ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

หอวัฒนธรรมนิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระแก้ว
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 11 ตุลาคม 2561

หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลักษณะอาคารเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ตรีมุข โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน ศิลปกรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ อย่างไรก็ดี แม้หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2535 แต่การดำเนินงานด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมเริ่มตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2522

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, สถาปัตยกรรมไทย, เอกสารโบราณ, เครื่องใช้พื้นบ้าน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วัดภูผาพิมุข
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ จังหวัดกาญจนบุรี
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์บ้านปากน้ำ วิถีชีวิตชาวบ้านลุ่มน้ำบุ่งสระพัง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์บ้านปากน้ำ แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนเมื่ออดีตกาล ตั้งอยู่ที่วัดปากน้ำ(บุ่งสระพัง) ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี บนเส้นทางกิโลเมตรที่ 11 พิพิธภัณฑ์บ้านปากน้ำ รวบรวมจัดแสดงเครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบอาชีพของชาวบ้านลุ่มน้ำบุ่งสระพังอย่างมากมาย เนื่องจากมีสายน้ำสายหนึ่งแยกตัวออกมาจากแม่น้ำมูล มีความยาวประมาณ 3กิโลเมตร ทอดตัวเข้ามาในบริเวณหมู่บ้าน เรียกว่า “บุ่งสระพัง” อุดมไปด้วยพันธุ์ปลานานาชนิด ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงได้อาศัยแม่น้ำมูลและบุ่งสระพัง ในการประกอบอาชีพมาตั้งแต่บรรพกาล

คำสำคัญ : ลุ่มน้ำบุ่งสระพัง, เครื่องใช้พื้นบ้าน, วัดปากน้ำ, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 11 มีนาคม 2556

วัดพระบรมธาตุ บางคนก็เรียก "วัดพระธาตุ" สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ต่อมาในระยะหลังได้ขาดการทำนุบำรุงจึงได้กลายสภาพเป็นวัดร้างไป และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ประมาณ พ.ศ. 24401 ภายในวัดมีองค์พระบรมธาตุเป็นเจดีย์แบบพม่า ซึ่งจำลองมาจากเจดีย์ชเวดากองของประเทศพม่า ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีพระอุโบสถตกแต่งด้วยไม้แกะสลักปิดทองเรื่องพุทธประวัติ ส่วนวิหารสร้างด้วยไม้สัก ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง และมีพระเจ้าทันใจประดิษฐานด้วย

คำสำคัญ : วัตถุธรรม, โบราณวัตถุ, เครื่องใช้พื้นบ้าน, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, วัด,
อ่านต่อ...


 

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

หอเกียรติภูมินายกรัฐมนตรี
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, บุคคลสำคัญ,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองอ่างทอง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองอ่างทองเป็นศูนย์ที่ริเริ่มและดำเนินการโดยเทศบาลเมืองอ่างทอง ซึ่งมีความประสงค์ที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวอ่างทอง โดยมีการให้ข้อมูลความเป็นมาของเมืองอ่างทองผ่านสารที่นำเสนอเนื้อหาสาระในรูปแบบต่างๆ อาทิ ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของผู้คน วัฒนธรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีชีวิตชีวา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและประทับใจในความหลากหลายที่เป็นเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจของเมืองอ่างทอง ภายในศูนย์มีการจัดนิทรรศการแบ่งการนำเสนอออกเป็น 4 โซน

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, ภูมิศาสตร์, เมืองวิเศษชัยชาญ, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 11 มีนาคม 2556

หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ยกพื้นสูงประมาณ 1 ศอก หลังคามุงด้วยกระเบื้องไม้สัก ตกแต่งหลังคาด้วยยอดไม้กลึง และตกแต่งอาคารด้วยบัวหัวเสา ไม้ฉลุ และซุ้มโค้ง สถาปัตยกรรมเป็นรูปแบบที่เรียกว่าแบบเรือนขนมปังขิง (Gingerbread House) อาคารหลังนี้เดิมเป็นของขุนพิเนตรจีนภักดิ์ คหบดีชาวจีนที่สร้างฐานะด้วยความขยันขันแข็ง

คำสำคัญ : เรือนคหบดี, โบราณวัตถุ, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดท่ากาน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

วัดท่ากานตั้งอยู่เกือบใจกลางเวียงท่ากาน ซึ่งเป็นชุมชนโบราณตามประวัติในเอกสารว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอาทิตยราชแห่งเมืองหริภุญไชย (ลำพูน) ราวพุทธศตวรรษที่ 13 มีหลักฐานบ่งชี้เช่น โบราณสถานและพระพุทธรูปทรงเครื่องโลหะ พระพิมพ์พระแผง ศิลปะสมัยหริภุญไชย ศิลปกรรมสำคัญที่ทางวัดเก็บไว้ได้จากการขุดปรับสภาพที่วัดร้างข้างวัดท่ากาน ศิลปวัตถุที่สำคัญได้แก่ โถลายครามขนาดสูง 38 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางโถประมาณ 32 ซม. มีหูเล็กๆเป็นรูปมังกร เป็นศิลปะจีนสมัยราชวงศ์หยวนตอนปลาย

คำสำคัญ : โบราณวัตถุ, เครื่องปั้นดินเผา, พระพุทธรูป, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

หอวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : บุคคลสำคัญ, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง