ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
 
หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : บุคคลสำคัญ, พุทธทาส,


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเมืองไชยา
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
ไชยาเป็นเมืองท่าโบราณมาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 12 - 18 นักโบราณคดีสันนิษฐานเป็นเมืองศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัย ปรากฏร่องรอยหลักฐานทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ร่วมสมัยจำนวนมาก และเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของเมืองพระเวียง และเป็นที่มาของชื่อวัดเวียง วัดเก่าแก่ที่สำคัญของวัดหนึ่งของเมืองไชยา

คำสำคัญ : เอกสารโบราณ, เครื่องใช้พื้นบ้าน, เครื่องปั้นดินเผา, ไชยา, วัดเวียง, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


สวนผีเสื้อสมุย
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
สวนผีเสื้อสมุย ตั้งอยู่บนเนินเขาติดทะเลทางทิศใต้ของเกาะสมุย บริเวณแหลมนาเทียน ห่างจากหมู่บ้านชาวประมงบ้านหัวถนน 3 กม. มีเนื้อที่ 20 ไร่ ภูมิประเทศเป็นเนินเขาที่ค่อยๆลาดลงสู่ทะเล มีส่วนที่เป็น สวนพฤกษศาสตร์จัดเป็นสวนหินปลูกไม้ดอกไม้ประดับ รวบรวมพันธุ์ไม้ไทย พืชสมุนไพรและไม้ป่านานาชนิด เพื่อจัดเป็นที่อยู่สำหรับบรรดาผีเสื้อนับหมื่นๆตัว และมีบริเวณที่จัดไว้ให้ได้ชมดังนี้ บ้านผึ้ง เป็นบ้านไม้ไทย ภายในเป็นห้องมืดจัดแสดงการเจริญเติบโตของผึ้งในรังอย่างละเอียด

คำสำคัญ : ทรัพยากรธรรมชาติ, แมลง, พันธุ์ไม้, ธรรมชาติวิทยา,


หอวัฒนธรรมบ้านละไม
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
หอวัฒนธรรมบ้านละไม วัดละไม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ก่อตั้งขึ้นด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) เมื่อปี พ.ศ.2529 เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตชาวเกาะสมุยในอดีต โดยใช้อาคารไม้ยาวสองชั้นหลังเก่าภายในวัดเป็นที่จัดแสดง

คำสำคัญ : เกาะสมุย, เครื่องใช้พื้นบ้าน, วัดละไม, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


พิพิธภัณฑ์วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา ได้มาจากวัดพระเกียรติ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พระครูสุวรรณประดิษฐ์การ หรือ หลวงพ่อจ้อย เกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคใต้ เป็นผู้บุกเบิกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525

คำสำคัญ : พระบรมสารีริกธาตุ, วัตถุธรรม, ทรัพยากรธรรมชาติ, สัตว์ป่า, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


พิพิธภัณฑ์ปลาหิน
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
พิพิธภัณฑ์ปลาหินเกิดขึ้นด้วยฝีมือ และความวิริยะอุตสาหะของคุณลุงกิตติ สินอุดม ที่นำหินมาแกะสลักเป็นรูปปลาและสัตว์น้ำต่าง ๆ ได้อย่างสวยงามและเหมือนจริง เดิมคุณลุงกิตติทำอาชีพประมงและทำแพปลา เมื่ออายุมากขึ้นจึงเกษียณตัวเอง แต่ชีวิตยังผูกพันอยู่กับท้องทะเล

คำสำคัญ : ปลา, ทรัพยากรธรรมชาติ, งานแกะสลัก, หิน, ธรรมชาติวิทยา,


สวนโมกขพลาราม วัดธารน้ำไหล
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : สวนโมกข์, ท่านพุทธทาส, วัด,


ห้องภูมิปัญญาไทย ร.ร.สุราษฎร์ธานี
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 2,900 ไร่ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 210 เมตร เป็นป่าสงวนของกรมป่าไม้ที่มีบริเวณร่มรื่นสวยงาม ในปี พ.ศ. 2529 กรมป่าไม้ โดยกองอนุรักษ์สัตว์ป่าเดิม ได้ทำการสำรวจพื้นที่ วนอุทยานเขาท่าเพชร เห็นว่า เหมาะสมที่จะตั้งเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติด้านป่าไม้และสัตว์ป่าแก่ประชาชนทั่วไป จึงได้ยกเลิก "วนอุทยานเขาท่าเพชร" จัดตั้งเป็น "ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร" เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519

คำสำคัญ : ทรัพยากรธรรมชาติ, พระพุทธรูป, ป่าไม้, ธรรมชาติวิทยา,


พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
ประวัติพระราชวังรัตนรังสรรค์ ปีพุทธศักราช 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯประพาสหัวเมืองแหลมมลายูและหัวเมืองปักษ์ใต้ฝั่งทะเลตะวันตก ในการเสด็จครั้งนั้น ทรงโปรดฯให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ กำหนดแผนที่ทำเรือนไม้บนเขาโดยใช้เครื่องไม้จริง และพระยารัตนเศรษฐี(คอซิมก๊อง) เจ้าเมืองระนองขณะนั้น ได้สร้างพลับพลาถวายเป็นที่ประทับบนเนินเข้าใจกลางเมือง โดยเสด็จฯ ประทับแรม ณ พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ เป็นเวลา 3 ราตรี ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน พ.ศ. 2433 พระยารัตนเศรษฐี(คอซิมก๊อง) ได้ขอพระราชทานชื่อพลับพลานี้ เพื่อสงวนไว้เป็นที่ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตจา จึงทรงตั้งชื่อพลับพลานี้ว่า “พระที่นั่งรัตนรังสรรค์”

คำสำคัญ : ระนอง, พระราชวังรัตนรังสรรค์, รัชกาลที่ 5, พระยารัตนเศรษฐี, คอซิมก๊อง, งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม,


ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
ศูนย์อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยทางโรงเรียนพิชัยรัตนาคารได้ขอรับบริจาควัตถุสิ่งของที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมารวบรวมไว้ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องท้องถิ่นของเรา การจัดแสดงภายในศูนย์ประกอบไปด้วย ภาพประวัติศาสตร์ของจังหวัดระนอง เครื่องมือ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และเครื่องมือทำมาหากิ

คำสำคัญ : เครื่องใช้พื้นบ้าน, เหมืองแร่, ทรัพยากรธรรมชาติ, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


สวนผีเสื้อและโลกแมลงภูเก็ต
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
สวนผีเสื้อภูเก็ต เปิดบริการมาตั้งแต่ปี 2533 เป็นแหล่งศึกษานอกโรงเรียนของนักเรียนทุกระดับทั้งระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษา เมื่อเข้ามาศึกษาจะเข้าถึงแก่นของธรรมชาติ และมีความเข้าใจเรื่องโลกของแมลง-โลกของสิ่งแวดล้อมที่อยู่คู่กับมนุษย์ ได้อย่างดี รวมเป็นเวลา 25 ปี วันนี้ผู้บริหารได้ตัดสินใจประกาศปิดตัวลง เพราะติดปัญหาเรื่องสัญญาในบางอย่าง

คำสำคัญ : ผีเสื้อ, แมลง, ระบบนิเวศ, ธรรมชาติวิทยา,


 
 

"เราทำงานกับคนหลายกลุ่ม
ความคิดเห็นก็ต่างกัน
แต่ก็อย่าแตกแยก ขอให้ศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
แล้วเราจะก้าวไปด้วยกัน"

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา

  แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งพิพิธภัณฑ์
  ข่าวสารพิพิธภัณฑ์ล่่าสุด
"เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน"
20 เมษายน 2560 | แบ่งปันให้เพื่อน
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เชิญชมนิทรรศการ "เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน" ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน วันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม และเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ ในวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ทุกกิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เปิดแล้ว “พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต”
กทม.ยืนยันดูแลพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกต่อไป
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมฟรี
 
  พิพิธภัณฑ์ยอดนิยม  
  พิพิธภัณฑ์ที่เข้ามาใหม่ล่าสุด
พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสงขลา 238 Inspiration House
พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดดอนมูล
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูงบ้านพระบาทห้วยต้ม
พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
  เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่  
ต้องการเพิ่มรายชื่อพิพิธภัณฑ์ใหม่คลิก
  จุลสารก้าวไปด้วยกัน  

ดูทั้งหมด +
  เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2555

เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2551

  Connect Online  

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง