ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  Profile ->      
รีวิวของท่าน |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านชื่นชอบ |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มแผ่นพับ |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มภาพถ่าย |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มวีดีโอ |  พิพิธภัณฑ์ที่ท่านเพิ่มผังจัดแสดง
 
บ้านอาจารย์ฝรั่ง
เขียนโดย: webmaster (1103) | เมื่อวันที่: 2 สิงหาคม 2561 14:26 น.

บ้านปูนสองชั้นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งหลังงามภายในสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก ปลายถนนราชวิถี เชิงสะพานซังฮี้ น้อยคนนักที่จะทราบว่าครั้งหนึ่งอาจารย์ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งวงการศิลปะร่วมสมัยไทย และผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร เคยพำนักอยู่ราว 8 ปี เมื่อแรกเข้ามารับราชการในตำแหน่งช่างปั้น สังกัดกรมศิลปากร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


มณเฑียร อาเตอลิเยร์
เขียนโดย: webmaster (1103) | เมื่อวันที่: 2 สิงหาคม 2561 14:16 น.

มณเฑียรใช้บ้านของตัวเองเป็นพื้นที่ทำงานศิลปะ ข้าวของและผลงานของมณเฑียรที่ทำมาตลอดเวลากว่า 20 ปี สงบนิ่งอยู่ในตัวบ้านหลังจากที่เขาเสียชีวิต “โสมสุดา เปี่ยมสัมฤทธิ์” ผู้ช่วยภัณฑารักษ์หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน(ในตอนนั้น) ได้รับการติดต่อจากจุมพงษ์และครอบครัว ให้มาเป็นภัณฑารักษ์เพื่อออกแบบและ “จัดการ” การปรับเปลี่ยนหน้าที่จากเรือนอาศัยของครอบครัว ไปสู่สถานที่ต้อนรับสาธารณชนในนาม “มณเฑียร อาเตอลิเยร์”
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไท-ยวน บ้านยวน นครจันทึก
เขียนโดย: webmaster (1103) | เมื่อวันที่: 2 สิงหาคม 2561 13:57 น.

ในเว็บไซต์ของศูนย์วัฒนธรรมไท-ยวน นครจันทึกระบุว่า ไท-ยวน ตามตำนานมาจากคำว่า ‘ยูน’หรือ ‘โยนก’ เป็นกลุ่มใหญ่ที่อยู่ทางภาคเหนือของไทย ตั้งบ้านเรือนในลุ่มน้ำโของตอนใต้ หรืออำเภอเชียงแสนในปัจจุบัน ต่อมา พ.ศ.2347พม่ายึดครองเชียงแสน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ โปรดเกล้าให้หลวงเทพหริรักษ์และพระยายมราชยกทัพไปตีเมืองเชียงแสน ภายหลังรวบรวมผู้คนจำนวนหนึ่งลงมายังกรุงเทพฯ และตั้งบ้านเรือนในจังหวัดราชบุรี สระบุรี ในช่วงเวลาดังกล่าวต้องมีการตั้งกองโคเพื่อเป็นสัตว์พาหนะขนเสบียงยามสงคราม โดยมีกองโคใหญ่ที่สุดใกล้ลำน้ำ “ลำตะคอง” จนมีการสร้างบ้านแปงเมืองกลุ่มชาวไท-ยวนจึงกระจายในหมู่บ้านต่าง ๆ รวมถึงบริเวณอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบัน
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มชาติพันธุ์ลาว
เขียนโดย: webmaster (1103) | เมื่อวันที่: 2 สิงหาคม 2561 13:41 น.

ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายลาวแห่งนี้ ตั้งอยู่ในอาคารที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี (เดิม) ที่มีการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์สถานที่ในหลายวาระ และส่วนหนึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอำเภอรัตนบุรีที่ดำเนินการโดยสภาวัฒนธรรมอำเภอรัตนบุรีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2542
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายกูย
เขียนโดย: webmaster (1103) | เมื่อวันที่: 2 สิงหาคม 2561 13:25 น.

คุณกัลยา แก้วประสงค์ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ขันอาสาเป็นมัคคุเทศก์ในการนำชมศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายกูย คุณกัลยากล่าวถึงบทบาทของตนเองในฐานะผู้ที่รับผิดชอบโครงการสุรินทร์ถิ่นวัฒนธรรม 3 ชนเผ่า ซึ่งเป็นการดำเนินงานโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ และงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัด
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มชาติพันธุ์เขมร
เขียนโดย: webmaster (1103) | เมื่อวันที่: 2 สิงหาคม 2561 13:14 น.

ในเอกสารโครงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ กล่าวถึง นโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้มีการนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รวมถึงมุมมองของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ที่เห็นว่า “ปัจจุบันมรดกทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจังหวัดสุรินทร์เหล่านี้เริ่มสูญหายไปตามกาลเวลา อันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์”
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


ศูนย์วัฒนธรรมไทย-กะเหรี่ยง บ้านหินสี
เขียนโดย: webmaster (1103) | เมื่อวันที่: 2 สิงหาคม 2561 13:08 น.

พ่อพรชัย ทองไร่ หนึ่งในสมาชิกกลุ่มฟื้นฟูวัฒนธรรมไทย-กะเหรี่ยงบอกเล่าถึงการตั้งถิ่นฐานบริเวณบ้านพุหวาย ซึ่งเป็นชุมชนที่แยกตัวมาจากบ้านหินสี หรือที่ในภาษาชาวบ้านเรียกว่า “บ้านใหญ่” กลุ่มบ้านพุหวายตั้งอยู่ใกล้กับป่าชุมชน “เป็นโซนวัฒนธรรม 19 ไร่” ภายในเป็นสถานที่ตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทย-กะเหรี่ยง ที่จัดตั้งขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. 2557 เมื่อผู้เขียนถามต่อไปว่า เหตุใดจึงจำเป็นต้องก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทย-กะเหรี่ยง คำตอบที่ได้คือ “...ฟื้นฟูวัฒนธรรม” แม้จะมีประเพณีที่สืบทอดกันมาหลงเหลือคือ ประเพณีการกินข้าวห่อ หรือการกินข้าวใหม่ที่คนในหมู่จะมาเฉลิมฉลองร่วมกันในเดือนเก้า
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


ศูนย์วัฒนธรรมไทดำ วัดดอนมะเกลือ
เขียนโดย: webmaster (1103) | เมื่อวันที่: 2 สิงหาคม 2561 13:01 น.

นับเป็นความท้าทายอย่างมากในการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำลาวัณย์ ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพราะศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ ซึ่งเคยตั้งอยู่ที่วัดดอนมะเกลือประสบกับวาตภัยเมื่อ พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ดี ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และความต้องการรักษาเอกลักษณ์ของไทยทรงดำ นางแสน มารูปหมอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ ได้ให้ความกระจ่างตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำลาวัณย์ ณ วัดดอนมะเกลือในครั้งแรก และการก่อสร้างบ้านไทยทรงดำใหม่
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ
เขียนโดย: webmaster (1103) | เมื่อวันที่: 2 สิงหาคม 2561 11:16 น.

ตั้งแต่ทางเข้าพิพิธภัณฑ์ ผู้ชมจะได้สัมผัสกับความวิจิตรของชื่อพิพิธภัณฑ์ที่ประดิษฐ์ด้วยการประยุกต์การเขียนตัวธรรมล้านนา และเข้าสู่พื้นที่ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์ พื้นที่สำคัญของพิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ ในบ้านศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยอาคารหลักพิพิธภัณฑ์ที่เป็นเรือนไม้สองชั้นที่ปรับปรุงจากเรือนที่พักอาศัยเดิมสู่อาคารพิพิธภัณฑ์
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส
เขียนโดย: webmaster (1103) | เมื่อวันที่: 13 กรกฎาคม 2561 15:23 น.

พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส ภายในศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) พร้อมเปิดให้บริการเยี่ยมชมแล้ว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้ง สร้างความตระหนักถึงคุณค่าอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ ดอนมะนาว
เขียนโดย: webmaster (1103) | เมื่อวันที่: 29 มีนาคม 2561 15:39 น.

สมัยปู่สมัยย่า ที่ย้ายมาอยู่ ปลูกบ้านแบบนี้ ความทันสมัยเริ่มเข้ามา บ้านเมืองเริ่มแปรเปลี่ยน หลังคามุงจาคที่ต้องเปลี่ยนปีต่อปี เราต้องเปลี่ยนตามยุคสมัย ว่าอันไหนที่ว่าสะดวกกว่า แต่เราก็ยังมีอนุรักษ์ไว้ คือ ภาษาพูด ภาษาโซ่งกับลูกหลาน ที่โรงเรียนวัดดอนมะนาว แต่ก่อนมีการสอนภาษาและตัวหนังสือ เพราะไทดำมีตัวหนังสือของตนเอง แล้วคนรุ่นเก่าก็เริ่มหาย ไม่มีใครมาสอน สอนได้ไม่นานคนที่สอนเสียชีวิต
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


รีวิวของศูนย์ฟื้นฟูวัฒนธรรมไตดำโบราณ
เขียนโดย: webmaster (1103) | เมื่อวันที่: 29 มีนาคม 2561 15:18 น.

เริ่มแรก เราชอบเรื่องผ้าและสะสมผ้าเก่า จากการเห็นของคนต่างหมู่บ้าน ต่างวัฒนธรรม ต่างประเทศเข้ามาสนใจเรื่องผ้า มาซื้อผ้าเก่า ๆ ในหมู่บ้านเราไป เลยเกิดความคิดว่า หากเขามาซื้อ แล้วคนบ้านเราขายของเก่า ลูกหลานต่อไปคงไม่ได้เห็น เราเกิดความคิดว่าต้องซื้อบ้าง แล้วอีกอย่างหนึ่ง ใจเราชอบ อย่างเสื้อ ของใช้ในพิธีกรรม พวกนี้ เราเห็นเหมือนมีมนต์ขลัง เรามีเงินเท่าไรก็ซื้อเก็บไว้เป็นที่ละเล็กละน้อย ตอนนี้ ผมอายุ 28 ย่าง 29ปี ผืนแรกที่ซื้อน่าจะอยู่ในช่วงอายุ 18 ปี
อ่านต่อ...

แจ้งลบ


 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง