ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองนครปฐม มหาวิทยาลัยคริสเตียน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

หนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยคริสเตียน คือ การจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษา และส่วนงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองนครปฐม มหาวิทยาลัยคริสเตียนจึงเป็นผลของภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยเสนอผ่านศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2541 และสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมพิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ แต่อาคารแล้วเสร็จและเปิดอาคารอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2550

คำสำคัญ : ทวารวดี, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เมืองนครไชยศรี, ประวัติศาสตร์จังหวัดนครปฐม, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

ตึกรูปทรงสมัย 3 ชั้น สุดซอยลาดพร้าว 43 เป็นทั้งที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยพิพิธภัณฑ์ธงสยาม และบริษัทรับผลิตหีบห่อบรรจุภัณฑ์อาหาร! ทั้งหมดนี้มีเจ้าของคนเดียวกันคือ คุณพฤฒิพล ประชุมผล นักธุรกิจ นักสะสมของเก่า และนายกสมาคมนักอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย ที่ใช้เวลากว่า 20 ปี ในการสะสมเครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียง แผ่นเสียงเก่าในอดีตที่ทรงคุณค่ามากมาย

คำสำคัญ : แผ่นเสียง, การบันทึกเสียง, กระบอกเสียง, หีบเสียง, เพลงชาติ, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ วัดบัว
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

วัดบัวสร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2429 ตั้งอยู่ในหมู่บ้านบัว ใกล้กับสระบัวขนาดใหญ่มีดอกบัวหลวงจำนวนมาก จึงได้เรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านบัว” ครั้นเมื่อสร้างวัดจึงได้ตั้งชื่อวัดให้สอดคล้องกับหมู่บ้านว่า “วัดบัว” อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติวัดบัว สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2542 เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 พระครูปทุมสารคุณ เจ้าอาวาสปกครองวัดบัวมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2500

คำสำคัญ : พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ, วัดบัว, โบราณคดี, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, วัด,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกริก
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

ความรู้ทำให้องอาจ คือปรัชญาของดร.เกริก ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นสร้างสถาบันการศึกษาที่ดีเด่น ให้ความใส่ใจกับลูกศิษย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกริกเมื่อปีพ.ศ.2495 โดยเปิดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษและวิชาชีพ ณ อาคาร ก. ถนนราชดำเนิน รับนักเรียนจบชั้น ม. 8 เข้าเรียนหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ในปี พ.ศ. 2507 ได้ขยายกิจการของโรงเรียนสอนภาษาและวิชาชีพ ปี พ.ศ. 2508 ย้ายจากอาคาร ก. ถนนราชดำเนินไปตั้งที่ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้ชื่อโรงเรียนภาษาและวิชาชีพปากน้ำ

คำสำคัญ : ประวัติมหาวิทยาลัยเกริก, เกริก มังคละพฤกษ์, กลองยาว, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 18 มิถุนายน 2556

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ภาพถ่าย ข้าวของเครื่องใช้ อันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมใช้ข้อมูลและเรื่องราวของเหตุการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเพื่อเป็นบริบทในการสร้างความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึกและวิถีชีวิตของพระมหากษัตริย์ไทยพระอง๕นี้ จนถึงเรื่องการดำรงพระชนม์ชีพหลังจากทรงสละราชสมบัติและเสด็จสวรรคต ณ ประเทศอังกฤษ

คำสำคัญ : ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, บุคคลสำคัญ,
อ่านต่อ...


 

อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 53
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 สิงหาคม 2556

เช้ามืดของวันที่ 8 ธันวาคม 2484 ขณะที่คนไทยกำลังหลับใหลในนิทรารมย์ กลางอ่าวไทยบริเวณน่านน้ำหน้าเขาล้อมหมวก ในเมืองประจวบนั้น เรืออากาศตรีศรีศักดิ์ สุจริตธรรมและกลุ่มทหารไทยกลุ่มหนึ่งกำลังจะออกเรือไปจับปลาในช่วงเช้าอย่างที่เคยทำกันมาตลอด ต้องรีบกลับเข้าฝั่งอย่างรวดเร็วเพราะพบการเคลื่อนไหวอยู่บนพื้นน้ำ บริเวณอ่าวมะนาว เพ่งมองออกไปก็พบกับหมู่เรือท้องแบนของทหารญี่ปุ่น 3 ลำ ลำเลียงทหารญี่ปุ่นจำนวนมาก กำลังจะเข้ามายังชายหาด เห็นดังนั้น เรืออากาศตรีศรีศักดิ์ จึงรีบรายงานเหตุการณ์ที่พบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

คำสำคัญ : ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, การทหารและสงคราม,
อ่านต่อ...


 

หอประวัติมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

“วิทยาลัยเอกชนจะหยุดกิจการ ถ้ารัฐบาลไม่ให้ปริญญา” ข้อความทำนองนี้เป็นข้อความพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันหลายฉบับในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 เหตุการณ์สำคัญครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากนักศึกษากลุ่มหนึ่งของ”วิทยาลัยการพาณิชย์” ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดยดร.อิทธกร ขำเดช (ชื่อเดิมปิยศักดิ์ นักศึกษารุ่นที่ 6) ทำการปิดวิทยาลัย ปิดตึก ล็อคห้องเรียน และรวบรวมนักศึกษาเดินขบวนผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยังทำเนียบรัฐบาล

คำสำคัญ : มหาวิทยาลัยหอการค้า, มหาวิทยาลัย, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์บ้านบึงสา
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

พระครูโสภณขันติพลากร (ทรงศักดิ์ ขันติโก) เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระผาป่อง หรือชาวบ้านมักจะเรียกขานนามท่านว่าอาจารย์แจ๋ว เล่าถึงความเป็นมา และแรงบันดาลใจในการริเริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เมื่อ ปี พ.ศ. 2542 ว่า ".. เนื่องจากหมู่บ้านบึงสา - บ้านนาหลวง ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร และหมู่บ้านใกล้เคียงหลายหมู่บ้าน มีแหล่งโบราณวัตถุที่มีอายุไม่น้อยกว่า 2500 ปีมาแล้ว

คำสำคัญ : เครื่องประดัับ, โบราณวัตถุ, เครื่องใช้พื้นบ้าน, เครื่องดนตรี, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านดงคอน วัดโคกดอกไม้
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 25 กรกฎาคม 2556

บ้านดงคอนเป็นบ้านเมืองเก่าแก่ที่มีหลักฐานการอยู่อาศัยต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคทวารวดีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน พบหลักฐานทางโบราณคดีมากมาย ทั้งที่เป็นโบราณวัตถุและภาพถ่ายทางอากาศ ที่แสดงให้เห็นคูน้ำคันดินตามแบบฉบับของบ้านเมืองยุคทวารวดี แหล่งขุดค้นทางโบราณคดีที่อยู่ใกล้เคียงเช่นบ้านดอนกระเบื้อง เตาเผาแม่น้ำน้อย มีการ ติดต่อค้าขายระหว่างเมืองเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง จึงไม่น่าแปลกใจที่บริเวณพื้นดินบ้านดงคอน จะพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย โดยเฉพาะยุคทวารวดี ทำให้พระครูวิจิตรชยานุรักษ์ (หลวงพ่อพร้า) เจ้าอาวาสวัดโคกดอกไม้ ต้องการเก็บรักษาโบราณวัตถุเหล่านี้ให้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้กับชุมชนตนเอง และสร้างพิพิธภัณฑ์เล็กๆ ขึ้นมา

คำสำคัญ : แหล่งโบราณคดี, ดงคอน, เครื่องปั้นดินเผา, ทวารวดี, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, วัด,
อ่านต่อ...


 

อาคารเครื่องเคลือบสุโขทัย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 11 มีนาคม 2556

อาคารเครื่องเคลือบสุโขทัย เป็นส่วนบริการสำหรับผู้โดยสารประจำท่าอากาศยานจังหวัดสุโขทัย เริ่มดำเนินการโดยนายแพทย์ประเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด โบราณวัตถุที่จัดแสดงเป็นสิ่งของสะสมของนายแพทย์ประเสริฐ ปราสาททองโอสถ ด้วยเห็นว่าเครื่องถ้วยสุโขทัยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะในแวดวงนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี เครื่องถ้วยสุโขทัย เป็นที่รู้จักในฐานะเครืองถ้วยระดับสากลที่พบในแหล่งโบราณคดีของเอเชียหลายประเทศ

คำสำคัญ : เครื่องถ้วย, โบราณวัตถุ, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, เครื่องปั้นดินเผา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ เขื่อนภูมิพล
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 11 มีนาคม 2556

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดทำโครงการอาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เขื่อนภูมิพล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คำสำคัญ : เขื่อนภูมิพล, พลังงาน, สถาบันกษัตริย์, รัชกาลที่ 9, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, บุคคลสำคัญ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลนครชุม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 11 มีนาคม 2556

เมื่อพูดถึงกำแพงเพชร หลายคนคงนึกถึงเมืองโบราณเก่าแก่ ที่มีโบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจมากมาย จนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ร่วมกับสุโขทัยและศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และแน่นอนโบราณวัตถุสำคัญที่มีการค้นพบในการขุดแต่งโบราณก็ต้องถูกเก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

คำสำคัญ : นครชุม, วัดพระบรมธาตุ, เมืองโบราณนครชุม, การเสด็จพระพาสต้น, พระเครื่อง, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 9 สิงหาคม 2556

เดิมในปี พ.ศ. 2530 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชาวนาขึ้นในโรงเรียน โดยรวบรวบโบราณวัตถุจากประชาชนในท้องถิ่นไว้จำนวนหนึ่งต่อมาได้เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา ต่อมาในปี พ.ศ.2545 ได้มีการก่อตั้งศูนย์จันจว้าศึกษาขึ้น โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีอาจารย์พงศ์ศักดิ์ ปันแก้ว เป็นหัวหน้ากลุ่มฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาประวัติความเป็นมา ประเพณีวัฒนธรรมของประชาชนในเขตตำบลจันจว้าที่โรงเรียนตั้งอยู่

คำสำคัญ : เวียงหนองหล่ม, จันจว้า, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ดงปู่ฮ่อและเตาเผาโบราณดงปู่ฮ่อ
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, เครื่องปั้นดินเผา,
อ่านต่อ...


 

หอประวัติกรมวิชาการเกษตร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

กรมวิชาการเกษตรได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2515 แต่ก่อนที่จะ มาเป็นกรมวิชาการเกษตร ในปัจจุบัน หน่วยงานนี้มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน นับย้อนหลังไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2446 ได้มีการจัดตั้งกรมช่างไหมขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการ ซึ่งถือเป็นการกำเนิดกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2449 เปลี่ยนชื่อกรมช่างไหม เป็นกรมเพาะปลูก พ.ศ. 2474 เปลี่ยนชื่อกรมเพาะปลูก เป็น กรมตรวจกสิกรรม พ.ศ. 2476 เปลี่ยนชื่อกรมตรวจกสิกรรม เป็นกรมเกษตร พ.ศ. 2478 เปลี่ยนชื่อกรมเกษตร เป็น กรมเกษตรและการประมง พ.ศ. 2484

คำสำคัญ : ประวัติบุคคล, การเกษตร, อุปกรณ์สำนักงาน, สถานีทดลองข้าวบางเขน, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, บุคคลสำคัญ,
อ่านต่อ...


 

อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

ป้อมพระจุลจอมเกล้า หรือที่เรียกขานกันทั่วไปว่า "ป้อมพระจุล" อดีตปราการด่านพิทักษ์ทางทะเลที่สำคัญของประเทศที่มีอายุยาวนานกว่า 100 ปี แห่งนี้ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในต้น พ.ศ. 2427 แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2436 เนื่องจากทรงมีพระราชปรารภว่าป้อมต่างๆ ที่เมืองสมุทรปราการ ซึ่งใช้เป็นที่มั่นในการป้องกันและตั้งรับข้าศึกที่จะเข้ามาทางทะเลนั้น ล้วนแต่เป็นป้องเก่าล้าสมัยและชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่สามารถใช้ในการป้องกันบ้านเมืองได้ โดยเฉพาะในภาวะที่บ้านเมืองกำลังเผชิญหน้ากับลัทธิล่าอาณานิคม

คำสำคัญ : พิพิธภัณฑ์ ร.ล. แม่กลอง, พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงแม่กลอง, รัชกาลที่ 5, ป้อมปราการ, กองทัพเรือ, อาวุธ, เรือรบ, การรบ, ป่าชายเลน, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, การทหาร,
อ่านต่อ...


 

หอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกจังหวัดเชียงราย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

จังหวัดเชียงราย โดยคณะกรรมการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย (ศศว.จ.) มีความคิดที่จะจัดตั้งหอศิลปวัฒนธรรมประจำจังหวัดขึ้น โดยใช้อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเดิมเป็นสถานที่ตั้ง ต่อมา ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้นำโครงการดังกล่าว เข้าร่วมในโครงการหอวัฒนธรรมนิทัศน์เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เปิดดำเนินงานอย่างเป็น ทางการเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2539

คำสำคัญ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, สถาบันกษัตริย์, ประวัติจังหวัดเชียงราย, กลุ่มชาติพันธุ์, เอกสารโบราณ, แม่น้ำโขง, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ชัยศีลวิมร (เวียงกุมกามนุรักษ์) วัดพระนอนหนองผึ้ง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 สิงหาคม 2556

พิพิธภัณฑ์ชัยศีลวิมล (เวียงกุมกามนุรักษ์)จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2503 โดยพระครูชัยศีลวิมล เจ้าคณะอำเภอสารภีปัจจุบัน ให้ศรัทธาคือ นางกว้าง เกิดศรี เป็นผู้ถือกุญแจ โดยเจ้าอาวาสองค์ใหม่คือ พระอธิการฉลองชัย อาภัสสโร ยังไม่ได้สานต่อในส่วนพิพิธภัณฑ์ ซึ่งปิดตายเอาไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 จนถึงปัจจุบัน อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารเอกเทศชั้นเดียวตั้งใจสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เนื้อที่จัดแสดงประมาณ 120 ตารางเมตร ภายในเป็นตู้เก่าโบราณจัดแสดงวัตถุประมาณ 5 ตู้ จัดแสดงเศษชิ้นส่วนพระพิมพ์ดินเผาที่ได้จากเวียงกุมกาม

คำสำคัญ : เวียงกุมกาม, พระพุทธรูป, เครื่องปั้นดินเผา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์โครงการศึกษาเครื่องปั้นดินเผา ภาควิชาประวัติศาสตร์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการเรียนการสอนในสาขาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและโบราณคดี และพานักศึกษาออกศึกษาภาคสนาม ศึกษาขุดค้น ในพื้นที่ต่างๆ พร้อมกับได้โบราณวัตถุจากการสำรวจและจากการบริจาคของประชาชนพื่อการศึกษาอีกจำนวนมาก จึงได้จัดทำห้องจัดเก็บและจัดแสดงถาวร เพื่อสะดวกในการศึกษาค้นคว้า ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา ภายในห้องจัดแสดง ออกแบบตู้เพื่อจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาโบราณจำนวน 13 ตู้ เครื่องปั้นดินเผาที่จัดแสดงส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งเตาในล้านนา อาทิ แหล่งเตาสันกำแพง แหล่งเตาเวียงกาหลง แหล่งเตาบ่อสวก

คำสำคัญ : ลายปูนปั้น, แหล่งเตาเผา, เครื่องปั้นดินเผา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง