ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 
ลำดับ ชื่อพิพิธภัณฑ์ ประเภทการจัดแสดง บริหารจัดการโดย อำเภอ จังหวัด ภาค สถานะ
  1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมโรงเรียนบางซ้ายวิทยาคม วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
สถานศึกษา
บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง
  2 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน โคบาลบ้านค่าย วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
เอกชน
ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี ภาคกลาง
  3 หอวัฒนธรรมนิทัศน์ จังหวัดกาญจนบุรี ประวัติศาสตร์
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
หน่วยงานราชการ
เมือง กาญจนบุรี ภาคตะวันตก
  4 พิพิธภัณฑ์สถานีตำรวจภูธรอำเภอพนมทวน กฎหมายและราชทัณฑ์
หน่วยงานราชการ
พนมทวน กาญจนบุรี ภาคตะวันตก
  5 พิพิธภัณฑ์วัดบ้านทึง วัด
วัดและชุมชน
สามชุก สุพรรณบุรี ภาคกลาง
  6 ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบลนาโบสถ์ วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วังเจ้า ตาก ภาคตะวันตก
  7 ศูนย์การเรียนรู้แผนแม่บทชุมชน ผ้า/สิ่งทอ
ชุมชน
วังเจ้า ตาก ภาคตะวันตก
  8 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นพระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัด
วัดและชุมชน
ลับแล อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ
  9 พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
สถานศึกษา
เมือง เชียงราย ภาคเหนือ
  10 พิพิธภัณฑ์วัดแม่แก้ดหลวง วัด
วัดและชุมชน
สันทราย เชียงใหม่ ภาคเหนือ
  11 ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.แม่สูน (วัดสันปูเลย) วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
วัดและชุมชน
ฝาง เชียงใหม่ ภาคเหนือ
  12 ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา บ้านป่ากลาง ชาติพันธุ์
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
ชุมชน
ปัว น่าน ภาคเหนือ
  13 พิพิธภัณฑ์อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ พ.ต.ท.2324 การทหาร/สงคราม
หน่วยงานราชการ
เชียงคำ พะเยา ภาคเหนือ
  14 พิพิธภัณฑ์วัดพระหลวง วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
วัดและชุมชน
สูงเม่น แพร่ ภาคเหนือ
  15 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแม่ทะ วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แม่ทะ ลำปาง ภาคเหนือ
  16 พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) ประวัติศาสตร์
หน่วยงานราชการ
เมือง ลำปาง ภาคเหนือ
  17 พิพิธภัณฑ์วัดใหม่กรงทอง ประวัติศาสตร์
โบราณคดี
สถานศึกษา
ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก
  18 หอวัฒนธรรมนิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระแก้ว วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
หน่วยงานราชการ
เมือง สระแก้ว ภาคตะวันออก
  19 พิพิธภัณฑ์สิริวัณวรี อื่นๆ
หน่วยงานราชการ
เมือง ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  20 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแหล่งเรียนรู้ชุมชนตำบลสงเปือย วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
สถานศึกษา
คำเขื่อนแก้ว ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


คำอธิบายสถานะ
เปิดดำเนินการ (1411)
ปิดปรับปรุง (26)
อยู่ในระหว่างดำเนินการ (52)
ปิดถาวร (26)
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง