ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  Profile ->      
รีวิวของท่าน |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านชื่นชอบ |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มแผ่นพับ |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มภาพถ่าย |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มวีดีโอ |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มผังจัดแสดง
 
รีวิวของศูนย์ประวัติศาสตร์เมืองปทุมธานี
เขียนโดย: webmaster (1127) | เมื่อวันที่: 23 ธันวาคม 2556 16:50 น.

เมืองแห่งดอกบัว เป็นเอกลักษณ์ลำดับต้นๆของการจัดตกแต่งศูนย์ประวัติศาสตร์แห่งนี้ ด้วยพิจารณาว่าต้องการให้ที่นี่เป็นแหล่งความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่รวบรวมข้อเท็จจริงของชุมชนให้ได้มากที่สุดของจังหวัดปทุมธานี เรื่องราวของ “เมืองแห่งสายน้ำและวัฒนธรรม”จัดแสดงอยู่ในอาคารโบราณสีเหลืองสวยงามในสมัยรัชกาลที่ 6 ช่วงปี พ.ศ.2460 เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกกับแบบไทยเดิม ก่อนหน้านี้เคยใช้เป็นศาลากลางจังหวัด ต่อมาได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร ก่อนทำเป็นพิพิธภัณฑ์ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้บูรณะซ่อมแซม
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมหาราช สุวรรณโสรัตรังสรรค์
เขียนโดย: webmaster (1127) | เมื่อวันที่: 19 ธันวาคม 2556 09:30 น.

เขาว่ากันว่าวัดแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2300 กว่าๆ แต่ระบุปีที่สร้างได้ไม่แน่ชัด เดิมชื่อว่าวัดขวางเหนือว่ากันว่าวัดแห่งนี้น่าจะเป็นวัดแบบของชาวมอญ เมื่อย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 20 ปี ที่แล้วผู้ให้ข้อมูลยังพอจำได้ว่าในช่วงวันพระใหญ่จะมีชาวมอญล่องเรือจากทางเหนือมาทำบุญที่วัด แต่หลังจากที่มีการสร้างเขื่อนก็ทำให้ไม่เห็นชาวมอญเหล่านั้นอีกเลย อย่างไรก็ตามก่อนหน้าเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันวัดแห่งเคยถูกทิ้งร้างไปในช่วงเวลาหนึ่ง พระชิษณุพงศ์ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่าเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันนับเป็นรูปที่ 9 ของวัดแห่งนี้
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


"ขึ้นโขนชิงธง" ที่พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน วัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
เขียนโดย: webmaster (1127) | เมื่อวันที่: 18 ธันวาคม 2556 16:38 น.

“ผมดื้อทำ ด้านทำ ต่อสู้มากว่า 20 ปี ทำงานชิ้นนี้จนคนอื่นยอมรับ” ความในใจของอาจารย์กฤษฎา บุษบรรณ อาจารย์สอนวิชาท้องถิ่นของเรา โรงเรียนสวนศรีวิทยา อ.หลังสวน จ.ชุมพร ที่มีต่อการทุ่มเทและยืนหยัดในการทำพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน วัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียนและคนทั่วไปที่สนใจวิถีวัฒนธรรมของคนหลังสวน
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


พิพิธภัณฑ์วัดสิงห์
เขียนโดย: webmaster (1127) | เมื่อวันที่: 16 ธันวาคม 2556 09:38 น.

วัดสิงห์เป็นวัดโบราณ ในบันทึกพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดคู่เมืองสามโคก บริเวณนี้มีการอพยพเข้าออกมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของชาวมอญมาหลายยุคสมัย ตามการสันนิษฐานวัดแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถหรือในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ช่วงปี พ.ศ.2202-2210 ที่ตั้งของวัดอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยา มีคลองเชื่อมสำหรับเรือเข้าออกเรียกว่า คลองวัดสิงห์
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


พิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด วัดทองทั่ว
เขียนโดย: webmaster (1127) | เมื่อวันที่: 4 ธันวาคม 2556 16:58 น.

หากกล่าวถึงเมืองเพนียด เมืองโบราณในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ชื่อนี้ไม่เป็นที่รู้จักในสาธารณชน ด้วยเหตุนี้พระครูจารุเขมากร เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว ผู้สนใจใฝ่รู้ ท่านได้ค้นคว้าตำรับตำราด้วยตนเอง ประกอบกับการรวบรวมโบราณวัตถุที่ชาวบ้านค้นพบในขณะเตรียมพื้นที่ทำนาและทำสวนผลไม้ จากนั้นจึงก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ของชุมชน หากกล่าวถึงเมืองเพนียด เมืองโบราณในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ชื่อนี้ไม่เป็นที่รู้จักในสาธารณชน ด้วยเหตุนี้พระครูจารุเขมากร เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว ผู้สนใจใฝ่รู้ ท่านได้ค้นคว้าตำรับตำราด้วยตนเอง
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้
เขียนโดย: webmaster (1127) | เมื่อวันที่: 19 พฤศจิกายน 2556 10:15 น.

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ ก่อตั้งโดยนักออกแบบดอกไม้ที่มีชื่อเสียงระดับชาติ คุณสกุล อินทกุล การจัดแสดงอยู่ในบ้านสไตล์โคโลเนียล อยู่ในซอยองครักษ์ 13 ถนนสามเสน 28 บริเวณที่มีประวัติความเป็นมาย้อนไปในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระราชทานพื้นที่ในซอยองครักษ์ให้กับบรรดาเหล่าองครักษ์ให้เป็นที่พำนัก เมื่อก่อนหน้าบ้านหลังนี้เป็นคลองเชื่อมต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถเชื่อมไปยังพระราชวังดุสิต คุณสุธิสิทธิ์ ศรีน่วม
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
เขียนโดย: webmaster (1127) | เมื่อวันที่: 15 พฤศจิกายน 2556 16:41 น.

มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่บนที่ดินทรงประทานจำนวน 1599 ตารางวา และเรือนต่างๆ 15 หลัง ของสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ต่อมาเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์มื่อ พ.ศ.2535
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของพิพิธภัณฑ์ทหาร อาคารโรงเรียนจปร.100 ปี
เขียนโดย: webmaster (1127) | เมื่อวันที่: 12 พฤศจิกายน 2556 15:56 น.

พิพิธภัณฑ์ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2533 โดยพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ จุดประสงค์เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และเป็นอนุสรณ์แห่งเกียรติประวัติของศิษย์เก่า รร.จปร. สถานที่ตั้งปัจจุบันอยู่บริเวณเขาชะโงก จังหวัดนครนายก
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของพิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยง
เขียนโดย: webmaster (1127) | เมื่อวันที่: 5 พฤศจิกายน 2556 14:51 น.

ด้วยทำเลที่ดีอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสุขุมวิท กลางย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ พิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยง อาคารจัดแสดงในพื้นที่ของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รู้จักกันดีสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แม้สถาปัตยกรรมจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับตึกอาคารโดยรอบ เรือนล้านนาโบราณของตระกูลนิมมานเหมินทร์ ยังคงตั้งอยู่อย่างสง่างามท่ามกลางร่มไม้ ยินดีต้อนรับผู้มาเยือน
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
เขียนโดย: webmaster (1127) | เมื่อวันที่: 28 ตุลาคม 2556 14:00 น.

ถ้าจะมีสักแห่งหนึ่งที่จะเล่าเรื่องราวของจังหวัดจันทบุรี ในเรื่องประวัติศาสตร์ สถานที่สำคัญ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตในอดีต พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ คือสถานที่แห่งนั้น ห้องพิพิธภัณฑ์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2552 โดยการสนับสนุนของซิสเตอร์อุบล ผังรักษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


พิพิธภัณฑ์โรงเรียนศรียานุสรณ์
เขียนโดย: webmaster (1127) | เมื่อวันที่: 21 ตุลาคม 2556 14:45 น.

ด้วยความที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เปิดทำการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2463 ได้รับพระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า " ศรียานุสรณ์ " เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์ในพระมหากรุณาธิคุณแห่ง สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5ปัจจุบัน นางสาวศิริรัตน์ หอมประเสริฐ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์
เขียนโดย: webmaster (1127) | เมื่อวันที่: 16 ตุลาคม 2556 17:13 น.

การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านของโรงเรียนเลขธรรมกิตต์วิทยาคม เริ่มมาจากทางโรงเรียนได้สะสมสิ่งของบ้างแล้ว แล้วได้มีผู้บริจาคสร้างอาคาร จึงอยากให้เป็นสถานที่จัดแสดงเครื่องใช้พื้นบ้านให้นักเรียนได้ศึกษา ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเปิดพิพิธภัณฑ์
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง