ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนคณะชาติภาคเหนือประจำประเทศไทย บ้านสันติคีรี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 9 สิงหาคม 2556

หมู่บ้านสันติคีรี หรือ "ดอยแม่สลอง" หรือ "เหมย เซอ เล่อ" หมายถึง ดินแดนแห่งความสงบสุข เดิมเป็นหมู่บ้านของอดีตทหารจีนคณะชาติ(ก๊กมินตั๋ง) กองพล 93 อดีตกำลังพลของนายพลเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำจีนที่ถูกพรรคคอมมิวนิสต์ที่นำโดยเหมาเจ๋อตุง ตีแตกพ่ายและอพยพเข้ามายังบริเวณดอยแม่สลองเมื่อกว่า 50 ปีมาแล้ว เนื่องจากในปี พ.ศ. 2493 เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในจีน ฝ่ายจีนคอมมิวนิสต์ได้รับชัยชนะเหนือฝ่ายทหารจีนคณะชาติ

คำสำคัญ : จีนคณะชาติ, คอมมิวนิสต์, สถาปัตยกรรมจีน, ดอยแม่สลอง, สงคราม, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, การเมือง,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ สถาบันการพลศึกษา
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 1 มีนาคม 2556

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจและรับผิดชอบงานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ ศึกษา วิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นและของชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 โดยศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินงานตามภารกิจ นโยบายและแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี พ.ศ. 2542 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้มอบหมายให้จังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, แหล่งโบราณคดี, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 กรกฎาคม 2559

พลตรี พิชัย นวาวัตน์ ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายพิเศษ พิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่ 3เล่าถึงความเป็นมาเกี่ยวกับสถานที่ของการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ทางทหารที่ริเริ่มโดย พลเอกจิรเดช คชรัตน์ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 3พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดสร้างขึ้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 อย่างไรก็ดี พลตรีพิชัย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงวัตถุพิพิธภัณฑ์

คำสำคัญ : กองพลทหารราบที่ 4, เอกสารราชการ, เครื่องแบบทหาร, อาวุธ, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 พฤศจิกายน 2558

เมื่อก้าวเข้าสู่ นิทรรศการถาวร “100 บุคคล ร้อยความคิด ร้อยสิ่งประดิษฐ์ ร้อยเรื่องราว” ของหอประวัติศาสตร์สุขภาพ ทำให้เริ่มลองคิดและตั้งคำถามกับเรื่องราวของสุขภาพที่มีหลากแง่หลายมุม ซึ่งเอาเข้าจริงแล้ว วิธีคิด ความเชื่อ ค่านิยม ที่แตกต่างก็ทำให้เกิดวัฒนธรรมเกี่ยวกับสุขภาพหลากหลายระบบ

คำสำคัญ : จดหมายเหตุ, สุขภาพ, การสาธารณสุข, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, การแพทย์และสาธารณสุข,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆและพิพิธภัณฑ์ในพระราชวังสวนดุสิต
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินกลับจากประพาสทวีปยุโรปในปีพ.ศ. 2440 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดซื้อที่สวนและนาระหว่างคลองผดุงกรุงเกษมจรดคลองสามเสนด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อจัดสร้างเป็นอุทยานสถานและพระราชทานนามอุทยานสถานแห่งนี้ว่า "สวนดุสิต"

คำสำคัญ : พระตำหนัก, ตำหนัก, พระราชวัง, วิมานเมฆ, รัชกาลที่ 5, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระพุทธเจ้าหลวง, ไม้สัก, วังสวนดุสิต, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณซับจำปาและป่าจำปีสิรินธร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

เมืองโบราณซับจำปา เป็นเมืองโบราณยุคทวารวดี ที่แม้จะไม่พบโบราณสถานที่สมบูรณ์ แต่จากร่องรอยคูน้ำคันดิน และหลักฐานโบราณวัตถุที่พบทั่วไปในแถบ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ถือว่าเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งของยุคทวารวดี และสิ่งที่อยู่คู่กับเมืองโบราณแห่งนี้ก็คือป่าจำปีสิรินธร จำปีสายพันธุ์ใหม่ของโลกที่พบเฉพาะในพื้นที่นี้เท่านั้น ด้วยความน่าภาคภูมิใจทั้งประวัติศาสตร์ของชุมชนและต้นไม้อันมีคุณค่า หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่จึงช่วยกันจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณซับจำปาและป่าจำปีสิรินธร ขึ้นที่โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

คำสำคัญ : ซับจำปา, ท่าหลวง, จำปีสิรินธร, เมืองโบราณซับจำปา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

เวลาที่อ่านเรื่องราวของสมรภูมิรบในสงครามโลกครั้งที่ 2 บางคนมักจะรู้สึกว่าประวัติศาสตร์เหล่านี้ค่อนข้างไกลตัว เพราะประเทศไทยไม่ใช่ประเทศคู่สงคราม แต่ใครจะรู้ว่าในประวัติศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกจะมีปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันชีวิตทหารและป้องกันประเทศในมหาสงครามครั้งนั้นอย่างเข้มข้น สิ่งที่เป็นประจักษ์พยานอยู่ในพิพิธภัณฑ์

คำสำคัญ : หน้ากากป้องกัน, การผลิตก๊าซ, เครื่องแบบ, โรงงาน, อุปกรณ์การแพทย์, โครงการพระราชดำริ, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การทหาร,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดถ้ำพระผาป่อง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

วัดถ้ำพระผาป่อง ตั้งอยู่บนภูเขาสูงในบ้านขัวสูง ตำบลกกตูม ซึ่งเดิมขึ้นอยู่กับอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ลักษณะภูมินิเวศโดยรอบนั้น เป็นพื้นที่ไหล่เขาลาดชัน มีถ้ำน้อยใหญ่ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งชาวบ้านเล่าว่าถ้ำบริเวณนี้เคยเป็นที่หลบภัยชั้นดีของกลุ่มที่ถูกรัฐบาลกล่าวหาว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์ มีชื่อเรียกต่าง ๆ อาทิ ถ้ำสหายไขแสง สุกใส ที่ความกว้างยาวของถ้ำนั้น สามารถจุคนได้หลายสิบคน

คำสำคัญ : โบราณวัตถุ, เครื่องประดับ, โบราณวัตถุ, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, วัด,
อ่านต่อ...


 

หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์,มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

สถานที่แห่งนี้คือบันทึกประวัติศาสตร์ที่นำเสนอผ่านเกียรติประวัติของผู้ชายคนหนึ่ง คนที่ยึดมั่นในอุดมการณ์การสร้างคนด้วยการศึกษา แม้ว่าในแต่ละช่วงชีวิตของเขาจะมีมรสุมชีวิตพัดผ่านเข้ามาหลายครั้ง ด้วยความอุตสาหะอดทน ทำให้เขาก้าวผ่านอุปสรรคและเดินไปข้างหน้า บุคคลที่กำลังกล่าวถึงในที่นี้คือ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คำสำคัญ : จังหวัดนครศรีธรรมราช, รถไฟ, เสรีไทย, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, การลี้ภัย, ประวัติมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, บุคคลสำคัญ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ สงครามประชาชน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 31 มกราคม 2557

อาจารย์ สมประสงค์ มั่งคะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้งผางวิทยาคม กล่าวถึงการก่อตั้ง “พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงครามประชาชน” เพราะต้องการให้คนในพื้นที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชน และสาธารณชนโดยส่วนใหญ่รู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับอุ้มผางน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งของการต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างเมื่อกว่าสี่สิบปีที่ผ่านมา

คำสำคัญ : สงคราม, คอมมิวนิสต์, อุ้มผาง, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, การทหารและสงคราม, พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย, การเมือง,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

จากนักสะสมที่มีความสุขกับเรื่องราวที่ตนเองแสนประทับใจ แล้ววันหนึ่งได้มาแบ่งปันเรื่องราวความรู้ให้กับผู้อื่นด้วยการทำพิพิธภัณฑ์ ต่อมาได้มีโครงการ “ย้อนสยามกับ 3 พิพิธภัณฑ์” ที่จะนำผู้เข้าชมไปย้อนอดีตกับการเฉลิมฉลองความรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์และได้สัมผัสกับสิ่งของอันทรงคุณค่า ภายในซอยลาดพร้าว 43 บ้านเลขที่ 15 บ้านหลังหนึ่งได้เก็บเรื่องราวของประเทศไทยได้อย่างภาคภูมิ มาที่นี่ครั้งเดียวได้ชมถึง 3 พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครบอกเล่าเรื่องราวในช่วงการสมโภชกรุงครบรอบ 100 ปี 150 ปี 200 ปี

คำสำคัญ : กรุงเทพฯ, การสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา โรงเรียนอนุบาลยะลา
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

เบญจมราชูทิศพิพิธภัณฑ์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

เบญจมราชูทิศพิพิธภัณฑ์ เริ่มต้นมาจากชมรมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม ร.ร.เบญจมราชูทิศ ที่ตั้งขึ้นเป็นทางการเมื่อปีพ.ศ.2525 โดยอาจารย์ธำรงค์ เตียงทอง กิจกรรมของชมรมคือการสำรวจพื้นที่ในจังหวัดราชบุรี ทำให้ทราบว่าราชบุรีเป็นแหล่งโบราณคดีทั้งก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ อาจารย์จึงได้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์และเก็บรักษาหลักฐานโบราณคดีต่างๆ เอาไว้ เพราะเห็นว่าถ้าปล่อยไว้หลักฐานต่างๆ อาจจะถูกทำลายเนื่องจากการพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ทำกินของราษฎร เป็นไร่อ้อย ไร่มัน และบางส่วนมีการทำเหมืองแร่ ในการเก็บรวบรวมวัตถุโบราณ

คำสำคัญ : ทวารวดี, โบราณคดี, เครื่องใช้ในครัวเรือน, โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 30 ตุลาคม 2558

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2454 ชื่อเดิมว่า “โรงเรียนวัดแสนแสบ” (ปัจจุบันคือวัดแสนสุข) แต่เนื่องจากที่ตั้งเดิมนั้นห่างไกลจากชุมชน การคมนาคมก็ยังไม่สะดวก นักเรียนที่ต้องการไปโรงเรียนต้องเดินลัดตามทุ่งนาหรือไปทางเรือเท่านั้น อีกทั้งอาคารเรียนเริ่มทรุดโทรม ทำให้ ใน ปี พ.ศ.2468นายณรงค์ วีริยินทะ ครูใหญ่ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากนายเลิศ เศรษฐบุตร หรือพระยาภักดีนรเศรษฐ เจ้าของบริษัทเรือเมล์ขาวที่วิ่งขึ้นล่องในคลองแสนแสบ

คำสำคัญ : ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, เครื่องปั้นดินเผา,
อ่านต่อ...


 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 31 พฤษภาคม 2556

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดขึ้นเนื่องในโอกาส 100 ปี แห่งการสวรรคตของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ มีพระนามเดิมคือ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ฯ เป็นพระราชโอรสใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และสมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมือวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396

คำสำคัญ : ตึกถาวรวัตถุ, รัชกาลที่ 5, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ปิยมหาราช, อาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ, สยามใหม่, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ(ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน เดิมมีนามว่า " ศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน" เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทยได้มีพระราชเสาวนีย์ให้สภากาชาดไทย จัดตั้งศูนย์รับผู้อพยพชาวกัมพูชาจำนวนนับแสนคน ณ บริเวณบ้านเขาล้าน ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ในโอกาสที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมผู้อพยพที่ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2522

คำสำคัญ : ผู้อพยพ, สภากาชาดไทย, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, ชาวกัมพูชา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, บุคคลสำคัญ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

พระจุฑาธุชราชฐาน เป็นพระราชวังบนเกาะแห่งเดียวในประเทศไทย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์พระราชทานชื่อวังตามพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก ที่ประสูติ ณ เกาะสีชัง โดยในปี พ.ศ. 2432 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างตึกวัฒนา ตึกผ่องศรี ตึกอภิรมย์ พระราชทานให้เป็นที่สำหรับผู้ป่วยรักษาตัว ในปี พ.ศ. 2434 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดบ่อน้ำ พระราชทานชื่อว่า บ่ออัษฎางค์ นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง สะพานอัษฎางค์ ศาลเจ้า หรือศาลศรีชโลธรเทพอัษฎางประภาคาร

คำสำคัญ : เรือนอภิรมย์, เรือนผ่องศรี, เรือนวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก, รัชกาลที่ 5, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, บุคคลสำคัญ,
อ่านต่อ...


 

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วยหอจดหมายเหตุ หอเกียรติยศ และพิพิธภัณฑ์การศึกษา โดยตั้งอยู่ ณ อาคารประสานมิตร (อาคาร 3) ที่เริ่มเปิดใช้เมื่อปีพุทธศักราช 2495 เป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง และเป็นห้องทำงานของผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยอินเดียนา ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับมหาวิทยาลัยอินเดียนา รวมทั้งใช้เป็นสำนักงานบริหารของศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงและอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา นอกจากนี้อาคารประสานมิตรยังเป็นศูนย์รวมคณาจารย์และนิสิต ทั้งด้านการเรียนการสอน การทำกิจกรรม การสันทนาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยตลอดมา

คำสำคัญ : ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน สร้างขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นที่ประทับระหว่างเสด็จแปรพระราชฐานในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากในช่วงนั้นทรงพระประชวร แพทย์หลวงจึงถวายคำแนะนำให้เสด็จไปประทับ ณ สถานที่ตากอากาศชายทะเล ดังนั้นจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้นาย อี. ฟอร์โน (E. Forno) และนายแอร์โกเล มันเฟรดี (Ercole Manfredi) สถาปนิกชาวอิตาลีออกแบบตามแนวความคิดของพระองค์ท่าน ซึ่งได้ทรงร่างแผนผังด้วยพระองค์เองพระราชทานให้สถาปนิกนำไปออกแบบรายละเอียด และได้ดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2466 - 2467

คำสำคัญ : บ้านพักตากอากาศ, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, สถาปัตยกรรมตะวันตก, รัชกาลที่ 6, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม,
อ่านต่อ...


 

อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์การทหาร(อนุสรณ์สถานแห่งชาติ)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่บริเวณสามแยกช่วง ถนนวิภาวดีรังสิตบรรจบกับถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ 30 ไร่เศษ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชา การทหารสูงสุด โดยมีกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารดูแล สร้างด้วยงบประมาณ 150 ล้านบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2537

คำสำคัญ : สงคราม, สงครามโลกครั้งที่ 2, สงครามเวียดนาม, วีรกรรมทหาร, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, การทหาร,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง