ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
 
พิพิธบางลำพู
– โพสต์เมื่อ 30 กรกฎาคม 2557
แม้ผู้เขียนจะไม่ใช่ “คนบางลำพู”โดยกำเนิด แต่ก็นับว่าชีวิตผูกพันกับย่านบางลำพูอยู่มากเพราะสถานศึกษาที่เรียนมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยล้วนตั้งอยู่ใกล้บริเวณนี้ทั้งสิ้น ความทรงจำดีๆ มากมายเกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นตอนซื้อรองเท้านักเรียนใหม่เอี่ยมที่ร้านสมใจนึก เดินชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา และนั่งชมชาวฝรั่งฝึกควงไฟหรือพ้อย(Poi) ที่ถนนพระอาทิตย์ ทานขนมไข่แมงดาหอมหวานที่ตลาดบางลำพู และ เมื่อย้อนมองกลับไป ผู้คน ร้านรวง อาหาร และชีวิตชีวาของชุมชนเก่าที่ปนเปไปกับความใหม่แบบตะวันตกทำให้ย่านบางลำพูนั้นมีเสน่ห์ที่ยากจะหาที่ไหนเหมือน

คำสำคัญ : ชุมชนบางลำพู, วิถีชีวิต, กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท, ประวัติศาสตร์,


พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานอักษรธรรมล้านนา
– โพสต์เมื่อ 15 กรกฎาคม 2557
วัดสูงเม่น เดิมเรียกว่า “วัดสุ่งเม้น” โดยมีเรื่องเล่าสืบๆ กันมาว่าแต่เดิมสถานที่ตำบลสูงเม่นเป็นป่าไผ่และทุ่งหญ้า รวมถึงป่าไม้เบญจพันธุ์อุดมสมบูรณ์มาก มี “เม่น” ซึ่งเป็นสัตว์ป่าตระกูลหมูอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากและประกอบกับสถานที่เป็นที่ทำเลดีมีหญ้าและท่าน้ำบริบูรณ์ พวกพ่อค้าวาณิชย์และคนเดินทางในสมัยอดีตจึงมักจะมาแวะพักแรมกันในบริเวณดังกล่าว จนเรียกพื้นที่ตำบลนี้ว่า “ป๋างสุ่งเม้น” การที่พวกสัตว์และ “เม่น” อาศัยอยู่รวมกันมากหรือมีเม่นมากในบริเวณนี้ คนจึงเรียกเป็นภาษาท้องถิ่นว่า “สุ่ง” ซึ่งได้ชื่อตามนิมิตของฝูงเม่นว่า “บ้านสุ่งเม้น” สำหรับวัดสูงเม่นนั้น ก็เช่นกันถือว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดแพร่มีอายุ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ปี ตามตำนานเล่าว่า วัดสูงเม่น หรือ ชื่อในคัมภีร์ธรรม ปรากฏชื่อวัดว่า “วัดสุ่งเม้นแก้วกว้าง”เคยมีพื้นที่กว้างขวาง และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เจ้าเมือง เจ้าผู้ครองนคร เจ้าราชวงค์ต่าง ๆ ทั้งใน ล้านนา และ ล้านช้าง ต่างเคยมา นมัสการคัมภีร์ธรรมพระไตรปิฎก ณ วัดสูงเม่น อีกทั้งวัดแห่งนี้ ยังเคยเป็น ศูนย์กลางในการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเป็น แหล่งการศึกษาเล่าเรียนที่ยิ่งใหญ่ของล้านนา มีวิชาทั้งทางโลกและทางธรรม ครูบาทั้งหลาย ตลอดถึงบัณฑิต นักปราชญ์ ทั้งบรรพชิต และ คฤหัสถ์ในล้านนาหลายท่าน ในอดีตล้วนแล้วแต่เคยมาศึกษา และ จารอักขระธรรมพระไตรปิฏก ณ สถานที่แห่งนี้ เพราะมี เจ้าผู้ครองนครแพร่ และศรัทธาประชาชนให้การอุปถัมภ์อยู่โดยตลอด นอกจากนี้ วัดสูงเม่น ยังเป็นวัดที่ เจ้าเมืองแพร่ เจ้าผู้ครองนคร เจ้าราชวงค์อาณาจักรล้านนา และ ล้านช้าง ต่างให้ความ เคารพนับถือ เป็นอย่างมาก เหตุเพราะเป็นแหล่งจัดเก็บคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านการทำสังคายนาเป็นจำนวนมาก จากพระมหาเถระผู้เป็นสัพพัญญูแตกฉานในพระไตรปิฏก และ วิปัสสนาญาณระดับขั้นสูง มหาเถระดังกล่าวคือ “ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร” อดีตเจ้าอาวาสวัดสูงเม่น จนมีตำนานปราฏกในธรรมกล่าวว่า วัดสูงเม่น คือ “วัดก๊กวัดเก๊าวัดตุ๊เจ้ามหาเถร” ดังนั้น ถ้ามาเที่ยววัดสูงเม่น จะต้องไม่ลืมไหว้สา หลวงพ่อครูบามหาเถร ด้วย ถึงจะกล่าวได้ว่ามาถึงวัดแล้ว เพราะครูบามหาเถร ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของ วัดสูงเม่น มาตั้งแต่สมัย เจ้าหลวงอินทรวิชัยราชา เจ้าผู้ครองนครแพร่ ในอดีต ถึงกับมีเจ้าเมืองในอดีตได้ยกย่องว่า “อยากฮ่ำเฮียนดี มีความรุ่งเรืองก้าวหน้า หื้อหมั่นไปไหว้สาคัมภีร์ธรรม และ ขอปอนครูบามหาเถรเจ้า ณ วัดสุ่งเม้น เมืองแป้” จากคำกล่าว ในอดีตที่เล่าสืบต่อกันมานี้ ปัจจุบันจึงมีผู้คนมากราบไหว้คัมภีร์ธรรม ขอพร และ ปิดทอง หลวงพ่อครูบา มหาเถร ณ วัดสูงเม่น อย่างมิขาดสาย “จงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ”

คำสำคัญ : ใบลาน, คัมภีร์ใบลาน, อักษรธรรมล้านนา, จารใบลาน, อักขรล้านนา, วัดสูงเม่น, อาณาจักรล้านนา, คัมภีร์พระไตรปิฎก, คัมภีร์บาลี,


เรือนหอประวัติเมืองแกลง
– โพสต์เมื่อ 25 มิถุนายน 2557


คำสำคัญ : โรงพักเก่า, เมืองแกลง, สถานีตำรวจภูธร,


พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี
– โพสต์เมื่อ 17 มิถุนายน 2557


คำสำคัญ : สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ประวัติศาสตร์, ค่ายตากสิน,


พิพิธภัณฑ์วัดกลางธรรมาสาคร
– โพสต์เมื่อ 16 มิถุนายน 2557


คำสำคัญ : สมัยอยุธยา, ใบเสมา, จิตรกรรม, ภาพพระบฏ, ซุ้มพระแผง, ตู้พระธรรม, หีบพระธรรม, พระเวสสันดรชาดก,


พิพิธภัณฑ์ศิลปะพระพิมพ์หริภุญชัย
– โพสต์เมื่อ 7 พฤษภาคม 2557


คำสำคัญ : ศิลปะ, พระพิมพ์, หริภุญชัย, คาถายันต์, ครูบาศรีวิชัย,


พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัดสามัคคีธรรม
– โพสต์เมื่อ 28 เมษายน 2557
เจ้าอาวาสย้ายมายอยู่ที่วัดสามัคคีธรรมตั้งแต่ พ.ศ.2508 ก็เริ่มสะสมวัตถุพื้นบ้านเรื่อยมาทั้งจากที่ญาติโยม บริจาคและเสาะหามาเอง และเริ่มเห็นว่านับวันข้าวของพื้นบ้านต่างๆ ก็จะสูญหายไปเรื่อยๆ จึงอยากเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานได้มารู้มาเข้าใจ ตามคำแถลงที่ท่านได้เขียนไว้ในสมุดทะเบียนวัตถุว่า “ตั้งแต่ข้าพเจ้าเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน สิ่งของเครื่องใช้สมัยโบราณเก่าๆ นับวันแต่จะสูญหายเลิกใช้ไปเรื่อยๆ โดยมีสิ่งใหม่ๆ ที่ทันสมัยขึ้นมาทดแทน ข้าพเจ้าเห็นแล้วเกิดความเสียดาย...

คำสำคัญ : วัดสามัคคีธรรม, ข้าวของเครื่องใช้, ของใช้พื้นบ้าน, อุปกรณ์การทอผ้า, การจับสัตว์น้ำ, เครื่องมือการทำเกษตรกรรม, เครื่องจักสาน,


พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดพระธาตุหนองสามหมื่น
– โพสต์เมื่อ 21 เมษายน 2557
อำเภอภูเขียว เป็นอำเภอที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงหนือของจังหวัดชัยภูมิ เป็นอำเภอที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ในแง่หลักฐานทางโบราณคดีมีการค้นพบร่องรองของชุมชนโบราณที่มีคูน้ำคันดิน ใบเสมาจารึกอักษรปัลลวะ และโบราณสถานในศิลปะทวารวดี (แบบภาคอีสาน) อยู่หลายแห่ง สันนิษฐานว่าน่าจะปรากฏเป็นบ้านเมืองมาแล้วตั้งแต่สมัยทวารวดี หรือราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 17 ในหลักฐานเอกสารที่เป็นตำนานอุรังคธาตุ (อุรังคนิทาน) ก็ปรากฏชื่อ “กุรุนทนคร”

คำสำคัญ : วัด, ข้าวของเครื่องใช้, เครื่องมือทอผ้า, เครื่องมือเครื่องใช้, เครื่องใช้การเกษตร, ของใช้ในวัด,


พิพิธภัณฑ์มรดกอีสาน วัดโบราณ
– โพสต์เมื่อ 10 เมษายน 2557
อำเภอภูเขียว เป็นอำเภอที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงหนือของจังหวัดชัยภูมิ เป็นอำเภอที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ในแง่หลักฐานทางโบราณคดีมีการค้นพบร่องรองของชุมชนโบราณที่มีคูน้ำคันดิน ใบเสมาจารึกอักษรปัลลวะ และโบราณสถานในศิลปะทวารวดี (แบบภาคอีสาน) อยู่หลายแห่ง สันนิษฐานว่าน่าจะปรากฏเป็นบ้านเมืองมาแล้วตั้งแต่สมัยทวารวดี หรือราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 17 ในหลักฐานเอกสารที่เป็นตำนานอุรังคธาตุ (อุรังคนิทาน) ก็ปรากฏชื่อ “กุรุนทนคร”

คำสำคัญ : อีสาน, วัดโบราณ, วัดโพธิ์ชัย, เครื่องมือทอผ้า, เครื่องมือจับสัตว์, เครื่องมือดักสัตว์, เครื่องใช้ประจำวัน, เครื่องมือการเกษตร,


พิพิธภัณฑ์เรือจำลองและเรือจริง
– โพสต์เมื่อ 8 เมษายน 2557


คำสำคัญ : เรือ, เรือจำลอง,


ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมบ้านเขว้า
– โพสต์เมื่อ 2 เมษายน 2557
อาคารแห่งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อกระจายการผลิตและการจ้างงานไปสู่ภูมิภาค (กจภ.) ใน พ.ศ.2548 การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จและเปิดใช้ได้เมื่อวันที่ 1เมษายน 2548 และอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลตำบลบ้านเขว้ามาโดยตลอด ตามประวัติการทอผ้าไหมของบ้านเขว้านั้นมักจะมีเรื่องเล่าที่สืบย้อนไปถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหน้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) กล่าวถึง นายแล และนางบุญมี ข้าราชการจากเวียงจันทร์ในเขตปกครองของเจ้าอนุวงศ์ ว่าได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตบ้านเขว้า

คำสำคัญ : บ้านเขว้า, ผ้าไหม,


ใบเสมาบ้านกุดโง้ง
– โพสต์เมื่อ 27 มีนาคม 2557
ใบเสมาหินทรายที่จัดแสดงอยู่เหล่านี้พบกระจายอยู่ทั่วบริเวณเขตชุมชนบ้านกุดโง้ง ชาวบ้านพบเห็นและคุ้นเคยมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย ส่วนใหญ่พบกระจายอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน โดยทั่วไปชาวบ้านก็ปล่อยไว้เช่นนั้นตามท้องทุ่ง บริเวณที่พบใบเสมาที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นเนินดิน จำนวน 2เนิน มีการปักใบเสมาเป็นคู่ รอบเนินดินทั้งสอง ในเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเนินดินทั้งสองน่าจะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ จนกระทั่งราว พ.ศ.2515เกิดน้ำหลากเข้าท่วมหมู่บ้าน

คำสำคัญ : ใบเสมา, หินทราย, สมัยทวารวดี,


 
 

"เราทำงานกับคนหลายกลุ่ม
ความคิดเห็นก็ต่างกัน
แต่ก็อย่าแตกแยก ขอให้ศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
แล้วเราจะก้าวไปด้วยกัน"

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา

  แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งพิพิธภัณฑ์
  ข่าวสารพิพิธภัณฑ์ล่่าสุด
"เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน"
20 เมษายน 2560 | แบ่งปันให้เพื่อน
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เชิญชมนิทรรศการ "เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน" ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน วันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม และเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ ในวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ทุกกิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เปิดแล้ว “พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต”
กทม.ยืนยันดูแลพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกต่อไป
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมฟรี
 
  พิพิธภัณฑ์ยอดนิยม  
  พิพิธภัณฑ์ที่เข้ามาใหม่ล่าสุด
พิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมลาวครั่งบ้านบ่อกรุ
พิพิธภัณฑ์ไทยพวน บ้านผือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม
พิพิธภัณฑ์โทรศัพท์ภาคเหนือ
  เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่  
ต้องการเพิ่มรายชื่อพิพิธภัณฑ์ใหม่คลิก
  จุลสารก้าวไปด้วยกัน  

ดูทั้งหมด +
  เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2555

เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2551

  Connect Online  

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง