่ดีบุกของโรงเรียนบ้านกะทู้ แต่ด้วยความสนใจเรื่องเหมืองแร่และประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ตเป็นการส่วนตัวของคุณไชยยุทธ ปิ่นประดับ อดีตสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เห็นว่าในประเทศไทยยังไม่มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่จัดแสดงเกี่ยวกับเหมืองแร่จึงได้เสนอแนวคิดและสนับสนุนให้โรงเรียนทำเป็นพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ขึ้น โดยในปี พ.ศ.2537 โรงเรียน อำเภอ และสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ สุขาภิบาลกะทู้ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมจนสามารถจัดพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ได้

คำสำคัญ : ทรัพยากรธรรมชาติ, แร่, ดีบุก, เหมืองแร่, กะทู้, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ธรรมชาติวิทยา,


พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ต
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต เป็นแหล่งการเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์ ตั้งอยู่ที่ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ : สัตว์ทะเล, ทรัพยากรธรรมชาติ, ระบบนิเวศ, ภัยธรรมชาติ, ไม้น้ำ, สัตว์น้ำ, ปลา, ธรรมชาติวิทยา,


พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ภูเก็ต
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ตตั้งอยู่ในบริเวณที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต ถนนมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็น1 ใน 8แห่ง ทั่วภูมิภาคของไทย เป็นสถานที่รวบรวมหลักฐานด้านกิจการไปรษณีย์และตราไปรษณียากรของไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางของนักสะสมและผู้สนใจในการเข้าชม ศึกษา ค้นคว้าความรู้ ทั้งจากตราไปรษณียากรของไทยและต่างประเทศ สิ่งแสดงหลากหลาย

คำสำคัญ : ตราไปรษณียากร, แสตมป์, การไปรษณีย์, การสื่อสารและไปรษณีย์,


หอวัฒนธรรมภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


 
 

"เราทำงานกับคนหลายกลุ่ม
ความคิดเห็นก็ต่างกัน
แต่ก็อย่าแตกแยก ขอให้ศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
แล้วเราจะก้าวไปด้วยกัน"

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา

  แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งพิพิธภัณฑ์
  ข่าวสารพิพิธภัณฑ์ล่่าสุด
"เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน"
20 เมษายน 2560 | แบ่งปันให้เพื่อน
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เชิญชมนิทรรศการ "เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน" ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน วันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม และเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ ในวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ทุกกิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เปิดแล้ว “พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต”
กทม.ยืนยันดูแลพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกต่อไป
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมฟรี
 
  พิพิธภัณฑ์ยอดนิยม  
  พิพิธภัณฑ์ที่เข้ามาใหม่ล่าสุด
พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสงขลา 238 Inspiration House
พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดดอนมูล
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูงบ้านพระบาทห้วยต้ม
พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
  เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่  
ต้องการเพิ่มรายชื่อพิพิธภัณฑ์ใหม่คลิก
  จุลสารก้าวไปด้วยกัน  

ดูทั้งหมด +
  เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2555

เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2551

  Connect Online  

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง