ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
 
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี
– โพสต์เมื่อ 17 มิถุนายน 2557


คำสำคัญ : สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ประวัติศาสตร์, ค่ายตากสิน,


พิพิธภัณฑ์วัดกลางธรรมาสาคร
– โพสต์เมื่อ 16 มิถุนายน 2557


คำสำคัญ : สมัยอยุธยา, ใบเสมา, จิตรกรรม, ภาพพระบฏ, ซุ้มพระแผง, ตู้พระธรรม, หีบพระธรรม, พระเวสสันดรชาดก,


พิพิธภัณฑ์ศิลปะพระพิมพ์หริภุญชัย
– โพสต์เมื่อ 7 พฤษภาคม 2557


คำสำคัญ : ศิลปะ, พระพิมพ์, หริภุญชัย, คาถายันต์, ครูบาศรีวิชัย,


พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัดสามัคคีธรรม
– โพสต์เมื่อ 28 เมษายน 2557
เจ้าอาวาสย้ายมายอยู่ที่วัดสามัคคีธรรมตั้งแต่ พ.ศ.2508 ก็เริ่มสะสมวัตถุพื้นบ้านเรื่อยมาทั้งจากที่ญาติโยม บริจาคและเสาะหามาเอง และเริ่มเห็นว่านับวันข้าวของพื้นบ้านต่างๆ ก็จะสูญหายไปเรื่อยๆ จึงอยากเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานได้มารู้มาเข้าใจ ตามคำแถลงที่ท่านได้เขียนไว้ในสมุดทะเบียนวัตถุว่า “ตั้งแต่ข้าพเจ้าเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน สิ่งของเครื่องใช้สมัยโบราณเก่าๆ นับวันแต่จะสูญหายเลิกใช้ไปเรื่อยๆ โดยมีสิ่งใหม่ๆ ที่ทันสมัยขึ้นมาทดแทน ข้าพเจ้าเห็นแล้วเกิดความเสียดาย...

คำสำคัญ : วัดสามัคคีธรรม, ข้าวของเครื่องใช้, ของใช้พื้นบ้าน, อุปกรณ์การทอผ้า, การจับสัตว์น้ำ, เครื่องมือการทำเกษตรกรรม, เครื่องจักสาน,


พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดพระธาตุหนองสามหมื่น
– โพสต์เมื่อ 21 เมษายน 2557
อำเภอภูเขียว เป็นอำเภอที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงหนือของจังหวัดชัยภูมิ เป็นอำเภอที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ในแง่หลักฐานทางโบราณคดีมีการค้นพบร่องรองของชุมชนโบราณที่มีคูน้ำคันดิน ใบเสมาจารึกอักษรปัลลวะ และโบราณสถานในศิลปะทวารวดี (แบบภาคอีสาน) อยู่หลายแห่ง สันนิษฐานว่าน่าจะปรากฏเป็นบ้านเมืองมาแล้วตั้งแต่สมัยทวารวดี หรือราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 17 ในหลักฐานเอกสารที่เป็นตำนานอุรังคธาตุ (อุรังคนิทาน) ก็ปรากฏชื่อ “กุรุนทนคร”

คำสำคัญ : วัด, ข้าวของเครื่องใช้, เครื่องมือทอผ้า, เครื่องมือเครื่องใช้, เครื่องใช้การเกษตร, ของใช้ในวัด,


พิพิธภัณฑ์มรดกอีสาน วัดโบราณ
– โพสต์เมื่อ 10 เมษายน 2557
อำเภอภูเขียว เป็นอำเภอที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงหนือของจังหวัดชัยภูมิ เป็นอำเภอที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ในแง่หลักฐานทางโบราณคดีมีการค้นพบร่องรองของชุมชนโบราณที่มีคูน้ำคันดิน ใบเสมาจารึกอักษรปัลลวะ และโบราณสถานในศิลปะทวารวดี (แบบภาคอีสาน) อยู่หลายแห่ง สันนิษฐานว่าน่าจะปรากฏเป็นบ้านเมืองมาแล้วตั้งแต่สมัยทวารวดี หรือราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 17 ในหลักฐานเอกสารที่เป็นตำนานอุรังคธาตุ (อุรังคนิทาน) ก็ปรากฏชื่อ “กุรุนทนคร”

คำสำคัญ : อีสาน, วัดโบราณ, วัดโพธิ์ชัย, เครื่องมือทอผ้า, เครื่องมือจับสัตว์, เครื่องมือดักสัตว์, เครื่องใช้ประจำวัน, เครื่องมือการเกษตร,


พิพิธภัณฑ์เรือจำลองและเรือจริง
– โพสต์เมื่อ 8 เมษายน 2557


คำสำคัญ : เรือ, เรือจำลอง,


ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมบ้านเขว้า
– โพสต์เมื่อ 2 เมษายน 2557
อาคารแห่งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อกระจายการผลิตและการจ้างงานไปสู่ภูมิภาค (กจภ.) ใน พ.ศ.2548 การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จและเปิดใช้ได้เมื่อวันที่ 1เมษายน 2548 และอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลตำบลบ้านเขว้ามาโดยตลอด ตามประวัติการทอผ้าไหมของบ้านเขว้านั้นมักจะมีเรื่องเล่าที่สืบย้อนไปถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหน้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) กล่าวถึง นายแล และนางบุญมี ข้าราชการจากเวียงจันทร์ในเขตปกครองของเจ้าอนุวงศ์ ว่าได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตบ้านเขว้า

คำสำคัญ : บ้านเขว้า, ผ้าไหม,


ใบเสมาบ้านกุดโง้ง
– โพสต์เมื่อ 27 มีนาคม 2557
ใบเสมาหินทรายที่จัดแสดงอยู่เหล่านี้พบกระจายอยู่ทั่วบริเวณเขตชุมชนบ้านกุดโง้ง ชาวบ้านพบเห็นและคุ้นเคยมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย ส่วนใหญ่พบกระจายอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน โดยทั่วไปชาวบ้านก็ปล่อยไว้เช่นนั้นตามท้องทุ่ง บริเวณที่พบใบเสมาที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นเนินดิน จำนวน 2เนิน มีการปักใบเสมาเป็นคู่ รอบเนินดินทั้งสอง ในเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเนินดินทั้งสองน่าจะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ จนกระทั่งราว พ.ศ.2515เกิดน้ำหลากเข้าท่วมหมู่บ้าน

คำสำคัญ : ใบเสมา, หินทราย, สมัยทวารวดี,


พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ กรุงเทพฯ
– โพสต์เมื่อ 12 มีนาคม 2557
Art in Paradise, Community Store Modern แห่งแรกของไทย

คำสำคัญ : จิตรกรรม, ภาพวาด,


พิพิธภัณฑ์ชุมชนศรีสัชนาลัย
– โพสต์เมื่อ 10 มีนาคม 2557
หากพูดถึงชื่อเมืองศรีสัชนาลัยแล้ว เชื่อว่าคนไทยน้อยคนนักที่จะไม่เคยได้ยิน เพราะศรีสัชนาลัยเป็นเมืองโบราณสำคัญในสมัยสุโขทัย ปัจจุบันได้รับการบูรณะและพัฒนาให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และยังได้รับการประกาศให้เป็น “มรดกโลก” จากองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือองค์การ UNESCO ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เมื่อ พ.ศ. 2534

คำสำคัญ : ศรีสัชนาลัย, ข้าวของเครื่องใช้, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ, พิพิธภัณฑ์ชุมชน,


พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสรวง
– โพสต์เมื่อ 6 มีนาคม 2557


คำสำคัญ : สิ่งศักดิ์สิทธิ์, พระพุทธรูป, นาคา, นาคราช, พญานาค, พระพิฆเนศ,


 
 

"เราทำงานกับคนหลายกลุ่ม
ความคิดเห็นก็ต่างกัน
แต่ก็อย่าแตกแยก ขอให้ศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
แล้วเราจะก้าวไปด้วยกัน"

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา

  แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งพิพิธภัณฑ์
  ข่าวสารพิพิธภัณฑ์ล่่าสุด
"เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน"
20 เมษายน 2560 | แบ่งปันให้เพื่อน
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เชิญชมนิทรรศการ "เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน" ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน วันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม และเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ ในวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ทุกกิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เปิดแล้ว “พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต”
กทม.ยืนยันดูแลพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกต่อไป
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมฟรี
 
  พิพิธภัณฑ์ยอดนิยม  
  พิพิธภัณฑ์ที่เข้ามาใหม่ล่าสุด
พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสงขลา 238 Inspiration House
พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดดอนมูล
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูงบ้านพระบาทห้วยต้ม
พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
  เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่  
ต้องการเพิ่มรายชื่อพิพิธภัณฑ์ใหม่คลิก
  จุลสารก้าวไปด้วยกัน  

ดูทั้งหมด +
  เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2555

เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2551

  Connect Online  

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง