ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  Profile ->      
รีวิวของท่าน |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านชื่นชอบ |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มแผ่นพับ |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มภาพถ่าย |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มวีดีโอ |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มผังจัดแสดง
 
รีวิวของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดพระธาตุหนองสามหมื่น
เขียนโดย: webmaster (1082) | เมื่อวันที่: 25 เมษายน 2557 15:35 น.

อำเภอภูเขียว เป็นอำเภอที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงหนือของจังหวัดชัยภูมิ เป็นอำเภอที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ในแง่หลักฐานทางโบราณคดีมีการค้นพบร่องรองของชุมชนโบราณที่มีคูน้ำคันดิน ใบเสมาจารึกอักษรปัลลวะ และโบราณสถานในศิลปะทวารวดี (แบบภาคอีสาน) อยู่หลายแห่ง สันนิษฐานว่าน่าจะปรากฏเป็นบ้านเมืองมาแล้วตั้งแต่สมัยทวารวดี หรือราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 17 ในหลักฐานเอกสารที่เป็นตำนานอุรังคธาตุ (อุรังคนิทาน) ก็ปรากฏชื่อ “กุรุนทนคร”
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของพิพิธภัณฑ์มรดกอีสาน วัดโบราณ
เขียนโดย: webmaster (1082) | เมื่อวันที่: 11 เมษายน 2557 15:10 น.

อำเภอภูเขียว เป็นอำเภอที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงหนือของจังหวัดชัยภูมิ เป็นอำเภอที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ในแง่หลักฐานทางโบราณคดีมีการค้นพบร่องรองของชุมชนโบราณที่มีคูน้ำคันดิน ใบเสมาจารึกอักษรปัลลวะ และโบราณสถานในศิลปะทวารวดี (แบบภาคอีสาน) อยู่หลายแห่ง สันนิษฐานว่าน่าจะปรากฏเป็นบ้านเมืองมาแล้วตั้งแต่สมัยทวารวดี หรือราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 17 ในหลักฐานเอกสารที่เป็นตำนานอุรังคธาตุ (อุรังคนิทาน) ก็ปรากฏชื่อ “กุรุนทนคร”
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมบ้านเขว้า
เขียนโดย: webmaster (1082) | เมื่อวันที่: 4 เมษายน 2557 17:07 น.

อาคารแห่งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อกระจายการผลิตและการจ้างงานไปสู่ภูมิภาค (กจภ.) ใน พ.ศ.2548 การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จและเปิดใช้ได้เมื่อวันที่ 1เมษายน 2548 และอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลตำบลบ้านเขว้ามาโดยตลอด ตามประวัติการทอผ้าไหมของบ้านเขว้านั้นมักจะมีเรื่องเล่าที่สืบย้อนไปถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหน้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) กล่าวถึง นายแล และนางบุญมี ข้าราชการจากเวียงจันทร์ในเขตปกครองของเจ้าอนุวงศ์ ว่าได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตบ้านเขว้า
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของใบเสมาบ้านกุดโง้ง
เขียนโดย: webmaster (1082) | เมื่อวันที่: 27 มีนาคม 2557 17:02 น.

ใบเสมาหินทรายที่จัดแสดงอยู่เหล่านี้พบกระจายอยู่ทั่วบริเวณเขตชุมชนบ้านกุดโง้ง ชาวบ้านพบเห็นและคุ้นเคยมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย ส่วนใหญ่พบกระจายอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน โดยทั่วไปชาวบ้านก็ปล่อยไว้เช่นนั้นตามท้องทุ่ง บริเวณที่พบใบเสมาที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นเนินดิน จำนวน 2เนิน มีการปักใบเสมาเป็นคู่ รอบเนินดินทั้งสอง ในเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเนินดินทั้งสองน่าจะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ จนกระทั่งราว พ.ศ.2515เกิดน้ำหลากเข้าท่วมหมู่บ้าน
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


อาจารย์ทำนุ วรธงไชย แห่งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนองบัวโคก
เขียนโดย: webmaster (1082) | เมื่อวันที่: 21 มีนาคม 2557 15:24 น.

อาจารย์ทำนุ วรธงไชย เป็นอาจารย์สอนศิลปะพื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนองบัวโคก จ.บุรีรัมย์ แรงบันดาลใจในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เริ่มมาปี 2531 สมัยที่อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ที่เน้นศึกษาวิถีชีวิตชุมชนอีสาน ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ด้วยความสนใจในศิลปหัตถกรรมของชาวอีสาน จึงเลือกทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “เครื่องมือดักสัตว์ของชาวชนบท ในเขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์”
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี
เขียนโดย: webmaster (1082) | เมื่อวันที่: 17 มีนาคม 2557 15:19 น.

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 วันพิพิธภัณฑ์ไทยที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมงานวันพิพิธภัณฑ์ไทย ที่จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี และถือโอกาสได้ขึ้นไปชม “หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี” ที่ตั้งอยู่ชั้น 2 ของอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเป็นหน่วยงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงประวัติและพัฒนาการของรามาธิบดี
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


พิพิธภัณฑ์ชุมชนศรีสัชนาลัย: เมื่อเทศบาลจัดการองค์ความรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนด้วยตนเอง
เขียนโดย: webmaster (1082) | เมื่อวันที่: 11 มีนาคม 2557 09:18 น.

หากพูดถึงชื่อเมืองศรีสัชนาลัยแล้ว เชื่อว่าคนไทยน้อยคนนักที่จะไม่เคยได้ยิน เพราะศรีสัชนาลัยเป็นเมืองโบราณสำคัญในสมัยสุโขทัย ปัจจุบันได้รับการบูรณะและพัฒนาให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และยังได้รับการประกาศให้เป็น “มรดกโลก” จากองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือองค์การ UNESCO ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เมื่อ พ.ศ. 2534
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


พิพิธภัณฑ์ชุมชนดอยเวียง-ดอยวง
เขียนโดย: webmaster (1082) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2557 11:05 น.

ดอยเวียงและดอยวง เป็นภูเขาลูกเตี้ยๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตบ้านเหล่าพัฒนา ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ความสำคัญของดอยเวียงและดอยวงคือเป็นชุมชนโบราณที่ถือเป็นแหล่งโบราณคดีในยุคหินใหม่ คือมีอายุอยู่ในช่วงประมาณ 5,000 – 3,000 ปี
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เขียนโดย: webmaster (1082) | เมื่อวันที่: 3 มีนาคม 2557 17:08 น.

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2454 ชื่อเดิมว่า “โรงเรียนวัดแสนแสบ” (ปัจจุบันคือวัดแสนสุข) แต่เนื่องจากที่ตั้งเดิมนั้นห่างไกลจากชุมชน การคมนาคมก็ยังไม่สะดวก นักเรียนที่ต้องการไปโรงเรียนต้องเดินลัดตามทุ่งนาหรือไปทางเรือเท่านั้น อีกทั้งอาคารเรียนเริ่มทรุดโทรม ทำให้ ใน ปี พ.ศ.2468นายณรงค์ วีริยินทะ ครูใหญ่ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากนายเลิศ เศรษฐบุตร หรือพระยาภักดีนรเศรษฐ เจ้าของบริษัทเรือเมล์ขาวที่วิ่งขึ้นล่องในคลองแสนแสบ
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของพิพิธภัณฑ์อู่ข้าวอู่น้ำ
เขียนโดย: webmaster (1082) | เมื่อวันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2557 14:24 น.

อำเภอลาดบัวหลวงเป็นอำเภอหนึ่งที่ได้ชื่อว่ามีคูคลองจำนวนมาก และชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา) เป็นหลัก คลองที่สำคัญของพื้นที่แถบนี้คือ คลองพระยาบันลือ (หรือคลองพระยาบรรฦา) ที่ขุดโดยพระยาบรรฦาสิงหนาท (เจ๊ก) ในปี พ.ศ.2435 เสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2442 (สมัยรัชกาลที่ 5)โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ชาวญวนที่เป็นทหารอาสาญวนในบังคับบัญชาได้มีที่ทำกิน การขุดคลองก็เพื่อจัดการระบบชลประทานให้ดี และสามารถบุกเบิกขยายพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ได้
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของศูนย์ศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาเมืองเสนา (โรงเรียนเสนาประสิทธิ์)
เขียนโดย: webmaster (1082) | เมื่อวันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2557 16:15 น.

อำเภอเสนา เป็นอำเภอทางด้านตะวันตกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่บริเวณนี้เคยมีการตั้งถิ่นฐานอย่างหนาแน่นมาแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี อันเนื่องมาจากเป็นชุมชนริมฝั่งแม่น้ำน้อย มีการค้าขายที่คึกคัก ในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์เอง อำเภอเสนาก็เป็นตลาดที่คึกคักและเป็นแหล่งรวมของผู้คนจากหลายๆ แห่ง ทั้งคนจากสุพรรณ วิเศษชัยชาญ เมืองนนท์ เมืองปทุม และลำลูกกา ทำให้ย่านนี้เป็นท่าจอดเรือเมล์ และเรือแท๊กซี่ที่วิ่งขึ้นล่องระหว่างกรุงเทพและอยุธยา และวิ่งระหว่างตัวอำเภอกับตำบลอื่นๆ
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโรงเรียนบางบาล
เขียนโดย: webmaster (1082) | เมื่อวันที่: 27 มกราคม 2557 14:59 น.

วัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีการรวบรวมโดย อ.ถาวร เนคมานุรักษ์ อาจารย์ผู้สอนวิชาสังคมศึกษา เนื่องจากอาจารย์เป็นคนในท้องที่เอง จึงได้เรี่ยไรรับบริจาคจากนักเรียน และผู้ปกครองเรื่อยมา บางครั้งก็ไปสืบค้นหามาเองจากการสำรวจโบราณสถานในบริเวณอำเภอบางบาล หรือการงมขึ้นมาจากคลองบางบาล จนกระทั่งได้ก่อตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2550 แต่ก็ถูกน้ำท่วมมาหลายครั้งทำให้วัตถุหลายชิ้นจมน้ำเสียหายไป
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง