ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  Profile ->      
รีวิวของท่าน |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านชื่นชอบ |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มแผ่นพับ |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มภาพถ่าย |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มวีดีโอ |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มผังจัดแสดง
 
พิพิธภัณฑ์? – เล่นได้?
เขียนโดย: webmaster (1082) | เมื่อวันที่: 24 มีนาคม 2558 15:23 น.

พิพิธภัณฑ์เล่นได้ บ้านป่าแดด แหล่งเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านจากคนเฒ่าคนแก่ ที่ใช้ “ของเล่น” เป็นสิ่งที่บอกถึงสังคม วัฒนธรรมพื้นบ้าน และความสมบูรณ์ของป่า จุดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์เล่นได้ เริ่มจากอาคารเปล่าๆ ในที่ดินของวัดป่าแดด ที่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ งบประมาณในการก่อสร้างได้จากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด แต่ก่อนที่จะเกิดเป็นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ในทุกวันนี้
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


พิพิธภัณฑ์พระตำหนักบ้านสวนปทุม
เขียนโดย: webmaster (1082) | เมื่อวันที่: 27 มกราคม 2558 11:00 น.

“บ้านสวนปทุม” เป็นพระตำหนักส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีเริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ.2534 มีพระตำหนักและอาคารพิพิธภัณฑ์ 6 อาคาร
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
เขียนโดย: webmaster (1082) | เมื่อวันที่: 21 มกราคม 2558 11:26 น.

โครงการก่อสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กำหนดพื้นที่ก่อสร้าง ณ ตำบลซึ่งเป็นที่พระบรมราชสมภพในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งพระราชสมุทรเมธี อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม ได้กรุณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดประมาณ 11 ไร่ ทางทิศตะวันตกของบริเวณพระอาราม เพื่อเป็นประโยชน์แก่กิจการของมูลนิธิ ร.2 คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงดำเนินการจัดสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งวิทยาการศูนย์กลาง ศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


เยือนถิ่นไทยเขิน : หมู่บ้านวัฒนธรรมสันก้างปลา
เขียนโดย: webmaster (1082) | เมื่อวันที่: 30 ธันวาคม 2557 14:18 น.

ทิวทัศน์ขึ้นชื่อ เลื่องลือคนงาม เขตคามโคนม ชื่นชมหัตกรรม คือคำขวัญของอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ดินแดนที่อุดมไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดไปยังคนรุ่นหลัง เนื่องจากปัจจุบันวัฒนธรรมเหล่านั้นนับวันเริ่มจะเลือนหายไปจากสังคมไทยทุกที แต่ก็ยังมีชุมชนหนึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้ง ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นที่หมู่บ้านสันก้างปลาโดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน” หรือ “ หมู่บ้านวัฒนธรรมสันก้างปลา”
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
เขียนโดย: webmaster (1082) | เมื่อวันที่: 30 ธันวาคม 2557 14:03 น.

พื้นที่จัดแสดงและทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ ประกอบด้วยพื้นที่ 3 แห่งใน 2 อาคาร ได้แก่ พื้นที่บางส่วนชั้นที่ 2 ของอาคาร 5 ชั้นเป็นห้องที่พื้นที่ของเวทีและพื้นที่ทำกิจกรรม บนเวทีมีบอร์ดแสดงภาพจากกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นและป่าชายเลน ตามฐานต่างๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวที่อยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์เกรียงศักดิ์ ฤกษ์งาม นอกจากนี้ กิจกรรมยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ทั้งในเรื่องของอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรม และการพัฒนาให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการหารายได้เสริมให้กับโรงเรียน กิจกรรมจัดขึ้นให้กับหน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการนำเด็กและเยาวชนมาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน (โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์)
เขียนโดย: webmaster (1082) | เมื่อวันที่: 30 ธันวาคม 2557 14:01 น.

พื้นที่จัดแสดงและทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ประกอบด้วยพื้นที่ 3 แห่งใน 2 อาคาร ได้แก่ พื้นที่บางส่วนชั้นที่ 2 ของอาคาร 5 ชั้นเป็นห้องที่พื้นที่ของเวทีและพื้นที่ทำกิจกรรม บนเวทีมีบอร์ดแสดงภาพจากกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นและป่าชายเลนตามฐานต่างๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวที่อยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์เกรียงศักดิ์ ฤกษ์งาม นอกจากนี้ กิจกรรมยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ทั้งในเรื่องของอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรม และการพัฒนาให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการหารายได้เสริมให้กับโรงเรียน กิจกรรมจัดขึ้นให้กับหน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการนำเด็กและเยาวชนมาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


เส้นทางการอนุรักษ์หนังใหญ่วัดขนอน
เขียนโดย: webmaster (1082) | เมื่อวันที่: 30 กันยายน 2557 13:46 น.

หากคิดว่าการรื้อฟื้น และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมที่กำลังจะสูญหายให้ยั่งยืนและประสบผล เป็นเรื่องของคนท้องถิ่นหรือเจ้าของวัฒนธรรมแต่เพียงผู้เดียว อาจต้องคิดใหม่ กรณีการรื้อฟื้นหนังใหญ่วัดขนอน จ.ราชบุรี เป็นแบบอย่างสำคัญที่ทำให้เห็นว่า งานอนุรักษ์เป็นเรื่องของทุกฝ่ายในสังคม สำคัญคือชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมต้องมี “ใจ” ศรัทธา และเห็นคุณค่า ในมรดกวัฒนธรรมของตนเองก่อน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จต่อท้องถิ่นตนเอง และช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนอื่นๆ
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


'สวนเจ้าสบาย' การบุกเบิกเกษตรแผนใหม่แห่งแรกในภาคเหนือ เมื่อร้อยปีที่แล้ว
เขียนโดย: webmaster (1082) | เมื่อวันที่: 26 กันยายน 2557 08:34 น.

หากใครได้ไปเยี่ยมเยือนพระตำหนักดาราภิรมย์ นอกจากจะได้เห็นความงดงามของสถาปัตยกรรมของอาคารพระตำหนักแล้ว คงจะสังเกตเห็นป้ายไม้ที่ปักอยู่ด้านข้างพระตำหนักมีตัวอักษรเขียนไว้ว่า “สวนเจ้าสบาย” ซึ่งเป็นชื่อที่เสด็จในกรมพระนครสวรรค์วรพินิต ประทานไว้ให้กับสวนทดลองการเกษตรแผนใหม่ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของหอวัฒนธรรมนิทัศน์ จังหวัดชัยภูมิ
เขียนโดย: webmaster (1082) | เมื่อวันที่: 15 กันยายน 2557 09:52 น.

พิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกเริ่มมีแนวคิดในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มาตั้งแต่ พ.ศ.2545 โดยนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม แต่ไม่มีเงินให้ ดังนั้น พ.ศ.2546 หลังจากที่ระดมเงินจากคหบดีในจังหวัดได้มาประมาณ 1,100,000 บาท ก็เริ่มทำการปรับปรุงห้องจัดแสดงโดยใช้ห้องชั้นล่างของอาคารศาลากลางเก่า ช่างศิลป์ที่มาช่วยดูแลออกแบบคือ อ.สงวน ป้ายจัตุรัส ที่เคยทำงานให้กับศูนย์ศิลปาชีพมาก่อน ห้องจัดแสดงปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้เข้าได้ในวันที่ 12 สิงหาคม 2547
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี)
เขียนโดย: webmaster (1082) | เมื่อวันที่: 3 กันยายน 2557 15:24 น.

เวียงพยาวหรือเวียงรูปน้ำเต้า เป็นเวียงโบราณที่อยู่ในจังหวัดพะเยา มีรูปร่างคล้ายผลน้ำเต้า มีแนวคูเมืองล้อมรอบหนึ่งชั้น ปัจจุบันโบราณสถานที่ยังคงสภาพเป็นสมบูรณ์เหลือเพียงแห่งเดียว คือ วัดลี ซึ่งเป็นวัดที่สร้างมาตั้งปี พ.ศ. 2038 สันนิษฐานว่า เวียงพยาวน่าจะเป็นเมืองยุคแรกๆ ของพะเยา ตั้งแต่สมัยขุนจอมธรรมมาสร้างเมืองพะเยา แต่จากการขุดค้นทางโบราณคดี ยังไม่พบหลักฐานที่มีอายุเก่าแก่ไปถึงสมัยขุนจอมทองหรือยุคใกล้เคียง ตามตำนานเมืองพะเยาในยุคประวัติศาสตร์ ชื่อเมืองพะเยาได้ปรากฏเป็นครั้งแรกในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 2 (วัดศรีชุม)
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยา
เขียนโดย: webmaster (1082) | เมื่อวันที่: 18 สิงหาคม 2557 15:02 น.

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ภายในห้องเรียนของอาคารเรียนที่ 3 ชั้นที่ 3 ของโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 169 หมู่ที่ 5 ถนนวิเชียรบุรีสายใหม่ ในตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ การเดินทางไปโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยาสามารถเดินทางโดยรถยนต์ ระยะทางห่างจากตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 10 กิโลเมตรการเดินทางสามารถเริ่มต้นจากตัวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มุ่งหน้าไปยังถนนวิเชียรบุรีสายใหม่
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดโฆษา
เขียนโดย: webmaster (1082) | เมื่อวันที่: 15 สิงหาคม 2557 14:57 น.

ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดโฆษา ตั้งอยู่ที่บ้านท่าช้าง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 -2551 ซึ่งดำเนินการมาจริงจังเมื่อมีปีพ.ศ. 2551 นับถึงปัจจุบันสิ่งของทุกชิ้นที่อยู่ในศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้มีจำนวนมากขึ้น และมีความคุ้มค่า เป็นศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์เด็กจะมาเรียน เป็นศูนย์อบรมให้ความรู้กับเด็ก ซึ่งเมื่ออบรมหรือเด็กได้เข้ามาหาความรู้ในสถานที่แห่งนี้ มีการนำสิ่งของที่มีอยู่ในศูนย์ไปบูรณาการให้เข้ากับการเรียนการสอนกับเด็ก
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง