ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิลเมืองแกน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

เมืองแกนมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานหลายร้อยปีซึ่งเป็นชุมชนโบราณก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านนาตั้งแต่สมัยพญามังรายครองเมืองเชียงใหม่(พ.ศ.1801– พ.ศ.1854) ผู้คนในล้านนาสมัยนั้นสร้างสรรค์วัฒนธรรม อารยธรรม วัดวาอาราม กำแพงเมืองคูโบราณ สิ่งก่อสร้างต่างๆคิดค้นเทคโนโลยี ผลิตศิลปกรรม วรรณกรรม และ หัตกรรมต่างๆ ทิ้งไว้เป็นหลักฐานทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์อันเป็นมรดกของดินนี้มากมาย บริเวณเมืองแกนนี้มีที่ราบที่กว้างขวางซึ่งประชาชนเรียกพื้นที่ราบนี้ว่า

คำสำคัญ : แหล่งเตาเผา, เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องเคลือบ, แหล่งโบราณคดี, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, เครื่องปั้นดินเผา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์กรุงเทพประกันภัย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

บนถนนสาทรใต้ ย่านใจกลางเมืองธุรกิจของประเทศ แวดล้อมไปด้วยโรงเรียน โรงพยาบาล ธนาคาร สถานทูต บริษัท และห้างสรรพสินค้าต่างๆ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่อยู่ในย่านนี้ บริษัทกรุงเทพประกันภัยได้ให้บริการด้านการประกันภัยต่างๆ เช่น ประกันภัยยานยนต์ ประกันภัยบุคคล และประกันภัยด้านอื่นๆ มาช้านาน ได้ตระหนักถึงการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม มีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จึงได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์กรุงเทพประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2548

คำสำคัญ : เครื่องปั้นดินเผา, โบราณวัตถุ, เครื่องถ้วย, แหล่งเตาเผา, เครื่องชั่ง, รูปเคารพ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 2 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส เป็นพิพิธภัณฑสถานตั้งอยู่ในบริเวณวัดมัชฌิมาวาส ตั้งแต่ พ.ศ.2477 - 2521 ได้ทำการบูรณะกุฎิเก่าใน พ.ศ.2482 และได้จัดตั้งห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ของวัดมัชฌิมาวาส ที่อาคารไม้หลังศาลาฤษีดัดตน ต่อมาในปี พ.ศ.2513 ได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถให้มีสภาพเหมือนเดิม โดยมีพระราชศีลสังวร (ช่วง อตถเวที) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส

คำสำคัญ : ประวัติเมืิอง, เครื่องปั้นดินเผา, สงขลา, วัดมัชฌิมาวาส, จิตรกรรมฝาผนัง, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดสิงห์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 30 ธันวาคม 2557

วัดสิงห์เป็นวัดโบราณ ในบันทึกพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดคู่เมืองสามโคก บริเวณนี้มีการอพยพเข้าออกมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของชาวมอญมาหลายยุคสมัย ตามการสันนิษฐานวัดแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถหรือในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ช่วงปี พ.ศ.2202-2210 ที่ตั้งของวัดอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยา มีคลองเชื่อมสำหรับเรือเข้าออกเรียกว่า คลองวัดสิงห์

คำสำคัญ : วัดสิงห์, สามโคก, ชาวมอญ, วัตถุโบราณ, พระพุทธรูป, อิฐมอญ, ตุ่มสามโคก, เตาโอ่งอ่าง, เครื่องปั้นดินเผา, โบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ (บ้านไหพันใบ)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

จังหวัดสมุทรสงคราม เมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ปรากฏมาตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่ก่อนนี้ชื่อว่า เมือง “แม่กลอง” ซึ่งก็หมายถึงตัวอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม จนแม้ปัจจุบันประชาชนก็ยังเรียกตัวอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามว่า แม่กลอง ทั้งตลาด ทั้งสถานีรถไฟก็ยังติดอยู่ในความทรงจำว่า แม่กลอง ส่วนอำเภออื่นของจังหวัดเช่น อำเภออัมพวา นั้น แต่ก่อนก็ชื่อว่า “บางช้างสวนนอก บางกอกสวนใน” ที่ทราบกันมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ อีกทั้ง บางช้าง (อัมพวา) นั้น ยังเป็นเมืองราชินิกูลอีกด้วย

คำสำคัญ : ตลาดน้ำบางน้อย, ไห, หม้อตาล, อัมพวา, ตั้งเซียมฮะ, เครื่องปั้นดินเผา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านพระธาตุมีชัย บ้านโคกคอน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

บ้านโคกคอน เป็นหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองหมู่ที่ 2 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร แม้ว่าชุมชนปัจจุบันจะมีประวัติการตั้งถิ่นฐานย้อนหลังไปไม่เกิน 300 ปีที่ผ่านมา ทว่ามรดกทางวัฒนธรรมโบราณทั้งที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวดิน และที่ทับถมอยู่ใต้ดินแสดงให้เห็นว่า บนพื้นที่หมู่บ้านแห่งนี้มีการอยู่อาศัยของผู้คนมาไม่น้อยกว่า 4,000 ปี

คำสำคัญ : โบราณสถาน, แหล่งโบราณคดี, ประวัติหมู่บ้าน, แม่น้ำสงคราม, เครื่องปั้นดินเผา, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นเมืองวัดท่าไห
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

บ้านท่าไห เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ช่วง 200 กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งบรรพบุรุษดั้งเดิมของคนที่นี่ เป็นไพร่พลผู้ที่ติดตามพระวอ พระตา จากเวียงจันทน์ ที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากในเขตจังหวัดหนองบัวลำภูและอุบลราชธานีในปัจจุบัน หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำชี ว่ากันว่าชื่อหมู่บ้านตั้งตามท่าขึ้นจากน้ำที่มีต้นไม้ใหญ่เรียกว่า ต้นไฮ ต่อมามีผู้มีความรู้ด้านปั้นไหมาปั้นไหใต้ต้นไฮ จึงเรียกว่า "ท่าไห"

คำสำคัญ : แม่น้ำชี, เครื่องปั้นดินเผา, ไม้แกะสลัก, โบราณวัตถุ, เครื่องจักสาน, ไห,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่ได้จากการขุดค้น ขุดแต่งและบูรณะเมืองเชียงแสน และพื้นที่ใกล้เคียง เช่นพระพุทธรูป พระพิมพ์ ศิลาจารึก ลวดลายปูนปั้น และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเครื่องถ้วยล้านนา ตลอดจนเป็นศูนย์รวมเครื่องเขินแบบพม่า และศิลปะพื้นบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ ของชาวไทยยวน ไทยลื้อ และจัดแสดงการดำรงชีวิตของชาวเขาเผ่าต่างๆในจังหวัดเชียงราย

คำสำคัญ : โบราณวัตถุ, พระพุทธรูป, เครื่องปั้นดินเผา, เชียงแสน, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา (แม่ปั้นดิน พ่อทำสวน)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 30 มกราคม 2556

"แม่ปั้นดินพ่อทำสวน" จัดแสดงศิลปกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ เกิดขึ้นจากการรวบรวมสิ่งของที่เป็นภูมิปัญญาพื้นถิ่นภาคเหนือของผู้ก่อตั้งขึ้นซึ่งเป็นชาวกรุงเทพมหานคร ที่มาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อราว พ.ศ.2534 และเริ่มเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมในเวลาต่อมา โดยในปัจจุบันนอกจากเปิดให้ผู้ชมเข้าชมในส่วนของพิพิธภัณฑสถานแล้วยังมีกิจกรรมเสริม คือ การสาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นบ้าน การเปิดให้เช่าห้องพักที่สร้างจากหลองข้าวโบราณ (ยุ้งข้าว ในเขตภาคเหนือ) นำมาประกอบและดัดแปลงเป็นหอพัก

คำสำคัญ : เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องใช้พื้นบ้าน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรียง)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 11 มีนาคม 2556

ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรียง) ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะน้อย ห่างจากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ไปทางทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร มี เตาเผาที่ขุดพบแล้วกว่า 500 เตา ในบริเวณยาวประมาณ 1 กิโลเมตรถือได้ว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมของ เมืองศรีสัชนาลัย มีการขุดพบ เครื่องสังคโลก ทั้งในสภาพสมบูรณ์และแตกหักเป็นจำนวนมาก ลักษณะของเตาเผาที่พบจะเป็นรูปยาวรีคล้ายประทุนเรือจ้าง ยาวประมาณ 7-8 เมตร

คำสำคัญ : อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย, เตาเผา, เครื่องถ้วย, โบราณคดี, เครื่องปั้นดินเผา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2503 เมื่อมีการขุดค้นศึกษาแหล่งเตาเผาเครื่องถ้วยโบราณในบริเวณอำเภอสันกำแพง โดยกรมศิลปากรร่วมกับวัดป่าตึงจัดทำขึ้น อาคารจัดแสดงเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น ตั้งอยู่ตรงข้ามศาลาไม้สักทองหลังใหญ่ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานสังขารหลวงปู่หล้า ชั้นล่างจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งเตาสันกำแพง ที่ได้จากการขุดค้นศึกษาของกรมศิลปากรและเครื่องถ้วยที่เป็นสมบัติของวัดที่ขุดได้จากแหล่งเตาในบริเวณเดียวกัน โดยจัดแสดงไว้ในตู้กระจก

คำสำคัญ : เครื่องปั้นดินเผา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี จัดแสดงศิลปะโบราณคดีในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะหลักฐานสำคัญที่ได้จากการสำรวจ ขุดค้นแหล่งโบราณคดี และเมืองโบราณต่างๆในภาคตะวันออก เช่น เมืองศรีมโหสถ เมืองนครนายก เป็นต้น เพื่อแสดงถึงพัฒนาการทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนกลุ่มต่างๆ โดยมีอิทธิพลวัฒนธรรมทวาราวดีและวัฒนธรรมเขมร เป็นสำคัญในภูมิภาคนี้ ตลอดจนจัดแสดงเรื่องเครื่องถ้วยในประเทศไทย และโบราณคดีใต้น้ำ

คำสำคัญ : เมืองศรีมโหสถ, โบราณคดี, เครื่องปั้นดินเผา, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 30 ตุลาคม 2558

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2454 ชื่อเดิมว่า “โรงเรียนวัดแสนแสบ” (ปัจจุบันคือวัดแสนสุข) แต่เนื่องจากที่ตั้งเดิมนั้นห่างไกลจากชุมชน การคมนาคมก็ยังไม่สะดวก นักเรียนที่ต้องการไปโรงเรียนต้องเดินลัดตามทุ่งนาหรือไปทางเรือเท่านั้น อีกทั้งอาคารเรียนเริ่มทรุดโทรม ทำให้ ใน ปี พ.ศ.2468นายณรงค์ วีริยินทะ ครูใหญ่ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากนายเลิศ เศรษฐบุตร หรือพระยาภักดีนรเศรษฐ เจ้าของบริษัทเรือเมล์ขาวที่วิ่งขึ้นล่องในคลองแสนแสบ

คำสำคัญ : ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, เครื่องปั้นดินเผา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นโครงการซึ่งริเริ่มโดย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529 สืบเนื่องจากการที่คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้รับโบราณวัตถุจากการขุดค้นภาคสนาม ในโครงการขุดค้นวัฒนธรรมบ้านเชียงที่บ้านอ้อมแก้วและบ้านธาตุ จ.อุดรธานี คณะขุดค้นนำโดย รศ.สุมิตร ปิติพัตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 -2517 และมีโบราณวัตถุเพิ่มเติมขึ้นจากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาต่อมา

คำสำคัญ : เครื่องปั้นดินเผา, โบราณคดี, มานุษยวิทยากายภาพ, มานุษยวิทยาวัฒนธรรม, เทคโนโลยีพื้นบ้าน, เครื่องปั้นดินเผา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยจอห์น แอนแพทซอว์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

J.C. Shaw เป็นนักสะสมเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นที่รู้จักกันในวงการนักสะสม โดยเริ่มสะสมเครื่องปั้นดินเผาล้านนา มาตั้งแต่ พ.ศ.2515 เมื่อครั้งยังอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ จนเมื่อย้ายมาตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศไทย คุณชอว์ได้ศึกษาและรวบรวมเครื่องปั้นดินเผาล้านนาอย่างตั้งใจ เพราะเห็นว่า ยังไม่มีใครได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังมาก่อน จึงเป็นที่มาของคอลเลคชั่นเครื่องถ้วยในวันนี้ พิพิธภัณฑ์เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น เป็นที่อยู่อาศัยของท่านเจ้าของด้วย ชั้นหนึ่ง เป็นห้องโถงรับแขกจัดวางโบราณวัตถุชิ้นเล็กๆ มีคุณค่าสวยงาม

คำสำคัญ : เครื่องถ้วย, ลูกปัด, เครื่องปั้นดินเผา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณเวียงกาหลง
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : เครื่องปั้นดินเผา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานวัดไลย์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 15 มกราคม 2557

วัดไลย์เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ต้นกรุงศรีอยุธยา มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 และยังคงหลงเหลือร่องรอยต่างๆ ที่สำคัญคือ ปูนปั้นสมัยอยุธยาที่วิหารเก้าห้อง พระพุทธรูปศิลปะอู่ทอง และพระสาวกที่งดงาม ได้รับการดูแลบูรณะและรักษาเป็นอย่างดี และมีเจดีย์เก่าสมัยอยุธยาอีกหลายจุดที่น่าสนใจศึกษา ที่ตั้งของวัดไลย์อยู่ติดกับแม่น้ำบางขาม ซึ่งเป็นแม่น้ำสายที่สามารถเดินทางไปยังเมืองโบราณต่างๆ ได้ วัดและชุมชนแถบนี้จึงสัมพันธ์กับเมืองโบราณต่างๆ ในแถบลุ่มน้ำในภาคกลาง

คำสำคัญ : เขาสมอคอน, วัดไลย์, พระศรีอารียเมตไตรย, พระพุทธรูป, เครื่องปั้นดินเผา, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 11 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก เน้นการนำเสนอเรื่องพัฒนาการของเครื่องถ้วยสุโขทัย ด้วยเหตุที่อำเภอสรรคโลกอยู่ใกล้กับอำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยที่สำคัญในสมัยสุโขทัยและอยุธยา เช่นเตาเผาบ้านเกาะน้อยและบ้านป่ายาง จัดแสดงเครื่องถ้วยที่ได้จากการรวบรวมของพระสวรรควรนายก เครื่องถ้วยที่กรมศิลปากรได้จากการขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดีในบริเวณเมืองโบราณศรีสัชนาลัยและเครื่องถ้วยจากแหล่งเรืออับปาง

คำสำคัญ : เครื่องถ้วย, แหล่งเตาเผา, แหล่งโบราณคดี, โบราณคดี, เครื่องปั้นดินเผา, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดศรีสุทธาวาส
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 28 มกราคม 2558

วัดศรีสุทธาวาส ในอดีตชาวบ้านเรียกว่า วัดศรีราชคฤห์(วัดราช) หรือ วัดนอก เป็นวัดเก่าที่ผ่านการบูรณะมาหลายครั้ง ประวัติความเป็นมายังไม่ชัดแจ้งนัก จากข้อความในแผ่นศิลาจารึกระบุว่าสร้างขึ้นราว พ.ศ. 2011 โดยอุตรผลคุนะฤกษ์ และเจ้าพันนา แต่ตำนานในสมุดข่อยกล่าวว่าวัดถูกสร้างขึ้นในปีจุลศักราช 1105 ปีก่าไก๊(ปีกุน) ตรงกับพ.ศ. 2286 ในสมัยพญามังราย และร้างไปในเวลาต่อมา จากนั้นในปี 2426

คำสำคัญ : ชาดก, เวียงป่าเป้า, เครื่องปั้นดินเผา, โบราณวัตถุ, เตาเวียงกาหลง, วัด,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น ปทุมธานี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น ก่อตั้งโดยอาจารย์ทองคำ พันนัทธีในปี 2545 โดยใช้บ้านของอาจารย์เองเป็นที่ทำการของศูนย์ฯ ด้วยตั้งใจจะให้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี อาจารย์ทองคำ ปัจจุบันอายุ 74 ปี เป็นชาวปทุมธานีโดยกำเนิด ในอดีตอาจารย์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีมาหลายโรงเรียน

คำสำคัญ : เครื่องปั้นดินเผา, ประวัติจังหวัดปทุมธานี, เพลงพื้นบ้าน, สภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง