ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  Profile ->      
รีวิวของท่าน |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านชื่นชอบ |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มแผ่นพับ |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มภาพถ่าย |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มวีดีโอ |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มผังจัดแสดง
 
พิพิธภัณฑ์ชีวิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
เขียนโดย: webmaster (1122) | เมื่อวันที่: 18 เมษายน 2559 15:06 น.

อนงค์ วงศ์สุวรรณ์ ให้ภาพโดยรวมของพิพิธภัณฑ์ชีวิตที่เธอทำหน้าที่ทั้งผู้นำชมและผู้สาธิตการทอ ด้วยความสนใจในการทอผ้าตั้งแต่เยาว์วัย “เดิมทีไม่เคยรู้เรื่องการทอผ้า บ้านหนูอยู่สุโขทัย ศรีสัชนาลัย คนที่โน้นนุ่งผ้าซิ่นไปวัด ผ้าจกสวยงามมาก หากจะซื้อ ไม่มีกำลังซื้อ แต่เห็นรุ่นพี่ทำ แล้วอยากเรียนรู้ เพื่อทอซิ่นให้แม่ใช้ไปวัด
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


พิพิธภัณฑสถานชุมชนบ้านโป่งตะขบ
เขียนโดย: webmaster (1122) | เมื่อวันที่: 30 มีนาคม 2559 10:36 น.

“พิพิธภัณฑสถานชุมชนบ้านโป่งตะขบ” ตั้งอยู่ในโรงเรียนบ้านโป่งตะขบ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของกรมธนารักษ์ อาคารพิพิธภัณฑ์เดิมเป็นอาคารอเนกประสงค์ของทางโรงเรียน เมื่อมีการค้นพบโบราณวัตถุในพื้นที่จึงได้นำมาเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ภายในอาคารแห่งนี้
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เขียนโดย: webmaster (1122) | เมื่อวันที่: 29 มีนาคม 2559 14:44 น.

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติวิทยานับตั้งแต่การกำเนิดโลกสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง ผ่านชิ้นงานทางวิทยาศาสตร์และสื่อประสมที่สามารถโต้ตอบกับผู้เข้าชมได้ โดยเนื้อหาการจัดแสดงเน้นการนำเสนอข้อมูลทรัพยากรสำคัญที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของพิพิธภัณฑ์บ้านเทพ
เขียนโดย: webmaster (1122) | เมื่อวันที่: 13 มกราคม 2559 15:33 น.

พิพิธภัณฑ์บ้านเทพ เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่ก่อตั้งขึ้นโดยคุณกฤษดา เหลืองอุทัยศิลป์ ผู้ชื่นชอบในการเก็บสะสมโบราณวัตถุ โดยนำของสะสมที่เก็บรวบรวมไว้กว่า 30 ปี มาจัดแสดงและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้สนใจเข้าชม ของชิ้นเด่นที่น่าสนใจได้แก่ ชุดเฟอร์นิเจอร์ฝังมุก ตู้คัมภร์ลายสลักจากงาช้าง เครื่องลายคราม เครื่องทองเหลือง ชุดเกราะนักรบโบราณ ฆ้องกบ ผางลาง เครื่องกระเบื้อง นาฬิกาโบราณ และอื่นๆ อีกมากมาย
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


ครัวไทยสู่ครัวโลก
เขียนโดย: webmaster (1122) | เมื่อวันที่: 21 ธันวาคม 2558 16:22 น.

“ครัวไทยสู่ครัวโลก” วลีที่มักได้ยินบ่อยในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เนื่องด้วยรัฐบาลไทยพยายามจะผลักดันให้อาหารไทยกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่จะยังประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสู่ประเทศ โดยอาศัยการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนและหลายรูปแบบ “ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย” (Thai Food Heritage) พื้นที่การเรียนรู้เรื่องอาหารและภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวกับอาหาร จึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ข้อมูลด้านอาหารไทย ทั้งประวัติความเป็นมา พัฒนาการ และเสน่ห์ของอาหารไทย โดยคาดหวังว่าข้อมูลความรู้ดังกล่าวจะถูกใช้ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงทำให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอาหารของไทย
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


ซับจำปา ทรัพย์แห่งความรู้
เขียนโดย: webmaster (1122) | เมื่อวันที่: 4 ธันวาคม 2558 15:57 น.

“ซับจำปา” พื้นที่ของความหลากหลายในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชุมชน เมืองโบราณคดี พระพุทธศาสนา และความอุดมสมบูรณ์ของป่าพุจำปีสิรินธร เมื่อชาวบ้านชุมชนซับจำปาได้เห็นความสำคัญของเมืองโบราณซับจำปาและป่าจำปีสิรินธร จึงได้ร่วมกันก่อตั้ง “ชมรมรักษ์เมืองโบราณซับจำปาและป่าจำปีสิรินธร” ในปี พ.ศ. 2547 โดยร่วมมือกับภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างจิตสำนึกดูแลและอนุรักษ์ชุมชนซับจำปา
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


พิพิธภัณฑ์โชคชัย เส้นทางชีวิตของผู้ชายที่ชื่อโชคชัย บุลกุล
เขียนโดย: webmaster (1122) | เมื่อวันที่: 3 พฤศจิกายน 2558 16:20 น.

หากใครได้อ่านหนังสือ “ผมฝันอยากเป็นคาวบอยตั้งแต่เด็กๆ” หนังสือชีวประวัติของคุณโชคชัย บูลกุล เจ้าของและผู้ก่อตั้งเครือกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ก็จะเข้าใจทันทีถึงการนำเสนอในพิพิธภัณฑ์โชคชัย พิพิธภัณฑ์ของสะสมส่วนบุคคลของคุณโชคชัย บุลกุล สถานที่หนึ่งที่เผยความทรงจำในช่วงชีวิตต่างๆ ผ่านข้าวของเครื่องสะสม ทำให้ผู้ชมรู้จักชีวิตของลูกผู้ชายคนนี้แจ่มชัดมากขึ้น
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รู้จักภารกิจตำรวจที่พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เขียนโดย: webmaster (1122) | เมื่อวันที่: 2 พฤศจิกายน 2558 10:00 น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกรุณาโปรดฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ตำรวจเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ประกอบไปด้วยอาคารจัดแสดง 2 หลัง หลังแรกคือ “ตำหนักสวนจิตรลดา” เป็นอาคารเก่างดงามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเตรียมเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่สร้างพร้อมกับตำหนักสวนปารุสกวัน เพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมขุนพิษณุโลกประชานาถ ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงจบการศึกษามายุโรปและกำลังจะเสด็จนิวัตพระนคร สำหรับอาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่สอง เป็นอาคารสร้างใหม่ ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่เดียวกันที่เรียกว่า “วังปารุสกวัน”
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


ครบรอบ 260 ปี นิกายสยามวงศ์ในแผ่นดินลังกา ที่พิพิธภัณฑ์พระอุบาลีมหาเถระ
เขียนโดย: webmaster (1122) | เมื่อวันที่: 22 ตุลาคม 2558 09:46 น.

พิพิธภัณฑ์พระอุบาลีมหาเถระ ตั้งอยู่ภายในวัดธรรมาราม ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฟากตะวันตกนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ก่อตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระอุบาลีมหาเถระและเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 260 ปี แห่งการฟื้นฟูพระพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในแผ่นดินลังกา โดยทำพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่บ้านฮอลันดา
เขียนโดย: webmaster (1122) | เมื่อวันที่: 21 ตุลาคม 2558 11:44 น.

บ้านฮอลันดา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ในวาระเฉลิมฉลองครบ 400 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ดัตช์ โดยใช้พื้นที่ที่เคยเป็นสถานีการค้าบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งหลงเหลือแต่เพียงฐานรากโบราณสถานอาคารคลังสินค้าเดิม โดยกรมศิลปากรได้เข้ามาขุดแต่งในระหว่างปี พ.ศ. 2546-2548 และในปี พ.ศ. 2552-2553 ขุดพบเครื่องมือเครื่องใช้ อาทิ เครื่องกระเบื้องจีน เครื่องปั้นดินเผา กล้องสูบยาของดัตช์ และเหรียญเงินตราดัตช์
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เขียนโดย: webmaster (1122) | เมื่อวันที่: 19 ตุลาคม 2558 09:57 น.

หอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราช อนุสรณ์สถานที่รำลึกถึงสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกณ วัดเทวสังฆราราม(วัดเหนือ) รูปทรงสถาปัตยกรรมไทย และพระตำหนักที่วัดถาวรวราราม (วัดญวน) สถาปัตยกรรมจีน แสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความผูกพันอันแน่นแฟ้นของพุทธศาสนิกชน ไทย จีน ญวน ที่มีต่อกันสืบมายาวนานจนปัจจุบัน เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 19
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


พิพิธบางลำพู: บางลำพูที่รัก
เขียนโดย: webmaster (1122) | เมื่อวันที่: 2 ตุลาคม 2558 16:29 น.

แม้ผู้เขียนจะไม่ใช่ “คนบางลำพู”โดยกำเนิด แต่ก็นับว่าชีวิตผูกพันกับย่านบางลำพูอยู่มากเพราะสถานศึกษาที่เรียนมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยล้วนตั้งอยู่ใกล้บริเวณนี้ทั้งสิ้น ความทรงจำดีๆ มากมายเกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นตอนซื้อรองเท้านักเรียนใหม่เอี่ยมที่ร้านสมใจนึก เดินชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา และนั่งชมชาวฝรั่งฝึกควงไฟหรือพ้อย(Poi) ที่ถนนพระอาทิตย์ ทานขนมไข่แมงดาหอมหวานที่ตลาดบางลำพู และ เมื่อย้อนมองกลับไป ผู้คน ร้านรวง อาหาร และชีวิตชีวาของชุมชนเก่าที่ปนเปไปกับความใหม่แบบตะวันตกทำให้ย่านบางลำพูนั้นมีเสน่ห์ที่ยากจะหาที่ไหนเหมือน
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง