ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
 
พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ
– โพสต์เมื่อ 5 ตุลาคม 2561
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ ก่อตั้งโดยคุณสุทธิพงษ์ สุริยะ(ขาบ) ฟู้ดสไตลิสต์ชื่อดัง ปัจจุบันเป็นเจ้าของ KARB STUDIO บริษัทให้คำปรึกษาและออกแบบสร้างภาพลักษณ์ให้ธุรกิจอาหารและสินค้าการเกษตร คุณสุริยะที่มีถิ่นฐานบ้านเกิดในอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ และมีความมุ่งมั่นที่ต้องการกลับไปพัฒนาบ้านเกิด ด้วยความรู้และประสบการณ์ทำงานที่สะสมมาค่อนชีวิตในเมืองกรุง

คำสำคัญ : โซ่พิสัย, อีสาน,


พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวน ลับแล
– โพสต์เมื่อ 25 กันยายน 2561
พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจก ไท-ยวน ลับแล ก่อตั้งโดย คุณจงจรูญมะโนคำ หรือที่ใครๆ เรียกว่าครูโจ ที่ชื่นชอบผ้าทอพื้นเมือง โดยครูโจเกิดและเติบโตมาในครอบครัวที่ทอผ้า แต่เนื่องจากเป็นผู้ชายจึงถูกกันให้ออกห่าง ครูโจทำได้เพียงแต่เป็นลูกมือช่วยแม่ และอาศัยครูพักลักจำ แต่ความรักในผืนผ้าก็ไม่เคยจางหาย ทำให้เมื่อโตขึ้นและมีพอจะมีเงินจึงค่อยๆ เก็บสะสมผ้าเก่าที่ตนเองชื่นชอบมาแต่เยาว์วัย

คำสำคัญ : ผ้า, ไทยวน, ล้านนา,


ศูนย์ประวัติศาสตร์ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว
– โพสต์เมื่อ 25 กันยายน 2561
“บ้านทรายขาว” หมู่บ้านริมแม่น้ำเลยในตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง เป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเลย ปรากฏร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อย่างน้อยตั้งแต่สมัยล้านช้างหรือราวพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ดังปรากฏร่องรอยทั้งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ : โบราณคดี, บ้านทรายขาว, ล้านช้าง,


พิพิธภัณฑสถานโบราณคดีเขางาม
– โพสต์เมื่อ 25 กันยายน 2561
จังหวัดกระบี่ตั้งอยู่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน ภูมิประเทศส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขาหินปูนลูกโดดกระจายอยู่ทั่วไป ภูเขาแหล่งนี้เป็นที่ตั้งของถ้ำและเพิงผา ซึ่งเกือบทุกแห่งได้ค้นพบร่องรอยการอยู่อาศัย และกิจกรรมของมนุษย์โบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ เช่น แหล่งโบราณคดีถ้ำหลังโรงเรียน แหล่งโบราณคดีถ้ำหมอเขียว แหล่งโบราณคดีถ้ำเขาโต๊ะช่อง-เขาหน้าวังหมี และแหล่งโบราณคดีถ้ำผีหัวโต เป็นต้น

คำสำคัญ :


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน บ้านดงกระทงยาม
– โพสต์เมื่อ 6 กันยายน 2561
คนลาวพวน ไทพวน หรือไทยพวน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่ถูกกวาดต้อนอพยพมาจากแถบเมืองพวน แขวงเชียงขวาง ประเทศลาว เมื่อครั้งสมัยกรุงธนบุรี หลังจากปี พ.ศ. 2322 กองทัพกรุงธนบุรีโดยการนำทัพของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและเจ้าพระยาสุรสีห์สามารถยึดเวียงจันทน์ได้สำเร็จ และทั้งสองได้นำทัพไปตีเมืองพวนและสามารถยึดเอาเมืองพวนไว้ได้ ในคราวนั้นยังไม่มีการกวาดต้อนชาวลาวพวนให้เข้ามาอยู่ในเขตพระนครและในพื้นที่อาณาจักรกรุงธนบุรี แต่การกวาดต้อนครัวชาวลาวเวียงและลาวพวนเกิดขึ้นครั้งใหญ่ในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

คำสำคัญ : ไทยพวน, ชาติพันธุ์,


ภูมิ-มูนมัง ชุมชนท่าอุเทน ศูนย์ข้อมูลย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน
– โพสต์เมื่อ 4 กันยายน 2561
ท่าอุเทน เป็นชุมชนเก่าริมแม่น้ำโขงในจังหวัดนครพนม มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ตามจดหมายเหตุหลวงชำนาญอุเทนดิษฐ์(บาฮด กิติศรีวรพันธุ์) เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของคนไทญ้อในย่านชุมชนเก่าท่าอุเทนว่า เดิมนั้นมีถิ่นฐานอยูที่เมืองหงสา แขวงไชยบุรี เมื่อราว พ.ศ. 2351 (หรือในสมัยรัชกาลที่ 1 ) หัวหน้าชาวไทญ้อ ชื่อท้าวหม้อ และภรรยาชื่อนางสุนันทา ได้อพยพครอบครัวและบ่าวไพร่ราว 100 คน เนื่องจากถูกเนรเทศทางการเมือง

คำสำคัญ : ท่าอุเทน, ย่านเก่า,


วิลล่ามูเซ่
– โพสต์เมื่อ 3 กันยายน 2561
เรือนประเสนชิต เดิมเป็นเรือนเก่าที่ถูกทิ้งร้างย่านสี่พระยา จนคุณอรรถดา คอมันตร์ ได้ขอซื้อและย้ายเรือนมาตั้งอยู่ในรีสอร์ทแถบเขาใหญ่ของครอบครัว โดยบูรณะให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมพร้อมจัดแสดงข้าวของและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2558 ลักษณะเป็นเรือนไม้สักทองทรงปั้นหยาสีเขียวไข่กา สถาปัตยกรรมยุคปลายรัชกาลที่ 5 ถึงต้นรัชกาลที่ 6

คำสำคัญ : บ้าน, เรือนประเสนชิต, เขาใหญ่,


บ้านบริบูรณ์(หอศิลปะการแสดงนครลำปาง)
– โพสต์เมื่อ 3 กันยายน 2561
บ้านบริบูรณ์ เป็นบ้านและสำนักงานของพ่อเลี้ยงหม่องยีและแม่เลี้ยงป้อม ซึ่งหม่องยีมีเชื้อสายพม่าเดินทางเข้ามาทำงานค้าไม้ให้ชาวอังกฤษในประเทศไทย เนื่องจากหม่องยีเป็นคนขยัน ค้าขายเก่งจึงได้เป็นเฮดแมน (headman) ของหลุย ที.เลียวโนเวนส์ อีกทั้งยังเป็นผู้มีอิทธิพลและมีฐานะทางสังคมที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในลำปาง เป็นพ่อค้าไม้ที่มีทั้งช้าง ม้า วัว ควาย จึงได้รับหน้าที่เป็นกัมปะโดหรือคนกลางระหว่างธนาคารกับผู้กู้ของแบงก์สยามกัมมาจลในสมัยที่ท่าน ม.ร.ว ศึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นผู้จัดการแบงก์คนแรกของลำปาง

คำสำคัญ : ศิลปะ, ลำปาง, กาดกองต้า,


วังเจ้าเมืองพัทลุง
– โพสต์เมื่อ 3 กันยายน 2561
เมืองพัทลุงได้โยกย้ายที่ตั้งเมืองมาแล้วหลายครั้งในอดีต การย้ายที่ตั้งเมืองก็คือการย้ายที่อยู่และที่ว่าราชการของเจ้าเมือง ที่อยู่ของอดีตเจ้าเมืองพัทลุงจึงกระจายอยู่ในหลายแห่ง ส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้เกือบทั้งสิ้น ที่หลงเหลืออยู่คือของอดีตเจ้าเมือง 2 ท่านสุดท้ายก่อนการปฏิรูปการปกครอง คือ ที่อยู่ของพระยาวรวุฒิไวยฯ(น้อย) ที่เรียกว่า “วังเก่า” และที่อยู่พระยาอภัยบริรักษ์(เนตร) ที่เรียกว่า “วังใหม่” ทายาทที่เป็นเจ้าของเดิมให้ยกที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้ราชการ โดยสภาพเดิมยังไม่ถึงกับผุพังมาก ยังคงมีส่วนที่พอจะบูรณะปฏิสังขรณ์ได้ กรมศิลปากรจึงได้เข้ามาบูรณะและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์

คำสำคัญ : พัทลุง, วัง,


ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
– โพสต์เมื่อ 3 กันยายน 2561
บ้านโพน เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงด้านการทอผ้าไหมที่เรียกว่าผ้าไหมแพรวา ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากโครงการศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมพสกนิกร ชาวอำเภอคำม่วง เมื่อปี พ.ศ.2520 ทำให้บ้านโพนได้รับการฟื้นฟูและเกิดกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้น

คำสำคัญ : ผ้าไหม, ผ้า, ผ้าแพรวา, ผู้ไท, ภูไท,


บ้านศรีบูรพา
– โพสต์เมื่อ 30 สิงหาคม 2561
ศรีบูรพา นามปากกาของนายกุหลาบ สายประดิษฐ์ นักคิด นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ นักมนุษยธรรม และนักต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยที่ได้รับการยกย่อง ผลงานมีทั้งนวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปล บทกวี สารคดีและบทความ หลายเล่มได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา ยูเนสโกได้พิจารณาและมีมติยกย่องเป็นบุคคลสำคัญเมื่อปี 2546 และมีการฉลองครบรอบชาตกาล 100ปีของกุหลาบ สายประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548

คำสำคัญ : ศรีบูรพา, นักเขียน, กุหลาบ สายประดิษฐ์,


บ้านหลวงราชไมตรี
– โพสต์เมื่อ 30 สิงหาคม 2561
บ้านหลวงราชไมตรี บ้านเก่าอายุ 150 ปี ตั้งอยู่ ณ ชุมชนริมน้ำจันทบูร บนถนนสายแรกของจังหวัดจันทบุรี ภายในการเก็บรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี ผู้สร้างคุณูปการให้กับชาวจันทบุรีไว้มากมาย และยังคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณเอาไว้ และเปิดให้คนทั่วไปได้เข้าพัก โดยใช้แนวคิดว่า “พิพิธภัณฑ์ที่สามารถนอนพักได้”

คำสำคัญ : หลวงราชไมตรี, จันทบุรี, จันทบูร, โรงแรม, ยางพารา,


 
 

"เราทำงานกับคนหลายกลุ่ม
ความคิดเห็นก็ต่างกัน
แต่ก็อย่าแตกแยก ขอให้ศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
แล้วเราจะก้าวไปด้วยกัน"

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา

  แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งพิพิธภัณฑ์
  ข่าวสารพิพิธภัณฑ์ล่่าสุด
"เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน"
20 เมษายน 2560 | แบ่งปันให้เพื่อน
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เชิญชมนิทรรศการ "เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน" ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน วันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม และเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ ในวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ทุกกิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เปิดแล้ว “พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต”
กทม.ยืนยันดูแลพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกต่อไป
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมฟรี
 
  พิพิธภัณฑ์ยอดนิยม  
  พิพิธภัณฑ์ที่เข้ามาใหม่ล่าสุด
พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสงขลา 238 Inspiration House
พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดดอนมูล
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูงบ้านพระบาทห้วยต้ม
พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
  เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่  
ต้องการเพิ่มรายชื่อพิพิธภัณฑ์ใหม่คลิก
  จุลสารก้าวไปด้วยกัน  

ดูทั้งหมด +
  เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2555

เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2551

  Connect Online  

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง