ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  Profile ->      
รีวิวของท่าน |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านชื่นชอบ |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มแผ่นพับ |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มภาพถ่าย |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มวีดีโอ |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มผังจัดแสดง
 
รีวิวของพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 22 มิถุนายน 2555 15:12 น.

อาคารพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4 คือพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์เคยเสด็จมาประทับที่วัดนี้ในครั้งที่ทรงผนวชเป็นเวลาถึง 10 ปี แต่เดิมวัดแห่งนี้ชื่อวัดสมอราย ต่อมาหลังจากเสด็จมาประทับจึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดราชาธิวาส วัดนี้สันนิษฐานว่าสร้างสมัยกรุงละโว้ หรือก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ประมาณปี พ.ศ.1820
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของหมู่บ้านโปรตุเกส
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 18 มิถุนายน 2555 10:58 น.

ชาวโปรตุเกสเป็นชาวยุโรปชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพ.ศ. 2054 โดยอัลฟองโซ เดอ อัลบูเคอร์ก ผู้สำเร็จราชการของโปรตุเกส ประจำเอเซีย ได้ส่งนายดูอาร์เต้ เฟอร์นันเดส เป็นฑูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา ชาวโปรตุเกสเข้ามาตั้งหลักแหล่งค้าขายและเป็นทหารอาสาในกองทัพกรุงศรีอยุธยา สร้างโบสถ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ศาสนาและเป็นศูนย์กลางของชุมชน
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของพิพิธภัณฑ์วัดบางอ้อยช้าง
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 18 มิถุนายน 2555 10:38 น.

พิพิธภัณฑ์วัดบางอ้อยช้างเป็นอาคารกุฏิเดิมของพระครูนนทวัตรวิบูลย์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและร่วมกับชาวบ้านบางอ้อยช้างในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ ราว พ.ศ. 2542 พิพิธภัณฑ์มีวัตถุประสงค์สำคัญสำหรับเป็นสถานที่เก็บรักษาสมบัติ วัตถุโบราณที่มีอยู่กับวัด และชุมชนบางอ้อยช้าง ลักษณะเด่นของพิพิธภัณฑ์คือ ยังใช้เป็นอาคารฉันท์สำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่ชั้นล่างขออาคาร ซึ่งได้มีการให้อาคารเป็นเรือนปูน ส่วนในชั้นที่ ๒ และ ๓ เป็นบริเวณจัดแสดงวัตถุข้าวของของพิพิธภัณฑ์ ตัวอาคารเป็นเรือนไม้ที่มีมุขด้านหน้ายื่นจากส่วนหลัก และเป็นบันไดขึ้นสองทาง
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพฯ
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 13 มิถุนายน 2555 16:29 น.

ถ้าเอ่ยถึงงานประติมากรรม เชื่อว่าทุกคนเคยเห็นตามสถานที่ต่างๆ ในสวนสาธารณะ ตามอาคารสำนักงาน สถาบันการศึกษา หรือจะเป็นการจัดนิทรรศการของศิลปินท่านใดท่านหนึ่งที่ท่านชื่นชอบ แต่การที่งานประติมากรรมของศิลปินหลายสิบท่านกับผลงานนับร้อยชิ้น มารวมกันอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันได้ ถือเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งสำหรับผู้เข้าชม
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 13 มิถุนายน 2555 15:32 น.

มหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) ท่านได้ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตประจำฝรั่งเศส อิตาลี สเปนและรัสเซีย ในสมัยรัชกาลที่ 5 อีกทั้งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย บ้านสุริยานุวัตรจึงเป็นบ้านที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อตอบแทนคุณความดีในการปฏิบัติราชการด้วยความสามารถ ความเพียร และซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของพิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกัง
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 12 มิถุนายน 2555 16:53 น.

ห้างทองตั้งโต๊ะกัง เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เจ้าของคือนายโต๊ะกัง แซ่ตั้ง จึงตั้งชื่อว่าห้างทองตั้งโต๊ะกัง ด้วยความมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน สมัยก่อนจึงมีร้านทองที่มารับทองจากที่นี่ไปจำหน่ายกันอย่างแพร่หลาย จนเรียกติดปากกันว่าทองโต๊ะกัง ห้างทองตั้งโต๊ะกัง ตั้งอยู่ในซอยวานิช 1 มีอยู่ที่เยาวราชเพียงแห่งเดียว ไม่มีสาขาที่อื่น ตึกของห้างทองเป็นตึกเจ็ดชั้นที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฮอลันดา
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของไปรสนียาคาร
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 12 มิถุนายน 2555 15:57 น.

บริเวณเชิงพระปกเกล้า ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งพระนคร ปากทางออกของคลองโอ่งอ่าง (คลองบางลำพู) ย่านการค้าที่จอแจแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ตึกบางสีขาวสูงสามชั้นตามแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกตั้งเด่นอยู่ในชื่อ “ไปรสนียาคาร” พิพิธภัณฑ์นี้เป็นอาคารที่สร้างขึ้นมาใหม่เมื่อปี พ.ศ.2546 หลังจากตัวอาคารเดิมถูกรื้อเพื่อสร้างสะพานคอนกรีตที่ชื่อว่าสะพานพระปกเกล้าในปี พ.ศ.2525 ในคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี สะพานนี้อยู่คู่ขนานไปกับสะพานพุทธ การก่อสร้างกระทำแต่เฉพาะส่วนหน้าที่เป็นคอนกรีต
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของหอประวัติอุทกศาสตร์ไทย‏
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 11 มิถุนายน 2555 15:51 น.

งานอุทกศาสตร์เป็นงานวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อใช้ในการสำรวจตรวจสอบและการศึกษาสภาพของทะเล และบริเวณชายฝั่งติดต่อกับทะเล ผลที่ได้นำมาใช้ในการผลิตแผนที่ทะเลสำหรับใช้ในการเดินเรือ การทหาร การประมง และเศรษฐกิจอื่นๆ จากภารกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศ ในโอกาสกรมอุทกศาสตร์ครบรอบ 86 ปี ในวันที่ 16 มกราคม 2550 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ ได้มีพิธีเปิดหอประวัติอุทกศาสตร์ไทยขึ้นบริเวณชั้น 3 ของอาคารกองบังคับการกรมอุทกศาสตร์ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมของความรู้ นอกจากส่วนจัดแสดงดังกล่าว ในปี 2552 ได้จัดแสดงเพิ่มเติมที่อาคาร 6 (อาคารกีฬาและนันทนาการ) ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวาง
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 8 มิถุนายน 2555 16:33 น.

สิ่งที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักของผู้คนของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือ ตึกท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยภูเบศร) ตึกสวยในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ก่อนที่จะมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย และกลายเป็นฉากในละครย้อนยุคมากมาย ช่วงสงครามอินโดจีนตึกนี้เคยเป็นโรงพยาบาล แล้วก็เป็นตึกโรงพยาบาลเรื่อยมาจนถึงปี 2512
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 8 มิถุนายน 2555 16:17 น.

พิพิธภัณฑ์นี้คือการขยายความรู้นำไปสู่การปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้มีความเพลิดเพลิน สนุกกับเทคโนโลยี มีห้องฉายภาพยนตร์สามมิติ มีหุ่นจำลอง ฉากจำลอง มัลติมีเดียหลากหลายรูปแบบ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ที่นี่ต้อนรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ ภายในพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ ด้านนอกอาคารยังมีแปลงสาธิตการทำเกษตร ทำนา เพาะเห็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ปลูกผักในพื้นที่แคบ การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ การทำเตาเผาถ่านและถ่านอัดแท่ง การทำน้ำส้มควันไม้ การใช้โซล่าร์เซล เป็นต้น
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 8 มิถุนายน 2555 11:34 น.

ก่อนจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์ “ภูเก็ตไทยหัว” ในปี 2553 อาคารโรงเรียนจีนหลังนี้ได้สร้างขึ้นในปี 2477 เป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาจีนที่เก่าแก่ที่สุดของภูเก็ต ภายในพิพิธภัณฑ์มีนิทรรศการทั้งหมด 13 ห้อง ซึ่งจัดแสดงวิถีชีวิตชาวจีนภูเก็ตตั้งแต่แดนดินถิ่นกำเนิดการเดินทางมา การก่อร่างสร้างตัว ความสัมพันธ์กับจีน แบบอย่างของผู้ประสบความสำเร็จ ประวัติโรงเรียน ครูใหญ่คนสำคัญ อาชีพสำหรับภูมิปัญญา ประเพณีพิธีกรรม ตึกเก่าชิโน-ยูโรเปียน การแต่งกาย และอาหารชาวบาบ๋า รวมทั้งวีดีทัศน์และภาพยนตร์อีก 14 เรื่อง
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึก
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 1 มิถุนายน 2555 16:58 น.

เด็กชายคนหนึ่งรักในการสะสมอาวุธโบราณมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นป.4 นั่นไม่ใช่เรื่องธรรมดาของเด็กในวัยเดียวกัน ความรักความหลงใหลยังต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้ อาจารย์ปริญญา สัญญะเดช นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธไทยโบราณ ได้มีพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึก สำหรับเก็บเรื่องราววิวัฒนาการของประวัติศาสตร์การรบ
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง