ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  Profile ->      
รีวิวของท่าน |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านชื่นชอบ |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มแผ่นพับ |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มภาพถ่าย |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มวีดีโอ |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มผังจัดแสดง
 
รีวิวของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเฮือนฟองคำทวี
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 14 มิถุนายน 2556 16:45 น.

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเฮือนฟองคำทวี จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ห่างจากวัดพระธาตุจอมปิง ประมาณ 300 เมตร เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคล ก่อตั้งขึ้นโดย “ครูสมคิด อินต๊ะพรม” เดิมครูสมคิดเคยเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุจอมปิง และต่อมา เกิดจากแรงบันดาลใจจากงานตัวเองรักและสนใจในวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้านที่นับวันจะหายไปกับกาลเวลา จึงคิดสร้างพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวขึ้นมาที่บ้าน ด้วยเงินของตัวเอง ครูสมคิดใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 ปี เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านวัดมะเกลือ
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 14 มิถุนายน 2556 09:25 น.

ชุมชนวัดมะเกลือตั้งอยู่บริเวณตำบลคลองโยงอยู่ริมคลองนราภิรมย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) มีพระบรมราชโองการให้ขุดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2421 มีขนาดกว้าง 4 วา ลึก 4 ศอก ยาว 540 เส้น (กว้าง 8 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 21.6 กม.) โดยได้ว่าจ้างให้แรงงานชาวจีนเข้ามาดำเนินการขุด คลองทางด้านทิศเหนือเริ่มต้นแยกจากแม่น้ำนครไชยศรี ที่บ้านลำพระยา (หรือตลาดน้ำลำพระยาในปัจจุบัน) ไปชนกับคลองทวีวัฒนา (เป็นแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้) เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการทำนาของประชาชนในแถบนี้ แล้วเสร็จใน พ.ศ.2423
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของพิพิธภัณฑ์โบราณ ภูมิปัญญาพื้นบ้านเนินขาม
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 5 มิถุนายน 2556 13:24 น.

ลาวเนินขามหรือคนลาวเวียง เป็นกลุ่มคนที่กระจายตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก กำแพงเพชร มีภาษาพูดที่คล้ายกัน แต่ประเพณีจะแตกต่างกันออกไป อาจารย์แดน พุ่มจำปา ครูโรงเรียนประถมของบ้านเนินขาม เล่าถึงการโยกย้ายครัวเรือนมาจากทางสุพรรณบุรีและมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่มีเนินต้นมะขาม และมีการเรียกเพี้ยนว่า “เนินขาม” ในรายงานเรื่อง วัฒนธรรมไทเวียง ผ้าทอเนินขาม ที่อาจารย์แดน พุ่มจำปา เขียนร่วมกับนางวันทา เผือกผ่อง
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ลาวคั่ง
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 28 พฤษภาคม 2556 15:29 น.

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวคั่งแห่งนี้ เพิ่งเปิดประตูต้อนรับสาธาราณชนเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม 2556 เป็นพิพิธภัณฑ์ “น้องใหม่” ในจังหวัดนครปฐม พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวมาจากการทำงานของชุมชนและอาจารย์จิตกวี กระจ่างเมฆ ซึ่งเป็นนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องราวทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวคั่ง อาจารย์จิตกวีกล่าวถึงความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวคั่ง ที่สามารถนับย้อนตั้งแต่ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ “หากอ้างตามการศึกษาของ ศ.ธวัช บุญโนทก ซึ่งท่านศึกษาเรื่องนี้เหมือนกัน
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


พิพิธภัณฑ์ลาวคั่ง บ้านกุดจอก
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 16 พฤษภาคม 2556 14:53 น.

“อ้ายเก็บ” หรือ ผู้ใหญ่เก็บแห่งบ้านกุดจอก พาผู้สำรวจเข้าสักการะหลวงพ่อเดิม ซึ่งมีพุทธลักษณะที่คล้ายคลึงกับพระพุทธรูปในสมัยอยุธยา อ้ายเก็บเคยให้สัมภาษณ์ไว้กับวารสารศิลปวัฒนธรรมว่า “เมื่อครั้งที่ชาวบ้านกุดจอกได้ออกไปหาไม้มาเพื่อปฏิสังขรณ์วัด ได้พบกับโบสถ์เก่า และมีพระพุทธรูป ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อเดิม” จากนั้น อ้ายเก็บพาไปดูโบสถ์เก่า ซึ่งแสดงให้เห็นหลักฐานของการถาวรสถานที่บอกเล่าการตั้งถิ่นฐานของคนลาวคั่งบ้านกุดจอก ตั้งแต่สมัยของเส้นทางเดินทัพไทย-พม่า สมัยต้นรัตนโกสินทร์
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


หอศิลป์พิระสันต์...หอศิลป์เอกชนแห่งแรกของจังหวัดพิษณุโลก
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 24 เมษายน 2556 14:41 น.

จากการสั่งสมประสบการณ์การสร้างสรรค์และแสดงผลงานศิลปกรรมในเวทีต่าง ๆ ตลอดจนการเป็นวิทยากรด้านศิลปะ นักวิชาการ และผู้บริหารหอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบกับได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานหอศิลป์ในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติการด้านศิลปะร่วมกับศิลปินระดับนานาชาติ ทำให้รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ ผู้อำนวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร เกิดแรงบันดาลใจก่อตั้งหอศิลป์พิระสันต์ขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 24 เมษายน 2556 10:07 น.

ในปี พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยนเรศวร เล็งเห็นความสำคัญของการสานต่อ อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นด้านผ้าทอที่นับวันจะเลือนหายไปตามกาลเวลา จึงร่วมกับโครงการ “ร้านจิตรลดา” ก่อตั้ง “พิพิธภัณฑ์ผ้า” มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดแสดงผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์จากโครงการ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2542 โดยได้จัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยนเรศวร มาจนถึงทุกวันนี้
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


พิพิธภัณฑ์ม้ง บ้านห้วยน้ำไซ
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 23 เมษายน 2556 16:30 น.

ถิ่นที่อยู่ของชาวม้งแต่เดิมอยู่ในเขตจีน ม้งทำสงครามกับจีนเสมอมาตั้งแต่ก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ม้งอพยพลงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ ม้งบางส่วนจึงอพยพเข้าสู่บริเวณตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ลาว รัฐฉานในพม่าและไทย ม้งกลุ่มแรกที่อพยพเข้าสู่ประเทศไทยอยู่ในราวปี พ.ศ. 2383-2413 (ค.ศ.1840 -1870) และอพยพเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้นราว พ.ศ.2503 - 2520 อันเนื่องมาจากสงครามภายในลาว เมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ในระยะแรก ม้งแยกย้ายกันไปตั้งบ้านเรือนอยู่ตามภูเขาสูงในเขตจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ น่าน แพร่ เชียงราย ตาก และเชียงใหม่ จากนั้น ขยายไปจังหวัดพะเยา สุโขทัย กำแพงเพชร แม่ฮ่องสอน และลำปาง
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


พิพิธภัณฑ์ชาวแพ จังหวัดพิษณุโลก
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 23 เมษายน 2556 16:12 น.

พิพิธภัณฑ์ชาวแพ จังหวัดพิษณุโลก จัดทำโดยเทศบาลนครพิษณุโลก ตั้งอยู่ในสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่สำคัญแห่งหนึ่่งเมืองพิษณุโลก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งในปี 2542 เป็นการจำลองเอาเรือนแพของชาวบ้านที่เคยลอยอยู่ในแม่น้ำน่าน ในเมืองพิษณุโลก ขึ้นมาจัดแสดงไว้บนบก โดยขุดเป็นบ่อจำลองให้เสมือนว่าเรือนแพลอยอยู่ในน้ำ
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตำบลคณฑี วัดปราสาท
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 19 เมษายน 2556 15:57 น.

คณฑีเป็น ชื่อเมืองโบราณที่สำคัญแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงในเขตตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เมืองคณฑีปรากฏชื่อในจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่จารึกเมื่อปี พ.ศ.1835 ว่าเป็นเมืองหนึ่งในอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัย
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 19 เมษายน 2556 15:41 น.

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองกำแพงเพชร เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ทางจังหวัดกำแพงเพชร กรมศิลปากร กรมสามัญศึกษา และมูลนิธิปริยัติศึกษา ญสส.ในสังฆราชูปถัมภ์ จึงร่วมกันจัดสร้างพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้น ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดกำแพงเพชร
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
เขียนโดย: webmaster (1093) | เมื่อวันที่: 18 เมษายน 2556 08:53 น.

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จ. กำแพงเพชรมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่วางไว้คือ เพื่อให้คนตระหนักถึงมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น สังคม การละเล่นพื้นบ้าน ภูมิปัญญาของคนเฒ่าคนแก่ นำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง สนองปรัชญาโรงเรียน ที่มุ่งเน้นความกตัญญูต่อโรงเรียนและท้องถิ่น
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง