ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  Profile ->      
รีวิวของท่าน |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านชื่นชอบ |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มแผ่นพับ |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มภาพถ่าย |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มวีดีโอ |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มผังจัดแสดง
 
รีวิวของศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านไผ่ดำ
เขียนโดย: webmaster (1127) | เมื่อวันที่: 29 ตุลาคม 2555 15:06 น.

ถึงแม้จะอยู่ติดกรุงเทพฯ แต่การดำเนินชีวิตของคนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา หลายครอบครัว ยังมีวิถีชีวิตมีความสุขแบบคนในชนบทอยู่ เด็กๆยังกระโดดน้ำเล่น พายเรือเป็น สามารถหาปลาทำกับข้าวเป็นตั้งแต่ยังเป็นเด็กประถม โรงเรียนวัดไผ่ดำ เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีอาคารเรียนสวยงามทาสีเขียวอ่อนเห็นแต่ไกล อาคารศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านไผ่ดำ เป็นเหมือนห้องเรียนที่เชื่อมติดต่อกันทั้งตัวอาคารและการเรียนรู้ มุ่งหวังให้เด็กๆค่อยซึมซับวัฒนธรรมไทยและความเป็นท้องถิ่นไว้
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


พิพิธภัณฑ์สักทอง
เขียนโดย: webmaster (1127) | เมื่อวันที่: 25 ตุลาคม 2555 16:08 น.

ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร วัดโบราณที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1850 มีเรือนไม้สักทองตั้งขึ้นมาอย่างโดดเด่น เรือนหลังนี้ ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานโครงการบูรณะพระอาราม และท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน รองประธานโครงการฯ ได้มีจิตศรัทธาถวายให้วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เพื่อดำเนินการสร้างเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้สักทอง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ เป็นศูนย์เผยแพร่ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในพ.ศ. 2549 และเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาในปี พ.ศ. 2550
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดหนามแดง
เขียนโดย: webmaster (1127) | เมื่อวันที่: 25 ตุลาคม 2555 15:01 น.

เพียงก้าวไปยังพื้นที่วัดหนามแดง จังหวัดฉะเชิงเทรา แล้วมองไปยังบริเวณต่างๆ เราจะสะดุดตากับสิ่งของแปลกตามากมาย ยิ่งเดินเข้าไป อาจกล่าวได้ว่าทั่วทุกหนแห่งของพื้นที่วัด กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้สมัยก่อน เป็นสถานที่เก็บรักษางานฝีมือช่างชิ้นเอก การเริ่มต้นสะสมของเก่าไว้ภายในวัด เริ่มต้นมาจากเจ้าอาวาสวัดหนามแดงรูปก่อน พระครูสุคนณ์ วนคุณ จนกระทั่งปี พ.ศ.2519 หลังจากท่านมรณภาพไป พระครูปลัดวรการ กิจจะสาโล หรือ พระครูพิพิธสารกิจวิมล เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้สานต่อความตั้งใจ ท่านได้สะสมเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยชิ้น
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบางหลวง และศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ไทย
เขียนโดย: webmaster (1127) | เมื่อวันที่: 25 ตุลาคม 2555 14:15 น.

จากการสั่งสมความรู้ของผศ.ทวีศักดิ์ อ่วมน้อย ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไทย จึงนำมาสู่การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์และศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ไทย อาคารจัดแสดงอยู่ในวัดบางหลวง อีกหนึ่งการต่อยอดความคิดให้กับการอนุรักษ์ความเป็นท้องถิ่น การจัดแสดงในห้องพิพิธภัณฑ์ของวัดบางหลวง มีการจำลองห้องต่างๆของบ้านไทยและวิถีชีวิตพื้นบ้านได้แก่ ห้องรับแขก ห้องนอน ห้องครัว ห้องขนม ฯลฯ และวิถีชีวิตชาวบ้านในอดีต ได้แก่ การทำนา การดักสัตว์ การหุงหาอาหาร เป็นต้น
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของพิพิธภัณฑ์ชาวบ้าน โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
เขียนโดย: webmaster (1127) | เมื่อวันที่: 25 ตุลาคม 2555 13:48 น.

เกวียนขนาดใหญ่เล่มสวยวางไว้อย่างโดดเด่นกลางห้องพิพิธภัณฑ์ กงล้อของเกวียนที่เคยบดไปกับพื้นดิน ครั้งหนึ่งเคยเป็นพาหนะนำคน ผลผลิตทางการเกษตร บรรทุกไปยังที่ต่างๆ แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป ภาพเหล่านั้นได้ลบเลือนไปจากชีวิตประจำวันของเรา พิพิธภัณฑ์ชาวบ้านโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 โดยการริเริ่มของอาจารย์วิชัย ธรรมเมธาพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่แก้ววิทยาและอาจารย์หมวดวิชาสังคมศึกษา เพื่ออนุรักษ์สมบัติวัฒนธรรมท้องถิ่นในอำเภอแปลงยาว โดยขอรับบริจาคศิลปวัตถุพื้นบ้าน สิ่งของเครื่องใช้
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของบ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช(บ้านซอยสวนพลู)
เขียนโดย: webmaster (1127) | เมื่อวันที่: 25 ตุลาคม 2555 11:31 น.

บ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ บนพื้นที่ 5 ไร่ รู้จักกันในนาม บ้านซอยสวนพลู บ้านหลังนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2503 ปัจจุบันแม้ท่านจะถึงอสัญกรรมไปในปี พ.ศ. 2538 เรือนไม้ของท่านยังคงความร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ด้วยการรักษาดูแลด้วยจิตวิญญาณ พรั่งพร้อมด้วยความทรงจำในอดีตของ ม.ล.รองฤทธิ์ ปราโมช ที่มาของเรือนไทย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ซื้อเรือนไทยมาจากเทศบาลกรุงเทพฯ ที่ได้เวนคืนที่ดิน เพื่อสร้างศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ท่านได้ให้นายน้ำเชื่อม เล็กประทุม ผู้รับใช้ใกล้ชิดมานาน ไปเสาะหาเรือนแบบภาคกลางมาอีก 2 หลัง ได้จากบ้านเดิมที่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนำช่างปรุงเรือนมาจากตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่ มาสร้างตามวิธีการสร้างบ้านไทยแบบโบราณ
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของพิพิธภัณฑ์ทหารกองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 111
เขียนโดย: webmaster (1127) | เมื่อวันที่: 25 ตุลาคม 2555 11:04 น.

ครั้นเมื่อถึงวันเด็ก สิ่งตื่นตาตื่นใจของเด็กๆก็คือการจัดงานวันเด็กในค่ายทหาร เป็นวันที่จะได้ใกล้ชิดกับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ในกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบ 111 ก็เช่นเดียวกัน ในงานวันเด็กทุกปีจะมีการนำอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยก่อนไปจัดนิทรรศการ ส่วนวันอื่นๆบุคคลภายนอกที่สนใจสามารถเยี่ยมชมได้ในห้องพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในค่ายทหาร
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของพิพิธภัณฑ์ตลาดคลองสวน
เขียนโดย: webmaster (1127) | เมื่อวันที่: 18 ตุลาคม 2555 16:49 น.

ปัจจุบันกระแสความนิยมท่องเที่ยวตลาดโบราณได้เกิดขึ้น ส่งผลต่อหลายชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนเก่าไว้ กระทั่งบางแห่งถึงกับมีการสร้างใหม่ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเก่าโบราณ สำหรับตลาดคลองสวน 100 ปี เอ่ยได้ว่าคือตลาดเก่าสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ยังเก็บวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้อย่างแท้จริง ตลาดแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ระหว่าง 2 จังหวัดคือ จังหวัดสมุทรปราการกับจังหวัดฉะเชิงเทรา เรือนแถวไม้ทอดยาวเรียงรายขนานไปกับลำคลอง ความยาวของตลาดทั้งฝั่งอำเภอบางบ่อ
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของพิพิธภัณฑ์ช้างโบราณ
เขียนโดย: webmaster (1127) | เมื่อวันที่: 18 ตุลาคม 2555 16:20 น.

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา คือหนึ่งในห้าของชุมชนที่ได้รับคัดเลือกให้ใช้นามพระราชทานจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เนื่องในพระมหามงคลวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 พรรษา จากสุขาภิบาลท่าช้างจึงมาเป็นอำเภอเฉลิมพระเกียรติในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 คุณวริฒธิ์ธรณ์ ธนาวุฒิพรกุล นักวิชาการประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้พูดถึงการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์โครงกระดูกซากช้างโบราณแห่งนี้ว่า
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Bio-Geo Path
เขียนโดย: webmaster (1127) | เมื่อวันที่: 18 ตุลาคม 2555 15:55 น.

การได้เรียนรู้เรื่องวิวัฒนาการของธรรมชาติ ช่วยขยายโลกทัศน์ของการมองโลกนี้ได้กว้างไกลขึ้น โลกของเราถือกำเนิดพร้อมระบบสุริยจักรวาลเมื่อประมาณ 4600 ล้านปีที่แล้ว ผ่านมหายุคและยุคธรณีกาลต่างๆ จนกระทั่งมาถึงยุคที่มนุษย์ครองโลกอย่างในปัจจุบัน Bio-Geo Path มีชื่อภาษาไทยว่า เส้นทางชีว-ธรณี เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งภายในสวนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของหอสมุดนานาชาติเขาค้อ
เขียนโดย: webmaster (1127) | เมื่อวันที่: 16 ตุลาคม 2555 14:35 น.

หอสมุดนานาชาติ เขาค้อ ตั้งอยู่พื้นที่ หมู่บ้านกองเนียม ตำบลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีลักษณะกายภาพทั่วไปของชุมชน เป็นภูเขา มีลำน้ำเข็ก และอ่างเก็บน้ำโครงการในพระราชดำริ ชื่อโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึกซึ่งเป็นน้ำที่ใช้อุปโภค บริโภค ภายในชุมชนมีหมู่บ้านตั้งอยู่ประมาณ 100หลังคาเรือน และบริเวณดังกล่าวมีอนุสรณ์สถานผู้เสียสละ และพระตำหนักเขาค้อ ซึ่งหอสมุดนานาชาติตั้งอยู่ระหว่างกลาง โดยถ้าจะเดินทางไปพระตำหนักห่างจากที่นี่ 8กิโลเมตร แต่ถ้าต้องการเดินทางไปอนุสรณ์สถานผู้เสียสละก็ถัดออกไปอีก 4 กิโลเมตร
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของพิพิธภัณฑ์หอประวัติศาสตร์เพชบุระ
เขียนโดย: webmaster (1127) | เมื่อวันที่: 16 ตุลาคม 2555 13:19 น.

หอประวัติศาสตร์เพชบุระ ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะเพชบุระ ถนนเพชรเจริญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในการดูแลของกองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ชุมชนที่หอประวัติศาสตร์เพชบุระตั้งอยู่นั้น ถือว่าอยู่ใจกลางเมืองเพชรบูรณ์ เป็นลักษณะชุมชนเมือง และเป็นย่านชุมชนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เนื่องจากเป็นย่านตลาด ร้านค้า มาตั้งแต่สมัยก่อน นอกจากนี้ยังรายล้อมด้วยสถานที่ราชการที่สำคัญ ได้แก่ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ดังนั้นถือว่าเป็นย่านชุมชนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์อีกแหล่งหนึ่ง
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง