ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  Profile ->      
รีวิวของท่าน |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านชื่นชอบ |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มแผ่นพับ |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มภาพถ่าย |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มวีดีโอ |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มผังจัดแสดง
 
ซับจำปา ทรัพย์แห่งความรู้
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 4 ธันวาคม 2558 15:57 น.

“ซับจำปา” พื้นที่ของความหลากหลายในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชุมชน เมืองโบราณคดี พระพุทธศาสนา และความอุดมสมบูรณ์ของป่าพุจำปีสิรินธร เมื่อชาวบ้านชุมชนซับจำปาได้เห็นความสำคัญของเมืองโบราณซับจำปาและป่าจำปีสิรินธร จึงได้ร่วมกันก่อตั้ง “ชมรมรักษ์เมืองโบราณซับจำปาและป่าจำปีสิรินธร” ในปี พ.ศ. 2547 โดยร่วมมือกับภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างจิตสำนึกดูแลและอนุรักษ์ชุมชนซับจำปา
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


พิพิธภัณฑ์โชคชัย เส้นทางชีวิตของผู้ชายที่ชื่อโชคชัย บุลกุล
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 3 พฤศจิกายน 2558 16:20 น.

หากใครได้อ่านหนังสือ “ผมฝันอยากเป็นคาวบอยตั้งแต่เด็กๆ” หนังสือชีวประวัติของคุณโชคชัย บูลกุล เจ้าของและผู้ก่อตั้งเครือกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ก็จะเข้าใจทันทีถึงการนำเสนอในพิพิธภัณฑ์โชคชัย พิพิธภัณฑ์ของสะสมส่วนบุคคลของคุณโชคชัย บุลกุล สถานที่หนึ่งที่เผยความทรงจำในช่วงชีวิตต่างๆ ผ่านข้าวของเครื่องสะสม ทำให้ผู้ชมรู้จักชีวิตของลูกผู้ชายคนนี้แจ่มชัดมากขึ้น
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รู้จักภารกิจตำรวจที่พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 2 พฤศจิกายน 2558 10:00 น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกรุณาโปรดฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ตำรวจเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ประกอบไปด้วยอาคารจัดแสดง 2 หลัง หลังแรกคือ “ตำหนักสวนจิตรลดา” เป็นอาคารเก่างดงามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเตรียมเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่สร้างพร้อมกับตำหนักสวนปารุสกวัน เพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมขุนพิษณุโลกประชานาถ ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงจบการศึกษามายุโรปและกำลังจะเสด็จนิวัตพระนคร สำหรับอาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่สอง เป็นอาคารสร้างใหม่ ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่เดียวกันที่เรียกว่า “วังปารุสกวัน”
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


ครบรอบ 260 ปี นิกายสยามวงศ์ในแผ่นดินลังกา ที่พิพิธภัณฑ์พระอุบาลีมหาเถระ
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 22 ตุลาคม 2558 09:46 น.

พิพิธภัณฑ์พระอุบาลีมหาเถระ ตั้งอยู่ภายในวัดธรรมาราม ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฟากตะวันตกนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ก่อตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระอุบาลีมหาเถระและเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 260 ปี แห่งการฟื้นฟูพระพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในแผ่นดินลังกา โดยทำพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่บ้านฮอลันดา
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 21 ตุลาคม 2558 11:44 น.

บ้านฮอลันดา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ในวาระเฉลิมฉลองครบ 400 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ดัตช์ โดยใช้พื้นที่ที่เคยเป็นสถานีการค้าบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งหลงเหลือแต่เพียงฐานรากโบราณสถานอาคารคลังสินค้าเดิม โดยกรมศิลปากรได้เข้ามาขุดแต่งในระหว่างปี พ.ศ. 2546-2548 และในปี พ.ศ. 2552-2553 ขุดพบเครื่องมือเครื่องใช้ อาทิ เครื่องกระเบื้องจีน เครื่องปั้นดินเผา กล้องสูบยาของดัตช์ และเหรียญเงินตราดัตช์
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 19 ตุลาคม 2558 09:57 น.

หอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราช อนุสรณ์สถานที่รำลึกถึงสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกณ วัดเทวสังฆราราม(วัดเหนือ) รูปทรงสถาปัตยกรรมไทย และพระตำหนักที่วัดถาวรวราราม (วัดญวน) สถาปัตยกรรมจีน แสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความผูกพันอันแน่นแฟ้นของพุทธศาสนิกชน ไทย จีน ญวน ที่มีต่อกันสืบมายาวนานจนปัจจุบัน เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 19
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


พิพิธบางลำพู: บางลำพูที่รัก
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 2 ตุลาคม 2558 16:29 น.

แม้ผู้เขียนจะไม่ใช่ “คนบางลำพู”โดยกำเนิด แต่ก็นับว่าชีวิตผูกพันกับย่านบางลำพูอยู่มากเพราะสถานศึกษาที่เรียนมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยล้วนตั้งอยู่ใกล้บริเวณนี้ทั้งสิ้น ความทรงจำดีๆ มากมายเกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นตอนซื้อรองเท้านักเรียนใหม่เอี่ยมที่ร้านสมใจนึก เดินชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา และนั่งชมชาวฝรั่งฝึกควงไฟหรือพ้อย(Poi) ที่ถนนพระอาทิตย์ ทานขนมไข่แมงดาหอมหวานที่ตลาดบางลำพู และ เมื่อย้อนมองกลับไป ผู้คน ร้านรวง อาหาร และชีวิตชีวาของชุมชนเก่าที่ปนเปไปกับความใหม่แบบตะวันตกทำให้ย่านบางลำพูนั้นมีเสน่ห์ที่ยากจะหาที่ไหนเหมือน
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


แหล่งเรียนรู้เครื่องถ้วยใน ม.กรุงเทพ
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 24 กันยายน 2558 10:07 น.

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดตั้งขึ้นโดยคุณสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เจ้าของคอลเลคชั่นจำนวนกว่า 2,000 รายการทั้งหมดที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานฯ แห่งนี้ และได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเครื่องถ้วยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แรกเริ่มพิพิธภัณฑสถานฯ แห่งนี้ ใช้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑสถานมหาวิทยาลัยกรุงเทพ” ใน พ.ศ. 2543
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 21 กันยายน 2558 13:41 น.

ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย จัดตั้งโดยสถาบันอาหาร หน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และดำเนินการปรับปรุงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา โดยให้ใช้พื้นที่อาคาร กสอ.(เดิม)
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


พิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัย
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 21 กันยายน 2558 10:41 น.

“ชั้นส่วนเล็กๆ ที่ปฏิวัติวงการเซ็กซ์ และช่วยชีวิตคนทั่วโลก” ถุงยางอนามัยแต่เดิมนั้นใช้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จำพวก กามโรค ซิฟิลิส และใช้ในการคุมกำเนิด จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2527 ได้ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ การผลิตถุงยางอนามัยมีการแก้ไขข้อกำหนดมาตรฐานให้สูงขึ้นมาดดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 จนงถึงปัจจุบัน มีการทดสอบในเรื่องขนาด การรั่วซึม ความเหนียวความยืดตัวของถุงยาง รวมถึงการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการปิดผนึกซองบรรจุ
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


สวนผีเสื้อและโลกแมลงภูเก็ต ปิดกิจการ
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 8 กันยายน 2558 11:22 น.

สวนผีเสื้อภูเก็ต เปิดบริการมาตั้งแต่ปี 2533 เป็นแหล่งศึกษานอกโรงเรียนของนักเรียนทุกระดับทั้งระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษา เมื่อเข้ามาศึกษาจะเข้าถึงแก่นของธรรมชาติ และมีความเข้าใจเรื่องโลกของแมลง-โลกของสิ่งแวดล้อมที่อยู่คู่กับมนุษย์ ได้อย่างดี รวมเป็นเวลา 25 ปี วันนี้ผู้บริหารได้ตัดสินใจประกาศปิดตัวลง เพราะติดปัญหาเรื่องสัญญาในบางอย่าง
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


พิพิธภัณฑ์? – เล่นได้?
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 24 มีนาคม 2558 15:23 น.

พิพิธภัณฑ์เล่นได้ บ้านป่าแดด แหล่งเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านจากคนเฒ่าคนแก่ ที่ใช้ “ของเล่น” เป็นสิ่งที่บอกถึงสังคม วัฒนธรรมพื้นบ้าน และความสมบูรณ์ของป่า จุดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์เล่นได้ เริ่มจากอาคารเปล่าๆ ในที่ดินของวัดป่าแดด ที่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ งบประมาณในการก่อสร้างได้จากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด แต่ก่อนที่จะเกิดเป็นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ในทุกวันนี้
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง